B 117. Beslutningsforslag den 27. februar 2020 om styrkelse af ytringsfriheden ved at ophæve de særlige beskyttelsesgrunde i straffelovens § 266 b. Bortfaldet.

Vist 108 gange.
Nye Borgerlige fremsatte den 27. februar 2020 beslutningsforslag B 117 РSamling 2019-20 Рom styrkelse af ytringsfriheden ved ophævelse af straffelovens § 266 b.

* * *
Straffelovens § 266 b giver særligt udsatte grupper en retslig beskyttelse mod offentligt at blive truet, forhånet eller nedværdiget.

* * *
Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om styrkelse af ytringsfriheden ved ophævelse af straffelovens § 266 b

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for en styrkelse af ytringsfriheden ved at fremsætte lovforslag om at ophæve straffelovens § 266 b inden udgangen af 2020.

Bemærkninger til forslaget

Efter straffelovens ¬ß 266 b er f√łlgende strafbart: ¬ĽDen, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. Stk. 2. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.¬ę

Efter forslagsstillernes vurdering er ytringsfriheden under pres i Danmark og skal styrkes ved at give danskerne frihed og ret til at kunne kritisere og debattere frit, uden at politikerne tvinger domstolene til at l√¶gge un√łdvendige b√•nd p√• det frie ord.

Denne styrkelse af ytringsfriheden skal ske ved den oplagte afskaffelse af straffelovens ¬ß 266 b, der begr√¶nser ytringsfriheden, den fri meningsudveksling, og ved sin eksistens skaber en uhensigtsm√¶ssig og un√łdvendig selvcensur i strid med grundlovens √•nd.

For det f√łrste indeb√¶rer paragraffen efter forslagsstillernes opfattelse uforudsigelighed. Den juridiske bed√łmmelse af, hvorn√•r en person trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, er vanskelig for borgerne at bed√łmme.

For det andet anvendes straffelovens ¬ß 266 b til at skr√¶mme almindelige borgere til at afst√• fra at deltage i den offentlige debat og forf√łlge visse, som g√łr, idet det kan v√¶re forbundet med v√¶sentlige omkostninger og ubehag at benytte ytringsfriheden. ¬ß 266 b f√łrer derved til selvcensur, n√•r borgere afst√•r fra at debattere sv√¶re emner, og det er netop de sv√¶re emner, der kr√¶ver frie debatter.

For det tredje b√łr hensynet til det frie ord og den frie debat utvivlsomt veje tungere end hensynet til enkelte personers f√łlelser. Hadtale er udefinerbart. Hadtale for √©n person kan v√¶re den n√łdvendige ytrede sandhed for en anden. Hadtale er fri tale. Der er efter forslagsstillernes opfattelse ingen p√¶n m√•de at udtrykke visse sandheder eller synspunkter p√•. Borgerne kan klare sandheden, men ikke censuren.

For det fjerde skal det v√¶re borgerne, der d√łmmer hinanden for ytringer, ikke som i dag, hvor det er domstolene. Det tilkommer enhver at tage til genm√¶le, afst√• fra kommentar eller tage privat kontakt til andre borgere p√• baggrund af deres ytringer. Derfor skal dommen for en ytring ligge hos borgerne som en naturlig del af den fri meningsudveksling og interaktion.

For det femte giver straffelovens § 266 b staten mulighed for sindelagskontrol. Med bestemmelsen i sit arsenal kan staten forbyde sine borgere at nære visse sympatier og at ytre visse antipatier. Men borgernes sympatier og antipatier er en del af borgernes indre liv, og borgernes indre liv skal staten afstå fra at forme.

For det sjette er ytringsfriheden ikke noget v√¶rd, hvis ytringsfriheden ikke beskytter de ytringer, vi foragter. Det er netop, hvor vi afskyr en ytring, at ytringsfriheden skal beskytte os fra vores √łnske om at straffe den.

Det er på denne baggrund, at forslagsstillerne fremsætter beslutningsforslag om at ophæve straffelovens § 266 b og gerne ser, at dette allerede sker i indeværende folketingsår og senest inden udgangen af 2020.

Det kan endelig anf√łres, at det vil indeb√¶re en beskeden √łkonomisk besparelse b√•de hos politi, anklagemyndighed, domstolene og kriminalforsorgen, hvis straffelovens ¬ß 266 b afskaffes.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.