B 122. 2. februar 2010. Beslutningforslag om indf√łrelse af k√łnsneutralt √¶gteskab, s√• homo- og heteroseksuelle par ligestilles. Forkastet.

Vist 204 gange.
Forslag til folketingsbeslutning B 122 – Samling: 2009-10 – om at indf√łre en k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning, s√• homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming M√łller Mortensen (S), Per Clausen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Resumé
Form√•let med beslutningsforslaget var at indf√łre en k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning, s√• homoseksuelle par og heteroseksuelle par blev ligestillede.
M√•let var at tilrette den danske √¶gteskabslovgivning s√•ledes, at den blev k√łnsneutral. Derved blev grundlaget for lov om registreret partnerskab overfl√łdig med undtagelse af begr√¶nsningerne, der vedr√łrte kirkelig vielse af homoseksuelle par.
Beslutningsforslaget blev efter 1. behandlingen af Folketinget den 26. marts 2010 henvist til Retsudvalget.
Der blev indgivet h√łringsskrivelser af bl.a Trans-Danmark og LGBT Danmark.
Retsudvalget afgav betænkning den 27. maj 2010.
Beslutningsforslaget blev forkastet den 3. juni 2010 ved 2. behandlet af Folketinget, idet 51 (S, SF, RV, EL, LA og Pia Christmas-M√łller (UFG) og Christian H. Hansen (UFG)) stemte for, 57 (V, DF og KF) imod.
Samtidig fremsattes beslutningsforslag B 122 om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Det blev ligeledes forkastet.

Den 5. februar 2010 fremsattes endvidere lovforslag L 123 om √¶ndring af √¶gteskabsloven ‚Äď ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle par. Forkastet.

Beslutningsforslaget
Folketinget p√•l√¶gger regeringen inden udgangen af folketings√•ret 2010-11 at frems√¶tte de n√łdvendige lovforslag og foretage de forn√łdne administrative √¶ndringer for at ligestille homoseksuelle par med heteroseksuelle par p√• alle omr√•der inden for √¶gteskabslovgivningen med undtagelse af forhold vedr√łrende kirkelig vielse.

Bemærkninger til forslaget
Forslagets formål
M√•let med forslaget er at tilrette den danske √¶gteskabslovgivning s√•ledes, at den bliver k√łnsneutral. Derved bliver grundlaget for lov om registreret partnerskab overfl√łdig med undtagelse af begr√¶nsningerne, der vedr√łrer kirkelig vielse af homoseksuelle par.

I 1989 blev lovgivningen om registreret partnerskab vedtaget. Dermed blev Danmark foregangsland for anerkendelse af seksuelle minoriteters trivsel og rettigheder. Det er Danmark ikke længere.

Selv om tiden for l√¶ngst er l√łbet fra diskrimination p√• baggrund af seksuel orientering, tilbyder den danske lovgivning fortsat ikke seksuelle minoriteter fuld ligestilling i forhold til √¶gteskabslovgivningen.

Dels mangler den symbolske anerkendelse, der ligger i, at samfundet anerkender homoseksuelle og heteroseksuelle pars forpligtelser over for hinanden med enslydende ord og regler. Og dels mangler at homoseksuelle opnår ligestilling på de områder, hvor homoseksuelle par endnu ikke har de samme rettigheder som heteroseksuelle.

En ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle og heteroseksuelle par, er et vigtigt politisk signal om, at forskelsbehandling af seksuelle minoriteter ikke er acceptabelt.

Ligebehandling er et grundelement i det danske demokrati, ligesom det fortsatte arbejde for ligestilling uanset seksualitet ligger i umiddelbar forlængelse af grundlæggende danske og europæiske værdier om ligeværd og frihed.

Forslaget
Nærværende forslag lægger op til at afskaffe forskelsbehandling ved at ligestille homoseksuelle og heteroseksuelle par på alle områder inden for ægteskabslovgivningen Рmed undtagelse af muligheden for at indgå kirkelig vielse.

Forslagsstillerne √łnsker eksempelvis, at homoseksuelle par skal kunne opn√• delt for√¶ldremyndighed, hvor der anvendes anonym s√¶ddonor, ligesom de s√¶rlige krav til statsborger- og opholdskrav for homoseksuelle fjernes.

Et andet eksempel p√•, hvor homoseksuelle skal ligestilles med heteroseksuelle par, er ¬Ľcirkul√¶re om indg√•else af √¶gteskab¬ę, som skal give b√•de homoseksuelle og heteroseksuelle par mulighed for at blive forkyndt som ¬Ľ√¶gtefolk¬ę.

N√¶rv√¶rende forslag l√¶gger derimod ikke op til at √¶ndre effekten af de lovm√¶ssige undtagelser, som betyder, at homoseksuelle ikke har mulighed for at indg√• kirkelig vielse, jf. bekendtg√łrelse af lov om registreret partnerskab ¬ß 2. N√•r forslaget ikke omfatter fjernelse af omtalte undtagelse, skyldes det alene, at forslagsstillerne finder, en udeladelse af netop det element vil g√łre det muligt at samle et bredt flertal bag beslutningsforslaget.

Internationale erfaringer
I de senere √•r har flere europ√¶iske lande gennemf√łrt ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle par, herunder i Norge, Sverige, Holland, Belgien og Spanien. Men ogs√• uden for Europa ser man en lignende udvikling. Det g√¶lder eksempelvis Canada og s√•gar Sydafrika, som for kun relativt f√• √•r siden var kendetegnet af et politisk styre baseret p√• forskelsbehandling.

Lov√¶ndringer i og uden for Europa betyder, at danske homoseksuelle par, som har indg√•et registreret partnerskab i Danmark, i dag kan opleve problemer med at f√• anerkendt deres √¶gteskab i andre lande, hvor man ikke skelner imellem ¬Ľregistreret partnerskab¬ę og ¬Ľ√¶gteskab¬ę. Det er derfor n√łdvendigt, at Danmark gennemf√łrer de n√łdvendige √¶ndringer for at ligestille homoseksuelle par med heteroseksuelle par.

Overgangsfase
Ud fra en lovteknisk betragtning l√¶gger forslagsstillerne op til, at det skal v√¶re frit for personer, som allerede er i registreret partnerskab, hvorvidt de √łnsker at bibeholde deres nuv√¶rende civile status eller vil overg√• til egentligt √¶gteskab.

Kamal Qureshi (SF)

Folketingets journal vedr√łrende forslaget.
Forslaget i Folketingstidende i pdf-format.