B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.

Vist 138 gange.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 – Samling: 2016-17 – om at g√łre cpr-numre k√łnsneutrale.

Kl. 1300. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
M√łdet er genoptaget.
Forhandlingen er √•bnet, og jeg giver ordet til √łkonomi- og indenrigsministeren. V√¶rsgo.

Kl. 1300. √ėkonomi- og indenrigsministeren Simon Emil Ammitzb√łll:
Det forslag, vi nu skal behandle, g√•r ud p√• at g√łre fremtidige personnumre k√łnsneutrale. Lad mig begynde med at sl√• fast, at personnumre indeholder oplysninger om k√łn i den forstand, at lige numre gives til dem, der f√łdes som kvinder, og ulige numre gives til dem, der f√łdes som m√¶nd. S√•dan har det v√¶ret siden 1968, hvor personnummersystemet blev indf√łrt. Med virkning fra den 1. september 2014 blev det muligt for personer, der oplever at tilh√łre det andet k√łn, efter ans√łgning at f√• tildelt et personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn.

Om baggrunden for forslaget om at g√łre personnumre cpr-numre k√łnsneutrale henviser forslagsstillerne til, at k√łnsidentitet i praksis ikke er knyttet absolut fast til det biologiske, bin√¶re k√łn, og at nogle personer har en mere flydende k√łnsidentitet og alts√• ikke identificerer sig kategorisk som mand eller som kvinde. Forslagsstillerne henviser ogs√• til, at forslaget har til form√•l at sikre, at personer, der ikke √łnsker at dele information om deres k√łn i enhver formel interaktion med det offentlige, banken m.m., kan blive fri for det.

Det kan selvf√łlgelig godt lade sig g√łre at lave k√łnsneutrale personnumre, men det vil have store administrative og √łkonomiske konsekvenser b√•de for det offentlige og for det private erhvervsliv. Der ville skulle foretages grundl√¶ggende √¶ndringer i selve cpr-systemet, og programmer vedr√łrende tildeling af personnummer og √łvrige programmer i systemet, som udleder k√łn af personnummeret, vil skulle √¶ndres. Personnummeret anvendes bredt i den offentlige og private sektor. Offentlige og private systemer, som udleder k√łnnet direkte af personnummeret, vil ogs√• skulle oml√¶gges, hvis k√łnsneutrale personnumre indf√łres. Det g√¶lder f.eks. inden for sundhedssektoren og inden for registerforskningen.

Det er ikke muligt mere pr√¶cist at opg√łre de totale omkostninger forbundet hermed, men det er √ėkonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at de vil v√¶re betydelige. Den omst√¶ndighed, at personnummeret er informationsb√¶rende, har v√¶rdi i forbindelse med den umiddelbare identifikation og legitimation i samfundet. Det g√¶lder f.eks. inden for sundhedssektoren, og det g√¶lder i forbindelse med politiarbejde.

Jeg har forst√•et forslaget s√•ledes, at tildelingen af k√łnsneutrale personnumre alene skal ske til personer, som f√łdes eller indrejser efter √•rsskiftet 2017/18. Siden 1968 er der registreret n√¶sten 10 millioner personer i CPR, alle med et k√łnsspecifikt personnummer. Selv om fremtidige personnumre g√łres cpr-numre k√łnsneutrale, vil hovedparten af befolkningen i mange √•r frem fortsat have et k√łnsspecifikt personnummer.

Jeg vil sige det s√•dan, at min modstand mod forslaget alene skyldes de betydelige √łkonomiske og administrative byrder, der er forbundet med forslaget. Det er ikke regeringens politik at p√•l√¶gge nye og un√łdige hverken √łkonomiske eller administrative byrder, og det g√¶lder ikke mindst i forhold til det private erhvervsliv.

P√• den baggrund kan regeringen ikke st√łtte beslutningsforslaget.

Kl. 1304. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Carolina Magdalene Maier. Værsgo.

Kl. 1304. Carolina Magdalene Maier (ALT):
Tak til ministeren for talen. Jeg er glad for, at ministeren her til sidst n√¶vner, at den eneste √•rsag til ikke at kunne st√łtte forslaget er de her administrative og √łkonomiske omkostninger, som ministeren n√¶vner, for med det forst√•r jeg, at ministeren s√•dan set st√łtter hensigten med forslaget. Nu siger ministeren, at det er betydelige omkostninger, og at man ikke kan komme det n√¶rmere, men det m√• man jo kunne p√• en eller anden m√•de. Det kan v√¶re, at vi skal oversende et sp√łrgsm√•l til ministeren. Men jeg kunne godt t√¶nke mig at sp√łrge ind til de her omkostninger, som er forbundet med det: Hvad er det lige pr√¶cis, der er s√• dyrt? For det er jo s√•dan, at k√łnnet bliver registreret bag cpr-nummeret; det ligger jo i dataregisteret bag ved selve nummeret. S√• hvad er det, der er s√• omkostningsfyldt?

Kl. 1305. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ministeren.

Kl. 1305. √ėkonomi- og indenrigsministeren Simon Emil Ammitzb√łll:
Jeg skal begynde med at sige, at jeg s√•dan set synes, og det tror jeg ogs√• fremgik af min tale, at det er sympatisk nok at frems√¶tte forslaget. Det har jeg s√•dan set stor respekt for. Jeg skal ogs√• sige, at n√•r man b√•de ser p√• at skulle lave cpr-systemet om og ser p√•, hvordan der kan v√¶re en klar og nem identifikation i forskellige dele af den offentlige og private sektor, er det vores vurdering, at der er for store omkostninger forbundet med at √¶ndre de p√•g√¶ldende systemer. Jeg vil dog sige til det, som sp√łrgeren siger om at stille nogle skriftlige sp√łrgsm√•l, hvor vi kan pr√łve at folde det lidt ud, at jeg selvf√łlgelig stiller mig til r√•dighed for det.

Kl. 1305. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Der er ikke flere sp√łrgsm√•l. S√• siger jeg tak til ministeren. Den n√¶ste taler i r√¶kken er hr. Daniel Toft Jakobsen som ordf√łrer for Socialdemokratiet. V√¶rsgo.

Kl. 1306. Daniel Toft Jakobsen (S). Ordf√łrer:
Tak for det. Det skulle have v√¶ret Socialdemokratiets ligestillingsordf√łrer, der skulle have v√¶ret ordf√łrer p√• det her beslutningsforslag, men der er lige nu et samr√•d i Ligestillingsudvalget med ligestillingsministeren og kulturministeren, som vores ligestillingsordf√łrer meget gerne ville v√¶re med til. Derfor er det lige p√• falderebet blevet mig, der er blevet ordf√łrer.

For Socialdemokratiet er det vigtigt at tage hensyn til og indrette samfundet, efter at alle kan v√¶re og udtrykke det k√łn, som de oplever at have. Derfor skal vi tage hensyn til og hj√¶lpe, hvis mennesker oplever et misforhold mellem deres k√łnsidentitet og deres biologiske. Det var derfor, at Socialdemokratiet var med til at indf√łre muligheden for juridisk k√łnsskifte i 2014, og det er ogs√• derfor, at Socialdemokratiet har v√¶ret med til l√¶gge pres p√• regeringen for at f√• slettet transk√łnnethed fra listen over psykiske sygdomme. Det er som bekendt jo ogs√• lykkedes her pr. 1. januar i √•r.

Det her beslutningsforslag er vi dog ikke sikre p√• l√łser et reelt eksisterende problem. Det virker mere, som om det er et lidt teoretisk og abstrakt problem, der bliver adresseret her ‚Äď is√¶r set i lyset af at vi allerede har indf√łrt muligheden for juridisk k√łnsskifte, hvis man oplever at v√¶re blevet udstyret med et cpr-nummer, der ikke stemmer overens med ens k√łnsidentitet. I Socialdemokratiet √łnsker vi et ligestillet samfund, hvor man ikke bliver begr√¶nset af sit k√łn, men vi √łnsker ikke et k√łnsneutralt samfund. Bl.a. derfor st√łtter vi ikke det her beslutningsforslag.

Kl. 1307. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Carolina Magdalene Maier. Værsgo.

Kl. 1308. Carolina Magdalene Maier (ALT):
Tak for det. Tak til ordf√łreren og ogs√• tak for at springe til p√• vegne af Socialdemokratiets ligestillingsordf√łrer.

Vi √łnsker jo heller ikke et k√łnsneutralt samfund ‚Äď det tror jeg heller ikke st√•r nogen steder i det her beslutningsforslag, alts√• at vi √łnsker et k√łnsneutralt samfund. Det tror jeg ikke at der er nogen her i Folketinget der g√łr. Men n√•r ordf√łreren n√¶vner, at han mener, det kun er et teoretisk problem, bliver jeg n√łdt til at anf√¶gte det. For jeg vil kalde det b√•de et principielt, men ogs√• i h√łj grad et reelt problem. Og det handler ikke om, at man kan f√• foretaget et juridisk k√łnsskifte og derved f√• et nyt personnummer, for selvf√łlgelig kan man det, og det er rigtig godt. Det handler om, at der er nogle personer, som ikke √łnsker at definere sig som enten mand eller kvinde, og det er det, som det her handler om, alts√• at der er nogle personer, som definerer sig som et tredje k√łn. Der er jo lande, der har registreret, at man kan have et tredje k√łn. Man kan simpelt hen krydse af, at man hverken er mand eller kvinde, men et tredje k√łn. Og det er s√•dan set det, vi √łnsker at sige med det her, alts√• at man ikke beh√łver at blive defineret og set p√• som og definere sig selv som enten mand eller kvinde.

Kan ordf√łreren forst√• den logik, og er det noget, som Socialdemokratiet bakker op om?

Kl. 1309. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1309. Daniel Toft Jakobsen (S). Ordf√łrer:
Jeg bliver n√łdt til at sige, at jeg svarer lidt med forbehold, i forhold til at det ikke er noget, jeg har besk√¶ftiget mig s√• vanvittig meget med tidligere. Jeg kan s√•dan set godt forst√• logikken i det, og jeg synes selvf√łlgelig ogs√•, at man skal tage den slags bekymringer, den slags problemer seri√łst. Men jeg t√¶nker ikke umiddelbart, at det her er l√łsningen p√• det.

Alts√•, jeg forst√•r sp√łrgeren s√•dan, at der er nogle, som √łnsker et k√łnsneutralt personnummer, og det kan sagtens v√¶re rigtigt ‚Äď det tror jeg da det er ‚Äď men jeg tror ogs√•, at der er nogle, som √łnsker et personnummer, som ikke er k√łnsneutralt. S√• her vil man s√•dan fremadrettet sige ‚Äď og det vil jo s√• tage lang tid, som ministeren ogs√• var inde p√•, f√łr det er tr√•dt helt i kraft ‚Äď at alle skal have et k√łnsneutralt personnummer. Og jeg kunne forestille mig, at ligesom der er nogle, der gerne vil have et k√łnsneutralt personnummer, er der m√•ske ogs√• nogle, som p√• en eller anden m√•de vil f√łle det forkert lige pr√¶cis at have et k√łnsneutralt personnummer. Der kan muligvis findes nogle andre l√łsninger, men jeg har ikke besk√¶ftiget mig nok med det til s√• at anvise dem.

Kl. 1310. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Sp√łrgeren.

Kl. 1310. Carolina Magdalene Maier (ALT):
Nej, og det har jeg stor respekt for. Men jeg t√¶nker bare, at for alle os, der definerer os som enten mand eller kvinde, og som s√• enten har et lige eller et ulige personnummer, er det noget som helst problem, hvis vi ikke n√łdvendigvis har et lige eller et ulige nummer? Alts√•, det ville i hvert fald ikke v√¶re noget problem for mig; jeg ville da v√¶re fuldst√¶ndig ligeglad med, hvad der stod i de cifre i mit personnummer. S√• vejer hensynet til, at der er nogle, der har det her √łnske, ikke tungere end hensynet til, at der, som ordf√łreren siger, er nogle, der m√•tte √łnske, at vi opretholder at kunne se ud af personnummeret, hvilket k√łn man er f√łdt med?

Kl. 1311. Daniel Toft Jakobsen (S). Ordf√łrer:
Jeg vil sige, at jeg aldrig selv har overvejet, om det ville v√¶re noget problem for mig. Men meget politik handler jo om hensynsafvejning, og jeg siger bare stille og roligt, at det godt kan v√¶re, at der er nogle, som synes ‚Äď og det er ogs√• et legitimt synspunkt, vil jeg umiddelbart mene ‚Äď det er rart og praktisk i forhold til deres identitet som mand eller kvinde, at det ogs√• fremg√•r af personnummeret. S√•dan vil jeg tro at der m√•ske ville v√¶re nogle der kunne have det. Og s√• er det jo legitimt nok at tage hensyn til det. S√• bl.a. derfor er det her for os ikke den rigtige l√łsning.

Kl. 1311. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
N√¶ste sp√łrger er hr. Kristian Hegaard, Det Radikale Venstre. V√¶rsgo.

Kl. 1311. Kristian Hegaard (RV):
Tak for det. Jeg vil ogs√• gerne sp√łrge lidt ind til det her, som ordf√łreren n√¶vner, om, at der ikke er tale om et reelt problem, men at der udelukkende er tale om et abstrakt problem. Det her beslutningsforslag er jo fremsat, fordi der er flere mennesker, der ikke mener, at de kan sige, at de er enten det ene eller det andet k√łn. Og i forhold til den m√•lgruppe, som ordf√łrerens parti har hjulpet ‚Äď som ordf√łreren ogs√• refererer til ‚Äď ved bl.a. at fjerne eksempelvis transk√łnnethed fra listen over psykiske sygdomme, g√łr det ikke indtryk, at den m√•lgruppe selv giver udtryk for, at det her med cpr-numrene, alts√• at de slutter p√• et bestemt tal, er et problem? Og g√łr det slet ikke indtryk, at det med, at man i det offentlige kan blive konfronteret med, hvad for et k√łn man har, i forhold til hvordan man ser ud osv., opfattes som et stort problem blandt rigtig mange?

Kl. 1312. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1312. Daniel Toft Jakobsen (S). Ordf√łrer:
Jo, det vil jeg da sige g√łr indtryk. Jeg lytter meget til, hvad der bliver sagt. Men jeg vil ogs√• lytte til dem, som jeg kunne forestille mig var endnu flere, som ville synes, det var m√¶rkeligt med k√łnsneutrale personnumre, og som synes, det andet er praktisk. Der blev spurgt af den foreg√•ende sp√łrger, om man, hvis man ikke har en flydende k√łnsidentitet, s√• ikke m√•tte kunne leve med et k√łnsneutralt personnummer. Jo, det kan man jo godt sp√łrge om. Det indikerer jo, at det der med personnummeret m√•ske ikke betyder lige s√• meget, men det sp√łrgsm√•l kunne man vel ogs√• stille den anden vej ‚Äď alts√•, at hvis det med personnummeret ikke er s√• vanvittig vigtigt og noget meget centralt i forhold til en k√łnsidentitet, som er meget klar, hvorfor skal det s√• v√¶re noget meget, meget centralt og meget vigtigt i forhold til en k√łnsidentitet, som ikke er s√• klar?

Kl. 1313. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Sp√łrgeren.

Kl. 1313. Kristian Hegaard (RV):
Det gl√¶der mig rigtig meget at h√łre, at ordf√łreren siger, at det er noget, han lytter til, n√•r det er, at der er nogle, der g√łr opm√¶rksom p√• de her forhold. Men n√•r der bliver sagt, at man lytter rigtig meget til det, undrer det mig, at man s√• ikke g√łr noget ved det i praksis. Det her er jo ikke noget, der ber√łrer en masse andre, alts√• hvordan ens cpr-nummer lige ser ud, men det betyder rigtig, rigtig meget for nogle. Hvorfor handler vi ikke p√• det? Hvorfor g√łr man ikke noget, n√•r ordf√łreren selv giver udtryk for, at han lytter rigtig meget til det? Skulle vi s√• ikke ogs√• g√łre noget ved det i handling?

Kl. 1314. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1314. Daniel Toft Jakobsen (S). Ordf√łrer:
Jo, men alts√•, vi er simpelt hen uenige i det, der st√•r i forslaget her. Nu blev der godt nok sagt af ordf√łreren for forslagsstillerne, at der ikke er nogen, der g√•r ind for et k√łnsneutralt samfund, og det kan godt v√¶re, men der st√•r jo alts√• i forslaget, at man gerne vil g√łre op med et for√¶ldet, bin√¶rt k√łnssyn. Og der er det bare, jeg siger, at Socialdemokratiets holdning er, at vi skal have et ligestillet samfund, hvor k√łn ikke s√¶tter nogen begr√¶nsninger for nogen, men vi g√•r i Socialdemokratiet ikke ind for et k√łnsneutralt samfund.

Kl. 1314. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak til den socialdemokratiske ordf√łrer. Den n√¶ste i r√¶kken er fru Karina Adsb√łl som ordf√łrer for Dansk Folkeparti.

Kl. 1315. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Tak for det. Det her forslag fra Alternativet p√•l√¶gger regeringen at g√łre cpr-numre k√łnsneutrale. Alternativet √łnsker et opg√łr med et for√¶ldet bin√¶rt k√łnssyn i udstedelsen af identifikationsnumre til danskerne.

Da jeg læste det her beslutningsforslag, vidste jeg snart ikke, om jeg skulle grine eller græde. 25 linjer er, hvad der står i det her beslutningsforslag. Det er simpelt hen så tyndt. Der står intet om i beslutningsforslaget, hvor mange det her drejer sig om, men det kan være, at Alternativet kan komme ind på det i deres tale.

Hvad er baggrunden for, at man vil √¶ndre et helt system, som fungerer fantastisk i dag? Jeg har aldrig personligt modtaget en henvendelse om, at der skulle v√¶re en udfordring p√• det her omr√•de: at registreringen af ens k√łn skulle v√¶re noget problem ‚Äď aldrig nogen sinde. Helt √¶rligt mener jeg ogs√•, at vi her fra Folketingets side har st√łrre udfordringer, vi skal l√łse. Jeg synes, det her forslag er fuldst√¶ndig ugennemt√¶nkt, herunder hvilke konsekvenser det vil medf√łre, ikke mindst for vores sundhedssystem, og ogs√• i forhold til de √łkonomiske konsekvenser, som ministeren har v√¶ret inde p√•. Hvordan skal man s√• i sundhedssystemet kunne indkalde til en mammografiscreening eller g√łre det, hvis man skal lave en unders√łgelse for livmoderhalskr√¶ft eller for prostatakr√¶ft? Hvordan skal det foreg√•, hvis man ikke har det her velfungerende cpr-system, som vi har?

I Dansk Folkeparti skyder vi en hvid pil efter det her beslutningsforslag, og vi kan ikke st√łtte det.

Kl. 1316. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Der er en kort bemærkning fra fru Carolina Magdalene Maier. Værsgo.

Kl. 1316. Carolina Magdalene Maier (ALT)
Tak for det. Det var m√•ske forventeligt fra Dansk Folkeparti. For det f√łrste ligger der bag ved cpr-nummeret s√•dan set de data, der ogs√• er brug for i sundhedssystemet, s√• det er ikke, fordi man ikke ville kunne indkalde piger til f.eks. hpv-vaccination, som man g√łr i dag, eller drengene til noget andet. Det kan man fortsat sagtens, hvis man laver de sidste fire cifre fortl√łbende, uagtet om det er til en dreng eller pige. S√• det er en teknisk udfordring, som egentlig ikke er s√¶rlig sv√¶r. Den kan sagtens l√łses.

Men n√•r ordf√łreren s√• kategorisk afviser beslutningsforslaget og ogs√• sp√łrger tilbage: Hvad i alverden er problemet, og hvor mange drejer det sig om, s√• er det et rigtig godt eksempel p√•, at ordf√łreren slet ikke har forst√•et, hvad den helt grundl√¶ggende hensigt med det her beslutningsforslag er. Jeg synes egentlig, at vi skriver det. Det er at udfordre den k√łnstvang, som vi som system og som samfund og som stat l√¶gger ned over vores borgere. S√• er det fuldst√¶ndig lige meget, om det er 5 eller om det er 500 danskere, som har problemer med det. Men n√•r vi kr√¶ver, at man skal definere sig som enten dreng eller pige, mand eller kvinde, s√• viser vi ogs√•, at vi som samfund kun har de to forskellige k√łnssyn. Og det kan godt v√¶re, at DF bakker op om det, og det er jo fair nok, for s√• er det det, der er fort√¶llingen. Men vi pr√łver s√•dan set bare at l√¶gge os op ad de andre lande, som har erkendt, at det er okay for en person, som ikke √łnsker at definere sig som enten mand eller kvinde, at v√¶lge et tredje intetk√łn.

Kl. 1318. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1318. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Ja, alts√•, vi er fuldst√¶ndig uenige i det her. I DF √łnsker vi ikke at blande os i, hvordan den enkelte oplever sin k√łnsidentitet. Det m√• man fuldst√¶ndig selv om. Men vi er lodret imod, at vi skal √¶ndre hele vores system, som vi har i dag ‚Äď fuldst√¶ndig lodret imod.

Kl. 1318. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Er der et opf√łlgende sp√łrgsm√•l? Nej. S√• er det hr. Kristian Hegaard, Radikale Venstre. V√¶rsgo.

Kl. 1319. Kristian Hegaard (RV):
Tak for det. Nu har jeg jo godt nok kun siddet herinde i en m√•neds tid, men det, at antallet af linjer skulle v√¶re afg√łrende for, hvad der lige er kvaliteten osv. i et lovforslag, har jeg nok endnu til gode at sige i hvert fald er proportionalt. S√• det synes jeg m√•ske ikke er det bedste argument. Men jeg kunne godt t√¶nke mig at sp√łrge ordf√łreren, om det ikke rigtigt, at k√łn jo s√•dan set foruden at indg√• i personnummeret ogs√• er opf√łrt i personregisteret som et s√¶rskilt dataelement.

Kl. 1319. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1319. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Jeg synes, det er lidt sjovt, at ordf√łreren stiller sp√łrgsm√•l, som ordf√łreren godt kender svaret p√•. Alts√•, hvorfor det? Det er der jo ingen grund til.

Kl. 1319. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Sp√łrgeren.

Kl. 1319. Kristian Hegaard (RV):
√Örsagen til, at jeg sp√łrger, er, at s√• kan man netop lave det dataudtr√¶k i forhold til personregisteret, netop i de forhold, som ordf√łreren lige f√łr udtalte bekymring for: Indkaldelse til diverse sundhedsm√¶ssige foranstaltninger osv., som jo er vigtige ting. Det skal der slet ikke v√¶re nogen tvivl om. Men der kan man da bare bruge de oplysninger, der fremg√•r der. Hvorfor er det s√• n√łdvendigt at have en s√• stringent, en s√• gammeldags inddeling af cpr-numre?

Kl. 1320. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1320. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Hvis jeg forst√•r ordf√łreren ret, s√• m√• man gerne have k√łn registreret i personregisteret, men man m√• bare ikke have det i offentlig sammenh√¶ng. Hvad er forskellen? Vi har de k√łn, vi har, mand eller kvinde, og s√• anerkender jeg, at der er nogle, der m√•ske ikke helt kan finde ud af, hvilken gruppe de tilh√łrer, men jeg mener simpelt hen ikke, at vi skal oml√¶gge hele vores cpr-system p√• grundlag af det. Jeg har i min tale sagt, hvilke konsekvenser det vil medf√łre i forhold til forskellige ting.

Alternativet har heller ikke overhovedet finansieret det her forslag. S√• man p√•l√¶gger os alts√• simpelt hen √łgede udgifter, fordi man p√• en eller anden m√•de gerne vil have, at det her skal laves k√łnsneutralt. Det √łnsker vi ikke fra Dansk Folkepartis side at medvirke til.

Kl. 1321. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
N√¶ste sp√łrger er hr. Roger Matthiesen, Alternativet. V√¶rsgo.

Kl. 1321. Roger Matthisen (ALT):
Tak for det og tak til ordf√łreren for belysningen. Jeg vil f√łlge lidt op p√• det, De Radikales ordf√łrer sagde, og p√• ordf√łrerens egne kommentarer. Det her handler om, at der er dramatisk forskel p√•, om det er et internt register, som sundhedsmyndighederne kan anvende, og et offentligt, √•bent register, som en borger over for resten af befolkningen bliver stillet til skue for, og vi s√¶tter sp√łrgsm√•lstegn ved det, fordi det kan v√¶re, at man ikke har lyst til at g√• i en eller k√łnsnormativ retning. Jeg synes, at det lidt lyder, som om ordf√łreren taler det ned ved at sige, at nu er der kun mand og kvinde, og s√• er der nogle, der ikke kan finde ud af det. Det handler jo ikke om at finde ud af det, det handler om, at man m√•ske er meget bevidst om, at man ikke passer ind i en af de to kategorier. Vil ordf√łreren anerkende, at det ogs√• kan v√¶re resultatet for de her borgere, der v√¶lger?

Kl. 1322. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1322. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Som jeg tidligere har sagt, blander vi os fra Dansk Folkepartis side ikke i, hvilket k√łn man f√łler man har, og hvad man f√łler sig som. Folk m√• f√łle, lige n√łjagtig hvad de vil, det blander vi os ikke i, men jeg har her fra talerstolen sagt, at vi er lodret uenige i Alternativets beslutningsforslag. N√•r man alligevel kan sl√• de her ting op i personregisteret, hvordan kan det s√• v√¶re et problem, at man kan sl√• ens k√łn op?

Kl. 1322. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Er der opf√łlgende? S√• tryk! Tak. Sp√łrgeren har ordet.

Kl. 1322. Roger Matthisen (ALT):
Tak, og jeg beklager, at jeg ikke lige fik trykket mig ind i rette tid. For mig virker det, som om ordf√łreren ikke har forst√•et pr√¶missen for beslutningsforslaget. Sp√łrgsm√•let er jo, om man skal g√• rundt med sit sundhedskort og vise dem, man nu er i kontakt med, om man normativt er blevet proppet ned i en kasse eller ej. Hvis det bare var fortl√łbende numre, var man ikke tvunget til at skulle tage stilling over for en hvilken som helst person.

Jeg kan sammenligne det lidt med at v√¶re en minoritet, en etnisk minoritet i det her land, som hele tiden kan blive konfronteret med at v√¶re en brun og dermed blive stillet uden for et eller andet f√¶llesskab. Det problem har ordf√łreren ikke, og her vil vi s√• s√łrge for, at der er en gruppe i vores befolkning, som ikke hele tiden skal konfronteres med nogle normative konstruktioner, som egentlig bare er gammeldags og bliver proppet ned over hovedet p√• os.

Kl. 1323. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1323. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Jeg synes egentlig, jeg har v√¶ret ret tydelig i min tale, og jeg er s√•dan set ogs√• enig i det, Socialdemokraternes ordf√łrer sagde, nemlig at vi ikke √łnsker et k√łnsneutralt samfund. Det her udvikler sig, det m√• man sige, hvad ang√•r de her beslutningsforslag, der kommer i salen. Det er ikke noget, vi fra Dansk Folkepartis side af √łnsker. Folk kan godt f√łle nogle ting, og det anerkender vi, men at vi skal √¶ndre hele vores cpr-system i forhold til det og med de omkostninger og konsekvenser, det ogs√• vil medf√łre, √łnsker vi fra Dansk Folkepartis side ikke at medvirke til.

Kl. 1324. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):

S√• kom hr. Finn S√łrensen, Enhedslisten, alligevel med p√• vognen. V√¶rsgo.

Kl. 1324. Finn S√łrensen (EL):
Tak. Jeg har bare det sp√łrgsm√•l: Mener ordf√łreren virkelig, at der opst√•r et k√łnsneutralt samfund, fordi vi fjerner k√łnsmarkeringen fra cpr-numrene?

Kl. 1324. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Værsgo.

Kl. 1324. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
Der st√•r i beslutningsforslaget, at man ligesom √łnsker et opg√łr med den gammeldags m√•de, vi har det p√• i Danmark i dag. Og n√•r man f√łrst g√łr det ene, udvikler det andet sig eventuelt ogs√•. Jeg √łnsker ikke, at vi har det ligesom i Sverige, hvor man kalder folk hen og alt muligt andet; det √łnsker vi ikke.

Kl. 1324. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Sp√łrgeren.

Kl. 1324. Finn S√łrensen (EL):
Nu g√•r forslaget ikke ud p√•, om vi skal kalde hinanden h√łn og alt muligt. Det g√•r ud p√•, at man fjerner k√łnsmarkeringen fra cpr-numrene, hverken mere eller mindre. Og mit sp√łrgsm√•l til ordf√łreren har jeg ikke rigtig f√•et svar p√• ‚Äď eller ogs√• har jeg. Ordf√łreren er jo √•benbart bange for, at fordi vi fjerner k√łnsmarkeringen, opst√•r der et k√łnsneutralt samfund. Jeg har den opfattelse, at der ikke er nogen forbindelse mellem, hvad der sker ude blandt mennesker i forhold til deres k√łn, og hvad der st√•r p√• et cpr-nummer. Det tror jeg nok er den rigtige m√•de at anskue det p√•.

Kl. 1325. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Ordf√łreren.

Kl. 1325. Karina Adsb√łl (DF) Ordf√łrer:
K√¶re hr. Finn S√łrensen, jeg er ikke bange for noget. Jeg ser bare, at der er en udvikling i gang, ogs√• i forhold til det her beslutningsforslag. Og som jeg siger, √łnsker jeg i forhold til den udvikling, der er i gang, ikke, at vi skal f√łlge Sveriges eksempel p√• det her omr√•de.

Kl. 1325. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak til Dansk Folkepartis ordf√łrer. S√• giver jeg ordet til hr. Jakob Engel-Schmidt som ordf√łrer for Venstre.

Kl. 1325. Jakob Engel-Schmidt (V):
Tak for det, formand. Jeg er ikke sikker p√•, at jeg kan love lige s√• meget dramatik som ved den seneste ordf√łrer. Jeg skal sige, at jeg og mit parti principielt synes, at beslutningsforslaget er sympatisk. Vi synes, det er vigtigt, at de offentlige institutioner, ogs√• de offentlige systemer, hvis man m√• betegne dem p√• den m√•de, tager udgangspunkt i borgerens √łnske og im√łdekommer borgeren p√• en s√• fleksibel m√•de som overhovedet muligt. Mit parti er liberalt. Venstre er et liberalt parti og k√¶mper for, at danskerne har retten til at leve deres liv, som de √łnsker, forudsat at deres frihed stopper ved naboens n√¶setip.

I dag indikerer vores cpr-nummer et k√łn. Jeg tror ikke, det er en overraskelse for nogen, at har man et lige nummer, er man traditionelt en kvinde, n√•r man bliver f√łdt, og ulige numre gives til dem, der er f√łdt som m√¶nd. Cpr-nummeret er jo ikke s√•dan en organisme, der fornyer sig af sig selv. Der er sikkert noget software, der er blevet opdateret, men vi er alts√• helt tilbage i 1968, dengang ungdomsopr√łret k√łrte for fulde omdrejninger og hr. Finn S√łrensen stadig v√¶k var gl√łdende kommunist, antager jeg. Der bliver nikket. Det er han stadig v√¶k, yes.

N√•r jeg n√¶vner det, er det mest, fordi at kunne vi √¶ndre cpr-registeret i dag, uden at det fik nogen alvorlige konsekvenser rent √łkonomisk, administrativt og andet, s√• er jeg ikke sikker p√•, at jeg ikke var klar til p√• vegne af Venstre at sige, at det ville vi gerne v√¶re med til. Men n√•r det s√• er, at vi bliver en lille smule skeptiske, skyldes det jo bl.a. ministerens redeg√łrelse fra tidligere, hvor ministeren jo redegjorde for, hvordan det √łkonomisk set kunne medf√łre en r√¶kke transaktionsomkostninger, √łkonomiske omkostninger og besv√¶r for rigtig mange borgere her i samfundet.

Jeg er som udgangspunkt ikke teknisk ekspert ud over til husholdningsbehov, og jeg m√• jo derfor tage ministerens og ministeriets ord for gode varer, hvilket vi jo som regel g√łr i Folketinget og er enige om. Det betyder ikke, at jeg og Venstre ikke har forst√•else for, at der findes mennesker, der synes, at det her er et problem. Omvendt vil jeg ogs√• henvise til, at vi p√• en r√¶kke andre fronter f.eks. i forhold til at have fjernet transk√łnnethed fra listen over psykiske lidelser jo fors√łger at im√łdekomme det, s√• godt vi nu kan. Og uden jeg vil st√łde nogen, vil jeg s√• ogs√• sige, at der er store omr√•der, og at der er sm√• omr√•der. For det enkelte menneske kan selv sm√• omr√•der betyde rigtig meget. Venstre vil gerne v√¶re med til at se p√• det her, n√•r det kan g√łres p√• en √łkonomisk overkommelig m√•de, og p√• en m√•de, der ikke medf√łrer store transaktionsomkostninger. Jeg forestiller mig, at vi p√• et tidspunkt skal v√¶k fra 1968 og have et moderne cpr-system, som m√•ske indeholder nogle af de tekniske, videnskabelige og andre opdateringer, som man ser p√• id-kort andre steder i verden. I den proces kunne man jo indg√• i en dialog og im√łdekomme nogle af de forhold, der kunne v√¶re √łnskv√¶rdige fra forskellige interessenter, bl.a. at sikre et k√łnsneutralt cpr-nummer, hvis der er behov for det.

Men jeg synes s√• ogs√• samtidig, at man b√łr forholde sig til, at det er en lille afgr√¶nset gruppe mennesker, der synes, at det her er meget vigtigt. Det anerkender jeg. Det vil jeg og Venstre som udgangspunkt gerne im√łdekomme. Omvendt er der jo en stor del af befolkningen, der egentlig synes, at cpr-nummeret fungerer, som det skal, og ikke t√¶nker meget over det. Derfor bliver vores indstilling alts√•, at vi ikke kan st√łtte forslaget nu. Men det er en h√•ndsr√¶kning, i forhold til n√•r vi n√•r et tidspunkt, hvor cpr-systemet skal revideres og opdateres, m√•ske fundamentalt. Der vil jeg anbefale forslagsstillerne at v√¶re vakse ved en eventuel genfrems√¶ttelse. Med de ord skal jeg sige tak for ordet.

Kl. 1329. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Der er ikke √łnske om korte bem√¶rkninger, s√• tak til Venstres ordf√łrer. Vi g√•r videre i r√¶kken til hr. Finn S√łrensen som Enhedslistens ordf√łrer.

Kl. 1330. Finn S√łrensen (EL) Ordf√łrer:
Enhedslisten synes, det er et godt forslag. Det er jo et meget enkelt forslag, der g√•r ud p√•, at vi fjerner k√łnsmarkeringen fra cpr-numrene, mere er der ikke i det. Ja, s√• enkelt er det, og det er der alts√• nogle der kan f√• en meget stor ideologisk debat ud af. Den er der selvf√łlgelig ogs√•, og der er nogle ideologiske uenigheder, s√• tak for, at Alternativet frems√¶tter forslaget, s√• vi endnu en gang kan f√• den. For Enhedslisten har jo ogs√• tidligere taget initiativ til den, og vi synes, det er et godt forslag.

Som der st√•r i bem√¶rkningerne til forslaget, er k√łnsidentitet jo ikke n√łdvendigvis knyttet til det biologiske, som man nu er f√łdt med. Man kan v√¶re f√łdt i en mandekrop, men f√łle sig som noget andet. Det er ikke n√łdvendigvis som det modsatte k√łn ‚Äď det er der ogs√• nogle der g√łr ‚Äď men som noget andet, ligesom man kan v√¶re f√łdt i en kvindekrop, men f√łle sig som noget andet. Og der er da absolut ingen grund til ‚Äď jeg har i hvert fald ikke h√łrt den indtil nu i debatten ‚Äď at man fra statens side skal tvinge borgerne ned i nogle bestemte kasser, hvad det ang√•r, som for nogle mennesker f√łles helt forkert, og som for nogle f√łles voldsomt belastende. Det drejer sig selvf√łlgelig om transpersoner, men ogs√• om mange andre, og ved at vi vedtager det her forslag, slipper folk jo ogs√• for at skulle dele informationen om deres biologiske med f.eks. banken eller andre institutioner, hvor man skal oplyse sit cpr-nummer. Det er jo i rigtig, rigtig mange sammenh√¶nge, at man skal oplyse det.

S√• for os at se handler forslaget om noget helt grundl√¶ggende, som burde v√¶re indlysende for alle partier i Folketinget, nemlig den enkeltes frihed, friheden til selv at definere sin k√łnsidentitet, i stedet for at f√• den p√•duttet af et cpr-register, og det undrer mig virkelig, at borgerlige partier og andre partier, der hylder den personlige frihed, og som kalder sig liberale og alt muligt, ikke bare siger: Yes, selvf√łlgelig g√łr vi da det. For det her generer jo ikke nogen andre. S√• hvorfor er det s√• hamrende vigtigt? Det er jo det sp√łrgsm√•l, der skal svares p√•. Hvorfor er det s√• vigtigt for de partier, der ikke st√łtter det her beslutningsforslag, p√• n√¶r ordf√łreren fra Venstre, der jo var meget im√łdekommende? Og m√•ske kan udvalgsarbejdet allerede opklare noget af det: Hvad vil det reelt koste? Hvad er der med alt det administrative b√łvl, som ministeren siger at der er? Det er ikke, fordi jeg synes, det skal v√¶re nogen hindring for at vedtage det, men s√• kan man da tackle de problemer, og der synes jeg da at vi indtil videre m√• tage hr. Jakob Engel-Schmidts indl√¶g som en udstrakt h√•nd til det her forslag.

Men bortset fra det skal de andre partier, der afviser forslaget, da svare p√• det meget enkle sp√łrgsm√•l: Hvorfor er det s√• pokkers vigtigt, at cpr-nummeret viser en k√łnsidentitet? Det har jeg ikke h√łrt noget svar p√• indtil nu, og jeg tror heller ikke, det findes. S√• Enhedslisten vil da bare bakke op om forslaget i den ordlyd, det har.

Kl. 1333. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak til Enhedslistens ordf√łrer. Vi forts√¶tter til fru May-Britt Kattrup som ordf√łrer for Liberal Alliance.

Kl. 1333. May-Britt Kattrup (LA) Ordf√łrer:
Tak for det. Som det formentlig st√•r klart for mange, har jeg k√¶mpet meget for transk√łnnede og interk√łnnedes rettigheder, og jeg har selv flyttet mig meget i forst√•elsen af den traditionelle bin√¶re k√łnsopfattelse. Jeg har haft flere m√łder med milj√łet og f√•et et langt st√łrre indblik i de aspekter, som betyder meget for denne minoritetsgruppe. Jeg har derfor ogs√• fuld forst√•else for, at det betyder meget for disse mennesker, og det gl√¶der mig meget, at man i Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at man fagligt bl√łder op p√• begrebet bin√¶r k√łnsopfattelse, hvilket kan give h√•b om udvikling af en mere moderne definition. Men det kommer nok ikke lige i morgen, det m√• vi jo nok erkende.

Det er ikke, fordi jeg √łnsker et k√łnsneutralt samfund, som vi nu har h√łrt n√¶vnt flere gange her i dag, tv√¶rtimod √łnsker jeg et samfund, hvor man accepterer mange k√łn, alts√• flere end de to k√łn. Men problemet med det her forslag er, som vi har h√łrt ministeren sige og forklare, at det ikke er s√• ligetil at √¶ndre cpr-systemet. Det vil have store administrative og √łkonomiske konsekvenser for s√•vel det offentlige og det private erhvervsliv at g√łre cpr-numre cpr-numre k√łnsneutrale. Det vil kr√¶ve √¶ndring af registre, systemer og programmer.

Derfor kan Liberal Alliance ikke st√łtte forslaget. I dag er der jo mulighed for juridisk k√łnsskifte, hvilket jo vil give det √łnskede personnummerskift for nogle. Tilbage er problemet for en gruppe interk√łnnede. Som sagt har jeg fuld forst√•else for problemstillingen, men m√• bare erkende, at det desv√¶rre ikke er noget, vi kan l√łse her og nu.

Kl. 1335. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak til ordf√łreren. Den n√¶ste i r√¶kken er hr. Kristian Hegaard som ordf√łrer Det Radikale Venstre. V√¶rsgo.

Kl. 1335. Kristian Hegaard (RV) Ordf√łrer:
Tak for det. Det danske cpr-nummer-system er fuldst√¶ndig for√¶ldet, og som Venstres ordf√łrer ogs√• gav udtryk for lige f√łr, er der god grund til at modernisere det. Som alle jo ved, bliver cpr-numre i dag uddelt p√• den m√•de, at herrer f√•r et ulige nummer til sidst, og at kvinder f√•r et lige nummer. P√• den m√•de fasts√¶tter vi ogs√• nogle normer og standarder for, at man i samfundet enten er mand eller kvinde, og s√• snorlige er identiteter bare slet ikke. Mennesker er ikke enten det ene eller det andet, og det skal vi give plads og rum for, og det m√• et cpr-nummer ikke st√• i vejen for.

Cpr-numre bruges overalt i det offentlige, f.eks. p√• hospitaler, NemID osv., og cpr-numre bruges p√• identifikationskort som pas, sundhedskort og k√łrekort. Man bliver alts√• hele tiden konfronteret med sit cpr-nummer og dermed hele tiden konfronteret med at blive l√•st fast i en eller anden kasse som et menneske, der er enten det ene eller det andet, og som nogle ikke n√łdvendigvis ser sig selv i. Der er ikke nogen grund til at fastholde et system, hvor mennesker kan f√łle sig intimideret af at blive sl√•et op p√• et bestemt k√łn, en bestemt identitet, og derfor indarbejder flere og flere lande ogs√• elementer af cpr-numre k√łnsneutrale forhold. Hvorfor ikke tage nogle flere skridt i Danmark? Der er mennesker, der ikke √łnsker at blive sat i b√•s som enten det ene eller det andet, der er mennesker, som ikke √łnsker, at andre skal f√• indsigt i deres k√łnsforhold, og det kan og m√• ikke undermineres som bare et teknisk problem eller et abstrakt problem, som der er blevet givet udtryk for. Det er en reel udfordring, som vi kan handle p√•.

Vi har ikke i dag f√•et klare svar p√• det n√łdvendige i at adskille drenge og piger i cpr-systemet. Det er ikke blevet helt klart, hvad de her √łkonomiske og administrative barrierer helt pr√¶cis er. De oplysninger, der fremg√•r af et cpr-nummer, kan jo alligevel tr√¶kkes ud af persondataregistreret. S√• l√¶nge der ikke er en god grund til den her opdeling i cpr-systemet med lige og ulige numre, er der ingen grund til at opretholde og fastholde det system, og s√• er det jo systemet for systemets egen skyld. S√• vi kan jo lige s√• godt f√• gjort op med de her cpr-numre og g√łre dem cpr-numre k√łnsneutrale i en fart. Lad os f√• taget et opg√łr med et indskr√¶nket og et gammeldags k√łnssyn.

Kl. 1338. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak til De Radikales ordf√łrer. Og s√• g√łr jeg en undtagelse og giver plads til, at Venstres ordf√łrer, hr. Jakob Engel-Schmidt, kommer med en supplerende bem√¶rkning fra talerstolen. V√¶rsgo.

Kl. 1339. Jakob Engel-Schmidt (V):
Jeg takker formanden for fleksibiliteten. Jeg skal skynde mig at afdramatisere mit indtog igen og afvise, at jeg er blevet tændt af nogen form for hellig ild eller andet. Det drejer sig simpelt hen bare om en forglemmelse. Jeg havde lovet mine kollegaer i Det Konservative Folkeparti at meddele, at de mener det samme som Venstre, Danmarks Liberale Parti, og det er hermed gjort. Tak for ordet.

Kl. 1339. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak for det. Den n√¶ste taler i r√¶kken er fru Kirsten Normann Andersen som ordf√łrer for SF. V√¶rsgo.

Kl. 1339. Kirsten Normann Andersen (SF) Ordf√łrer:
Tak for det. Man fristes jo n√¶sten til at sige: Skal vi ikke bare hj√¶lpes ad med at huske det for eftertiden, for s√• havde jeg jo kunnet tage det med for hr. Jakob Engel-Schmidt? F√łrst og fremmest tak til Alternativet for at have fremsat det her forslag om at g√łre cpr-nummeret k√łnsneutralt. Det er en god debat at tage. I SF tilslutter vi os den grundl√¶ggende intention og mener ogs√• principielt, at man som borger b√łr have ret til ikke at skulle dele information om ens juridiske k√łn, n√•r man skal et smut forbi banken eller l√•ne en bog p√• biblioteket, skal til m√łde i kommunen eller p√• anden m√•de er i kontakt med det offentlige. Det g√¶lder m√•ske s√¶rlig for mennesker, som ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde. Men det handler da ogs√• om, at k√łn generelt b√łr spille en mindre rolle i forhold til vores interaktion i samfundet, og at vi skal m√łdes som de mennesker, vi er, uden at det er afg√łrende, om vi lige er det ene eller det andet k√łn. S√• der er jo i virkeligheden ogs√• tale om et ligestillingsforslag.

Derfor er vi ogs√• villige til at dr√łfte, om det er for√¶ldet at lave en distinktion mellem menneskers identitet, der fokuserer p√• k√łn, i cpr-nummeret. Hvad er egentlig det grundl√¶ggende form√•l med denne distinktion? Som det ogs√• n√¶vnes i beslutningsforslagets bem√¶rkninger, er k√łnsangivelsen formelt set un√łdvendig, idet k√łn er opf√łrt som et s√¶rskilt dataelement internt i personregisteret. Det har alts√• umiddelbart ikke noget at g√łre med, at det er nemmere at strukturere eller systematisere p√• baggrund af de lige og ulige numre i cpr-nummeret.

Vi har dog alligevel en r√¶kke forbehold, som vi mener der b√łr tages h√łjde for, inden en eventuel neutralisering af k√łnsangivelsen i cpr-nummeret kan ske. Vores forbehold handler dog udelukkende om den praktiske gennemf√łrelse og implementeringen af selve forslaget. Vil der f.eks. v√¶re konsekvenser og udfordringer forbundet med at k√łnsneutralisere cpr-numre, som vi ikke lige kan se p√• nuv√¶rende tidspunkt eller har taget h√łjde for? Hvordan skal vi forholde os til de mange akt√łrer s√•som interesseorganisationer, der ikke er statslige, men som ogs√• anvender cpr-numre til at m√•lrette budskaber til specifikke personer p√• baggrund af k√łn? Vil de opleve utilsigtede konsekvenser af s√•dan en k√łnsneutralisering, fordi de ikke har direkte adgang til personregisteret? Der er sikkert flere dilemmaer og udfordringer, som vi b√łr have for √łje.

Med de forbehold stiller vi os i SF positive over for intentionen i forslaget.

Kl. 1341. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak til SF’s ordf√łrer. S√• giver ordet til ordf√łreren for forslagsstillerne, fru Carolina Magdalene Maier fra Alternativet.

Kl. 1342. Carolina Magdalene Maier (ALT) Ordf√łrer:
Tak for det, hr. formand. Er vi p√• vej over i det cpr-numre k√łnsneutrale samfund, fordi vi gerne vil have k√łnsneutrale cpr-numre? Er et k√łnsneutralt cpr-nummersystem lig med et k√łnsneutralt samfund? N√¶, det er det ikke. Det er tv√¶rtimod lig med et k√łns bevidst samfund, for det er jo det, det her handler om. Det her handler om, at n√•r vi stiller forslag om at g√łre cpr-systemet k√łnsneutralt, er det et principielt opg√łr med det offentlige systems k√łns tvang , som vi har i Danmark, nemlig: Du skal enten definere dig som mand eller kvinde. Det har vi stadig v√¶k i Danmark; vi har valgt, at k√łn skal fremg√• af cpr-nummeret, og det har man valgt tilbage i 1960’erne, s√• det har der i sin tid givetvis v√¶ret enten gode grunde til, eller man har m√•ske ikke v√¶ret s√¶rlig opm√¶rksom p√•, at der ogs√• kunne v√¶re andre behov. S√• det er ikke, fordi vi har t√¶nkt os at bashe √•rsagen til, at man i sin tid valgte det system, man gjorde, men vi har i hvert ikke v√¶ret s√¶rlig gode til at f√łlge med tiden. Det har andre lande jo gjort. Der en del andre lande, og USA er et af dem, hvor man har valgt, at k√łn netop ikke m√• fremg√• af cpr-nummeret.

Du kan ikke i dag korrespondere med det offentlige, uden at dit k√łn skal i spil. Det kan du faktisk ikke. Dit l√¶gebes√łg er k√łnnet, din l√łnudbetaling er k√łnnet, dit l√•n er k√łnnet, din forsikring er k√łnnet ‚Äď og listen kunne forts√¶tte. Alle steder, hvor vi er i kontakt med det offentlige og ogs√• nogle steder med det private, skal vi bruge vores cpr-nummer, og det betyder, at det offentligt tydeligt, synligt fremg√•r, om vi er registreret som m√¶nd eller kvinder. P√• den m√•de gennemsyrer nogle traditionelle systemer, nogle k√łnsrolle– og k√łnssystemer, alts√• vores lovgivning og vores it-systemer.

Man kan s√• sp√łrge: Hvad er egentlig nytten af, at det skal v√¶re offentligt, at vi kender vores k√łn? Hvad er nytten af det? Hvorfor skal det st√• nogen steder? I 2012 var De Radikale selv ude at stille det samme sp√łrgsm√•l i forhold til, hvorfor det skal st√• i passene, hvilket k√łn vi er. Det korte svar er, at der er ingen nytte; der er ingen grund til det ‚Äď ellers mangler jeg i hvert fald stadig v√¶k p√• baggrund af debatten i dag at blive overbevist om, hvad det er for en nytte. De eneste argumenter, jeg har h√łrt, som egentlig havde noget, kan man sige, indholdsm√¶ssigt i sig, men som jeg er dybt uenig i, kom s√•dan set fra DF, som var ude at argumentere for, at vi kun skal v√¶re m√¶nd eller kvinder. Og vi m√• jo respektere, at det er det syn, man har p√•, hvordan vores k√łnsforst√•else i Danmark skal v√¶re. Jeg er lidt i tvivl med hensyn til Socialdemokraterne, men alle de andre ordf√łrere, jeg har h√łrt, har s√•dan set anerkendt behovet for, at vi faktisk begynder at operere med et k√łnsneutralt cpr-nummersystem og noget, der g√•r ud over et bin√¶rt k√łnssystem i Danmark.

Ministeren siger s√•, at det koster penge. Det har betydelige omkostninger, siger ministeren. Dem kender vi ikke endnu, og jeg kunne sagtens inden den her f√łrstebehandling have indhentet nogle af de oplysninger, som vi s√• ikke har i dag, og det ville jeg egentlig ogs√• gerne have gjort, men det har jeg ikke haft tid til. Det beklager jeg, for det er klart, at noget af det, vi st√•r over for nu, er s√• at finde ud af at f√• blotlagt de betydelige omkostninger, som bliver n√¶vnt, og som SF og ogs√• LA har nogle bekymringer over. Det anderkender jeg gerne, at vi skal have blotlagt. Selvf√łlgelig skal vi have kortlagt: Hvad vil det her betyde b√•de √łkonomisk og praktisk? Er der nogle praktiske konsekvenser, som vi ikke lige har gennemskuet? S√• selvf√łlgelig m√• det n√¶ste skridt i hvert fald i vores arbejde v√¶re at begynde at kigge p√•, hvad der er af reelle konsekvenser af en s√•dan √¶ndring.

Der har v√¶ret lidt tvivl, der er nogle, der har troet, at vi med det her beslutningsforslag vil p√•tvinge alle danskere at skulle have et nyt cpr-nummer. Det vil vi alts√• ikke, men som ministeren rigtigt nok har forst√•et det, er meningen, at man fra et givent tidspunkt begynder at give nye b√łrn og nye statsborgere i Danmark fortl√łbende cpr-numre. Det vil betyde, at man i en given periode, vil have to systemer: Der vil v√¶re os gamle, som har et nummer, der er knyttet til vores k√łn, og s√• alle de nye, der har fortl√łbende numre. Det kan man sikkert godt finde ud af at leve med, for man har jo data bag ved numrene. S√• jeg tror ikke, at det n√łdvendigvis har s√• store omkostninger, men vi bliver n√łdt til at unders√łge det, og det anerkender jeg gerne.

Det er s√•dan i en r√¶kke lande, i Australien, Argentina, Nepal, Indien og Tyskland, at man faktisk har valgt officielt at anerkender det tredje k√łn. Der er det s√•dan, at man, n√•r man registrerer sig, kan registrere sig som enten mand, kvinde eller et tredje k√łn. S√• man kan sige, at vi i det lys jo er langt tibage i Danmark. Det handler ikke kun om, at vi her offentligt viser, hvilket k√łn man har, fordi det st√•r p√• vores sygesikringsbevis, men vi har heller ikke mulighed for at registrere os som et tredje k√łn, og det har man i andre lande. S√• det mindste, vi kan g√łre i Danmark til en start, er i hvert fald at stoppe den her tydelige identifikation af, hvilket k√łn vi er registreret med.

Det er ogs√• s√•dan, at Europar√•dets Ministerkomit√© har forholdt sig til det her sp√łrgsm√•l tidligere, nemlig i 2010, og de har faktisk lavet en anbefaling, som jeg gerne vil l√¶se op fra salen, for den er nemlig ret relevant. Her skriver de, og nu citerer jeg, og det er s√• p√• engelsk:

¬ĽMember states should ensure that personal data referring to a person‚Äôs sexual orientation or gender identity are not collected, stored or otherwise used by public institutions including in particular within law enforcement structures, except where this is necessary for the performance of specific, lawful and legitimate purposes; existing records which do not comply with these principles should be destroyed.¬ę

S√• EU har alts√• v√¶ret ude at udtale sig om, at vi faktisk ikke offentligt b√łr kunne tilg√• de her oplysninger om vores k√łnsidentitet. Der er i hvert fald noget at l√¶gge sig op af der.

Det b√łr alts√• ikke v√¶re en pligt for danskerne at skulle dele viden om deres k√łn via cpr-nummeret. Det b√łr v√¶re en ret for danskerne, at man kan v√¶lge at holde for sig selv, hvilket k√łn man definerer sig som. Den ret kan vi ikke give danskerne endnu, det findes ikke i det danske system, s√• l√¶nge vi holder fast i det nuv√¶rende cpr-nummersystem.

Efter talerne i dag kan jeg jo bare konstatere, som jeg n√¶vnte f√łr, at der er flere, der er enige med os i, at vi har en principiel udfordring, og det er jeg rigtig glad for, og jeg anerkender og takker for de gode tilkendegivelser, der har v√¶ret heroppe fra talerstolen. Som sagt kommer vi til nu at unders√łge, hvad det her egentlig ville indeb√¶re, hvis vi skulle lave en √¶ndring, og s√• tager vi den derfra. S√• m√• vi se, om det er rigtigt, n√•r ministeren siger, at det har betydelige omkostninger, og hvad betyder ¬Ľbetydelige omkostninger¬ę? Det skal i hvert fald ikke st√• uimodsat, uden at vi unders√łger det n√¶rmere, s√• det vil vi g√łre nu. S√• indtil videre vil jeg bare sige tak for de gode bem√¶rkninger, der har v√¶ret her i dag.

Kl. 1349. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak. Nu er det her jo et dansk parlament, og forhandlingerne f√łres p√• dansk her i Folketinget, s√•dan at alle i befolkningen har mulighed for at f√łlge med i, hvad der sker. Derfor vil jeg bede ordf√łreren om at overs√¶tte det, der blev l√¶st op p√• engelsk i talen, til dansk. V√¶rsgo.

Kl. 1349. Carolina Magdalene Maier (ALT) Ordf√łrer:
Tak. Det skal jeg g√łre. Nu bliver det s√•dan en simultanovers√¶ttelse, men s√• f√•r vi ogs√• pr√łvet det. Der st√•r: Medlemstater skal sikre, at personlige data, som refererer til en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, ikke bliver indsamlet, lagret eller p√• anden m√•de brugt af offentlige institutioner, specielt n√•r det vedr√łrer retslige institutioner, undtagen hvor det er n√łdvendigt, fordi man har brug for dem til specifikke, retlige eller lovlige form√•l. Eksisterende data, som ikke opfylder de her principper, b√łr destrueres.

Kl. 1350. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Tak for det og tak til ordf√łreren. S√• tror jeg, alle har forst√•et budskaberne.

Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.
Jeg foresl√•r, at forslaget henvises til Ligestillingsudvalget. Hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.
Det er vedtaget.

* * *
Folketingets journal med referat af 1. behandlingen.

Se debatten på Folketingets fjernsynskanal