B 31. Beretning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 3. marts 2016.

Vist 99 gange.
Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 20. november 2015 beslutningsforslag B 31 – Samling: 2015-16 – om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort.

Beretning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 3. marts 2016
1.Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var til 1. behandling den 26. januar 2016. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Social- og Indenrigsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Biometric Solutions ApS.

Social- og indenrigsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Deputationer
Endvidere har Dansk Blindesamfund mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til beslutningsforslaget.

Spørgsmül
Udvalget har stillet 5 spørgsmül til social- og indenrigsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Politiske bemĂŚrkninger
Udvalget opfordrer regeringen til at fremsÌtte lovforslag senest i efterüret 2016, sü det sikres, at borgere uden pas eller kørekort kan legitimere sig ved gyldig billedlegitimation. Legitimationen skal vÌre udstedt af en offentlig myndighed og opfylde de nødvendige krav, herunder til datasikkerhed, sü kortet godtages de steder, hvor man i dag ikke godtager andre typer af legitimation end pas og kørekort.

Udvalget holdes løbende orienteret om arbejdet med udviklingen af billedlegitimationskortet.

P.u.v.
Maja Panduro
formand

* * *
Folketingets journal vedr. beretningen.
Beretningen i Folketingstidende B i pdf-format.