B 120. Bilag 1. Udkast til betænkning. 9. april 2019.

Vist 74 gange.
Ligestillingsudvalget udsendte den 9. april 2019 udkast til betænkning over beslutningsforslag B 120 om oprettelse af et krisecenter målrettet
dobbeltminoritetsLGBTQ-personer.

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 24. april 2019
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om at oprettelse af et krisecenter målrettet
dobbeltminoritetsLGBTQ-personer

[af Pernille Skipper (EL) m.fl.]

1. Indstillinger
< >

2. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>
<Parti/partier>
<>

3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 1. marts 2019 og var til 1. behandling den 2. april 2019. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <2> m√łder.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <1> bilag på beslutningsforslaget. [1]

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet <2> sp√łrgsm√•l til udlændinge- og integrationsministeren til skriftlig besvarelse, [som ministrene har besvaret.] [2]

* * *
Folketingets journal vedr. udkast til betænkning.
Udkast til betænkning i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Bilaget består af udkastet til betænkning.
  2. [Retur] De 2 sp√łrgsm√•l: