B 129. Spgsm. 3 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om vejledning til politiet om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser. Svar 27. juni 2011.

Vist 82 gange.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter √łnske fra Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 3 vedr√łrende beslutningsforslag B 129 – Samling 2010-11 – om ministeren vil sikre, at der udsendes vejledning til alle landets politikredse om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. juni 2011.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren sikre at der udsendes vejledning til alle landets politikredse om procedurer i forbindelse med anmeldelsen af hadforbrydelser, der som hos K√łbenhavns Politi, indeholder vejledning i at der stilles √•bne sp√łrgsm√•l til den forurettedes opfattelse af motivet/√•rsagen til forbrydelsen og personens nationalitet/etnisk tilh√łrsforhold, tro/religion, seksuelle orientering.

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:

“Politiets Efterretningstjeneste har iv√¶rksat et strategisk udviklingsprojekt, der skal bidrage til at sk√¶rpe dansk politis samlede indsats for at registrere, forebygge og efterforske hadforbrydelser.

Politiets Efterretningstjeneste har oplyst, at man ikke som led i ovenn√¶vnte projekt p√•t√¶nker at udarbejde en egentlig vejledning til politikredsene vedr√łrende proceduren i forbindelse med anmeldelse af hadforbrydelser. Politiets Efterretningstjeneste p√•t√¶nker imidlertid at afholde endags undervisning i samtlige politikredse med fokus p√• bl.a. offer- og myndighedsrelationer.”

Der henvises i √łvrigt til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende beslutningsforslaget.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf.format hos Folketinget.