B 120. Spgsm. 2 den 8. april 2019 om regeringens konkrete initiativer målrettet dobbeltminoriteter. Svar 22. april 2019.

Vist 95 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter √łnske fra Roger Courage Matthisen (ALT) sp√łrgsm√•l 2 – B 120. Samling: 2018-19 – om regeringens konkrete initiativer m√•lrettet dobbeltminoritetspersoner, til udl√¶ndinge- og integrationsministeren, Inger St√łjberg (V), der svarede den 22. april 2019.

Indhold
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Bilag til svaret

[Indhold] Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren ‚Äď evt. med bidrag fra ministeren for fiskeri og ligestilling ‚Äď sende udvalget en oversigt over regeringens konkrete initiativer m√•lrettet den dobbeltminoritet, som forslaget omhandler?

[Indhold] Svaret
Der vedl√¶gges som √łnsket en oversigt over regeringens initiativer m√•lrettet LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Notatet er udarbejdet med bidrag fra Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, B√łrne- og socialministeriet samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Inger St√łjberg

[Indhold] Bilag til svaret
Oversigt over regeringens initiativer målrettet LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund

Indholdsfortegnelse
 1. Regeringens indsats for LGBTI-personer
 2. Bevilling til Sabaah
 3. Relevante initiativer vedr. LGBTI-personer i regi af Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI) og National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016)
 4. Driftsst√łtte til RED R√•dgivning
 5. Tilbud til voldsudsatte på socialområdet

[Bilagets indholdsfortegnelse] 1. Regeringens indsats for LGBTI-personer
Rammen for regeringens indsats er handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021. Handlingsplanen består af i alt 42 initiativer på tværs af en række ministerområder. Handlingsplanen har seks indsatsområder:
 1. R√•dgivning, netv√¶rk og st√łtte
 2. Fremme af åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet
 3. Bekæmpelse af fordomme blandt unge og fremme af åbenhed i uddannelse
 4. Bekæmpelse af homofobi og transfobi i det offentlige rum
 5. Styrke viden og rådgivning i sundhedsvæsenet og ældreplejen
 6. Internationalt ansvar og samarbejde

Der er afsat 25 mio. kr. i satspuljen for 2018 til 12 af initiativerne. De resterende initiativer gennemf√łres inden for ministeriernes egne rammer. Ligestillingsministeren har det koordinerende ansvar p√• omr√•det.

St√łrstedelen af initiativerne i handlingsplanen er m√•lrettet LGBTI-gruppen bredt set, herunder ogs√• gruppen med minoritetsetnisk baggrund. F√łlgende initiativer i handlingsplanen fokuserer specifikt p√• minoritetsetniske LGBTI-personer:

 • LGBT-personer p√• asylcentre: Udl√¶ndingestyrelsen har i operat√łrkontrakterne for 2019 forpligtet operat√łrerne til at udpege en eller flere ressourcepersoner p√• indkvarteringsstederne, som bl.a. kan bist√• beboerne med sp√łrgsm√•l relateret til LGBTI-forhold. Der udarbejdes desuden en vejledning til alle asylcentre om, hvordan centrene kan im√łdekomme s√¶rlige behov hos LGBTI-asylans√łgere. Endvidere indledes et samarbejde med LGBT Asylum, s√•ledes at LGBT Asylum orienteres, n√•r et asylcenter f√•r viden om, at en asylans√łger er LGBTI-person, hvis denne samtykker hertil, med henblik p√• at foreningen kan bist√• og st√łtte asylans√łgeren.
 • Inspirationsmateriale til skoler og ungdomsuddannelser: Undervisningsministeriet og Ligestillingsafdelingen vil udarbejde et inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer fx unge homoseksuelle, transk√łnnede eller b√łrn og unge af homoseksuelle for√¶ldre kan m√łde, og hvordan ledelse, l√¶rere og p√¶dagogisk personale kan underst√łtte deres trivsel og fremme √•benhed og forst√•else blandt klassekammerater. Initiativet vil have s√¶rligt fokus p√• at underst√łtte skoler og institutioner, hvor der kan v√¶re mindre accept af LGBTI-personer, fx som f√łlge af en h√łj andel af elever med anden etnisk baggrund. Initiativet forventes gennemf√łrt i andet halv√•r 2019.

[Bilagets indholdsfortegnelse] 2. Bevilling til Sabaah
Som led i regeringens Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer er der afsat 2,9 mio. kr. til Sabaah, som er en frivillig forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for LGBTI-personer med minoritetsetnisk baggrund. Bevillingen skal anvendes i perioden 2018-2021.

Form√•let med bevillingen er at styrke Sabaahs indsats og sikre lige adgang til r√•dgivning for alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende. Overordnet best√•r initiativet af tre dele:

 • Oprettelse af en udvidet anonym r√•dgivning til minoritetsetniske LGBTI-personer.
 • Oprettelse af en udvidet anonym r√•dgivning til for√¶ldre samt etablering af et netv√¶rk af familiemedlemmer til LGBTI-personer i etniske familier.
 • Gennemf√łrelse/afholdelse af opkvalificerende kurser for og i samarbejde med specialiserede opholdssteder og krisecentre for unge i √¶resrelaterede konflikter, herunder RED Center.

Sabaah har bl.a. holdt opl√¶g for RED Center med fokus p√• at √łge medarbejdernes faglighed og indsigt i minoritetsetniske LGBTI-personers s√¶rlige behov og udfordringer. Sabaah har desuden bidraget med opl√¶g til RED Centers kurser til kommunale medarbejdere.

[Bilagets indholdsfortegnelse] 3. Relevante initiativer vedr. LGBTI-personer i regi af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016)

F√łlgende dele af handlingsplanen kan fremh√¶ves:

Grundkurser og s√¶rligt tilrettelagte forl√łb.
Som en del af den forebyggende indsats mod √¶resrelaterede konflikter og negativ social kontrol tilbyder SIRI en r√¶kke grundkurser og s√¶rligt tilrettelagte forl√łb for en bred gruppe af kommunale fagfolk og andre akt√łrer i ber√łring med borgere i risiko for negativ social kontrol eller anden undertrykkende adf√¶rd, herunder ogs√• medarbejdere p√• krisecentre.

Kompetenceudviklingsforl√łb for medarbejdere p√• kvindekrisecentre: Der er med handlingsplan fra 2016 afsat midler til et s√¶rligt kompetenceudviklingsforl√łb for medarbejdere p√• kvindekrisecentre, med det form√•l at sikre den rette hj√¶lp til kvinder udsat for √¶resrelaterede konflikter og √¶resrelateret vold, som tager ophold p√• landets krisecentre.

Som en obligatorisk del af alle SIRIs kursustilbud om æresrelaterede konflikter præsenteres kursisterne for gruppen af særligt sårbare borgere og herunder også LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Målgruppen fremhæves netop pga. gruppens dobbeltudsathed, som stiller særlige krav til de myndighedspersoner, der kommer i kontakt med målgruppen gennem deres arbejde.

Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der selv har haft negativ social kontrol, tvangsægteskab eller lignende æresrelaterede konflikter tæt inde på livet.
Dialogkorpset tager rundt i landet og g√•r i dialog med andre unge og for√¶ldre om emner som ligestilling, √¶gteskab, individuelle rettigheder, omd√łmme og seksualitetsopfattelser. Korpset ber√łrer herigennem ogs√• forskellige forst√•elser af k√łn og seksuel orientering, ligesom flere af korpsets medlemmer har anden seksualitet end heteroseksuel.

Kompetenceudviklingsforl√łb for unge m√¶nd i udsatte boligomr√•der: I samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke er der i 2018 iv√¶rksat et kompetenceudviklingsforl√łb for unge m√¶nd i udsatte boligomr√•der. Initiativet skal bidrage til at forebygge negativ social kontrol gennem ung-til-ung dialog, og herunder engagere og mobilisere unge m√¶nd, der skal g√łre dem i stand til at g√• i dialog med andre unge om sp√łrgsm√•l vedr√łrende maskulinitet, k√łnsopfattelser, k√łnsnormer og seksualitet.
Som en del af kompetenceudviklingsforl√łbet f√•r de unge m√¶nd, der er med i projektet, ogs√• viden om og indsigt i dilemmaer og udfordringer forbundet med at leve som minoritetsetnisk LGBTI-person.

Sikkerhedskonsulenterne: Der er i 2018 oprettet en sikkerhedskonsulentordning, som best√•r af et team af landsd√¶kkende s√¶rligt uddannede sikkerhedskonsulenter, som skal bist√• kommunale medarbejdere og andre akt√łrer i arbejdet med at vurdere trusselsniveau samt give gode r√•d om, hvordan sikkerheden kan √łges for personer, der er udsat for √¶resrelaterede konflikter. Sikkerhedskonsulenterne kan give konkret socialfaglig p√¶dagogisk st√łtte i sager vedr√łrende minoritetsetnisk LGBTI-personer.

Overgangsst√łtte: Endelig blev der i 2019 etableret en ny st√łtteordning best√•ende af professionelle mentorer med faglig viden om bl.a. √¶resrelaterede konflikter, vold og traumer. Mentorerne skal st√łtte borgere i overgangen fra krisecenter til egen bolig, herunder ogs√• udfordringen med at opbygge et nyt socialt netv√¶rk efter brud med familie og tidligere omgangskreds. I tilf√¶lde hvor borgeren √łnsker det, og hvor sikkerhedssituationen tillader det, kan de fagprofessionelle ogs√• varetage kontakten til familie og venner.

[Bilagets indholdsfortegnelse] 4. Driftsst√łtte til RED R√•dgivning
RED R√•dgivning (tidl. Etnisk Ung) har siden 2002 tilbudt r√•dgivning om og i √¶resrelaterede konflikter til b√łrn, unge, for√¶ldre og fagfolk. Indsatsen er finansieret af satspuljemidler i form af en permanent driftsst√łtte til indsatsen. RED R√•dgivning tilbyder ud over r√•dgivning ogs√• bl.a. m√¶gling, psykologhj√¶lp og traumebehandling.

RED Rådgivning har et stigende antal henvendelser fra minoritetsetniske LGBTI-personer, og erfaring i at rådgive denne målgruppe, herunder også i relation til seksualitetsopfattelser, dilemmaer og udfordringer forbundet med at leve som minoritetsetnisk LGBTI-person.

I 2018 havde RED R√•dgivning samlet 30 henvendelser[1] i hotlinen og brevkassen fra unge, voksne og fagfolk, hvor ‚ÄĚhomoseksualitet‚ÄĚ blev krydset af som en af henvendelses√•rsagerne[2]. I 2016 og 2017 var der henholdsvis 21 og 27 henvendelser. I alle √•rene var der lidt flere henvendelser fra drenge og m√¶nd end fra kvinder.

Det er RED R√•dgivnings erfaring, at de problemer, minoritetsetniske LGBTI-personer henvender sig med, minder meget om andre unges og voksnes problemer af √¶resrelateret karakter, herunder frygt for fysisk og psykisk vold, ensomhed, skyld, skam, ambivalente f√łlelser ift. familien, frygt for udst√łdelse og mistrivsel. RED R√•dgivning l√¶gger derfor v√¶gt p√• ogs√• at m√łde denne m√•lgruppe med fokus p√• sikkerhed og hj√¶lp.

[Bilagets indholdsfortegnelse] 5. Tilbud til voldsudsatte på socialområdet
P√• det sociale omr√•de findes en r√¶kke tilbud m√•lrettet mennesker, der er udsat for vold i n√¶re relationer. Det g√¶lder bl.a. tilbud i regi af serviceloven, der s√¶tter rammerne for den lokale tilrettel√¶ggelse af indsatsen til m√•lgruppen, ligesom der er iv√¶rksat en r√¶kke initiativer, som underst√łtter den samlede indsats p√• omr√•det.

Indsatserne omfatter personer udsat for vold i nære relationer, herunder også LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, men er som udgangspunkt ikke særskilt målrettet denne målgruppe.

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer (marts 2019)
M√•let med handlingsplanen er at styrke en helhedsorienteret indsats, der b√•de d√¶kker de forskellige former for vold, og som breder paletten af tilbud p√• voldsomr√•det mere ud, s√• den i h√łjere grad im√łdekommer forskelligartede behov for indsatser og st√łtte. Handlingsplanen g√•r p√• tv√¶rs af omr√•der, herunder social-, sundheds- og retsomr√•det.

Handlingsplanen indeholder bl.a. indsatser m√•lrettet s√•vel voldsudsatte som voldsud√łvere, herunder gennem videref√łrelse og styrkelse af ambulante tilbud som fx Dialog Mod Vold og M√łdrehj√¶lpens ‚ÄĚUd af Voldens Skygge‚ÄĚ. Der blev med aftale om satspuljen for 2019 afsat i alt 101 mio. kr. i perioden 2019-2022 til indsatser i handlingsplanen.

Den nationale enhed mod vold i nære relationer, Lev Uden Vold
Lev Uden Vold driver en r√¶kke tilbud til voldsudsatte og voldsud√łvere herunder en national hotline, juridisk r√•dgivning, netv√¶rksgrupper mv. Enheden fungerer desuden som videnscenter. Den nationale enhed Lev Uden Vold blev etableret som led i aftale om satspuljen for 2019, og der er afsat 36,4 mio. kr. til initiativet i perioden 2017-2020.

Kvindekrisecentre efter servicelovens § 109
Kvindekrisecentre tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har v√¶ret udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan v√¶re ledsaget af b√łrn, og de modtager under opholdet omsorg og st√łtte. Kommunen skal desuden tilbyde kvinden indledende og koordinerende r√•dgivning, ligesom evt. ledsagende b√łrn skal tilbydes psykologbehandling i forbindelse med opholdet.

Tilbud til voldsudsatte mænd
Mænd, der ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, fx på grund af særlige sociale problemer, kan tage midlertidigt ophold på en boform efter servicelovens § 110. Der findes særlige centre for mænd, som er i krise af forskellige årsager, eksempelvis partnervold. Det er fx Mandecentret, som findes flere steder i landet, ligesom der findes krisecentre for mænd i Fredericia og i Horsens.

* * *
Noter
 1. [Retur] Antallet af henvendelser er ikke lig med antal personer. Og én person kan godt have haft flere problemstillinger/henvendelsesårsager i den samme henvendelse.
 2. [Retur] N√•r RED R√•dgivning modtager henvendelser fra minoritetsetniske LGBTQ personer, er det p√• nuv√¶rende tidspunkt kun muligt at afkrydse henvendelses√•rsagen ‚ÄĚhomoseksualitet‚ÄĚ i statistiksystemet. R√•dgiverne bruger derfor generelt denne kategori, n√•r der er tale om LGBTQ-relaterede sp√łrgsm√•l, herunder dilemmaer omkring seksualitet, k√łnsidentitet m.m.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Bilaget til svaret hos Folketinget i pdf-format.