B 116. Spgsm. 4. den 7. maj 2013 om mulighed for k√łnsskifteoperation, hvis diagnosen fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Svar 16. maj 2013.

Vist 70 gange.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter √łnske fra Jane Heitmann (V) sp√łrgsm√•l 4 – Samling: 2012-13 – om transk√łnnedes mulighed for k√łnsskifteoperation, hvis de fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser det vil have for de transk√łnnedes muligheder for at f√• en k√łnsskifteoperation, hvis man fjerner dem fra sygdomslisten over psykiske lidelser?

Svar
Jeg har forelagt sp√łrgsm√•let for Sundhedsstyrelsen, der oplyser f√łlgende:

‚ÄĚSundhedsstyrelsen har h√łrt Region Hovedstaden/Sexologisk Klinik herom.

‚ÄĚEn person beh√łver ikke n√łdvendigvis at v√¶re syg for, at der kan gives et tilbud om behandling af vedkommende i det offentlige sundhedsv√¶sen efter sundhedsloven.

Det er dog en faglig forudsætning for, at sundhedsvæsnet tilbyder behandling, at der er foretaget en udredning, og at der er fundet indikation for behandlingen.
En s√•dan udredning munder ud i et udredningsresultat, som ben√¶vnes diagnose. Diagnosen sammenfatter resultatet af den faglige udredning og er grundlag for, at der kan frems√¶ttes et relevant behandlingstilbud. Diagnoser er s√•ledes et n√łdvendigt fagligt arbejdsredskab. Uden relevant diagnose og indikation vil det normalt v√¶re fagligt uforsvarligt at behandle.

I forbindelse med stillingtagen til, om en k√łnsmodificerende behandling eller k√łnsskiftebehandling m√• anses for at v√¶re en opgave for sundhedsv√¶senet, vil det s√•ledes have betydning, at der er en veldefineret diagnose og en klar og velbegrundet relevant indikation og dermed grundlag for de generelt betydelige og oftest irreversible indgreb.

I modsat fald har eventuelle indgreb ikke en lægefaglig begrundelse og vil således falde uden for de forpligtelser, der påhviler det offentlige sundhedsvæsen efter sundhedsloven. Det vil således indtage samme stilling som kosmetiske indgreb, hvor patienten selv stiller indikationen og betaler for ydelsen.

Herunder vil det i givet fald forekomme vanskeligt at opretholde Sundhedsstyrelsens tidligere vurdering af, at peniskonstruktion p√• baggrund af transseksualitet og gennemf√łrt kastration kan anses at v√¶re en n√łdvendig behandling i henhold til bestemmelserne vedr. h√łjt specialiseret behandling i udlandet jf. bekendtg√łrelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling m.v., jf. ¬ß 27, i forbindelse med anmodning om godkendelse behandling i udlandet p√• det offentliges regning.

Sundhedsstyrelsen skal i √łvrigt henvise til tidligere besvarelser.‚ÄĚ

Sp√łrgsm√•let giver mig i √łvrigt anledning til at understrege, at diagnosen transseksualitet indg√•r i WHO-klassifikationssystemet ICD-10 under kapitel V om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser. Den er placeret i gruppen F64 om ‚ÄĚk√łnsidentitetsforstyrrelser‚ÄĚ under et afsnit, der omhandler en r√¶kke tilstande og adf√¶rdsm√łnstre, som oftest er vedvarende og fremtr√¶der som udtryk for personens karakteristiske livsstil og holdning til sig selv. Diagnosen indg√•r s√•ledes ikke under et afsnit om psykiske lidelser.

Danmark f√łlger WHO-klassifikationssystemet, der er opbygget i en bestemt struktur efter principielle og internationalt vedtagne faglige kriterier, af s√•vel l√¶gefaglige som statistiske og administrative grunde, og systemet betragtes som et fagligt professionelt og neutralt arbejdsredskab.

Jeg har forst√•else for, at placeringen under ‚ÄĚforstyrrelser‚ÄĚ kan virke st√łdende og har derfor for nogen tid siden bedt Sundhedsstyrelsen arbejde for en √¶ndring heri. Der p√•g√•r pt. et arbejde i WHO-regi med en revision af klassifikationen, og i den forbindelse har Danmark i nordisk regi rejst sp√łrgsm√•let om diagnosekoder, m.v. vedr√łrende transseksualitet.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.