B 116. Spgsm. 1. den 7. maj 2013 om, hvor mange transk√łnnede der er blevet k√łnsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 √•r, samt hvor mange der er blevet afvist. Svar 16. maj 2013.

Vist 68 gange.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter √łnske fra Jane Heitmann (V) sp√łrgsm√•l 1 – Samling: 2012-13 – om, hvor mange transk√łnnede der er blevet k√łnsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 √•r, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj 2013.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren oplyse, hvor mange transk√łnnede der er blevet k√łnsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 √•r, samt hvor mange der er blevet afvist?
Hvad kan ministeren endvidere oplyse om alderen p√• de transk√łnnede, som er blevet opereret i Danmark indenfor denne periode?‚ÄĚ

Svar
Jeg har forelagt sp√łrgsm√•let for Sundhedsstyrelsen, der oplyser f√łlgende:

‚ÄĚSundhedsstyrelsen antager, at der med k√łnsskifteoperationer i dette sp√łrgsm√•l sigtes til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Adgangen til k√łnsskifte er reguleret i sundhedsloven kapitel 33, i bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, samt i Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

En person kan f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler for det, jf. § 115.

Ved kastration forst√•s indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion, jf. sundhedsloven ¬ß 104.

I f√łlge sundhedsloven ¬ß 116, stk. 1, giver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilladelse til kastration. Efter sundhedslovens ¬ß 117 kan ministeren for sundhed og forebyggelse fasts√¶tte regler om ans√łgning om kastration og om behandlingen af sager herom. S√•danne regler er fastsat i k√łnsskiftebekendtg√łrelsen, og det er her fastlagt, at Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til kastration.

Sundhedsstyrelsens vejledning om k√łnsskifte omhandler patienter, der har f√•et stillet diagnosen transseksualisme, og den vejleder l√¶gerne om hvilke betingelser, der skal v√¶re til stede for at opn√• Sundhedsstyrelsens tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, om fremgangsm√•den ved ans√łgning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte, indhentelse af erkl√¶ring og erkl√¶ringens indhold og praktiske forhold efter indgrebet. Denne vejledning vil blive erstattet af en ny vejledning om l√¶gers udredning og behandling af k√łnsidentitetsproblemer, som forventes f√¶rdig i l√łbet af sommeren 2013.

Det f√łlger af den g√¶ldende vejledning, at en person, som ans√łger om k√łnsskifte, skal henvises af en l√¶ge til et observationsforl√łb, og det foreg√•r i praksis udelukkende p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet. Efter et afsluttet observationsforl√łb kan ans√łgeren s√łge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

For at opn√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, skal ans√łgeren have f√•et stillet diagnosen transseksuel, og vedkommendes nuv√¶rende genitale k√łn skal medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Derudover foruds√¶ttes det bl.a., at ans√łgerens √łnske om k√łnsskifte er vedholdende, og at ans√łgeren kan overskue konsekvenserne af et k√łnsskifte.

For at opn√• Sundhedsstyrelsens tilladelse skal der foreligge en erkl√¶ring herom fra Sexologisk Klinik, der angiver diagnosen transseksualitet og st√łtter kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen forel√¶gger denne erkl√¶ring for Retsl√¶ger√•det, og p√• baggrund af erkl√¶ringen fra Sexologisk Klinik og Retsl√¶ger√•dets udtalelse tager Sundhedsstyrelsen stilling til, om personen opfylder kravene til at f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte. I givet fald meddeler Sundhedsstyrelsen tilladelse hertil, og ans√łgeren bliver derefter henvist til at f√• indgrebet/ene fortaget p√• Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brands√•rsbehandling og Gyn√¶kologisk Klinik, Rigshospitalet.

Sundhedsstyrelsen har i perioden 2007-2012 afgjort ans√łgninger fra 30 personer, som har √łnsket tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.
Sundhedsstyrelsen har meddelt tilladelse til kastration til 26 ans√łgere, og har givet afslag til 4 ans√łgere i overensstemmelse med indstillingerne fra Sexologisk Klinik. I 2013 har Sundhedsstyrelsen indtil nu meddelt tilladelse til 5 ans√łgere og givet afslag til 1 ans√łger.

N√•r kastration er foretaget anerkender Sundhedsstyrelsen, jf. vejledningen om k√łnsskifte, (juridisk) k√łnsskifte p√• baggrund af oplysninger fra den l√¶ge/afdeling, der har foretaget indgrebene samt ans√łgeren selv. Sundhedsstyrelsen har ved en gennemgang af sager vedr√łrende s√•danne anerkendelser, fundet, at alle de personer, som Sundhedsstyrelsen har meddelt tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte i perioden 2007-2012, har gennemf√łrt kastrationsindgrebet/ene. I en enkelt sag forel√• dog ikke oplysninger herom.

Sundhedsstyrelsen har ingen statistik over alderen p√• de personer, som har f√•et tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Alderen svinger fra 22 til 62 √•r for de personer, som har modtaget tilladelse hertil i perioden 2007-2012.
Heraf er ca. halvdelen under 30 √•r.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.