Trans-Danmark spurgte den 11. oktober 2007 Per Clausen, om Enhedslisten genfremsætter beslutningsforslaget om transseksuelles rettigheder. Svar den 19. oktober 2007.

Vist 183 gange.
Foranlediget af bortfaldet af B 142 – beslutningsforslag om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder – har formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup sendt den herunder viste e-mail til Per Clausen fra Enhedslisten, idet det var Enhedslisten, der den 30. marts 2007 fremsatte beslutningsforslaget. Per Clausen svarede den 19. oktober 2007.

* * *
Fra: Karin Astrup
[k_astrup@yahoo.com]
Sendt: 11. oktober 2007 11:00
Til: Per
Clausen
Cc: Tina Vyum; Tina Thranesen; Elizabeth Japsen
Emne: B142
Prioritet: H√łj

Kære Per Clausen,
I forbindelse med vores to skrivelser til Sundhedsudvalget henholdsvis den 25-09-2007 og den 4-10-2007 undrede jeg mig over placeringen:

Sundhedsudvalget – Alm. del, bilag 4:
Henvendelse af 25-09-2007 fra Trans-Danmark vedr. transseksuelles rettigheder.

Det naturlige havde v√¶ret at registrere det under “http://www.ft.dk/samling/20061/beslutningsforslag/B142/index.htm Bilag vedr. B 142 i Sundhedsudvalget”, hvor det jo h√łrer hjemme.
Interesserede i beslutningsforslaget om transseksuelles rettigheder vil med bilagets nuværende registrering og placering næppe blive opmærksomme på bilaget.

Hanne Schmidt svarede os således:

Jeg skriver vedr. din mail (Tina Thranesens) til Birthe Skaarup om fejlplacering af henvendelse fra Trans-Danmark. B 142 er bortfaldet i forbindelse med Folketingets nye samling, og jeg har derfor valgt at omdele henvendelserne af 25/9 og 4/10 på alm. del i den nuværende samling. Et svar vi modtog i går

Vi har haft rettet en foresp√łrgsel til Hanne Schmidt, og hun har i dag bekr√¶ftet, at det er bortfaldet, idet hun skrev:

B 142 er bortfaldet, fordi forslagsstillerne valgte ikke at ville afgive bet√¶nkning i sidste samling. Jeg forventer, at ministeren besvarer de sidste sp√łrgsm√•l, og de vil s√• blive omdelt og fremg√• p√• Folketingets hjemmeside. Jeg har ikke f√•et oplyst, om Enhedslisten √łnsker at genfrems√¶tte forslaget i denne samling.”

At Enhedslisten som forslagsstillere valgte ikke at ville afgive bet√¶nkning er for s√• vidt forst√•eligt, da arbejdet i udvalget n√¶ppe var n√•et ret langt – vel delvist begrundet i manglende svar fra ministeren p√• de mange sp√łrgsm√•l.
Nu må vi så se, om Enhedslisten Рeller andre Рgenfremsætter forslaget (uændret eller i ændret form).

Vi mener det vil v√¶re en skam, ikke det bliver f√łrt til ende.

Jeg vil derfor opfordre dig til at genfremsætte forslaget snarest, således at der kan komme en betænkning ud af det i indeværende Folketingssamling.

Karin Astrup
formand
Trans-Danmark, landforeningen af Transvestitter og Transseksuelle

* * *
From: Per Clausen [mailto:Per.Clausen@ft.dk]
Sent: 19. oktober 2007 10:46
To: Karin Astrup
Subject: SV: B142

Kære Karin Astrup

Vi frems√¶tter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg akl f√łrst have gennemg√•et alle sp√łrgsm√•l, svar og
henvendelser samt indl√¶ggene fra f√łrste behandling grundigt for at se, om det giver anledning til √¶ndringer/forbedringer eller en eventuel
opdeling.

MVH

Per Clausen