B 266. Beslutningsforslag af 9. marts 2021 om dansk traktatkr√¶nkelsessag ved EU-Domstolen mod Polens indf√łrsel af lgbtq-frie zoner.

Vist 53 gange.
S√łren S√łndergaard (EL), Jan E. J√łrgensen (V), Rasmus Nordqvist (SF), Henrik Vinther (RV), Katarina Ammitzb√łll (KF), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT) og Uffe Elb√¶k (UFG) fremsatte den 9. marts 2021 beslutningsforslag B 266 – Samling 2020-21 – om, at regeringen i forl√¶ngelse af Polens indf√łrslen af lgbtq-frie zoner rejser en traktatkr√¶nkelsessag ved Den Europ√¶iske Unions Domstol mod den polske stat for brud p√• EU-traktatens artikel 2 om Unionens v√¶rdier.

* * *
Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om dansk traktatkr√¶nkelsessag ved EU-Domstolen mod Polens indf√łrsel af lgbtq-frie zoner

Folketinget p√•l√¶gger regeringen i forl√¶ngelse af indf√łrslen af lgbtq-frie zoner i Polen at rejse en traktatkr√¶nkelsessag ved Den Europ√¶iske Unions Domstol mod den polske stat for brud p√• EU-traktatens artikel 2 om Unionens v√¶rdier.

Bemærkninger til forslaget

Form√•let med forslaget er, at Folketinget vedtager, at Danmark rejser en traktatkr√¶nkelsessag ved Den Europ√¶iske Unions Domstol mod Polen i forl√¶ngelse af indf√łrsel af en r√¶kke lgbtq-frie zoner i landet.

Artikel 259 i EU-traktaten (TEUF) √•bner for, at EU-lande kan starte en traktatkr√¶nkelsesprocedure mod andre medlemslande. N√¶rmere bestemt er det anf√łrt, at en medlemsstat, der finder, at en anden medlemsstat har overtr√•dt en traktatp√•lagt forpligtelse i EU¬īs traktatgrundlag, kan bringe denne stat for Den Europ√¶iske Unions Domstol.

Under den polske valgkamp i 2019 erkl√¶rede pr√¶sidentkandidat Andrzej Duda krig mod det, han d√łbte som ¬Ľlgbt-ideologien¬ę (¬ĽPolens pr√¶sident erkl√¶rer krig mod ¬Ľlgbt-ideologien¬ę: Den er mere farlig end kommunismen¬ę, dr.dk, den 15. juni 2020). Siden marts 2019 har ca. 100 kommuner officielt erkl√¶ret sig for v√¶rende lgbtq-frie zoner som led i regeringens hetz mod lgbtq-milj√łet. Det svarer til et areal, der d√¶kker ca. en tredjedel af hele Polen (¬ĽOver hundrede LGBT-frie zoner i Polen: ¬ĽDet er rystende¬ę¬ę, bt.dk, den 2. marts 2020).

Ud over at v√¶re en symbolsk erkl√¶ring, der g√łr det klart, at regeringen anser denne gruppe som v√¶rende andenrangsborgere, har det en r√¶kke afledte konsekvenser for lgbtq-personer. Institutioner, organisationer og medier har vidnet anonymt om, at de aktivt fors√łger at undg√• associationer med lgbtq-rettigheder alene af frygt for at miste finansiering. Medier melder om, at de er blevet m√•l for sager ved domstole som konsekvens af indhold, der har oplyst om eller argumenteret for lgbtq-rettigheder. Lgbtq-personer har desuden oplevet at blive afvist betjening i butikker som eksempelvis apoteker. Lgbtq-aktivister har ogs√• oplevet s√łgsm√•l foranlediget af lokale myndigheder eller konservative organisationer (¬ĽMemorandum on the stigmatisation of LGBTI people in Poland¬ę, Europar√•dets menneskeretskommiss√¶r, den 3. december 2020).

Indf√łrslen af lgbtq-frie zoner skal ses i sammenh√¶ng med, at lgbtq-personers frihed og rettigheder generelt er under pres i Polen. Rainbow Europe, der vurderer leveforhold og rettigheder for lgbtq-personer i Europa, giver Polen 15,84 pct. p√• f√łlgende skala: ¬Ľ0% (gross violations of human rights, discrimination) and 100% (respect of human rights, full equality)¬ę (Country ranking, Rainbow Europe, citeret den 3. marts 2021). Samlet er Polen p√• 42. pladsen ud af 49 europ√¶iske lande og samt p√• sidstepladsen af lande inden for EU i Rainbow Europes vurdering (Country ranking, Rainbow Europe, citeret den 3. marts 2021).

EU‘s v√¶rdigrundlag er nedf√¶ldet i traktatens artikel 2:
¬ĽUnionen bygger p√• v√¶rdierne respekt for den menneskelige v√¶rdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal. Dette er medlemsstaternes f√¶lles v√¶rdigrundlag i et samfund pr√¶get af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retf√¶rdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og m√¶nd¬ę (Traktaten om Den Europ√¶iske Union, artikel 2).

Forslagsstillerne mener, at lgbtq-frie zoner er et brud p√• artikel 2. Det er en indskr√¶nkelse af rettigheder for personer, der tilh√łrer et mindretal, og dermed i strid med grundl√¶ggende menneskerettigheder. Forslagsstillerne vil ligeledes p√•pege, at zonerne er i modstrid med forpligtelserne i artiklen om at udvise tolerance, retf√¶rdighed og solidaritet.

Det bem√¶rkes, at EU selv har p√•peget, at zonerne er i strid med EU‘s grundl√¶ggende v√¶rdier. I sommeren 2020 afviste Europa-Kommissionen at udbetale midler til seks polske byprojekter, da byerne er placeret i kommuner, der har erkl√¶ret sig som lgbtq-frie zoner (¬ĽEU straffer Polen p√• pengepungen for LGBT-frie zoner¬ę, Euroinvestor, den 29. juli 2020). Ligestillingskommiss√¶r Helena Dalli skrev som begrundelse f√łlgende p√• Twitter: ¬ĽEU-v√¶rdier og grundl√¶ggende rettigheder skal respekteres af medlemslande og statslige myndigheder (‚Ķ) Det er grunden til, at seks ans√łgninger om bysamarbejde fra polske myndigheder, som har vedtaget de LGBT-frie zoner, er blevet afvist.¬ę (¬ĽEU straffer Polen p√• pengepungen for LGBT-frie zoner¬ę, Euroinvestor, den 29. juli 2020).

Forslagsstillerne mener, at Folketinget og Danmark b√łr afs√łge veje for at f√• Polen til at leve op til sine traktatm√¶ssige forpligtelser. Danmark b√łr ikke sidde disse kr√¶nkelser overh√łrig.

EU-Domstolen har flere gange vist sig effektiv, n√•r det kommer til at h√•ndh√¶ve markedsprincipperne, eksempelvis de fire bev√¶geligheder i traktaten ‚Äď for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. Det b√łr pr√łves juridisk ved EUDomstolen, om denne kan v√¶re liges√• effektiv og konsekvent, n√•r det kommer til overholdelse af menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal, der er traktatf√¶stede forpligtelser p√• lige fod med markedsprincipperne.>

Folketinget b√łr derfor f√• pr√łvet ved Den Europ√¶iske Unions Domstol, om indf√łrslen af zonerne kan blive d√łmt ulovlig i henhold til traktatens artikel 2.

* * *
Folketingets journal vedr. beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.