B 142. Spgsm. 7 den 24. maj 2007 om antal √łnsker om nyt personnummer. Svar 27. juni 2007.

Vist 78 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 sp√łrgsm√•l nr. 7 – Alm. del Samling: 2006-07 – om antal √łnsker om nyt personnummer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007.

Sp√łrgsm√•l
Hvor mange danskere har henvendt sig til myndighederne med henblik på, at få ændret CPR-nummer til et lige henholdsvis ulige nummer for mænd og kvinder.

Svar
Jeg kan oplyse, at personnummeret efter den g√¶ldende ordning best√•r af 10 cifre, hvoraf det 10. ciffer angiver personens k√łn (ulige cifre tildeles m√¶nd og lige cifre tildeles kvinder).

Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 5, er det kun fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, f.eks. i angivelsen af k√łnnet, der kan begrunde tildeling af et nyt personnummer.

Tildeling af nyt personnummer vil eksempelvis kunne forekomme, hvis den registrerende myndighed ved en fejl har tildelt et ikke-k√łnskorrekt personnummer til en person, som folkeregistreres p√• grundlag af f√łdsel her i landet eller indrejse fra udlandet.

Det vil ogs√• kunne forekomme, hvis en person har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet. I s√• fald vil k√łnsangivelsen i den p√•g√¶ldendes personnummer ikke l√¶ngere v√¶re korrekt.

Der foreligger ikke en opg√łrelse over, hvor mange personer, der som f√łlge af fejl i k√łnsangivelsen i personnummeret, har f√•et tildelt et nyt personnummer.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om, hvor mange personer der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation og derefter f√•et tildelt et nyt personnummer, henvises til besvarelsen af sp√łrgsm√•l 8.

Lars L√łkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.