B 142. Spgsm. 15 den 24. maj 2007 om sagsbehandling af transseksuelle/transkønnede i Danmark i forhold til i Norge. Svar 29. juni 2007.

Vist 631 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmĂĽl nr. 15 – Alm. del Samling: 2006-07 – om fordele og ulemper ved den nuvĂŚrende sagsbehandling af angøsning om kønsskifteoperation i Danmark i forhold til i Norge, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den 29. juni 2007.
Det endelige svar blev afgivet den 2. april 2008 af Jakob Axel Nielsen, Konservative, der den 23. november 2007 var blevet sundheds- og forebyggelsesminister.
Det endelige svar blev givet som svar pĂĽ spørgsmĂĽl nr. 227 – Alm. del 2007-08 (2. samling).

Spørgsmül
Ministeren bedes redegøre for fordele og ulemper ved den nuvĂŚrende rolle i sagsbehandlingen af transseksuelles/transkønnedes ansøgning om en kønsskifteoperation for Sexologisk Klinik pĂĽ Rigshospitalet i forhold til GID (Gender Identity Disorder)-klinikken pĂĽ Rikshospitalet i Oslo.”

Foreløbigt svar
Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålene nr. 13, 15 og 30 (alm. del – B 142) anmodet Udenrigsministeriet om bistand til at indhente oplysninger fra de øvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien.

Jeg vender tilbage, nĂĽr oplysningerne foreligger.

Lars Løkke Rasmussen.

Endeligt svar den 2. april 2008
Mig bekendt har GID-klinikken i Oslo pĂĽ samme mĂĽde som Rigshospitalets Sexologiske Klinik landsfunktionen med hensyn til at varetage udredning og behandling af transseksuelle.
Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 13 (2006/07, Alm. del – B 142).

Jakob Axel Nielsen.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og det foreløbige svar i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmül 227 gennem hvilket det endelige svar er afgivet.
Spørgsmület og det endelige svar i pdf-format hos Folketinget.