B 142. Spgsm. 21 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 16. december 2005. Svar 29. juni 2007.

Vist 622 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 sp√łrgsm√•l nr. 21 – Alm. del Samling: 2006-07 – om kommentar til artiklen “Transseksuelle m√• ikke diskrimineres i EU” i Information den 16. december 2005, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere vedlagte artikel “Transseksuelle m√• ikke diskrimineres i EU” i Information den 16. december 2005 i forhold til, om den danske lovgivning lever op til EU-domstolens domme om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.

Svar
Der refereres i artiklen en sag, som p√• det tidspunkt verserede for EF-Domstolen, hvor de britiske myndigheder havde afvist at give pension til en kvinde, da hun fyldte 60 √•r med den begrundelse, at kvinden var f√łdt som mand, og f√łrst et √•r f√łr hun fyldte 60 gennemgik et k√łnsskifte. Det fremg√•r af artiklen, at kvinder efter engelsk lovgivning har ret til pension fra det fyldte 60. √•r, mens m√¶nd f√łrst har ret til pension fra det fyldte 65. √•r.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at EF-Domstolen den 27. april 2006 afsagde pr√¶judiciel afg√łrelse i den p√•g√¶ldende sag. [1] EF-Domstolen fastslog i sagen, at artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring er til hinder for en lovgivning, som n√¶gter alderspension til en person, som i overensstemmelse med de i national ret opstillede betingelser har gennemg√•et
et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.

Med hensyn til den danske lovgivning om folkepension kan jeg oplyse, at der ved ¬ß 1 a i lov om social pension, som henh√łrer under Socialministeriets ressortomr√•de, er fastsat regler om folkepensionsalderen, som er ens for alle uanset k√łn.

Jeg kan desuden oplyse, at n√•r en person har gennemg√•et et k√łnsskifte, dvs. n√•r kastration og k√łnsmodificerende indgreb er foretaget, anerkender Sundhedsstyrelsen, at ans√łgeren har skiftet k√łn. Ans√łgeren betragtes herefter p√• alle m√•der som en person af det nye k√łn. Den danske lovgivning er s√•ledes i fuld overensstemmelse
med den n√¶vnte pr√¶judiciel afg√łrelse fra EF-Domstolen.

Lars L√łkke Rasmussen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Artiklen: “Transseksuelle m√• ikke diskrimineres i EU” i Information den 16. december 2005 findes ikke mere.

Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] EF-Domstolen, sag C-423/04, afg√łrelse den 27. april 2006.