B 142. Bilag 10. Spgsm. nr. 42. Henvendelse fra S.J.J. (Sascha Jane Johansen) til Sundhedsudvalget af 30. juli 2007. Spørgsmül 42 til ministeren. Svar den 27. september 2007.

Vist 822 gange.
S.J.J., der er identisk med Sascha Jane Johansen, fremsendte den 30. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 31. juli 2007 i spgsm. nr. 42 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007.
Sascha Jane Johansen har anmodet Sundhedsudvalget om, at hendes henvendelse ikke offentliggøres.

Følgende kan oplyses om henvendelsen efter aftale med Sascha Jane Johansen:

* * *
Kort om henvendelsens indhold
Sascha Jane Johansen redegør for sin opvÌkst og om, hvordan hun blev bekendt med sin transseksualisme. Videre fortÌller hun om det behandlingsforløb, hun har gennemgüet.
Hun fik af sin praktiserende lĂŚge en henvisning til Sexologisk Klinik via Psykiatrisk Hospital, Risskov, Århus, der stillede diagnosen: “JJ har vĂŚret til ambulant undersøgelse, han findes psykisk upĂĽfaldende, specielt er der ingen psykosesuspekte symptomer, og han opfylder de diagnostiske kriterier for diagnosen transseksualitet.”
Efter 22 samtaler fordelt over 2 ½ ĂĽr, ville ‘Sexologisk Klinik ikke tiltrĂŚde diagnosen og dermed ikke støtte hendes ønske om en kønsskifteoperation, hvilket hun foreløbelig har affundet sig med.
Videre redegjorde hun for forskellige diskriminerende episoder, hun har vÌret udsat for og det glÌdelige ved, at hun i dag som kvinde har gennemført en ny uddannelse og i dag er i beskÌftigelse, samt at hun i dagligdagen pü arbejde süvel som i fritiden accepteres fuldt ud som kvinde.

* * *
Spørgsmül nr. 42
Ministeren bedes kommentere den fortrolige henvendelse af 33. juli 2007 fra S.J.J, jf. B 142 – bilag 10.

Svar pü spørgsmül nr. 42
I brevet har S.J.J. redegjort for sine personlige oplevelser som transseksuel og udtrykker sin støtte til de forslag, Enhedslisten fremsatte i beslutningsforslag nr. B 142.

Jeg har ikke bemĂŚrkninger hertil.

* * *
Kildehenvisninger
Folketingets jorunal vedrørende henvendelsen – bilag 10 – fortroligt bilag.
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.