B 129. Bilag 2. Spgsm. 4. LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om JM’s svar p√• spgsm. 1, bilag 2. Spgsm. den 23. august 2011. Svar 23. august 2011.

Vist 158 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar p√• spgsm. 1, bilag 2 – beslutningsforslag B 129 – Samling 2010-11 – om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser), bruger 25 √•r gamle forarbejder som begrundelse for ikke tilf√łje ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6.
Retsudvalget stillede den 9. juni 2011 sp√łrgsm√•l nr. 4 om at kommentere henvendelsen til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 23. august 2011.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Til Folketingets Retsudvalg
K√łbenhavn, 6. juni 2011

K√łnsidentitet ifm. straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ¬ß 266 b

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har med interesse fulgt Folketingets arbejde med beslutningsforslag B 129, Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).

I sin besvarelse den 31. maj 2011 af sp√łrgsm√•l 1 vedr√łrende B 129 – Samling 2010-11, bilag 1 – afviste justitsminister, Lars Barfoed, at tilf√łje ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6 med begrundelsen.

  Baggrunden herfor er, at en fortolkning af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, med baggrund i bestemmelsens forarbejder [1] medf√łrer, at bestemmelsen allerede omfatter strafbare forhold, der eksempelvis har baggrund i, at forurettede er transk√łnnet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd.

Det er yderst beklageligt, at Justitsministeren ikke vil medvirke til denne tiltrængte og helt naturlige ændring af straffeloven. Det er endnu mere beklageligt, at Justitsministeren som begrundelse henviser til bestemmelsens forarbejder.

Forarbejderne til bestemmelserne må på dette punkt anses for forældede, og Justitsministeren har da også undladt at oplyse nærmere om dem.

Justitsministeriets oplyste den 11. marts 2010 som svar p√• foresp√łrgsel fra Tina Thranesen bl.a. f√łlgende:

  For s√• vidt ang√•r straffelovens ¬ß 266 b kan Justitsministeriets oplyse, at den eksisterende antidiskriminationslovgivning blev udvidet ved lov nr. 357 af 3. juni 1987 om √¶ndring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. til ogs√• at omfatte seksuel orientering. De tilh√łrende lovforarbejder – herunder lovforslag nr. 196, som fremsat den 12. februar 1987 – findes ikke umiddelbart p√• hverken retsinformation eller Folketingets hjemmeside. Der vedl√¶gges derfor en kopi til Deres orientering.

https://www.transviden.dk/artikler/19870212_ForslagStraffelov.pdf

Som det fremg√•r af ovenst√•ende, vedr√łrer forarbejderne bestemmelserne

Forslag til Lov om ændring af borgerlig straffelov,
kriminallov for Gr√łnland og
lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
(Forbud mod diskrimination på grund af seksuelle orientering)
LFF 1986-1987.1.196

https://www.transviden.dk/artikler/19870212_ForslagStraffelov.pdf

Det kan deraf ses, at der under “KOMMISSIONENS KONKLUSION” – i 3. sidste afsnit anf√łres:

  Ogs√• andre former for “seksuelle orientering” end den homoseksuelle, f.eks. transvestitisme, vil efter udkastet blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling.

Andet og mere findes der ikke med relation til k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og transk√łnnethed.

Det skal is√¶r bem√¶rkes, at det p√•g√¶ldende lovforslag er 25 √•r gammelt. For 25 √•r siden var kendskabet til transk√łnnethedtransvestisme, transseksualisme mv. – sparsomt, og det var ikke uds√¶dvanligt at se det omtalt som en variation under seksuelle orientering.

I dag er der imidlertid ingen med kendskab til transk√łnnethed, som vil bruge en s√•dan formulering. I dag er det internationalt anerkendt b√•de juridisk og l√¶gevidenskabeligt, at seksuelle orientering og k√łnsidentitet er to forskellige ting.

Det skal bem√¶rkes, at regeringen selv, via Europar√•dets ministerkomit√©s anbefaling af 31. marts 2010, CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, har bidraget til, p√• internationalt plan at anerkende og forbedre forst√•elsen af dette forhold. Gennem hele anbefalingen tales netop om seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, f.eks. anbefaling A2:

  Member states should ensure that when determining sanctions, a bias motive related to sexual orientation or gender identity may be taken into account as an aggravating circumstance.

https ://wcd. coe. int/ ViewDoc.jsp?id=1606669
[Siden findes ikke mere. Den 1. juni 2018. Tina Thranesen.]

Det skal endvidere bem√¶rkes, at regeringen for nylig har medvirket til vedtagelsen af den f√łrste internationale konvention, der specifikt n√¶vner k√łnsidentitet, nemlig Europar√•dets konvention om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder:

  3. The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cd162
[Ny url den 1. juni 2018. Tina Thranesen.]

Formuleringen i det n√¶vnte forarbejde med at betegne transvestisme som en seksuelle orientering er s√•ledes decideret forkert. K√łnsidentitet er ikke en seksuelle orientering, og et overfald begrundet i offerets k√łnsidentitet kan ikke tolkes som et overgreb begrundet i seksuelle orientering. Da lovens (forarbejdernes) bogstav er forkert, er man henvist til l√łse overvejelser om lovens √•nd. Transk√łnnede er i h√łj grad i risiko for hadforbrydelser og kan ikke v√¶re tjent med denne uklare retstilstand.

Det er derfor meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationalt at Justitsministeren bruger disse 25 √•r gamle forarbejder som begrundelse for ikke tilf√łje ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√•ledes at bestemmelsen kan g√łres tidssvarende og klarg√łre, at overgreb begrundet i k√łnsidentitet er omfattet af bestemmelsen.

Landsforeningen skal derfor anmode Retsudvalget om at bede Justitsministeren redeg√łre for, 1) om det er regeringens opfattelse at transvestitisme er en seksuelle orientering, s√•ledes som det siges i forarbejderne, 2) om regeringen finder dette i overensstemmelse med ministerkomiteens anbefalinger, og 3) om ministeren opretholder sin afvisning af at tilf√łje k√łnsidentitet og k√łnsudtryk til straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Landsforeningen stiller sig naturligvis gerne til rådighed for yderligere information.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. juni 2011 fra LGBT Danmark, jf. B 129 – bilag 2.

[Til indhold] Svaret
I den p√•g√¶ldende henvendelse er LGBT Danmark p√• ny inde p√• foreningens forslag om at tilf√łje ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6. Det er LGBT Danmarks opfattelse, at der foreligger en uklar retstilstand i relation til anvendelsesomr√•det for den p√•g√¶ldende strafsk√¶rpelsesbestemmelse, og at transk√łnnede ikke kan v√¶re tjent med dette.

Jeg har tidligere forholdt mig til det omtalte forslag og kan i den forbindelse henvise til min besvarelse af 31. maj 2011 af sp√łrgsm√•l nr. l fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende beslutningsforslaget.

Som det fremg√•r af den n√¶vnte besvarelse, kan jeg ikke st√łtte forslaget.
Som anf√łrt i besvarelsen er baggrunden herfor, at en fortolkning af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, med baggrund i bestemmelsens forarbejder medf√łrer, at bestemmelsen allerede omfatter strafbare forhold, der eksempelvis har baggrund i, at forurettede er transk√łnnet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd. Der er s√•ledes efter min opfattelse ikke noget hjemmelsm√¶ssigt behov for en √¶ndring p√• dette punkt.

N√•r det er sagt, vil jeg gerne understrege, at der heri ikke fra min side ligger en afstandstagen fra de internationale anbefalinger mv., der er omtalt i LGBT Danmarks henvendelse, og som l√¶gger op til at bek√¶mpe diskrimination bl.a. p√• baggrund af k√łnsidentitet.

Som jeg s√•ledes ogs√• gav klart udtryk for under l. behandlingen af beslutningsforslaget den 19. maj 2011, er det naturligvis helt uacceptabelt, n√•r nogen uds√¶ttes for vold eller chikane mv. p√• baggrund af eksempelvis vedkommendes k√łnsidentitet.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 2.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note ved Tina Thranesen.
  1. [Retur] Forslag til Lov om ændring af borgerlig straffelov.
    Under “KOMMISSIONENS KONKLUSION” – i 3. sidste afsnit anf√łres:
    Ogs√• andre former for “seksuelle orientering” end den homoseksuelle, f.eks. transvestitisme, vil efter udkastet blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling.