B 142. Spgsm. 3 den 24. maj 2007 om timeprisen er for en konsultation pĂĽ Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.

Vist 56 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmĂĽl nr. 3 – Alm. del Samling: 2006-07 – om om timeprisen er for en konsultation pĂĽ Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Spørgsmül
Ministeren bedes redegøre for, hvad timeprisen er for en konsultation pü Sexologisk Klinik pü Rigshospitalet for transseksuelle?

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har kontaktet Rigshospitalet.

Rigshospitalet har oplyst, at Rigshospitalets takstkatalog ikke som südan indeholder timepriser, men at prisen for en kønsskiftepatients besøg pü psykiatrisk afdeling (sexologisk klinik) i Takstkatalog 2006 er kr. 4.761 (2006 P/L).

Lars Løkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.