B 129. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 til Retsudvalget. Spgsm. den den 3. maj 2011. Svar den 31. maj 2011.

Vist 182 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalget om beslutningsforslag B 129 – Samling 2010-11, bilag 1 – om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).
Retsudvalget stillede den 3. maj 2011 sp√łrgsm√•l nr. 1 om henvendelsen, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 31. maj 2011.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Til Folketingets LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalg
K√łbenhavn, 25. april 2011

Bemærkninger til beslutningsforslag B 129 om hadforbrydelser

LGBT Danmark hilser beslutningsforslag B 129 om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) velkommen og kan overordnet st√łtte forslaget.

Vi anbefaler imidlertid, at forslagets del om ændring af straffeloven formuleres således:

Det p√•l√¶gges ministeren at frems√¶tte lovforslag om √¶ndring af straffeloven, s√•ledes at ¬ß 81, stk. 1, nr. 6 f√•r f√łlgende ordlyd:
at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, alder, handicap eller lignende.

Forslagsstillerne anf√łrer, at k√łn medtages s√¶rligt med henblik p√• transk√łnnede. Landsforeningen finder imidlertid, at ordet k√łn er for upr√¶cist.

Med formuleringen k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk sikres, at transk√łnnede specifikt bliver omfattet af bestemmelsen uanset deres aktuelle fremtoning/k√łnsudtryk. Vi henleder opm√¶rksomheden p√•, at internationale menneskerettighedseksperter n√¶vner k√łnsidentitet og k√łnsudtryk s√¶rskilt [1][2].
En hadforbrydelse mod en transk√łnnet f.eks. vold beh√łver n√łdvendigvis ikke at ske, medens denne er kl√¶dt som det modsatte k√łn i forhold til p√•g√¶ldendes biologiske k√łn.

Det kan ogs√• ske f.eks. ved, at p√•g√¶ldende kl√¶dt som sit biologiske k√łn fort√¶ller om, at han/hun er transk√łnnet. I et s√•dant tilf√¶lde er forbrydelsen ogs√• begrundet i p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet og b√łr derfor ogs√• entydigt v√¶re omfattet af den strafsk√¶rpende bestemmelse.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk ordf√łrer

Referencer:
 1. [Retur] Introduktion og fodnoter. I: The Yogyakarta Principles – the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity.
  URL: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-en/
 2. [Retur] Item 14 (b). I: McDougall G. [1] Report of the independent expert on minority issues. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Economic and Social Council E/CN.4/2006/74. United Nations, 6 January 2006.
  URL: http:// daccess-dds-ny. un. org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/26/PDF/G0610126. pdf

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 25. april 2011 fra LGBT Danmark, jf. B 129 – bilag 1.

[Til indhold] Svaret
Det fremg√•r af henvendelsen, at LGBT Danmark st√łtter beslutningsforslag nr. B 129. LGBT Danmark finder imidlertid, at forslaget om at tilf√łje ordet “k√łn” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, b√łr √¶ndres, s√• i stedet ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” tilf√łjes til bestemmelsen. Det er LGBT Danmarks opfattelse, at en s√•dan ordlyd er mere pr√¶cis i forhold til at sikre, at bestemmelsen omfatter strafbare forhold, der har baggrund i, at forurettede eksempelvis er transk√łnnet.

Som jeg tilkendegav under 1. behandlingen af beslutningsforslaget den 19. maj 2011, kan jeg ikke st√łtte forslaget om at tilf√łje ordet “k√łn” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Jeg kan endvidere ikke st√łtte LGBT Danmarks forslag om at tilf√łje ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Baggrunden herfor er, at en fortolkning af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, med baggrund i bestemmelsens forarbejder [2] medf√łrer, at bestemmelsen allerede omfatter strafbare forhold, der eksempelvis har baggrund i, at forurettede er transk√łnnet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd.

Jeg kan i √łvrigt om sp√łrgsm√•let om r√¶kkevidden af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, henvise til Justitsministeriets besvarelser af 19. februar 2010 og 3. maj 2010 af henholdsvis sp√łrgsm√•l nr. 2 og 7 fra Folketingets LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalg
vedr√łrende forslag til folketingsbeslutning nr. B 50 i folketingssamlingen 2009/2010.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 1.
Henvendelsen fra NAVN i pdf-format hos LGBT Danmark.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Note ved Tina Thranesen.
 1. [Retur] McDougall G.
  Gay J. McDougall blev f√łdt den 13. august 1947 i Atlanta, Georgia, USA. Hun var administrerende direkt√łr for Global Rights, Partners for Justice fra september 1994 til 2006. I august 2005 blev hun udn√¶vnt til FN’s f√łrste uafh√¶ngige ekspert vedr√łrende minoritetsforhold, hvilket hun virkede som indtil 2011.
 2. [Retur] Forslag til Lov om ændring af borgerlig straffelov.
  Under “KOMMISSIONENS KONKLUSION” – i 3. sidste afsnit anf√łres:
  Ogs√• andre former for “seksuelle orientering” end den homoseksuelle, f.eks. transvestitisme, vil efter udkastet blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling.