B 117. Spgsm. 1 den 18. maj 2017 om √łkonomiske omkostninger og praktiske forhold ved beslutningsforslaget. Svar 14. juni 2017.

Vist 159 gange.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter √łnske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) sp√łrgsm√•l 1 til beslutningsforslag B 117 – Samling: 2016-17 – om de √łkonomiske omkostninger og praktiske forhold ved gennemf√łrelse af beslutningsforslaget, til √łkonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzb√łll, der svarede den 14. juni 2017.

Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes redeg√łre for ‚Äď evt. med bidrag fra andre ministerier ‚Äď de betydelige √łkonomiske omkostninger, som ministeren under 1. behandlingen af forslaget n√¶vnte ville v√¶re forbundet med en gennemf√łrelse af forslaget samt for de eventuelle praktiske udfordringer, som ministeren mener ville opst√•, s√•fremt forslaget skulle gennemf√łres.

Svar
Personnummeret har eksisteret siden 1968 og anvendes i et stort antal offentlige og private it-systemer, hvori der findes programmer, som udleder oplysning om k√łn direkte fra personnummeret. Personnummeret indg√•r endvidere i en r√¶kke administrative processer, hvor den omst√¶ndighed, at k√łn kan udledes af personnummeret, har v√¶rdi.

Indf√łrelsen af k√łnsneutrale personnumre som foresl√•et i B117 vil indeb√¶re, at disse programmer og administrative processer skal identificeres og om n√łdvendigt tilpasses.

Grundet personnummerets store udbredelse kan det v√¶re vanskeligt at opg√łre de samlede √łkonomiske og administrative konsekvenser forbundet med at indf√łre k√łnsneutrale personnumre som foresl√•et.

For s√• vidt ang√•r Det Centrale Personregister (CPR) vil der skulle foretages en gennemgang og tilpasning af en r√¶kke af systemets programmer. Programmer vedr√łrende tildeling af personnummer og √łvrige programmer i systemet, som udleder k√łn af personnummeret, vil eksempelvis skulle √¶ndres. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet estimerer, at omkostningerne hertil vil bel√łbe sig til 5-10 mio. kr.

Som eksempler p√• andre omr√•der, hvor der vil skulle gennemf√łres systemtilpasninger mv., har √ėkonomi- og Indenrigsministeriet indhentet udtalelser fra Danmarks Statistik, Finans Danmark og Sundheds- og √Üldreministeriet.

Danmarks Statistik har bl.a. oplyst, at indf√łrelsen af k√łnsneutrale personnumre som foresl√•et vil medf√łre √¶ndringer i mange af institutionens it-systemer og databaser, hvori der behandles og opbevares personrelaterede data. Dette indbefatter statistikproduktionen, omr√•det med serviceopgaver, s√¶rlige datavarehuse/analysemilj√łer til ministerier mv. Danmarks Statistik estimerer forel√łbig, at indf√łrelse af k√łnsneutrale personnumre som foresl√•et vil indeb√¶re omkostninger p√• 18,5 mio. kr.

Finans Danmark har oplyst, at indf√łrelsen af k√łnsneutrale personnumre som foresl√•et umiddelbart ansl√•s at indeb√¶re omkostninger for finanssektoren p√• 20-40 mio. kr. i forbindelse med systemtilpasninger.

Finans Danmark har endvidere oplyst, at samtlige CPR-oplysninger i dag anvendes i forbindelse med identifikation af nye og eksisterende kunder som f√łlge af Anti Money Laundering krav fra Finanstilsynet. Hvis k√łnsoplysningerne fremadrettet ikke er tilg√¶ngelige via CPR, m√• det forventes, at bankerne selv vil registrere disse oplysninger, n√•r det er relevant i forbindelse med forskellige lovgivningskrav. Finans Danmark har oplyst, at man ikke har fundet det muligt p√• nuv√¶rende tidspunkt at estimere omkostningerne til s√•danne √¶ndringer, men at fjernelsen af adgangen til k√łnsoplysningerne dog alt andet lige vil v√¶re kontraproduktiv i forhold til denne og tidligere regeringers ambition om at lette administrative byrder og afbureaukratisering, n√•r oplysninger i dag er tilg√¶ngelige via CPR.

Endelig har Finans Danmark oplyst, at man m√• forvente, at identitetstyve alt andet lige vil f√• lettere ved at snyde ved fysisk fremm√łde/telefon i de tilf√¶lde, hvor navnet ikke tydeligt indikerer k√łnnet.

Sundheds- og √Üldreministeriet har oplyst, at Sundhedsdatastyrelsen har foretaget en faglig vurdering af konsekvenserne af B117, men understreger, at en overgang til k√łnsneutrale personnumre vil foruds√¶tte en mere tilbundsg√•ende analyse af konsekvenserne for hvert enkelt sundhedsregister og it-system, idet afh√¶ngigheder i forhold til CPR, mellem sundhedsregistrene og it-systemerne kan variere.

Sundhedsdatastyrelsen har bl.a. oplyst, at det generelt for indberetning til sundhedsregistrene g√¶lder, at det er vurderingen, at en fjernelse af k√łnsinformationen fra personnummeret vil indeb√¶re v√¶sentlige omkostninger i forhold til √¶ndringer af de nuv√¶rende systemer. Aktuelt indg√•r k√łn som parameter i forbindelse med den l√łbende kvalitetssikring af data i de centrale sundhedsregistre, og det er n√łdvendigt at kunne validere p√• k√łn for at fastholde datakvaliteten i disse registre. K√łnsneutrale personnumre vil endvidere komplicere udarbejdelsen af de analyser, monitoreringer og √łvrige opg√łrelser p√• sundhedsomr√•det, hvor der eftersp√łrges en k√łnsopdeling. Dette g√łr sig i vidt omfang g√¶ldende, bl.a. fordi k√łn i mange sammenh√¶nge er en v√¶sentlig oplysning i diagnose- og/eller behandlingssammenh√¶ng og derfor har en betydning p√• sundhedsomr√•det.

Det vil derfor v√¶re n√łdvendigt at tage h√łjde for og sikre, at der i stedet/fortsat kan arbejdes med den k√łnsm√¶ssige variabel fra selve CPR, eller at der foretages en ekstra registrering af k√łn i alle sundhedsv√¶senets registreringer, hvis der fortsat skal foreg√• en fyldestg√łrende sundhedsoverv√•gning i Danmark. Dette vil v√¶re muligt, men vil udg√łre en st√łrre oml√¶gning af indberetninger/registreringer, kvalitetssikring samt analyse- og overv√•gningsarbejdet p√• sundhedsomr√•det.

For s√• vidt ang√•r den prim√¶re anvendelse af personnummeret i sundhedsv√¶senet i den direkte patientbehandling bruges personnummerets k√łnsangivelse i vidt omfang i de it-systemer, der anvendes i sundhedsv√¶senet. Det sker i forbindelse med den type tjek og valideringer, hvor der er behov for at tage h√łjde for k√łn eller alder, f.eks. i forbindelse med specifikke unders√łgelser, v√¶vsanalyser og/eller medicinering. Ogs√• her vil det blive n√łdvendigt at gennemg√• alle systemer og indbyrdes afh√¶ngigheder for at kunne etablere de n√łdvendige tilpasninger og √¶ndringer af systemerne.

Uanset, om det er af hensyn til patientidentifikation/patientsikkerhed, kontroller i systemerne eller behovet for at foretage k√łnsbestemte analyser, vil det kr√¶ve √¶ndringer i alle de systemer, der benytter oplysningen om k√łn. Ud over at registrere og pr√¶sentere personnummer vil de skulle tilrettes, s√• de fremover s√•vel registrerer (og pr√¶senterer) personnummer og k√łn. Hvis oplysninger om personnummer overf√łres mellem systemer, vil man fremover enten skulle overf√łre personnummer og oplysning om k√łn ‚Äď eller systemerne vil skulle hente oplysningen om k√łn (f.eks. fra CPR eller national service) p√• de modtagne personnumre. Man kommer s√•ledes til at gennemf√łre en analyse af alle systemer og skabe √¶ndringer til disse.

Det er Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at en oml√¶gning til k√łnsneutrale personnumre er mulig, men kan skabe en situation, der til en vis grad kan sammenlignes med √•r 2000-problemstillingen, hvor det var n√łdvendigt at gennemg√• alle systemer og skabe de n√łdvendige √¶ndringer. Dette tog 2-3 √•r og kostede et ikke ubetydeligt bel√łb. Brugen af it-systemer i sundhedsv√¶senet er steget voldsomt siden dengang. Der var f.eks. ikke elektroniske patientjournaler, digitale r√łntgensystemer, elektroniske recepter mv. Sundhedsdatastyrelsens forel√łbige sk√łn er, at der vil v√¶re tale om investeringer, der bel√łber sig til mellem 0,5‚Äď1,5 mia. kr. i det samlede sundhedsv√¶sen, men der vil som n√¶vnt v√¶re behov for en grundig analyse, der afs√łger de bedste og mest effektive l√łsningsmuligheder.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzb√łll

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret..
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.