B 142. SUU Bilag 22. Trans-Danmarks henvendelse den 4. oktober2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om ministerens svar.

Vist 186 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark fremsendte torsdag den 4. oktober 2007 sin tredje henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg.
Foreningen begrunder henvendelsen med, at Indenrigs- og Sundhedsministeren den 27. september 2007 besvarede yderligere nogle af de sp√łrgsm√•l, som Sundhedsudvalget havde stillet, og at foreningen fandt det n√łdvendigt at g√łre Sundhedsudvalg opm√¶rksom p√• en r√¶kke forhold, hvor foreningen ikke er enig med ministeren i hans besvarelser eller finder besvarelserne mangelfulde.

Henvendelsen er et supplement/en fortsættelse af henvendelsen af 25. september 2007. Sundhedsudvalget
4. oktober 2007.
Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 9. oktober 2007. Dermed var et nyt folketings√•r begyndt. Det bet√łd samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet.
Henvendelsen blev derfor ikke registreret sammen med beslutningsforslagets √łvrige bilag (Alm. del Samling: 2006-07 – B 142), men som et bilag hos Sundhedsudvalget – SUU alm. del 2007-08 (1. samling) bilag 22.
Ministeren er heller ikke bedt om at kommentere henvendelsen.

* * *
Foreningens henvendelse i sin helhed

Sundhedsudvalget

4. oktober 2007

Vedr.: Beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder
Kommentarer til henvendelser til Sundhedsudvalget og Sundhedsudvalgets sp√łrgsm√•l til Indenrigs- og Sundhedsministeren samt dennes svar p√• sp√łrgsm√•lene

Trans-Danmark fremsendte dateret den 25. september 2007 bem√¶rkninger til Sundhedsudvalget om de forskellige henvendelser til udvalget og ministerens svar p√• udvalgets sp√łrgsm√•l.
Den 27. september 2007 fremkom ministerens svar p√• yderligere en r√¶kke sp√łrgsm√•l stillet af udvalget.
På grundlag af de af ministeren givne svar finder foreningen det hensigtsmæssigt at fremsende denne tredje henvendelse til udvalget om beslutningsforslaget.

Bem√¶rkninger til sp√łrgsm√•l Sundhedsudvalget har stillet til Indenrigs- og Sundhedsministeren og dennes svar p√• sp√łrgsm√•lene.

Sp√łrgsm√•l 5.
Er ministeren enig i, at EU’s regler om serviceydelsernes frie bev√¶gelighed √•bner mulighed for, at transseksuelle kan tage til et andet EU-land og f√• foretaget og betalt en k√łnsskifteoperation?

Trans-Danmark gl√¶der sig over, at den almindelige behandlingsgaranti ogs√• g√¶lder for udf√łrelse af k√łnsskifteoperationer.
Imidlertid vil foreningen henvise til sine bem√¶rkninger i henvendelsen til udvalget dateret 25. september 2007 om ministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l 29, om, at der herhjemme foretages s√• f√• k√łnsskifteoperationer om √•ret, at det b√łr overvejes om denne type operation overhovedet skal tilbydes udf√łrt herhjemme, eller om det vil v√¶re b√•de mere forsvarligt for den enkelte patient og billigere, hvis disse operationer blev foretaget p√• udenlandske hospitaler med stor erfaring p√• omr√•det.
S√•fremt det besluttes at forts√¶tte med at tilbyde operationen her i Danmark, b√łr det som nu alene finde sted p√• Rigshospitalet.

Sp√łrgsm√•l 7.
Hvor mange danskere har henvendt sig til myndighederne med henblik på, at få ændret CPR-nummer til et lige henholdsvis ulige nummer for mænd og kvinder.
Trans-Danmark h√¶fter sig ved ministerens bem√¶rkninger om, at “Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 5, er det kun fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, f.eks. i angivelsen af k√łnnet, der kan begrunde tildeling af et nyt personnummer.”
Foreningen er enig med ministeren i CPR-lovens § 3, stk. 5 indeholder en sådan bestemmelse.

Men foreningen m√• g√łre opm√¶rksom p√•, at ministeren ikke omtaler samme lovs ¬ß 3, stk. 6, efter hvilket Indenrigs- og sundhedsministeren fasts√¶tter regler om personnummerets opbygning”.

Ministeren har fastsat disse regler i Bekendtg√łrelse om folkeregistrering m.v.
Af ¬ß 1 fremg√•r, at personnummeret best√•r af 10 cifre, hvoraf de f√łrste seks angiver personens f√łdselsdag, begyndende med f√łdselsdatoen, derefter f√łdselsm√•neden og til slut f√łdsels√•ret uden angivelse af √•rhundrede.
Af stk. 2, at de sidste fire cifre er et l√łbenummer, hvoraf det f√łrste ciffer i forbindelse med f√łdsels√•ret angiver, hvilket √•rhundrede personen er f√łdt i. Det sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for m√¶nd.

Opbygningen af personnummeret er alts√• administrativt bestemt af ministeren, hvorfor ministeren ogs√• har bemyndigelse til at √¶ndre dette, s√• foreningens √łnsker im√łdekommes, som anf√łrt i foreningens f√łrste henvendelse til udvalget under pkt. 3.2.1. og 3.2.2., om at det k√łnsbestemte endetal fjernes eller alternativt, at det g√łres lettere at f√• √¶ndret personnummeret.

Sp√łrgsm√•l 8.
Hvor mange personer har fra 1985-2007 ladet sig kastrere med henblik på at få ændret personnummer.
Ministeren svarede den 27. september 2007
S√•fremt det med sp√łrgsm√•let √łnskes oplyst, hvor mange personer der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation og derefter f√•et tildelt et nyt personnummer, kan jeg bem√¶rke, at der ikke foreligger en opg√łrelse herover for perioden fra 1985-2007.
Det kan dog oplyses, at en opg√łrelse p√• baggrund af oprettede sager i Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor for perioden 2003-2007 vedr√łrende √¶ndring af personnummer p√• baggrund af et gennemf√łrt k√łnsskifte viser, at ministeriet i 49 tilf√¶lde har foretaget personnummer√¶ndring efter et gennemf√łrt k√łnsskifte p√• baggrund af en meddelelse fra Sundhedsstyrelsen og f√łr den 1. juli 2005 Civilstyrelsen (f√łr 15. oktober 2004 Civilretsdirektoratet) om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet. Det er ikke muligt at lave en tilsvarende opg√łrelse for tidligere perioder.

(Trans-Danmarks bem√¶rkninger f√łlger efter omtale af sp√łrgsm√•l nr. 16.)

Sp√łrgsm√•l 16.
Ministeren bedes redeg√łre for hvor mange der inden for de sidste 10 √•r har f√•et afslag p√• en ans√łgning om en k√łnsskifteoperation af Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet og af Retsl√¶ge R√•det.
Ministeren svarede den 27. september 2007.
Jeg kan indledningsvist bem√¶rke, at det er Sundhedsstyrelsen – og ikke Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet eller Retsl√¶ger√•det – der tr√¶ffer afg√łrelse om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, jf. ogs√• mine besvarelser af sp√łrgsm√•l nr. 4 og sp√łrgsm√•l nr. 9 (alm. del – B 142).
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at styrelsen har meddelt √©t afslag og 18 tilladelser til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, siden Sundhedsstyrelsen overtog omr√•det fra Civilstyrelsen den 1. juli 2005.
Sundhedsstyrelsen har ikke oplysninger om antallet af afslag meddelt af Civilstyrelsen i perioden forud for den 1. juli 2005.
Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Trans-Danmark vil i relation til ministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l 8 og nr. 16 ikke bestride, at der ikke foreligger opg√łrelser af den √łnskede art, men dog pointere, at oplysningerne ville kunne fremskaffes, selv om det i givet fald m√•tte g√łres ved manuel gennemgang af diverse journaler.
Men det betyder ogs√•, at b√•de udvalget og ministeren n√łdvendigvis m√• till√¶gge foreningens oplysninger v√¶sentlig v√¶rdi, idet foreningen bygger sine opg√łrelser p√• b√•de flere forskellige tidligere offentliggjorte tal – ministerbesvarelser, journalisters artikler med oplysninger om s√•danne tal og vores almene kendskab til transseksuelle og disse forhold.

Sp√łrgsm√•l 25.
Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Trans-Danmark, jf. B 142 – bilag 2
Ministeren svarede den 27. september 2007.
Jeg har noteret mig, at Trans-Danmark i henvendelsen giver udtryk for, at en k√łnsskifteoperation ikke skal kunne foretages alene efter personens eget √łnske, men st√łtter, at der er et regels√¶t, der fasts√¶tter vilk√•rene for at f√• en k√łnsskifteoperation.

Trans-Danmark har imidlertid udtrykt utilfredshed med den nuv√¶rende procedure, som efter foreningens opfattelse indeb√¶rer, at ans√łgere ofte f√•r afslag p√• ans√łgningen om tilladelse til k√łnsskifte. Jeg kan i den forbindelse henvise til Sundhedsstyrelsens oplysninger om, at styrelsen siden den 1. juli 2005, hvor styrelsen overtog omr√•det fra Civilstyrelsen har meddelt √©t afslag og 18 tilladelser til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, jf. min besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 16 (alm. del – B 142). Efter min opfattelse bekr√¶fter Sundhedsstyrelsens oplysninger ikke foreningens antagelse om, at ans√łgere ofte f√•r afslag.

I henvendelsen giver Trans-Danmark endvidere bl.a. udtryk for, at valg af fornavn efter foreningens opfattelse b√łr kunne ske frit mellem navne, som er godkendt som fornavne, at k√łnsbetegnelsen i pas b√łr fjernes, og at personnumre b√łr v√¶re k√łnsneutrale, eller at det alternativt b√łr v√¶re muligt at tildele et ikke-k√łnskorrekt personnummer til transseksuelle. Jeg kan i den forbindelse henvise til min tale ved 1. behandlingen af B 142 og til besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 23 (alm. del – B 142).

Trans-Danmark har desuden fremsat √łnske om, at der udarbejdes en lov om k√łnsidentitetsforstyrrelse, der bl.a. skal fastl√¶gge en √¶ndret procedure for tilladelse til k√łnsskifte, samt indeholde regler vedr√łrende en r√¶kke √łvrige forhold. Jeg kan i den forbindelse bem√¶rke, at jeg ikke finder anledning til at tage initiativ til at frems√¶tte en s√•dan lov.

Trans-Danmark skal dertil bem√¶rke f√łlgende.
 1. Foreningen finder det beklageligt, at ministeren tilsyneladende alene bygger sin opfattelse af hyppigheden og omfanget af afslag til en k√łnsskifteoperation p√• en oplysning fra Sundhedsstyrelsen, som kun str√¶kker sig tilbage til den 1. juli 2005.
 2. Som det fremg√•r af besvarelserne af sp√łrgsm√•l nr. 8, 14 og 16 og foreningens bem√¶rkninger til disse, er der stor un√łjagtighed i tallene.
  Trans-Danmark m√• konstatere, at de oplyste tal om antallet af k√łnsskifteoperationer og antallet af afslag er yderst un√łjagtige og mangelfuldt oplyst.
  Hvis der fremskaffes tal, som af foreningen foresl√•et i bem√¶rkningerne til ministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l 14, er foreningen overbevist om, at de vil bekr√¶fte foreningens oplysninger om, at der ofte gives afslag.

  Det skal for en ordens skyld bem√¶rkes, at der jo b√•de er tale om de formelle afslag givet af Sundhedsstyrelsen (tidligere Civilretsdirektoratet), og de uformelle afslag, som f√łlger af den m√•de, som Sexologisk Klinik behandler de transseksuelle.

  N√•r en transseksuel p√• Sexologisk Klinik f√•r den klare besked, at klinikken ikke kan st√łtte √łnsket om en k√łnsskifteoperation, s√• er der reelt tale om et afslag, idet Sundhedsstyrelsen (tidligere Civilretsdirektoratet) ikke giver den √łnskede tilladelse, n√•r Sexologisk Klinik ikke st√łtter √łnsket.
  Disse transseksuelle vil derfor ofte resignere og undlade at indsende en formel ans√łgning, da det p√• forh√•nd er givet, at der vil blive tale om et afslag.

 3. Om fornavn, k√łnsbetegnelse og personnummer henviste Ministeren i sin besvarelse til sin tale under Folketingets 1. behandling af beslutningsforslaget og sin besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 23.
  Under 1. behandlingen den 11. maj 2007 udtalte ministeren f√łlgende om navne:
  1. udgangspunktet i navnelovgivningen er, at man ved fornavnet skal kunne skelne imellem k√łnnene,
  2. et fornavn ikke skal kunne være til ulempe for den pågældende,
  3. det s√¶rlige hensyn, som m√• tages til b√łrn, som ikke un√łdigt skal uds√¶ttes for drillerier,
  4. hensynet til transseksuelle er tilgodeset med reglerne, der giver mulighed for, at transseksuelle kan tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn… som samtidig respekterer behovet for, at man som udgangspunkt kan skelne k√łnnet p√• baggrund af fornavnet.
  Og f√łlgende om personnummeret:
  1. efter den g√¶ldende ordning best√•r personnummeret af ti cifre, hvoraf det tiende og sidste ciffer angiver personens k√łn,
  2. CPR har karakter af et grundregister, som altid skal være korrekt, og oplysningerne i CPR skal være i overensstemmelse med de grundregistrerede myndigheders oplysninger, f.eks. ministerialbogen. Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen er uomgængeligt,
  3. s√• en ordning, hvor man selv v√¶lger, hvilket k√łn man √łnsker at angive i personnummeret, henholdsvis i CPR‘s dataindhold, vil ikke v√¶re i overensstemmelse med kravet om, at personnummeret og CPR som s√•dan skal indeholde korrekte grunddata,
  4. personnummeret og CPR er i mange sammenh√¶nge grundlaget for offentlig myndighedsud√łvelse,
  5. m√¶nd ville blive indkaldt til mammografiscreening, til forebyggelse og tidlig behandling af brystkr√¶ft og forebyggende unders√łgelser af eksempelvis livmoderhalskr√¶ft,
  6. indkaldelse til aftjening af værnepligt,
  7. konklusionen er alts√•, at det ikke giver mening at udelade k√łnsangivelse fra personnummeret eller fra CPR som s√•dan.
  Og f√łlgende om k√łnsbetegnelsen i pas:
  1. k√łnsangivelsen skal tjene som identifikation af pasindehaverens biologiske k√łn, og k√łnsangivelsen i passet, der angives med F eller M, skal v√¶re i overensstemmelse med den k√łnsangivelse, der f√łlger personnummeret, ellers vil det kunne give anledning til problemer ved paskontrollen.

Sp√łrgsm√•l 23.
Spgsm. om konsekvenserne for det eksisterende CPR-system, hvis det blev muligt at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle i behandling.
Ministeren kommer i sit svar af 29. juni 2007 med flere betragtninger, der alle har sin rod i, at Ministeren mener, at CPR‘s karakter af et grundregister vil fortabes, hvis √łnsket som anf√łrt i beslutningsforslaget bliver im√łdekommet.

Trans-Danmark må tilbagevise denne bekymring.
Det Centrale Personregister – CPR – vil uden de store vanskeligheder eller omkostninger kunne tilpasses, s√• det let kan administrere den √łnskede ordning.
Det skal også erindres, at personnummerets opbygning er administrativt bestemt, og at det derfor er muligt for Ministeren at ændre dets opbygning.

Det bedste ville v√¶re, om personnummersystemet blev √¶ndret, s√•ledes at personnummeret ikke mere er informationsb√¶rende ud over f√łdselsdag, – m√•ned og -√•r. De sidste fire cifre b√łr med de f√łrste seks cifre alene tjene som indgangsn√łgle til CPR. Derved ville alle k√łnsidentitetsproblemer i relation til personnummeret v√¶re l√łst.
At personnummeret er informationsb√¶rende med bl.a. k√łnsangivelsen i det sidste ciffer skyldes alene praktiske hensyn dengang systemet blev lavet for ca. 40 √•r siden.
Dette kan være en passende lejlighed til at modernisere systemet.

Imidlertid er det Trans-Danmarks opfattelse, at selv om dette ikke kan im√łdekommes, s√• vil det ikke frembyde n√¶vnev√¶rdige problemer at tilpasse systemet, s√• det kan h√•ndtere, at nogle personer f√•r tildelt et personnummer, som ikke rent k√łnsm√¶ssigt svarer til deres biologiske k√łn.
Det vil derfor fortsat v√¶re muligt at lave korrekte udtr√¶k b√•de til indkaldelse til session og diverse helbredsbetingede helbredsunders√łgelser.
Allerede i dag er der gensidig henvisning mellem gamle og nye personnumre til alle, der har fået tildelt nyt personnummer Рuanset årsag.

De myndigheder, som har et legitimt behov for at have kendskab til en eventuel forskel i en persons biologiske k√łn og det k√łn, som endetallet fort√¶ller, har allerede i dag via CPR mulighed for at se √•rsagen. Det kan f.eks. v√¶re sundhedsv√¶senet, skat, politi, f√¶ngselsv√¶sen og retsv√¶sen.
Private, der gennem forskellige abonnementsordninger, tr√¶kker oplysninger fra CPR, sk√łnnes ikke at have noget legitimt behov for at kunne se s√•danne ting. Det vil typisk v√¶re banker, forsikringsselskaber og forskellige andre private virksomheder. I den udstr√¶kning, det er n√łdvendigt for disse virksomheder at kende personens k√łn, s√• kan de jo blot sp√łrge personen.

Trans-Danmark skal udover de bem√¶rkninger, som allerede er gjort til ministerens besvarelse af Sp√łrgsm√•l 23 bem√¶rke f√łlgende.
Vedr. pkt. a.
“udgangspunktet i navnelovgivningen er, at man ved fornavnet skal kunne skelne imellem k√łnnene
Allerede i dag er der en del navne, som er godkendt både som drengenavn og som pigenavn, og så er der Рog vil givetvis fremover komme endnu flere fornavne af fremmed herkomst, hvor det ikke er muligt ud fra almindelig dansk sprogbrug at udlede, om det er et drengenavn eller et pigenavn.
Kravet om, at man ved fornavnet skal kunne skelne imellem k√łnnene er derfor allerede udhulet ganske meget og vil blive det endnu mere fremover.
Derfor synes der ikke at v√¶re nogen seri√łs begrundelse for at opretholde reglen. Og n√•r opgivelsen af reglen ydermere kan lette tilv√¶relsen for en del personer, s√• er det endnu sv√¶rere at se begrundelsen for at opretholde reglen.
Vedr. pkt. b.
et fornavn ikke skal kunne være til ulempe for den pågældende
At ministeren udtalte, at “et fornavn ikke skal kunne v√¶re til ulempe for den p√•g√¶ldende“, er yderst interessant, da det jo netop er tilf√¶ldet for de transpersoner, som v√¶lger at leve fuldtids som det modsatte k√łn og hvoraf nogle af dem, men ikke alle frekventerer Sexologisk Klinik med henblik p√• et k√łnsskifte.
For disse personer er det en endog stor ulempe, at de skal tvinges til at anvende et fornavn, der ikke er i overensstemmelse med deres ydre fremtoning.
Og n√•r ministeren netop kommer med en s√•dan udtalelse, s√• b√łr han ogs√• f√łlge det op, s√• disse personer kan f√• tilladelse til selv at v√¶lge fornavn, uanset hvilket k√łn det valgte fornavn udtrykker, hvorved han vil befri dem for en ulempe.
Vedr. pkt. c.
det s√¶rlige hensyn, som m√• tages til b√łrn, som ikke un√łdigt skal uds√¶ttes for drillerier
Foreningen kan fuldt ud tilslutte sig, at der er s√¶rlige hensyn at tage til b√łrn, s√• de ikke un√łdigt uds√¶ttes for drillerier p√• grund af deres fornavn.
Derfor henvises der til foreningens f√łrste henvendelse til udvalget, hvor foreningen under
pkt. 2.3.1. √łnskede f√łlgende:
Fornavne er ikke k√łnsbestemte
Et barn kan tildeles et fornavn, og en myndig person kan skifte fornavn uden anden indskrænkning end, at navnet skal være eller skal kunne godkendes som et fornavn.
Reglerne om k√łnsbestemte fornavne fjernes helt, s√•ledes at det er op til den enkelte (for√¶ldrene) at bestemme sit fornavn.
og s√•fremt dette ikke kunne tiltr√¶des under pkt. 2.3.2. √łnskede f√łlgende:
En myndig transperson – uanset om p√•g√¶ldende √łnsker at gennemf√łre en k√łnsskifteoperation eller ej, eller som gennem l√¶ngere tid har levet fuldtids som det modsatte k√łn, har ret til fornavneskift s√• fornavnet svarer til det k√łn, den p√•g√¶ldende lever som.
Der ogs√• henvises til de supplerende bem√¶rkninger i den f√łrste henvendelse.
Hvis der sk√łnnes at v√¶re et s√¶rskilt behov for at beskytte b√łrn mod for√¶ldrenes valg af fornavn til deres b√łrn, s√• vil foreningens forslag som anf√łrt under pkt. 2.3.2. ikke uds√¶tte b√łrn for drillerier, idet forslaget omfatter myndige personer, der netop selv √łnsker et fornavn, der svarer til det k√łn, de lever som.
Vedr. pkt. d.
hensynet til transseksuelle er tilgodeset med reglerne, der giver mulighed for, at transseksuelle kan tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn… som samtidig respekterer behovet for, at man som udgangspunkt kan skelne k√łnnet p√• baggrund af fornavne
Reglerne i den nuv√¶rende navnelov og navnelovsbekendtg√łrelse var et fremskridt i forhold til den tidligere lovgivning, men tilgodeser kun i begr√¶nset omfang de rimelige √łnsker transpersoner har om at have et fornavn, som er i overensstemmelse med det k√łn de √łnsker at leve som.
Og som anf√łrt b√•de i tidligere henvendelser og i denne henvendelse er det sv√¶rt at se, at en √¶ndring af reglerne kan v√¶re til skade for nogen. En √¶ndring vil derimod v√¶re til stor gavn og lettelse for en mindretralsgruppe, som i forvejen er meget udsatte.
Vedr. pkt. e, f, g, h.
e)efter den g√¶ldende ordning best√•r personnummeret af ti cifre, hvoraf det tiende og sidste ciffer angiver personens k√łn“,
f)CPR har karakter af et grundregister, som altid skal v√¶re korrekt, og oplysningerne i CPR skal v√¶re i overensstemmelse med de grundregistrerede myndigheders oplysninger, f.eks. ministerialbogen. Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen er uomg√¶ngeligt“,
g)s√• en ordning, hvor man selv v√¶lger, hvilket k√łn man √łnsker at angive i personnummeret, henholdsvis i CPR‘s dataindhold, vil ikke v√¶re i overensstemmelse med kravet om, at personnummeret og CPR som s√•dan skal indeholde korrekte grunddata
h)personnummeret og CPR er i mange sammenh√¶nge grundlaget for offentlig myndighedsud√łvelse“.
Det er vanskeligt at se, at ændringer i CPR, som Trans-Danmark har foreslået ændrer noget fundamentalt ved registrets funktion.
Trans-Danmark har ovenfor anf√łrt sine bem√¶rkninger til ministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l 23. Disse bem√¶rkninger d√¶kker i stor udstr√¶kning ogs√• det, som ministeren fremf√łrte i sin tale under 1. behandlingen af beslutningsforslaget.
Dog vil foreningen bem√¶rke f√łlgende.
Vedr. pkt. i.
m√¶nd ville blive indkaldt til mammografiscreening, til forebyggelse og tidlig behandling af brystkr√¶ft og forebyggende unders√łgelser af eksempelvis livmoderhalskr√¶ft“.
Hvis konsekvensen af √¶ndringerne afstedkom, at m√¶nd blev indkaldt til mammografiscreening, til forebyggelse og tidlig behandling af brystkr√¶ft og forebyggende unders√łgelser af eksempelvis livmoderhalskr√¶ft, hvad foreningen h√¶vder let kan undg√•s ved f√• √¶ndringer i registret, s√• ville der egentlig ikke ske nogen skade derved.
M√¶nd, der har v√¶ret i et langvarigt behandlingsforl√łb med kvindelige k√łnshormoner har reelt en for√łget risiko for brystkr√¶ft, s√• en indkaldelse til mammografiscreening kan for s√• vidt kun betragtes som en god ide. Om de s√• ogs√• skulle f√• en indkaldelse til unders√łgelse for livmoderhalskr√¶ft, s√• vil disse personer nok ikke tage det fortrydeligt op – m√•ske tv√¶rtimod.
Vedr. pkt. j.
indkaldelse til aftjening af v√¶rnepligt“.
Om indkaldelse til v√¶rnepligt, s√• er det jo s√•dan, at der f√łrst sker indkaldelse til session til afg√łrelse af den enkeltes egnethed til at aftjene v√¶rnepligt. Der sker jo ikke direkte indkaldelse til f.eks. aftjening af milit√¶rtjeneste i Livgarden.
Allerede i dag indeholder CPR adskillige koder til administrering af personers egnethed til aftjening af værnepligt og eventuel genindkaldelse.
Det vil derfor v√¶re uden n√¶vnev√¶rdige problemer at tilf√łje en ekstra kode, s√• en kvinde til mand transseksuel ikke indkaldes til session.
Men som tidl. nævnt, så vil disse forhold let kunne administreres med nogle få ændringer i registret.
Vedr. pkt. k.
konklusionen er alts√•, at det ikke giver mening at udelade k√łnsangivelse fra personnummeret eller fra CPR som s√•dan“.
Trans-Danmark har intet √łnske om at udelade k√łnsangivelsen i CPR, men at der bliver bedre muligheder for, at transpersoner, der √łnsker at leve fuldtids som det √łnskede k√łn kan f√• mulighed for det ved et enten k√łnsneutralt personnummer, eller et personnummer med et endetal, der svarer til det k√łn, de har valgt at leve som og en k√łnsbetegnelse, der ogs√• angiver deres √łnskede k√łn.
Konklusionen må derfor være, at det giver god mening at ændre CPR.
Vedr. pkt. l.
k√łnsangivelsen skal tjene som identifikation af pasindehaverens biologiske k√łn, og k√łnsangivelsen i passet, der angives med F eller M, skal v√¶re i overensstemmelse med den k√łnsangivelse, der f√łlger personnummeret, ellers vil det kunne give anledning til problemer ved paskontrollen“.
Trans-Danmark er klar over, at Danmark p√• dette punkt er “bundet” af de internationale standarder i ICAO om udformning af pas.

Imidlertid vil vi henlede udvalgets opm√¶rksomhed p√•, at som forholdene er i dag er der allerede store problemer for personer, der lever fuldtids som det modsatte k√łn uden at have gennemg√•et en egentlig k√łnsskifteoperation.
Disse personers ydre fremtoning svarer jo ikke til k√łnsbetegnelsen i deres personnummer eller k√łnsangivelsen F eller M.

Endvidere er der de transseksuelle, som har f√•et tilladelse til √¶ndring af deres fornavn. For dem vil der endvidere v√¶re uoverensstemmelse mellem det k√łn, deres fornavn udtrykker og k√łnsangivelsen i deres personnummer og k√łnsbetegnelsen F eller M, foruden uoverensstemmelsen i forhold til deres ydre fremtoning. I standarderne er der mulighed for at anvende k√łnsbetegnelsen “X” (unspecified). Selv om det ikke anvendes i Danmark, b√łr det overvejes at indf√łre det som betegnelse for personer, der lever fuldtids som det modsatte k√łn.

4) Ny lov om k√łnsidentitetsforstyrrelse
I sit svar giver ministeren udtryk for, at han ikke finder anledning til at tage initiativ til at frems√¶tte en lov, der fastl√¶gger en √¶ndret procedure for tilladelse til k√łnsskifte
Trans-Danmark er forundret over ministerens holdning.
En s√•dan lov, der fastl√¶gger de overordnede regler for behandling af transseksuelle og vilk√•r for tilladelse til k√łnsskifte vil absolut v√¶re en fordel.
Den b√łr ikke indeholde detaljerede regler. Disse kan fasts√¶ttes i en bekendtg√łrelse.
Udarbejdelse af en sådan lov vil være helt i overensstemmelse med den måde, som flere europæiske lande har gjort det.
Dette b√łr fremg√• af de svar, som ministeren indhenter fra andre lande, idet England indf√łrte en s√•dan lov for f√• √•r siden og Sverige har haft en i mange √•r – som det f√łrste land i verden.

5) Ændringer i eksisterende love
I sin f√łrste henvendelse til udvalget redegjorde foreningen under pkt. 5 for en r√¶kke love, hvor det vil v√¶re √łnskeligt, hvor der anvendes betegnelserne “k√łnsdrift” og “seksuel orientering“, og hvor foreningen √łnsker tilf√łjet betegnelsen “k√łnsidentitetskonflikt”.
Som det er i dag, er der reelt tale om diskrimination af transpersoner.
Trans-Danmark finder det derfor beklageligt, at ministeren ikke svarer p√• foreningens √łnske om √¶ndringer i eksisterende love, s√• betegnelsen “k√łnsidentitetskonflikt” bliver tilf√łjet.

Sp√łrgsm√•l 33
Hvilke ankemuligheder har transseksuelle ved afslag p√• en k√łnsskifteoperation?
Ministeren svarede den 27. september 2007:
Sundhedsstyrelsens afg√łrelse om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sundhedsstyrelsens afg√łrelse vil kunne undergives domstolspr√łvelse.
Trans-Danmark skal dertil bemærke, at foreningen er enig med ministeren i dennes besvarelse.
Men foreningen finder det temmelig illusorisk at forestille sig, at en transseksuel, der indbringer et afslag p√• en ans√łgning om k√łnsskifteoperation, vil kunne f√• medhold ved domstolen.
Det vil jo i givet fald være en bekostelig sag, selv om der måske vil være mulighed for meddelelse af fri proces efter de almindelige regler derom.
Det vil i givet fald v√¶re Sundhedsstyrelsen, som den transseksuelle skal f√łre en civilretslig sag imod.
Sundhedsstyrelsen vil i sin bevisf√łrelse selvf√łlgelig freml√¶gge erkl√¶ringerne fra Sexologisk Klinik og fra Retsl√¶ger√•det.
Sexologisk Klinik anses for at have den h√łjeste ekspertise p√• omr√•det og Retsl√¶ger√•det generelt at have den h√łjeste l√¶gelige kompetence her i landet.
Resultatet synes givet p√• forh√•nd, hvilket antageligvis ogs√• er grunden til, at der endnu ikke er f√łrt en s√•dan retssag.
Den eneste reelle mulighed en transseksuel, der vil f√łre sag mod Sundhedsstyrelsen har, vil v√¶re freml√¶ggelse af erkl√¶ringer, der v√¶gter h√łjere end erkl√¶ringerne fra Sexologisk Klinik.
S√•danne erkl√¶ringer m√• antages at skulle v√¶re udf√¶rdiget af anerkendte klinikker i udlandet. Og for at f√• en s√•dan erkl√¶ring, vil den transseksuelle derfor v√¶re n√łdsaget til at v√¶re i behandling i en l√¶ngere periode. Det vil reelt sige, at den p√•g√¶ldende skal tage ophold i det p√•g√¶ldende land for at kunne f√łlge en s√•dan behandling. Og i et s√•dant tilf√¶lde, s√• kan p√•g√¶ldende lige s√• godt forts√¶tte og ogs√• f√• foretaget selve operationen i det p√•g√¶ldende land.

Foreningen må derfor konstatere, at der ikke er nogen reel mulighed for at få realitetsbehandlet Sundhedsstyrelsens eventuelle afslag ved domstolen.

Trans-Danmark vil derfor henlede opm√¶rksomheden p√• foreningens √łnske om decentralisering som anf√łrt i foreningens f√łrste henvendelse til udvalget under pkt. 6.5.2., idet der i dette forslag er anf√łrt mulighed for at f√• pr√łvet et administrativt afslag ved en h√łjere administrativ instans.

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning
Ministeren har i flere besvarelser af 27. september 2007 om k√łnsskifteoperationer har bem√¶rket,
at Sundhedsstyrelsen har oplyst, at sp√łrgsm√•let om den fremtidige tilrettel√¶ggelse af omr√•det vil indg√• i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedr√łrende specialeplanl√¶gning, idet Sundhedsstyrelsen finder, at samarbejdet mellem landsfunktionerne og et h√łjt specialiseret internationalt center vil v√¶re en naturlig del af en s√•dan funktion.
Trans-Danmark vil i den forbindelse gentage sit √łnske om, at behandlingen af transseksuelle decentraliseres, men at selve k√łnsskifteoperationen som hidtil kun b√łr foretages √©t sted – p√• Rigshospitalet.

Yderligere sp√łrgsm√•l.
Trans-Danmark forudser, at ministerens svar p√• de resterende sp√łrgsm√•l vil afstedkomme yderligere bem√¶rkninger fra foreningens side, n√•r de foreligger.

Med venlig hilsen.

Karin Astrup, formand.

Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen. Sundhedsudvalget, Alm. del 2007-08 (1. samling) bilag 22.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.