B 120. 1. marts 2019. Beslutningsforslag om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer.

Vist 113 gange.
Forslag til folketingsbeslutning ‚Äď B 120 Samling 2018-19 ‚Äď om oprettelse af et krisecenter m√•lrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer fremsat den 1. marts 2019 af Pernille Skipper (EL), S√łren S√łndergaard (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).

Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer

Folketinget p√•l√¶gger regeringen at oprette s√¶rlige pladser til dobbeltminoriteter, der tilgodeser voldsramte homo- og biseksuelle m√¶nd og kvinder, transpersoner og √łvrige LGBTQ-personer fra minoritetsmilj√łer.

Bemærkninger til forslaget

Regeringen fremlagde den 6. juni 2018 sin handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTQ-personer (¬ĽRegeringen: Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, Udenrigsministeriet 2018-2021¬ę). I handlingsplanen pointeres det, at en tredjedel af alle dobbeltminoritets-LGBTQpersoner har selvmordstanker. Det er b√•de foruroligende og kalder p√• handling. Der er dog ingen konkrete initiativer i regeringens handlingsplan, som adresserer behovet for et krisecenter til dobbeltminoritets-LGBTQ-personer, til trods for at bl.a. Sabaah, som arbejder for at forbedre vilk√•rene for bl.a. homo- og biseksuelle og transk√łnnede personer med minoritetsetnisk baggrund, flere gange har beskrevet behovet herfor.

Vold mod dobbeltminoritets-LGBTQ-personer kræver særlig opmærksomhed i forhold til rådgivning, vejledning og behandling, som er tilpasset de problemstillinger, som de oplever. Der mangler i dag viden på de eksisterende krisecentre om sociale forskelle, om udsatheden for vold, om at være udsat for hadforbrydelse og om problemstillinger for LGBTQ-personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Der eksisterer i dag krisecentre for kvinder udsat for vold og nogle f√• krisecentre for m√¶nd, ligesom der eksisterer r√•dgivning og s√•kaldte safe houses for unge, der uds√¶ttes for √¶resrelateret st√¶rkt negativ social kontrol. Disse krisecentre er dog m√•lrettet heteroseksuelle personer og tager udgangspunkt i dette, n√•r der ydes r√•dgivning og vejledning om det at v√¶re i krise og have v√¶ret udsat for vold eller trusler om vold. Derfor kan man ofte opleve ikke at blive forst√•et eller hjulpet som dobbeltminoritets-LGBTQ-person. Et ophold p√• et g√¶ngs botilbud kan derudover i nogle tilf√¶lde v√¶re en psykisk belastning for LGBTQ-personer, fordi de f√łler, at de skal passe ind i heteroseksuel levevis for at kunne f√łle sig trygge og ikke blive udsat for chikane og yderligere isolation.

Det kan samtidig v√¶re vanskeligt for LGBTQ-personer med en etnisk minoritetsbaggrund overhovedet at s√łge hj√¶lp, fordi en henvendelse ogs√• blotl√¶gger deres seksualitet og minoritetstilh√łrsforhold. LGBTQ-personer fra etniske minoritetsmilj√łer mangler i h√łj grad tilbud, der kan adressere deres specifikke problemstillinger. B√•de med r√•d og vejledning, for at mindske oplevelsen af at v√¶re alene og med tilbud om akut krisehj√¶lp samt et botilbud, n√•r de uds√¶tte for social kontrol. Dette forslag om oprettelsen af et krisecenter for dobbeltminoriteter har til form√•l at adressere denne problematik.

Enhedslisten √łnsker med dette forslag til folketingsbeslutning, at der oprettes et krisecenter s√¶rlig m√•lrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer. Det skal tilgodese de s√¶rlige behov hos voldsramte homo- og biseksuelle m√¶nd og kvinder, transpersoner og LGBTQ-personer fra minoritetsmilj√łer, som uds√¶ttes for st√¶rkt negativ social kontrol. Der er i dag ingen tilbud m√•lrettet disse gruppers s√¶rlige behov.

Konkret skal lovforslaget sikre visitation fra hele landet og best√• af behandling og r√•dgivning og b√łr have plads til fem til seks personer af gangen af kortere eller l√¶ngere varighed. Botilbuddet skal v√¶re et sikret sted, hvor beboere, der har behov for st√łtte i forhold til social kontrol, skal kunne f√• en indledende beskyttelse, inden de hj√¶lpes videre.

Det forventes p√• baggrund af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (¬ĽPartnervold mod m√¶nd i Danmark¬ę, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012) et antal forskellige brugere p√• ca. 20 personer √•rligt ‚Äď afh√¶ngigt af opholdsvarighed og problemstillinger hos de enkelte beboere.

Ordningen b√łr efter 2 √•r evalueres med henblik p√• at sikre, at m√•lgruppen er den rette, og at antallet af pladser matcher behovet, og p√• at vurdere behovet for ambulant behandling og telefonr√•dgivning som supplement til tilbuddet.

Udgifterne forventes at være ca. 3,8 mio. kr. årligt og vil efter Enhedslistens opfattelse kunne indeholdes i råderummet.

* * *
Folketingets journal vedr. beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget hos Folketinget.