B 116. Bilag 5. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013.

Vist 112 gange.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 30. maj 2013 bet√¶nkning til beslutningsforslag B 116 – Samling: 2012-13 – om fjernelse af transk√łnnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser.

* * *

Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transk√łnnede
fra sygdomslisten over psykiske lidelser
[af Stine Brix (EL) og J√łrgen Arbo-B√¶hr (EL)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 3 ændringsforslag til beslutningsforslaget.
Socialdemokratiets, Radikale Venstres, Dansk Folkepartis, Socialistisk Folkepartis og Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 2, Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 3.

2. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 10. april 2013 og var til 1. behandling den 17. maj 2013. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 m√łder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Betina Hvejsel, Hemmet og LGBT [1].
Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 6 sp√łrgsm√•l til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse med de under nr. 1 og 2 stillede ændringsforslag.

Flertallet mener ikke, at transk√łnnethed er en medicinsk eller psykiatrisk lidelse. Alle mennesker har en k√łnsidentitet. Transk√łnnethed omhandler den situation eller tilstand, hvor en person oplever en forskel mellem sit biologiske k√łn og oplevelsen af egen k√łnsidentitet.

Danmark f√łlger WHO‚Äôs internationale diagnoseklassifikationssystem, ICD-10, der er en oversigt over √•rsagerne til menneskers kontakt med sundhedsv√¶senet. Den rummer ogs√• grupper, som ikke er syge, f.eks. gravide, raske nyf√łdte og indlagte, raske ledsagere.

I ICD-10 indg√•r transseksualitet i kapitel V om ¬Ľpsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser¬ę, n√¶rmere bestemt i gruppe F64 om ¬Ľk√łnsidentitetsforstyrrelser¬ę, i et afsnit om forskellige tilstande og adf√¶rdsm√łnstre, som oftest er vedvarende og fremtr√¶der som udtryk for personens karakteristiske livsstil og holdning til sig selv. Diagnosen indg√•r s√•ledes ikke under et afsnit om sindssygdomme. En k√łnsidentitetsforstyrrelse
er karakteriseret ved et √łnske om at leve og blive anerkendt som medlem af det modsatte k√łn, og er s√¶dvanligvis ledsaget af en f√łlelse af ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne anatomiske k√łnskarakteristika og et √łnske om hormonbehandling eller kirurgisk behandling for at √¶ndre p√• tilstanden.

Der er alts√• ikke tale om en somatisk eller psykiatrisk lidelse, og klassifikationen indeb√¶rer ikke, at sundhedsv√¶senet betragter transk√łnnede som psykisk syge. Partierne anerkender, at det for transseksuelle kan virke kr√¶nkende, at transseksualitet optr√¶der i en gruppe ben√¶vnt ¬Ľk√łnsidentitetsforstyrrelser¬ę. Derfor hilser partierne det velkommen, at der allerede i WHO‚Äôs bestyrelse behandles et forslag fra en arbejdsgruppe om at flytte k√łnsidentitetsforstyrrelser fra kapitlet om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser, og at en alternativ ikkestigmatiserende kategori indf√łres i den n√¶ste version af diagnoseklassifikationen. Et samlet EU st√łtter dette forslag.

Partierne mener, at det fortsat er n√łdvendigt at have en diagnose for transk√łnnethed som foruds√¶tning for behandling. En diagnose sammenfatter resultatet af den faglige udredning, s√• der kan tilbydes en relevant behandling p√• et fagligt forsvarligt grundlag.

N√•r en patient udredes, kan b√•de somatiske og psykiatriske unders√łgelser v√¶re relevante. Det g√¶lder for alle patienter. Hvad der pr√¶cis indg√•r i den faglige udredning, m√• overlades til de relevante sundhedspersoner efter en konkret vurdering af patienten. Det er ikke mindst afg√łrende, n√•r der er tale om komplekse og indgribende behandlinger, som ofte er uigenkaldelige.

Partierne noterer, at regeringen har nedsat en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, der ser p√• mulighederne for juridisk k√łnsskifte uden kastration m.v., p√• grundlag af en beskrivelse af behandlingstilbuddene til transk√łnnede. Det er planen, at arbejdsgruppens arbejde sluttes i 2013.

Partierne hilser det endelig velkommen, at Sundhedsstyrelsen arbejder p√• en ny vejledning om udredning og behandling af personer med k√łnsidentitetsproblemer, der bl.a. pr√¶ciserer kravene til udredning og behandling af transseksuelle. Vejledningen vil tage udgangspunkt i de internationale ¬ĽStandards of Care¬ę fra World Professional Association for Transgender Health, 7th edition.

Som noget nyt vil vejledningen ogs√• omhandle tilf√¶lde, hvor personen ikke √łnsker fuldt k√łnsskifte, og udredning og behandling af b√łrn og unge under 18 √•r. Endvidere vil vejledningen omhandle behandlingen p√• Sexologisk Klinik og (i et vist omfang) ogs√• behandling i praksissektoren.

Vejledningen udarbejdes p√• baggrund af en dialog med repr√¶sentanter for FATID og LGBT, samt dialog og m√łde med relevante specialfunktioner m.v. i sygehusv√¶senet.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse med det under nr. 3 stillede ændringsforslag. Mindretallet finder, at transpersoner er en af de grupper, som er mest udsat for diskrimination og hadforbrydelser.
Selv fra det offentlige, som stadig kategoriserer transseksualisme som en diagnose p√• den psykiatriske diagnoseliste, m√łder transpersoner diskriminationen. For Enhedslisten er det afg√łrende, at Danmark g√łr op med denne diskrimination af transpersoner og f√łlger anbefalingerne fra Amnesty-Danmark og LGBT-DK om at fjerne transseksualisme fra den danske sygdomsliste.

Det indeb√¶rer ogs√•, at transk√łnnethed ikke skal betragtes som en psykisk sygdom i praksis. Det vil sige, at det ikke skal h√łre under det psykiatriske speciale, at der ikke beh√łver at v√¶re en psykiater tilknyttet, og at der ikke automatisk skal gennemf√łres en psykiatrisk udredning, men kun s√•fremt der er en konkret faglig begrundelse for en s√•dan udredning. Transpersoner skal naturligvis stadig kunne modtage behandling via det offentlige, men udredning og behandling skal tilrettel√¶gges med mulighed for at kunne afgive et informeret samtykke til en eventuel behandling. Dermed skal det ikke v√¶re det offentliges opgave at diagnosticere k√łnsidentitet. Det er kun den enkelte selv, som kan afg√łre sin k√łnsidentitet.

Ved at g√• foran og fjerne transseksusalitet fra den danske sygdomsliste kan Danmark samtidig skabe international debat om transpersoners vilk√•r og m√•den, hvorp√• de m√łdes af sundhedssystemet og resten af samfundet. Danmark kan ogs√• bruge en selvst√¶ndig beslutning om at fjerne transk√łnnethed fra listen over psykiske sygdomme til l√¶gge et pres p√• WHO, n√•r et nyt internationalt diagnoseklassifikationssystem
skal udformes.

Enhedslisten st√łtter herudover, at Danmark arbejder videre i samarbejde med andre lande p√• at √¶ndre det internationale sygdomsklassifikationssystem, s√• diskriminationen af transpersoner fjernes.

Enhedslisten kan ikke st√łtte ¬Ľregeringens¬ę √¶ndringsforslag, som vil √¶ndre hele forslaget, s√•ledes at Danmark ikke skal g√• foran og fjerne diagnosen af transk√łnnede fra den psykiatriske diagnoseliste.

Enhedslisten mener desuden, at det er helt afg√łrende, at der indf√łres regler, som muligg√łr juridisk k√łnsskifte, og at behandlingsmulighederne for transpersoner bliver bedre, at det bliver muligt for transpersoner under 18 √•r at f√• behandling, og at det bliver muligt at modtage behandling flere steder end p√• Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.

P√• denne baggrund kan Enhedslisten ikke st√łtte de √¶ndringsforslag, som et flertal i udvalget har stillet, som betyder, at Danmark ikke er forpligtet til at √¶ndre p√• klassifikationen af transk√łnnede i sygdomssystemet, f√łr WHO √¶ndrer p√• det internationale klassifikationssystem.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

Til titlen

1) Titlen affattes således:
¬ĽForslag til folketingsbeslutning om transk√łnnedes placering og ben√¶vnelse i WHO‘s diagnoseklassifikation.¬ę
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 2]

Til teksten

2) Teksten affattes således:
¬ĽFolketinget opfordrer regeringen til at arbejde for en √¶ndring af WHO‘s diagnoseklassifikation og dets danske version i forhold til ben√¶vnelsen af de personer, som √łnsker k√łnsmodificerende behandling, s√•ledes at diagnosen ikke optr√¶der under overskriften ¬Ľforstyrrelser¬ę.¬ę
[Ændring af klassifikationssystemet]

Af et mindretal (EL):

3) Som 2. pkt. indsættes:
¬ĽRegeringen skal endvidere arbejde for, at diagnosen fjernes fra WHO‘s sygdomsliste.¬ę
[Fjernelse af diagnosen ¬Ľtransseksuelle¬ę fra WHO‘s sygdomsliste]

Bemærkninger
Til nr. 1 og 2

Det foresl√•s, at regeringen skal arbejde for, at WHO‘s klassifikationssystem √¶ndres s√•ledes, at k√łnsidentitetsforstyrrelser flyttes fra kapitlet om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser til en alternativ ikkestigmatiserende kategori, der indf√łres i den n√¶ste version af diagnoseklassifikationen.

Forslagsstillerene mener, at det fortsat er n√łdvendigt at have en diagnose for transk√łnnethed som foruds√¶tning for behandling. En diagnose sammenfatter resultatet af den faglige udredning, s√• der kan tilbydes en relevant behandling p√• et fagligt forsvarligt grundlag.

Til nr. 3

Det foresl√•s, at regeringen skal arbejde for, at diagnosen ¬Ľtransseksuelle¬ę fjernes fra WHO‘s sygdomsliste.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.

***
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] “skriftlige henvendelser fra Betina Hvejsel, Hemmet og LGBT Danmark
    Det drejer sig om f√łlgende tre henvendelser:
    1. Bilag 1. Skrivelse fra LGBT Danmark den 16. maj 2013.
    2. Bilag 2. Skrivelse fra Betina Hvejsel den 19. maj 2013.
    3. Bilag 4. Skrivelse fra LGBT Danmark den 30. maj 2013.