B 142. Spgsm. 33 den 18. juni 2007 om ankemuligheder ved afslag pü kønsskifteoperation. Svar 27. september 2007.

Vist 614 gange.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmĂĽl nr. 33 – Alm. del Samling: 2006-07 – om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007.
Spørgsmület er en genfremsÌttelse af spørgsmül nr. 17 i en Ìndret udformning.
Tina Thranesen

Spørgsmül
Hvilke ankemuligheder har transseksuelle ved afslag pü en kønsskifteoperation?

Svar
Sundhedsstyrelsens afgørelse om tilladelse til kastration med henblik pü kønsskifte kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sundhedsstyrelsens afgørelse vil kunne undergives domstolsprøvelse.

Lars Løkke Rasmussen.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.