B 142. Spgsm. 5 den 24. maj 2007 om mulighed for betalt k√łnsskifteoperation i et andet EU-land. Svar 27. juni 2007.

Vist 97 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 sp√łrgsm√•l nr. 5 – Alm. del Samling: 2006-07 – om mulighed for betalt f√• foretaget og betalt en k√łnsskifteoperation i et andet EU-land, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Sp√łrgsm√•l
Er ministeren enig i, at EU’s regler om serviceydelsernes frie bev√¶gelighed √•bner mulighed for, at transseksuelle kan tage til et andet EU-land og f√• foretaget og betalt en k√łnsskifteoperation?

Svar
Jeg kan oplyse, at lægelige ydelser, der ydes mod vederlag, herunder sygehusydelser, er tjenesteydelser i EF-traktatens forstand. EF-traktatens bestemmelser om tjenesteydelsernes frie bevægelighed finder derfor anvendelse, hvis en person rejser til et andet medlemsland og modtager sygehusbehandling mod vederlag.

EF-traktatens bestemmelser om tjenesteydelsernes frie bev√¶gelighed begr√¶nser ikke den enkelte medlemsstats kompetence til at udforme landets sociale sikringsordning og fasts√¶tte betingelserne for ydelser p√• omr√•det for social sikring. EF-traktatens bestemmelser om tjenesteydelsernes frie bev√¶gelighed indeb√¶rer derfor, at medlemslandene kun er forpligtede til at d√¶kke udgifterne til sygehusydelser i andre medlemslande, i det omfang hjemlandets sikringsordninger d√¶kker den p√•g√¶ldende ydelse. Hensynet til de sociale sikringsordningers √łkonomi og planl√¶gning medf√łrer desuden, at en medlemsstat kan g√łre adgangen til at f√• d√¶kket udgifter til en sygehusydelse i et andet EU-land, som er d√¶kket af hjemlandets sikringsordning, betinget af en forh√•ndstilladelse. EF-Domstolen har i den forbindelse fastlagt, at den kompetente myndighed i en patients sikringsstat
ikke kan afsl√• at give en patient forh√•ndstilladelse til behandling i udlandet ved ventetid p√• behandlingen i hjemlandet, hvis ventetiden overskrider en rimelig frist og s√•ledes ikke kan ydes rettidigt. Om ventetiden er rimelig skal if√łlge EF-Domstolens praksis vurderes p√• baggrund af patientens sygdomstilstand, baggrunden for og den forventede udvikling af sygdommen, omfanget af patientens smerter og/eller arten af patientens handicap.

Kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, kr√¶ver Sundhedsstyrelsens tilladelse, jf. ¬ß 5 i bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006. Udgifterne til kastration afholdes af statskassen, jf. sundhedslovens ¬ß 246.

Kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, er s√•ledes efter dansk lovgivning kun omfattet af den “sikringsordning”, som er fastsat i sundhedslovens ¬ß 246, hvis Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til kastration. En person, der ikke har f√•et tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, vil derfor ikke efter EF-traktatens bestemmelser om tjenesteydelsernes frie bev√¶gelighed af staten kunne f√• d√¶kket udgifterne til kastration foretaget i et andet EU-land.

EF-traktatens bestemmelser om tjenesteydelsernes frie bev√¶gelighed indeb√¶rer derimod principielt, at en person, der har f√•et tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, efter en konkret vurdering vil kunne have ret til at f√• d√¶kket udgifterne til at f√• foretaget kastration i udlandet. Det foruds√¶tter dog, at ventetiden p√• at f√• foretaget indgrebet – fra det tidspunkt, hvor Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse – overstiger, hvad der efter en konkret vurdering m√• anses for rimeligt.

Lars L√łkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.