B 168. Notat om 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.

Vist 246 gange.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 1. behandling af B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transk√łnnedes rettigheder, som punkt 27 p√• dagsordenen – det 3. sidste punkt.

Debatten startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712.
Herunder et notat med hovedpunkterne af, hvad de enkelte folketingsmedlemmer fremf√łrte under debatten. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder
Navneskift
√Ündring af fornavn h√łrer under Justitsministeriet. Transk√łnnedes navneforhold har tidligere v√¶ret debatteret i Folketinget og medf√łrt √¶ndringer i navneloven, der udvidede transseksuelles mulighed for at skifte fornavn.
K√łnsopdelingen af fornavne b√łr ikke helt oph√¶ves.

ID-kort
Der er i medf√łr af pasbekendtg√łrelsen mulighed for at f√• et X anf√łrt i sit pas som k√łnsbetegnelse i stedet for M eller F, s√• muligheden for identifikation eksisterer allerede.

Betingelserne for at f√• √¶ndret civilretlig k√łnsstatus
Der er ikke grundlag for at fravige kravet om en k√łnsskifteoperation for at tillade √¶ndring af k√łnsbetegnelse. Personnummeret bruges til meget – f.eks. indkaldelse til brystscreening, v√¶rnepligt mm. Kan ikke st√łtte √¶ndringer.

Retningslinjerne, tidsplan og behandlingsforl√łb
K√łnsskifteoperation tilbydes, n√•r der er medicinske grunde derfor. Behandlingsplanen tilpasses den enkelte patient. Vigtigt, at den enkelte patient er afklaret om konsekvenser mm.
Sundhedsstyrelsen tager efter forelæggelse for Retslægerådet stilling.
Processen er tilrettelagt for at sikre mod uheldige konsekvenser mv.

Synes ikke, der er behov for √¶ndringer. Transk√łnnede behandles hensynsfuldt af samfundet.

Regeringen kan ikke st√łtte beslutningsforslaget.

Per Clausen РEL Рkort bemærkning
Har noget svært ved at se hensynsfuldheden.
Vedr√łrende navne√¶ndring, s√• m√• hensynet til den enkelte veje h√łjest.

Ministeren Рkort bemærkning
Der er ikke nok vigtige grunde til ændringer.

Per Clausen РEL Рkort bemærkning
Hvilke vigtige grunde er der mod, at den enkelte selv får lov til at bestemme sit fornavn?

Ministeren Рkort bemærkning
Det er v√¶sentligt, at netop disse forhold lige har v√¶ret dr√łftet af Folketinget, og at navneloven blev √¶ndret.

Kamal Qureshi РSF Рkort bemærkning
Mener, at det er konservativt af ministeren at afvise totalt. Der er ikke logik i den eksisterende navnelovgivning om fornavne.

Ministeren Рkort bemærkning
Gentog, at pasbekendtg√łrelsen gav mulighed for en valid identifikation.

Kamal Qureshi РSF Рkort bemærkning
Et særligt ID-kort er et supplement. Passet alene er ikke godt nok.

Ministeren Рkort bemærkning
Ikke rimeligt at sige faststivnet holdning. Love ændres hele tiden.

Lone Dybkjær РR Рkort bemærkning
Jeg er lidt skuffet over ministeren. Det var ikke nogen liberal tale.
Husk, hvad en tidligere leder af Venstre sagde om, at vi er selv eksperter for vores eget liv.
Det manglede da bare andet, end at lovene var hensynsfule, men det kniber jo.
Har tidligere v√¶ret modstander af √¶ndring af personnummersystemet. Har imidlertid erfaret, at systemet sagtens kan h√•ndtere de n√łdvendige forhold uanset personnummerets endetal.

Ministeren Рkort bemærkning
Der findes næppe andre lande med en mere liberal holdning, end Danmark.

Lone Dybkjær РR Рkort bemærkning
G√łr det noget, at vi g√•r forrest. M√•ske skal vi afslagde Sexologisk Klinik et bes√łg.

Ordf√łrer for Venstre, Birgitte Josefsen
Venstre kan ikke tilslutte sig beslutningsforslaget.
De foreslåede ændringer omkring fornavnet, kan give forviklinger.
Måske Sexologisk Klinik skal kunne afgive erklæring noget hurtigere.
K√łnsidentiteten omkring personnumre er grundlaget for meget s√• som indkaldelse til session, unders√łgelser mm. Endetallet p√• personnummeret bruges til dette.
Samfundet har pligt til at sikre et ordentligt behandlingsforl√łb. En beslutning om k√łnsskifte skal tr√¶ffes p√• et kvalificeret grundlag. Er tilfreds med Sexologisk Klinik og behandlingsforl√łbet.

Kan ikke st√łtte beslutningsforslaget.

Ordf√łrer for Socialdemokraterne, Flemming M√łller Mortensen
Danmark har tidligere været foregangsland for minoriteter. Vi er sakket bagefter.

At efterkomme transk√łnnedes √łnske om fornavneskift kan ikke v√¶re noget stort √łnske at efterkomme.

ID-kortet vil sikre mange transk√łnnede mod ubehagelige forviklinger.

Vedr√łrende de to sidste punkter, s√• er der behov for forbedringer.

St√łtter beslutningsforslaget.

Ordf√łrer for Dansk Folkeparti, Anita Christensen
Opl√¶ste ordf√łrertalen for ordf√łreren, der var forhindret i at v√¶re til stede.

K√łn er overordnet naturligt.
Fandt ikke behov for et ID-kort.
Personnumrene skal v√¶re korrekte i forhold til k√łn.
Tilfreds med nuværende regler.

Kan ikke st√łtte beslutningsforslaget.

Ordf√łrer for Det Konservative Folkeparti, Viki Kier
Loven vedr√łrende navneforhold er god nok.
Passet er tilstrækkeligt til identifikation.
Vedr√łrende punkterne 3 og 4, s√• er forholdene gode nok.

Kan ikke st√łtte beslutningsforslaget.

Kamal Qurashi РSF Рkort bemærkning
Der er ikke tale om et ta’selv bord. Den enkelte b√łr da v√¶re med til at pr√¶ge behandlingsforl√łbet.

Viki Kier Рkort bemærkning
Nuværende regler er gode nok.

Ordf√łrer for De Radikale Venstre, Lone Dybkj√¶r
At fremh√¶ve, at navneloven lige er √¶ndret, er ikke tilstr√¶kkelig argumentation for ikke at g√łre loven bedre.

Passet er ikke godt nok som identifikation.
Hvor slemt eller sv√¶rt kan det v√¶re at efterkomme √łnsket om et ID-kort?

Personnummersystemet kan godt h√•ndtere en √¶ndring, der im√łdekommer de fremf√łrte √łnsker.

Det er m√•den, som behandlingsforl√łbet p√• Sexologisk Klinik forl√łber p√•, som tr√¶nger til et eftersyn. Der er gode grunde for at forbedre forholdene. Det skal ogs√• v√¶re ligev√¶rdigt for den enkelte person.
Ministeren b√łr frig√łre sig fra ministeriet og v√¶re mere sig selv.

St√łtter beslutningsforslaget.

Ordf√łrer for Enhedslisten, Per Clausen – EL
Punkterne i beslutningsforslaget har tidligere været rejst i Folketinget Рbl.a. 2 gange [1] af Enhedslisten.
K√łnsopfattelsesbegrebet udvides gennem √•rene.
√ėnskerne fra de transk√łnnede b√łr im√łdekommes, n√•r de ikke generer andre.
Hvorfor må myndige personer ikke selv bestemme deres navn?
Lovene er for firkantede.

ID-kort er en forlængelse af mulighederne for et X i passet.

√ėnskede, at det k√łnsbestemte personnummer blev fjernet. Det kan let lade sig g√łre. De n√łdvendige informationer for samfundet er til stede i personnummersystemet.

Det er en stor beslutning for en person at √łnske at skifte k√łn. Personerne kan selv vurdere behovet. Er imidlertid med p√•, at der er en proces, som skal f√łlges, men beretningerne om processen p√• Sexologisk Klinik er ikke flatterende for klinikken.

N√•r Sexologisk Klink svarer p√• sp√łrgsm√•l, s√• er de m√•ske ikke fuldst√¶ndige og objektive.

St√łtter beslutningsforslaget.

Ordf√łrer for Liberal Alliance, Simon Emil Amitsb√łl
Det m√• v√¶re en smal sag at gennemf√łre en √¶ndring af navneloven. Der vil n√¶ppe forekomme misbrug. Vis dog hensyn over for dem, der √łnsker det.

Vedr√łrende ID-kort, s√• er det praktisk, og der er et hensyn at tage over for disse personer.

N√•r lempeligere forhold om civilretlig k√łnsstatus kan fungere i andre lande, s√• kan det vel ogs√• i Danmark.

Det må være rimeligt med en tids- og behandlingsplan Рogså af retssikkerhedsmæssige grunde.

St√łtter beslutningsforslaget.

Ordf√łrer for forslagsstillerne, Kamal Qurashi – SF
Tak for behandlingen af beslutningsforslaget – og is√¶r til dem, der st√łtter forslaget.
Det virker, som om der er åbninger visse steder.

Det har været en udfordring at beskæftige sig med disse ting, men også svært.
Beslutningsforslaget er fremsat, fordi der er en minoritet, som har et behov for hjælp.
Mener at forslaget er udformet, s√• det er til at g√• til med generelle lempeligere forhold og meget modererede √łnsker. Der vil n√¶ppe ske misbrug af lempelserne.

Det drejer sig om person, som er meget i klemme. Ændringerne vil hjælpe disse personer Рog vil næsten ikke koste noget.

Formanden foreslog beslutningsforslaget henvist til Sundhedsudvalget, hvilket blev vedtaget.

Debatten sluttede kl. 1712.

Partiernes holdning til beslutningsforslaget fremgår af denne tabel.

Parti Ordf√łrernavn Ja/nej
Venstre Birgitte Josefsen Nej
Socialdemokraterne Flemming M√łller Mortensen Ja
Dansk Folkeparti Anita Christensen Nej
Det Konservative Folkeparti Viki Kier Nej
SF Kamal Qureshi Ja
Det Radikale Venstre Lone Dybkjær Ja
Enhedslisten Per Clausen Ja
Liberal Alliance Simon Emil Amitsb√łl Ja
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Beslutningsforslag B 142 den 30. marts 2007 og B 65 den 26. februar 2008.