B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.

Vist 887 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til dav√¶rende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ikke blev besvaret inden folketingssamlingen sluttede, og beslutningsforslaget dermed bortfaldt.

Sundhedsudvalget bad den 15. februar 2008 efter √łnske fra Per Clausen (EL) foranlediget af henvendelsen fra Trans-Danmark som sp√łrgsm√•l 227 om endeligt svar p√• de tre sp√łrgsm√•l til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, som svarede den 2. april 2008.

Den 10. april 2008 indgik sp√łrgsm√•l 227 og svaret derp√• i beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder som bilag 1.

* * *
Indhold
Henvendelsen fra Trans-Danmark
Sp√łrgsm√•l nr. 227 af 15. februar 2008
Svar af 2. april 2008
Kilder

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Henvendelsen fra Trans-Danmark

Sundhedsudvalget
Christiansborg,
1240 K√łbenhavn K.

7. februar 2008

Vedr.: Manglende svar p√• sp√łrgsm√•l til ministeren i relation til “Forslag til folketingsbeslutning (2006-07 – B 142) om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder”.

Under Sundhedsudvalgets behandling af beslutningsforslaget stillede udvalget en r√¶kke sp√łrgsm√•l til den dav√¶rende Indenrigs- og Sundhedsminister.
Ministeren n√•ede at besvare de fleste sp√łrgsm√•l inden folketingssamlingen sluttede og beslutningsforslaget dermed bortfaldt.
Imidlertid er der tre sp√łrgsm√•l, hvor ministeren gav et forel√łbigt svar om, at han havde bedt Udenrigsministeriet om hj√¶lp til indhentning af oplysninger fra de √łvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien, og at han ville vende tilbage, n√•r oplysningerne foreligger.

Netop svarene p√• disse tre sp√łrgsm√•l om lovgivningsforhold, sagsbehandling og antal operationer i de n√¶vnte lande er foreningen meget interesseret i at f√• kendskab til, hvorfor vi anmoder udvalget om hj√¶lp til at fremskaffe svarene p√• sp√łrgsm√•lene.

I og med, at den dav√¶rende Indenrigs- og Sundhedsminister i sine forel√łbige svar anf√łrer, at han har bedt Udenrigsministeriet om hj√¶lp til besvarelsen, m√• det formodes, at Udenrigsministeriet har taget visse skridt til at f√• indhentet de forn√łdne oplysninger til besvarelsen, og at disse oplysninger m√•ske oven i k√łbet helt eller delvist allerede er indhentet.

De i sp√łrgsm√•lene omhandlede informationer er v√¶sentlige at f√• kendskab til for foreningen i foreningens arbejde for forbedring af transseksuelles forhold.

Foreningen anmoder derfor venligst udvalget om hj√¶lp til at fremskaffe svarene p√• de omhandlede sp√łrgsm√•l.

Herunder vises f√łrst link til Folketingets oversigt over og derefter de tre sp√łrgsm√•l, som henvendelsen drejer sig om.

 1. Sp√łrgsm√•l 13 af 24. maj 2007.
  “Ministeren bedes redeg√łre for lovgivningen og sagsbehandling i forhold til transseksuelles/transk√łnnedes mulighed for at f√• en k√łnsskifteoperation i de √łvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien.”
  Ministerens forel√łbige svar af 29. juni 2007:
  Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•lene nr. 13, 15 og 30 (alm. del ‚Äď B 142) anmodet Udenrigsministeriet om bistand til at indhente oplysninger fra de √łvrige nordiske lande,England, Tyskland, Holland og Belgien.
  Jeg vender tilbage, når oplysningerne foreligger.
 2. Sp√łrgsm√•l 15 af 24. maj 2007.
  Spgsm. om fordele og ulemper ved den nuværende sagsbehandling på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet i forhold til GID-klinikken på Rikshospitalet i Oslo.
  Ministerens forel√łbige svar af 29. juni 2007:
  Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•lene nr. 13, 15 og 30 (alm. del ‚Äď B 142) anmodet Udenrigsministeriet om bistand til at indhente oplysninger fra de √łvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien.
  Jeg vender tilbage, når oplysningerne foreligger.
 3. Sp√łrgsm√•l 30 af 12. juni 2007.
  “Vil ministeren oplyse, hvor mange k√łnsskifteoperationer der foretages i andre lande, og hvilke lande der m√• antages at have den st√łrste erfaring i udf√łrelse af k√łnsskifteoperationer?”
  Ministerens forel√łbige svar af 29. juni 2007:
  Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•lene nr. 13, 15 og 30 (alm. del – B 142) anmodet Udenrigsministeriet om bistand til at indhente oplysninger fra de √łvrige nordiske lande, England, Tyskland, Holland og Belgien.
  Jeg vender tilbage, når oplysningerne foreligger.

Med venlig hilsen.
Karin Astrup, formand.

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Sp√łrgsm√•l nr. 227
Ministeren bedes fremsende de endelige besvarelser p√• sp√łrgsm√•l nr. 13, 15 og 30 vedr. B 142 (2006/2007).
Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Per Clausen (EL).
Svaret bedes sendt elektronisk til sp√łrgeren p√• elpecl@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Preben Rudiengaard
formand

[Til indholdsfortegnelsen] Svar
Jeg sender vedlagt endelige besvarelser af de omhandlede sp√łrgsm√•l.

* * *
Svarene p√• de tre sp√łrgsm√•l var vedh√¶ftet som pdf-filer. De er indskrevet som endelige svar i:

[Til indholdsfortegnelsen] Kildehenvisninger
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Trans-Danmark.
Henvendelsen fra Trans-Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret hos Sundhedsudvalget samt link til pdf-filerne med svarene p√• de 3 sp√łrgsm√•l.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Folketingets journal vedr√łrende bilag 1 under beslutningsforslag B 65.