B 123. Bilag 16. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.

Vist 81 gange.
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning – B 123 – om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par
[af Kamal Qureshi (SF) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. marts 2010.
Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 4 m√łder.

H√łring
Efter 1. behandling af beslutningsforslaget besluttede Retsudvalget at sende forslaget i h√łring sammen med L 123 og B 122. Kopi af de indkomne h√łringssvar og et notat herom er omdelt p√• forslaget. Justitsministeren har endvidere haft lejlighed til at kommentere de indkomne h√łringssvar.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 3 sp√łrgsm√•l til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

De g√¶ldende regler i √¶gteskabslovgivningen betyder, at trossamfundene med vielsesmyndighed ikke kan vie homoseksuelle. Begr√¶nsningen af trossamfundenes mulighed for at vie to personer af samme k√łn √łnskes oph√¶vet, s√• trossamfundene stilles frit.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten √łnsker derfor, at folkekirken s√•vel som andre trossamfund opn√•r frihed til at v√¶lge, om de vil vie homoseksuelle. Vi ser derfor frem til resultatet af det udvalgsarbejde om indg√•else af partnerskab i folkekirken, som kirkeministeren har sat i gang. If√łlge ministeren skal arbejdet afsluttes senest den 15. september 2010.

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tj√≥√įveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen – bilag 16.
Betænkningen Рbilag 16 Рi pdf-format hos Folketinget.