B 116. Spgsm. 2. den 7. maj 2013 om, hvor mange transk√łnnede, der er blevet k√łnsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 √•r, som efterf√łlgende har modtaget psykiatrisk behandling. Svar 16. maj 2013.

Vist 56 gange.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter √łnske fra Jane Heitmann (V) sp√łrgsm√•l 2 – Samling: 2012-13 – om, hvor mange transk√łnnede der er blevet k√łnsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 √•r, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, hvor mange af de transk√łnnede, som er blevet opereret i Danmark indenfor de sidste 5 √•r, som efterf√łlgende har modtaget psykiatrisk behandling?‚ÄĚ

Svar
Jeg har forelagt sp√łrgsm√•let for Sundhedsstyrelsen, der oplyser f√łlgende:

En unders√łgelse af hvor mange transk√łnnede, som er blevet opereret i Danmark inden for de sidste 5 √•r og som efterf√łlgende har modtaget psykiatrisk behandling, vil formentlig kunne iv√¶rks√¶ttes ved at samk√łre registerdata. Det er imidlertid vurderingen, at en s√•dan samk√łring af registerdata ikke vil give et fuldst√¶ndigt svar, hvorfor denne ikke er iv√¶rksat.

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.