B 142. Spgsm. 13 den 24. maj 2007 om transseksuelles mulighed for k√łnsskifteoperation i de √łvrige nordiske lande. Svar 2. april 2008.

Vist 635 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 sp√łrgsm√•l nr. 13 – Alm. del Samling: 2006-07 – om muligheden for transseksuelle for at f√• en k√łnsskifteoperation i de √łvrige nordiske lande, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der afgav forel√łbigt svar den 29. juni 2007.
Det endelige svar blev afgivet den 2. april 2008 af Jakob Axel Nielsen, Konservative, der den 23. november 2007 var blevet sundheds- og forebyggelsesminister.
Det endelige svar blev givet som svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 227 – Alm. del 2007-08 (2. samling).

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for lovgivningen og sagsbehandling i forhold til transseksuelles/transk√łnnedes mulighed for at f√• en k√łnsskifteoperation i de √łvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien.

Forel√łbigt svar
Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•lene nr. 13, 15 og 30 (alm. del ‚Äď B 142) anmodet Udenrigsministeriet om bistand til at indhente oplysninger fra de √łvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien.

Jeg vender tilbage, når oplysningerne foreligger.

Lars L√łkke Rasmussen.

Endeligt svar den 2. april 2008
Jeg kan p√• den baggrund af de oplysninger, ministeriet har modtaget fra Belgien, Finland, Nederlandene, Norge, Storbritannien og Sverige, oplyse f√łlgende om muligheden for i de n√¶vnte lande at f√• en k√łnsskifteoperation:

Belgien:
Der er ikke i den belgiske lovgivning fastsat regler om proceduren for k√łnsskifteoperationer.
Adgangen til en k√łnsskifteoperation beror p√• en l√¶gelig beslutning. P√• nogle belgiske hospitaler er det tv√¶rfaglige teams, som gennemg√•r hele k√łnsskifteproceduren (psykiatrisk diagnosticering og vejledning, hormonal terapi og kirurgiske indgreb).
Behandlingen vedr√łrende k√łnsskifte er offentligt finansieret i det omfang, de medicinske ydelser fremg√•r af nomenklaturen, som vedtages af sundhedsministeren i samr√•d med sygekasserne og akt√łrerne inden for det medicinske omr√•de. Der findes ingen specifik nomenklatur for k√łnsskifteoperationer, men konsultationer, visse unders√łgelser og behandlinger udf√łrt af l√¶ger og speciall√¶ger, visse hormonprodukter og de v√¶sentligste kirurgiske indgreb i forbindelse med k√łnsskifte er (delvist) offentligt finansierede.

Finland:
Der er i Social- og H√§lsov√•rdsministeriets f√∂rordning nr. 1053 af 3. december 2002 fastsat regler om unders√łgelse og behandling med henblik p√• k√łnsskifte.
Efter reglerne henvises en person, som s√łger behandling p√• grund af transseksualisme, til unders√łgelser ved Helsingfors Universitetssygehus eller Tammerfors Universitetssygehus. Unders√łgelse, behandling og opf√łlgning varetages af en multiprofessionel arbejdsgruppe med kendskab til transseksualisme. Arbejdsgruppen ledes af en speciall√¶ge i psykiatri.
Patienten gennemg√•r f√łrst forn√łdne psykiatriske unders√łgelser med henblik p√• at fastsl√•, om foruds√¶tningerne for hormonbehandling foreligger. Hvis det vurderes at v√¶re tilfaldet, henvises patienten til en speciall√¶ge i gyn√¶kologi eller endokrinologi til bed√łmmelse og eventuel p√•begyndelse af hormonbehandling.
Henvisning af patienten til k√łnskorrigerende kirurgiske behandlinger, herunder sterilisering, foruds√¶tter, at psykiatere fra de to universitetshospitaler kan anbefale dette. I praksis gennemf√łres k√łnskorrigerende kirurgiske behandlinger f√łrst efter en vis periode, hvor patienten har levet som det modsatte k√łn (den s√•kaldte “real life experience”). De finske myndigheder har ikke oplyst, hvor lang tid denne periode i praksis str√¶kker sig over.
Der er ikke fastsat regler om alderskrav for gennemf√łrelsen af k√łnsskifteoperationer, men i praksis gennemf√łres k√łnsskifteoperationer i Finland kun p√• voksne.
K√łnsskifteoperationer er offentligt finansierede.

Nederlandene:
Der er ikke i nederlandsk lovgivning fastsat regler om proceduren for k√łnsskifteoperationer.
En person, der √łnsker et k√łnsskifte, skal f√łlge den s√¶dvanlige medicinske procedure. Efter fast praksis skal en person v√¶re myndig (18 √•r) for at gennemg√• en k√łnsskifteoperation.
Hormonbehandlinger, psykologisk/psykiatrisk behandling, l√¶gekonsultationer og k√łnsskifteoperationen er fuldt offentligt finansierede.

Norge:
Der er ikke fastsat s√¶rlige regler om proceduren for k√łnsskifteoperationer. Adgangen til udredning og behandling f√łlger af, at transseksualisme er klassificeret som en diagnose i WHO’s diagnosesystem ICD-10. Tilbud om behandling gives efter diagnostiske kriterier.
The Gender Identity Disorder Clinic (GID-klinikken) i Oslo har landsfunktion for udredning og behandling af transseksualisme.
Det er en foruds√¶tning for hormonel behandling af transseksualisme, at patienten er fyldt 18 √•r, har kendskab til risici ved behandlingen og i mindst 6 m√•neder forud for hormonbehandlingen har levet som det modsatte k√łn (“real life experience”) eller har gennemf√łrt et psykoterapiforl√łb efter de indledende unders√łgelser, hvorved patientens √łnske om behandling er konsolideret. Det er en foruds√¶tning for k√łnskorrigerende kirurgisk behandling, at patienten i √©t √•r uafbrudt har v√¶ret i hormonbehandling og mindst i √©t √•r succesfuldt og kontinuerligt har levet som det modsatte k√łn.
Der udf√łres ikke k√łnskorrigerende behandling af personer under 18 √•r. En person under 18 √•r kan dog identificeres og f√łlges med henblik p√• eventuel diagnose og behandling efter det fyldte 18. √•r.
Hormonbehandling, psykologisk behandling og kirurgiske indgreb er offentligt finansieret i samme omfang som anden behandling.

Storbritannien:
En person, der √łnsker en k√łnsskifteoperation, skal gennemg√• grundige psykologiske unders√łgelser. Udredningen foreg√•r over en periode p√• mindst √©t √•r. Typisk er det en proces, der kan vare i op til 2 √•r, hvor vedkommendes livsstil unders√łges med henblik p√• at fastsl√•, at √łnsket om at gennemg√• den irreversible k√łnsskifteoperation er vedholdende. I praksis gennemf√łres k√łnsskifteoperationer kun for personer, der er 18 √•r eller derover.
K√łnsskifteoperationer gennemf√łres i det offentlige sundhedssystem og er fuldt offentligt finansierede. Visse tilknyttede ydelser f.eks. taleterapi kan v√¶re selvfinansierede.

Sverige:
En person, der √łnsker at gennemg√• en k√łnsskifteoperation, henvises til udredning p√• en af de nuv√¶rende 5 psykiatriske klinikker, der er specialiseret til at foretage en s√•dan udredning. Udredningen foreg√•r som regel over mindst 2 √•r og omfatter s√•vel psykiatrisk bed√łmmelse som psykologisk unders√łgelse og somatisk udredning.
Efter de g√¶ldende regler i den svenske lov om kastration er det som udgangspunkt et krav for kastration, at vedkommende er fyldt 23 √•r, og at l√¶gen, som udf√łrer indgrebet, samt en anden l√¶ge bed√łmmer, at foruds√¶tningerne for at gennemf√łre indgrebet er til stede. Kastration af personer under 23 √•r kan efter de g√¶ldende regler kun gennemf√łres, hvis der er s√¶rlige grunde hertil og med Socialstyrelsens tilladelse. I praksis undtages der i visse tilf√¶lde fra reglerne. Udredning og hormonbehandling i forbindelse med transseksualisme kan p√•begyndes inden det fyldte 18. √•r.
I en bet√¶nkning om √¶ndret k√łnstilh√łrsforhold (SOU 2007:16) udgivet den 19. marts 2007 er der foresl√•et en r√¶kke lov√¶ndringer f√łrst og fremmest vedr√łrende den regulering, der findes i Sverige vedr√łrende en persons juridiske k√łnstilh√łrsforhold.
Der foreslås i betænkningen også en ophævelse af den svenske lov om kastration.
En oph√¶velse af lov om kastration vil indeb√¶re, at kastration fremover kan gennemf√łres for personer, der er fyldt 18 √•r, hvis der f.eks. p√• grund af transseksualisme er medicinsk indikation for en s√•dan operation. Der er ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt fremsat lovforslag om opf√łlgning af bet√¶nkningen for den svenske Riksdag.

Jeg kan tilf√łje, at ministeriet ikke har modtaget oplysninger fra Island og Tyskland.

Jakob Axel Nielsen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 227 gennem hvilket det endelige svar er afgivet.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar i pdf-format hos Folketinget.