B 28. Spgsm. 1. af 16. april 2013 til ligestillingsministeren om det norske Stortings indf√łjelse af kategorien k√łnsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar 3. maj 2013.

Vist 76 gange.
Ligestillingsudvalg har i den 16. april 2013 stillet sp√łrgsm√•l 1 vedr. B 28 – Samling: 2012-13 – om ministeren vil f√łlge op p√• det norske Stortings indf√łjelse af kategorien k√łnsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar den 3. maj 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren f√łlge op p√•, at det norske Storting netop har vedtaget en overordnet √¶ndring af deres diskriminationslovgivning, hvorved de bl.a. har indf√łjet kategorien k√łnsidentitet s√•ledes som det er forsl√•et i Enhedslistens beslutningsforslag B 28 fremsat den 14. nov. 2012? Og kan ministeren forklare, hvorfor vi ikke har indarbejdet k√łnsidentitet i vores antidiskriminationslovgivning i Danmark, n√•r de nu har indarbejdet det
i Norge?

Svar
Jeg er orienteret om, at det norske lovforslag ‚Äď som endnu ikke er vedtaget, men blot fremsat [1] ‚Äď bl.a. er begrundet i, at der har v√¶ret et behov for at udbrede beskyttelsen til alle samfundsomr√•der, herunder uddannelse, sundhed, fritid mv., da forbud mod forskelsbehandling p√• grund af transseksualitet, men ikke k√łnsidentitet, i Norge hidtil kun har v√¶ret beskyttet inden for arbejdsmarkedet. Det norske lovforslag skyldes dermed bl.a., at k√łnsidentitet ikke har v√¶ret beskyttet uden for arbejdsmarkedet, og at beskyttelsen i praksis kun har omfattet transpersoner, der har f√•et eller er p√• vej til k√łnskorrigerende behandling.

K√łnsidentitet vurderes at v√¶re beskyttet i dansk ligestillings- og antidiskriminationslovgivning, idet k√łnsidentitet m√• fortolkes som omfattet af “k√łn” eller “seksuel orientering” i g√¶ldende lovgivning. Denne vurdering baserer sig s√¶rligt p√• to afg√łrelser fra EU-Domstolen, som fastsl√•r, at personer, der har gennemg√•et k√łnsskifte, er beskyttet mod diskrimination p√• arbejdsmarkedet p√• grund af k√łn.

Da der er tale om samme definition af forbud mod forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet, og da Ligebehandlingsn√¶vnet endvidere i tre sager har afgjort, at k√łnsidentitet er omfattet af ligestillingslovens beskyttelse af k√łn uden for arbejdsmarkedet, vurderes beskyttelsen ogs√• at omfatte omr√•det uden for arbejdsmarkedet.

Det vurderes ligeledes, at k√łnsidentitet er omfattet af “seksuel orientering“, s√•dan som begrebet anvendes i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ¬ß 266 b samt i ¬ß 1, stk. 1, i lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv.

P√• den baggrund vurderes der ikke at v√¶re behov for at indarbejde k√łnsidentitet som selvst√¶ndig kategori i dansk ligestillings- og antidiskriminationslovgivning.

Regeringen er naturligvis enig i, at der ikke b√łr ske diskrimination af transpersoner. Men k√łnsidentitet er, som det fremg√•r ovenfor, allerede omfattet af eksisterende lovgivning.

Manu Sareen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [1] Den norske lov – Lov om forbud mod diskrimination p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk – var ganske rigtigt ikke den 3. maj 2013, hvor ministeren afgav sit svar. Loven blev vedtaget den 10. juni 2013.