B 142. Bilag 8. Spgsm. nr. 40. Solveig Lerches bem√¶rkninger af 19. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Sp√łrgsm√•l 40 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.

Vist 166 gange.
Solveig Lerche fremsendte den 19. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 20. juli 2007 i spgsm. nr. 40 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars L√łkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007.

Indhold
Henvendelsen fra Solveig Lerche i sin helhed
Sp√łrgsm√•l nr. 40 af 19. juli 2007 til indenrigs- og sundhedsministeren
Svar den 27. september 20074 fra ministeren på spgsm. nr. 40
Kildehenvisninger

[Til top] Henvendelsen i sin helhed.

Solveig Lerches henvendelse til Sundhedsudvalget:

Fra: solveig@solveig-lerche.dk
Sendt: 19. juli 2007 22:17
Til: Sundhedsudvalget
Emne Til Sundhedsudvalget

Fra: Solveig Lerche
Organisation:
Adresse: Birkh√łjterrasserne 405 C
Postnr: 3520 Farum
Email: solveig@solveig-lerche.dk
Telefon
M√• offentligg√łres p√• hjemmesiden: Ja

Foranlediget af Beslutningsforslag B 142 fremsat af Per Clausen (EL), og efterf√łlgende bem√¶rkninger fra diverse foreninger og enkelt personer, f√łler jeg anledning til at fremsende min uforbeholdne st√łtte til Beslutningsforslag B 142 som det foreligger. Min begrundelse for at fremsende denne st√łtte, ligger i den kendsgerning, at jeg efter et antal konsultationer p√• Rigshospitalets Sexologiske Klinik, den 14.03.2003 af Civilretsdirektoratet fik bevilget at √¶ndre mit f√łdenavn ‘Niels’ til kvindenavnet ‘Solveig’
uden et k√łnsmodificerende plastikkirurgisk operativt indgreb, idet man fandt det godtgjort, at jeg er transseksuel, hvilket efterf√łlgende blev bekr√¶ftet af Retsl√¶ger√•det. Det b√łr bem√¶rkes, at jeg siden marts m√•ned 1998, har underg√•et en intensiv livslang l√¶gekontrolleret hormonbehandling med det kvindelige k√łnshormon √łstrogen. Dette har medf√łrt at jeg i dag er blivende impotent, og at mit tidligere mandlige fysiske k√łnskarakteristika i dag n√¶rmest er af rudiment√¶r karakter. Min hormonbehandling kan derfor opfattes som en medicinsk kastration.
Mit problem er, at jeg trods gentagne anmodninger, endnu ikke har fået bevilget et feminint cpr.nr.
Foranlediget af at cpr.nr. er informationsb√¶rende, hvad ang√•r k√łnsangivelsen i bl.a. pas, s√• lyder mit pas i dag p√• navnet Solveig Lerche, der er et nydeligt billede af mig som kvinde – men k√łnsangivelsen er et M i stedet for et F. Dette har medf√łrt, at jeg i dag er afsk√•ret fra at ud√łve min grundlovssikrede ret til som dansk statsborger, at kunne rejse frit ud af- og ind i Danmark, idet oplysningerne i passet er misvisende. Endvidere skal jeg t√•le, at tilsendte Valgkort i forbindelse med Folketingsvalg, Kommunalvalg etc. etc. er udf√¶rdiget til Hr. Solveig Lerche. Dette medf√łrer pinlige situationer ved valgbordet, n√•r jeg overfor
den valgtilfordnede, i andre menneskers p√•h√łr, skal redeg√łre for s√• dybt personlige forhold som det er at v√¶re transseksuel. Jeg har levet fuldtids som en kvinde siden maj m√•ned 1999, og alle jeg kommer i ber√łring med opfatter mig da ogs√• som v√¶rende en kvinde. Det er ut√•leligt at jeg skal finde mig i de eksisterende forhold, som alt andet lig, vel ogs√• er en kr√¶nkelse af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention. Derfor st√łtter jeg helt uden forbehold Beslutningsforslag B 142. Jeg henviser i √łvrigt til mine to hjemmesider:
www. transseksuel.dk og www. solveig-lerche.dk [1] Jeg h√•ber at dette mit bidrag m√• medvirke til, at Sundhedsudvalget vil se p√• situationen med im√łdekommenhed, og i videst muligt omfang tiltr√¶der Beslutningsforslag B 142 Med venlig hilsen Solveig Lerche Tlf.: 44 95 95 74

* * *
[Til top] Sp√łrgsm√•l nr. 40
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. juli 2007 fra Solveig Lerche, jf. B 142 – bilag 8.

[Til top] Svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 40
Solveig Lerche udtrykker i henvendelsen sin st√łtte til de forslag, Enhedslisten fremsatte i beslutningsforslag nr. B 142.

Jeg har ikke bemærkninger hertil.

* * *
[Til top] Kildehenvisninger
Folketingets jorunal vedr√łrende henvendelsen – bilag 8.
Henvendelsen hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Den 7. december 2018. Den f√łrste side findes ikke mere. Den anden er uden indhold og markeret som “Under construction”.