B 168. Bilag 1. LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 5. maj 2010. Svar den 17. maj 2010.

Vist 290 gange.
LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget om beslutningsforslag B 168 ‚Äď Samling: 2009-10 ‚Äď om forbedring af transk√łnnedes rettigheder.
Sundhedsudvalget stillede den 5. maj 2010 sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedssministerer, Bertel Haarder, der svarede den 17. maj 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Vedr. Beslutningsforslag B 168

LGBT Danmark har noteret sig, at der er fremsat beslutningsforslag om forbedring af transk√łnnedes rettigheder. LGBT Danmark har f√łlgende bem√¶rkninger til forslaget:

1. Bedre adgang til at skifte fornavn
Forslaget ligger fuldstændig på linje med LGBT Danmarks overbevisning om, at et individs navn er en beslutning, denne selv må tage, såfremt der er tale om voksne og myndige personer. LGBT Danmark bakker derfor op om forslaget.

2. Id-kort, hvormed man kan identificere sig i overensstemmelse med sit udtrykte k√łn
LGBT Danmark finder at forslaget kan v√¶re til stor hj√¶lp for mange transk√łnnede i deres hverdag og kan v√¶re med til at forhindre ubehagelige situationer. Desuden er det et vigtigt signal, at transk√łnnedes identitet anerkendes. LGBT Danmark bakker derfor op om forslaget.

3. Revision af betingelserne for juridisk k√łnsskifte
LGBT Danmark udtrykker sin st√łtte til dette forslag, idet LGBT Danmark anbefaler, at det nuv√¶rende krav om fuld kastraktion erstattes med sterilisation eller helt bortfalder. Dette bl.a. af hensyn til de mulige bivirkninger af s√• stort et indgreb b√•de fysisk og endokrint.
Mht. evt. diskussion af de problemer, der m√•tte komme af, at flere personer skifter CPR-nummer, henviser vi desuden til vort svar til B 142 ang. om afskaffelse af den synlige k√łnsmark√łr i CPR-nummeret (sidste ciffer). CPR h√•ndterer allerede oplysninger ang. k√łnsbestemte indkaldelser m.m. uden n√łdvendigvis at bruge den synlige k√łnsmark√łr. Der er alts√• h√łjst tale om en minimal administrativ √¶ndring for at undg√• problemer i forbindelse med f.eks medicinske screeninger. Desuden √łnsker transk√łnnede, der er interesserede i et juridisk k√łnsskifte, som oftest at indg√• fuldt ud i samfundet
som deres opfattede k√łn – herunder ogs√• evt. session.

4. Forbedrede rettigheder for personer, der gennemg√•r behandlingsforl√łb p√• Sexologisk Klinik
LGBT Danmark bakker op om forslaget. Desuden bemærkes at forslagsstillernes begrundelse er i stor overensstemmelse med foreningens erfaringer på området.

På vegne af LGBT Danmark

Robin Svegaard,
Talsperson for transpolitik

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 3. maj 2010 fra LGBT, til indenrigs- og sundhedsministeren.

[Til indhold] Svaret
Jeg har noteret mig, at LGBT Danmark bakker op om beslutningsforslagets fire tiltag.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 1.
Henvendelsen fra NAVN i pdf-format hos LGBT Danmark.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.