B 142. Spgsm. 1 den 16. maj 2007 om reglerne for, at transseksuelle kan tage et fornavn forbeholdt det modsatte k√łn. Svar 29. juni 2007.

Vist 635 gange.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 sp√łrgsm√•l nr. 1 – Samling: 2006-07 – om indholdet af de regler, som g√łr det muligt for transseksuelle at tage et fornavn forbeholdt det modsatte k√łn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for indholdet af de regler, som g√łr det muligt for transseksuelle at tage et fornavn, som er forbeholdt et andet k√łn end den p√•g√¶ldendes biologiske k√łn?

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen anmodet Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, under hvis ressort navnelovgivningen henh√łrer, om et bidrag. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har i den forbindelse oplyst f√łlgende:

Det fremg√•r af navnelovens ¬ß 13, stk. 2, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Det fremg√•r videre, at der kan fasts√¶ttes regler, hvorefter der kan ske undtagelse herfra for transseksuelle personer.

Af navnebekendtg√łrelsens ¬ß 13 fremg√•r, at for personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan der undtages fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn.

Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Lars L√łkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Svaret findes ikke mere på Folketingets hjemmeside.