B 123. 2. februar 2010. – Beslutningsforslag om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Forkastet.

Vist 196 gange.
Forslag til folketingsbeslutning B 123 ‚Äď Samling: 2009-10 ‚Äď om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming M√łller Mortensen (S), Per Clausen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Resumé
Form√•let med beslutningsforslaget var at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Forslaget √•bnede for, at trossamfund kunne medvirke ved indg√•else af √¶gteskab mellem to mennesker af samme k√łn. Det blev understreget, at beslutningsforslaget ikke medf√łrte en forpligtelse for trossamfundene til at forest√• kirkelige vielser af personer af samme k√łn. Forslagsstillerne √łnskede ikke at blande sig i trossamfundenes indre anliggender.
Beslutningsforslaget blev efter 1. behandlingen af Folketinget den 26. marts 2010
henvist til Retsudvalget.
Der blev indgivet h√łringsskrivelser af bl.a LGBT
Danmark
. Retsudvalget
afgav betænkning den 27. maj 2010.
Beslutningsforslaget blev ved 2. behandlingen den 3. juni 2010 forkastet af Folketinget, idet 51 (S, SF, RV, EL, LA og Pia Christmas-M√łller (UFG) og Christian H. Hansen (UFG)) stemte for, 56 (V, DF og KF) imod.
Samtidig fremsattes beslutningsforslag B 122 om indf√łrelse af k√łnsneutralt √¶gteskab, s√• homo- og heteroseksuelle par ligestilles. Det blev ligeledes forkastet.

Den 5. februar 2010 fremsattes endvidere lovforslag L 123 om √¶ndring af √¶gteskabsloven ‚Äď ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle par. Forkastet.

Beslutnignsforslaget
Folketinget p√•l√¶gger regeringen at frems√¶tte de n√łdvendige lovforslag og foretage de n√łdvendige √¶ndringer i administrative forskrifter, s√• trossmfund kan v√¶lge at vie homoseksuelle par p√• lige fod med heteroseksuelle par.

Bemærkninger til forslaget
Forslaget √•bner for, at trossamfund kan medvirke ved indg√•else af √¶gteskab mellem to mennesker af samme k√łn. Det understreges, at beslutningsforslaget ikke medf√łrer en forpligtelse for trossamfundene til at forest√• kirkelige vielser af personer af samme k√łn. Forslagsstillerne √łnsker ikke at blande sig i trossamfundenes indre anliggender. Der er s√•ledes ikke tale om, at noget trossamfund skal p√•l√¶gges at udf√łre vielser af homoseksuelle som en pligt over for deres medlemmer. Denne afg√łrelse er det helt op til trossamfundene selv at tr√¶ffe.

Som det er nu, stiller lovgivningen sig hindrende i vejen, hvis et trossamfund med vielsesbemyndigelse skulle √łnske at foretage vielser af to personer af samme k√łn. S√•ledes sker der aktuelt en markant indblanding i trossamfundenes forhold. Disse lovm√¶ssige hindringer fjernes med dette beslutningsforslag, mens der ikke p√•l√¶gges trossamfundene nye forpligtelser.

Siden 1995 har der v√¶ret en dr√łftelse inden for folkekirken af holdningen til
både velsignelse af et registreret partnerskab og egentlig kirkelig vielse. Synspunkterne spænder vidt.

Biskopperne har p√• grundlag af udvalgsarbejde gentagne gange dr√łftet emnet. Der
er enighed om at im√łdeg√• et √łnske om en kirkelig markering af indg√•else af registreret partnerskab, selv om der ikke kan findes enighed om at institutionalisere et nyt
ritual. Man er tillige enige om at tage afstand fra den i nogle sammenh√¶nge fremf√łrte
kristelige ford√łmmelse af mennesker, der har valgt at leve sammen i et registreret partnerskab.

Beslutningsforslaget griber ikke ind i disse debatter. Men samtidig tager forslagsstillerne afstand fra det synspunkt, at man skal afvente en henvendelse fra folkekirken eller andre trossamfund, f√łrend man fjerner den eksisterende hindring i lovgivningen. Det er ikke trossamfundene, der skal indf√łre ligebehandlingsmuligheden i lovgivningen – det skal lovgiver. I n√¶rv√¶rende tilf√¶lde, hvor ogs√• religionsfriheden er et vigtigt hensyn, er det til geng√¶ld ikke lovgiver, der skal v√¶lge, om ligebehandlingsmuligheden skal bruges – det m√• trossamfundene afg√łre.

Lovgivningen skal s√•ledes ikke v√¶re en hindring, men alene det saglige og retlige grundlag, hvorp√• andres beslutninger kan ud√łves.

Der skal med beslutningsforslaget understreges, at det ikke er en forpligtelse for den enkelte pr√¶st at medvirke til kirkelige vielser af par af samme k√łn, der √łnsker at indg√• et √¶gteskab.

Kamal Qureshi (SF)

Folketingets journal vedr√łrende forslaget.
Forslaget i Folketingstidende i pdf-format.