B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.

Vist 213 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) sp√łrgsm√•l 1 til beslutningsforslag B 119 – Samling: 2016-17 – om kommentarer til og besvarelse af en sp√łrgsm√•l om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og B√łrne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transm√¶nd ifm. assisteret reproduktion, herunder om en person, der har f√•et juridisk k√łnsskifte til mand, skal till√¶gges faderskab til et barn, som den kvinde, han er gift med f√łder, til b√łrne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den 11. maj 2017.

Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 27. marts 2017 fra LGBT Danmark, jf. B 119 – bilag 1, og herunder specifikt svare p√• f√łlgende tre sp√łrgsm√•l:
 1. Er ministeriet enig i, at en person, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand
  • som f√•r et barn med en kvinde ved hj√¶lp af donors√¶d, og
  • har givet samtykke til fertilitetsbehandling, i og med, at han er mandlig juridisk partner til moderen vil skulle till√¶gges faderskab til barnet ved √¶gteskab, anerkendelse eller dom?
 2. Er ministeriet enig i, at i en situation,
  • hvor der ved en fertilitetsklinik er afgivet samtykke til behandling,
  • og hvor der er modtaget information og vejledning om familieretlige forhold p√• klinikken,
  • og hvor der anvendes donors√¶d leveret gennem godkendt v√¶vscenter, er betingelserne til stede for anvendelse af b√łrnelovens bestemmelser om fastl√¶ggelse af juridisk for√¶ldreskab ved √¶gteskab eller anerkendelse?
 3. Er ministeriet enig i, at Statsforvaltningen i forbindelse med registrering af for√¶lderskab ikke har nogen retlig interesse i en for√¶lders eventuelle tidligere juridiske k√łn?

Svaret
LGBT Danmark har den 27. marts 2017 skrevet til B√łrne- og Socialministeriet med kopi til Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget samt Sundheds- og √Üldreudvalget. Henvendelsen er sendt p√• baggrund af en sag, der har v√¶ret omtalt i artikler i Informationen, hvor et par f√•r et barn, men hvor manden ikke anerkendes som far, idet han biologisk er kvinde og har f√•et et juridisk k√łnsskifte til mand.

I henvendelsen redeg√łr LGBT Danmark for baggrunden for de g√¶ldende regler i prim√¶rt b√łrneloven og i lov om assisteret reproduktion, som er relevante for foreningens medlemmer. Foreningen perspektiverer bl.a. dette i forhold til lovgivningens sprogbrug omkring k√łn og k√łnsrelaterede roller, som foreningen finder uklar. Foreningen stiller desuden en r√¶kke opklarende sp√łrgsm√•l til lovgivningen. Disse sp√łrgsm√•l er gengivet af sp√łrgeren i dette udvalgssp√łrgsm√•l.

Generelt skal jeg bem√¶rke, at LGBT Danmark er en vigtig akt√łr p√• omr√•det, og at foreningen i h√łj grad er med til at s√¶tte dagsorden p√• omr√•det bl.a. ved at rejse relevante problemstillinger i den l√łbende debat om, hvordan vi indretter vores lovgivning, s√•dan at den rummer mangfoldigheden og de mange familieformer vi har i dag.

Henset til, at udvalget √łnsker sp√łrgsm√•let besvaret inden 1. behandlingen af beslutningsforslaget samt det forhold, at LGBT Danmarks generelle bem√¶rkninger ogs√• er materialiseret ved de tre stillede konkrete sp√łrgsm√•l, vil jeg herefter svare p√• disse:

1. I b√łrneloven er det det biologiske k√łn, der er udslagsgivende for, hvorn√•r der kan fasts√¶ttet et retligt moderskab, et retligt faderskab og et retligt medmoderskab.

En mulig for√¶lders biologiske k√łn samt dennes relation til barnets mor er desuden bestemmende for, om vedkommende kan anses som part i en sag om faderskab eller i en sag om medmoderskab. Dette g√¶lder i forhold til at f√• fastsl√•et et faderskab eller medmoderskab, anf√¶gte et registreret faderskab eller medmoderskab inden for de f√łrste 6 m√•neder efter barnets f√łdsel og i forhold til at f√• genoptaget en sag om faderskab eller medmoderskab. Hertil kommer, at der kan anvendes retsgenetiske unders√łgelser i sager, hvor den mulige for√¶lder er en mand ‚Äď b√•de til at fastsl√• et faderskab men ogs√• til at udelukke en faderskabsmulighed.

B√łrneloven har s√•ledes i sin struktur afs√¶t i, at der skal anvendes k√łnsceller fra b√•de en mand og en kvinde til undfangelsen af et barn, ogs√• n√•r der anvendes assisteret reproduktion. Det k√łn, man bruger til at forplante sig med, er s√•ledes udslagsgivende for det retlige for√¶ldreskab i loven. At en donor tr√¶der i stedet, eller at en for√¶lder efterf√łlgende √¶ndrer sit juridiske k√łn, f√•r ikke betydning.

Derimod giver b√łrneloven mulighed for, at en person, der ikke f√łder et barn, kan blive for√¶lder som henholdsvis far eller medmor alt afh√¶ngig af personens biologiske k√łn.
Reglerne i b√łrneloven er derfor ikke til hinder for, at en person, der har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte, kan blive for√¶lder, uanset om personen anvender egne k√łnsceller eller donerede k√łnsceller.

Jeg skal i √łvrigt henvise til min besvarelse af LIU alm. del sp√łrgsm√•l 75 (vedlagt).

2. B√łrneloven regulerer ikke, hvor behandlingen (inseminationen) kan finde sted, men alene at behandlingen skal foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, hvis b√łrnelovens regler om faderskab og medmoderskab ved assisteret reproduktion skal finde anvendelse.

Hvis det ikke er muligt at anvende bestemmelserne i b√łrnelovens kapitel 5 om faderskab, medmoderskab og moderskab ved assisteret reproduktion, vil det ikke v√¶re muligt, at fasts√¶tte et medmoderskab. Derimod vil b√łrnelovens √łvrige faderskabsregler blive anvendt. Det betyder i udgangspunktet, at hvis moren er gift med en mand, s√• registreres √¶gtemanden som far til barnet. Er moren derimod ugift, kan hun sammen med en mand skriftligt erkl√¶re, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, hvorefter manden kan registreres som far til barnet.

Jeg skal i √łvrigt henvise til min besvarelse af SUU alm. del. sp√łrgsm√•l 363 (vedlagt).

3. Som det fremg√•r indledningsvist af mit svar, s√• indeholder b√łrneloven k√łnsbestemte regler, der tager udgangspunkt i det biologiske k√łn. Det vil derfor b√•de kunne v√¶re legitimt og relevant, hvis myndighederne s√łger oplysninger, om en parts tidligere juridiske k√łn i forbindelse med behandlingen af en sag om faderskab eller medmoderskab.

Med venlig hilsen
Mai Mercado

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.