B 31. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2016.

Vist 75 gange.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 31 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď om indf√łrelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort.

Kl. 1930
Forhandling
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Forhandlingen er åbnet. Vi giver ordet til social- og indenrigsministeren. Værsgo.

Kl. 1930
Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann):
Tak for det. Det beslutningsforslag, som vi g√•r i gang med at behandle nu, vil p√•l√¶gge regeringen at indf√łre gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort. Baggrunden er, at forslagsstillerne ikke mener, at det er rimeligt, at borgere, der ikke kan f√• et k√łrekort, f.eks. fordi de har et synshandicap, s√• altid skal b√¶re rundt p√• et pas. Forslagsstillerne henviser bl.a. til, at lovgivningen mod terrorisme og hvidvaskning af penge betyder, at det er blevet mere og mere n√łdvendigt at kunne legitimere sig med billedlegitimation. Konkret bliver det foresl√•et, at alle borgere f√•r mulighed for at anskaffe sig billedlegitimation, der ligner et k√łrekort, og til samme pris som et k√łrekort. Alternativt √łnsker forslagsstillerne, at man mod en rimelig brugerbetaling kan f√• et billede p√• sit sundhedskort.

Jeg vil for god ordens skyld sige, at hverken reglerne om pas, k√łrekort eller sundhedskort h√łrer under mit ressortomr√•de. Det er derimod justitsministerens og sundheds- og √¶ldreministerens omr√•der. S√• mine bem√¶rkninger til beslutningsforslaget tager afs√¶t i handicapomr√•det, som er mit ansvarsomr√•de. Derfor forholder jeg mig hovedsagelig til, om de borgere med handicap, der ikke kan f√• et k√łrekort, i dag har tilstr√¶kkelige muligheder for at have det n√łdvendige billed-id.

Lad mig starte med at sige, at vi i regeringen ‚Äď ligesom forslagsstillerne ‚Äď mener, at det skal v√¶re let at anskaffe og anvende billed-id for alle borgere. Vi mener s√•dan set ogs√•, at prisen skal v√¶re rimelig. S√• langt er vi enige. Men i regeringen er vi ganske enkelt ikke enige med forslagsstillerne i, at f.eks. borgere med et synshandicap skal have en s√¶rlig form for legitimation. Det vil for mig at se v√¶re en uheldig glidebane med s√•dan en parallelordning for nogle borgere.

Når regeringen på det punkt er uenig med forslagsstillerne, er det bl.a., fordi det allerede i dag er muligt for alle danske statsborgere med et cpr-nummer at få billed-id, nemlig et pas. Som borger med synshandicap har man derfor som enhver anden borger mulighed for at få billed-id, der kan bruges i alle de situationer, som der bliver henvist til i beslutningsforslaget. Så en borger med synshandicap er derfor hverken bedre eller dårligere stillet end andre borgere med hensyn til muligheden for at få pas.

Jeg forst√•r derfor beslutningsforslaget s√•dan, at synspunktet er, at et pas er upraktisk at medbringe, og at det ogs√• er dyrere at anskaffe sig end et k√łrekort. Det er selvf√łlgelig ogs√• argumenter, som vi i regeringen har haft med i vores overvejelser om det her beslutningsforslag. Jeg er helt med p√•, at passets format som s√•dan er st√łrre end et k√łrekort, men jeg bliver ogs√• n√łdt til at sige, at jeg ikke mener, at vi skal have en s√¶rlig legitimationsform, fordi forslagsstillerne mener, at et pas er upraktisk.

Forslagsstillerne nævner så også et billede på sundhedkortet som en mulighed. Som jeg var inde på i starten, er det ikke mit ressortområde, men sundheds- og ældreministeren har oplyst, at formålet med sundhedskortet er at dokumentere retten til ydelser efter sundhedsloven, og derfor skal sundhedskortet ikke betragtes som et identifikationskort. Hvis sundhedskortet skal til at udformes som et identifikationskort med et billede, siger det sig selv, at så er der merudgifter forbundet med det. Det vil være væsentlig dyrere at fremstille, end det er i dag, hvor der ikke er et billede på. Så derfor mener vi i regeringen sådan set ikke, at et forslag om et billede på sundhedskortet er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt.

Men vi vil gerne vise os lydh√łre i forhold til at unders√łge, om der er en anden vej. Og en anden generel mulighed findes faktisk p√• Sundheds- og √Üldreministeriets omr√•de i dag. I den forbindelse vil jeg lede opm√¶rksomheden hen p√• det, der bliver kaldt alkoholkortet. Det er et kort, som borgere over 16 √•r allerede i dag har mulighed for at erhverve sig. Det er et kort, der har til form√•l, at unge kan legitimere sig i forbindelse med k√łb af alkohol og tobak, og det indeholder navn, billede og f√łdselsdato. Kortet m√• i dag h√łjst koste 150 kr. Men anvendelsen af alkoholkortet som generelt billed-id vil s√• kr√¶ve, at der foretages nogle tilpasninger. Der skal laves nogle n√¶rmere unders√łgelser af, hvad det pr√¶cis er, der skal til, fordi det bl.a. omfatter diskussionen af, at kortet skal p√•f√łres cpr-nummer, men ogs√• andre tilpasninger i forhold til kortets form√•l og den omfattede personkreds, og hjemmelsgrundlaget skal s√• lige unders√łges.

S√• er det ogs√• regeringens indstilling, at udstedelsen af s√•dan et identifikationskort skal ske med fuld brugerfinansiering, og lovforslaget vil s√• i givet fald p√• baggrund af behovet for at lave de her n√¶rmere unders√łgelser f√łrst kunne frems√¶ttes i folketingssamlingen 2016-17. Men lad os nu se, om kortet efter en samlet vurdering er egnet til form√•let. Det vil vi alts√• v√¶re indstillet p√• at g√• ind og se p√• for netop at kunne finde en generel l√łsning, som kan bruges af alle og efter behov.

S√• samlet set er det alts√• regeringens holdning, at den her parallelordning for enkelte befolkningsgrupper, som den er pr√¶senteret i beslutningsforslaget, og som jeg betragter den som, kun vil have en s√¶rskilt betydning for en ganske lille gruppe borgere, nemlig de borgere, der hverken kan eller √łnsker at erhverve k√łrekort, og som heller ikke er i besiddelse af et pas. Her skal man selvf√łlgelig ogs√• huske, at det jo ikke kun er borgere med f.eks. et synshandicap, som af og til skal bruge et pas som legitimation. Det g√łr sig s√•dan set ogs√• g√¶ldende for de danskere, som af den ene eller den anden grund har valgt ikke at have et k√łrekort.

S√• lad mig understrege, at det for regeringen er det vigtigste, at alle befolkningsgrupper har adgang til den samme legitimation p√• de samme betingelser, og det er jo s√•dan set det, de s√• allerede har i dag via passet. Men samtidig vil jeg gerne tilkendegive, at vi vil se p√•, om der kan tilvejebringes en yderligere legitimationsmulighed, som er √•ben for alle. Men som beslutningsforslaget ligger i sin nuv√¶rende form i dag, kan vi ikke st√łtte det ‚Äď men vi har den anden tilkendegivelse for at finde en l√łsning p√• det, der egentlig sp√łrges til.

Kl. 1937
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Trine Torp. Værsgo.

Kl.1937
Trine Torp (SF):
Tak. Jeg er glad for at h√łre, at ministeren er √•ben over for at unders√łge mulighederne. Jeg vil bare lige citere, hvad det egentlig er, der st√•r i beslutningsforslaget, for det eneste, vi foresl√•r, er, at der skal sikres mulighed for ¬Ľat erhverve gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort.¬ę Og s√• er det korrekt, at vi har skrevet ¬Ľbl.a. af hensyn til borgere med synshandicap.¬ę S√• man kan sige, at det, der egentlig ligger i forslaget, udelukkende er det her med at unders√łge alternative muligheder til at kunne billedlegitimere sig. Og der vil jeg gerne sp√łrge ministeren: Med hensyn til det forslag, der bliver lagt frem her, om alkoholkortet, er det s√• sikkert nok og gyldigt nok, s√•dan at man kan bruge det i de situationer, hvor man i dag kommer til kort? Det kan v√¶re i forbindelse med, at man skal erhverve sig en mobiltelefon; det kan v√¶re i forbindelse med, at man skal optage l√•n i en bank eller underskrive en fuldmagt; det kan v√¶re i forbindelse med, at man skal hente en pakke p√• et posthus ‚Äď alle de situationer, hvor man, hvis ikke vi indf√łrer det her, vil v√¶re n√łdt til at have et pas.

Kl. 1938
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ministeren.

Kl.1938
Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann):
Jeg er med p√•, at forslagsstillerne i beslutningsforslaget beskriver forskellige situationer, hvor det vurderes, at man p√• forskellige steder, hvor man opholder sig, kan blive bedt om at vise noget billed-id. Men det er ogs√• bare vigtigt at f√• sagt, at det, i hvert fald s√• vidt jeg har kunnet unders√łge mig frem til i dag, ikke er et fast lovkrav, at man skal bruge billed-id, f.eks. i forbindelse med at afhente en pakke p√• posthuset eller i postudleveringen. Det kan v√¶re ‚Äď og det mener jeg ogs√• at forslagsstillerne har ret i ‚Äď at der er steder, der beder om at se billed-id, men mig bekendt er det alts√• ikke fast lovgivningspraksis.

S√• det der med at sige, at der er et lovgivningsm√¶ssigt behov, at man simpelt hen er n√łdt til at have billed-id, er mig bekendt ikke noget, der egentlig er g√¶ldende.

Kl. 1939
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Fru Trine Torp, værsgo.

Kl. 1939
Trine Torp (SF):
Men er det s√• korrekt, at man som √¶ldre borger, f.eks. hvis man er bosiddende p√• Bornholm og skal rejse til Rigshospitalet for at f√• n√łdvendig behandling og m√•ske ikke har t√¶nkt sig at generhverve sit pas, vil v√¶re n√łdt til at skulle billedlegitimere sig?

Kl. 1940
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ministeren.

Kl. 1940
Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann):
Det er korrekt, at der er indf√łrt en id-kontrol nu p√• baggrund af Sveriges forhold, og det er derfor, at der er en s√¶rskilt problemstilling nu og her p√• Bornholm. Det er man s√• kommet omkring ved faktisk at udstede knallertk√łrekort, og det kan man selvf√łlgelig tr√¶kke lidt p√• skuldrene og smile af, men jeg synes s√•dan set, det er en fornuftig h√•ndtering af en problemstilling der, hvor der er borgere, der ikke √łnsker at forny deres pas.

Men som n√¶vnt ser jeg egentlig en mulig vej i at finde ud af, om det eksisterende system omkring alkoholkortet kan udvides, s√• vi der im√łdekommer det behov, der ogs√• er for borgere p√• Bornholm p√• nuv√¶rende tidspunkt.

Kl. 1940
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak. Der er ikke flere korte bem√¶rkninger. Vi siger tak til ministeren. S√• g√•r vi i gang med ordf√łrerr√¶kken, og den f√łrste er fra Socialdemokraterne, og det er hr. Magnus Heunicke. V√¶rsgo.

Kl. 1941
Magnus Heunicke (S) (Ordf√łrer):
Tak for det. Jeg vil godt starte med at sige tak til forslagsstillerne fra SF. Der er ingen tvivl om, at der her er tale om en konkret problemstilling. Jeg har i min forberedelse til den her tale v√¶ret i dialog med Danske Handicaporganisationer, som i hvert fald helt klart oplever det her som en problemstilling. Jeg synes ogs√•, at debatten med ministeren f√łr om bornholmernes problemstilling, hvor man alts√• har fundet en, m√• man nok sige, midlertidig l√łsning med at give knallertk√łrekort til pensionister, viste, at det vel trods alt ikke kan v√¶re den helt gode l√łsning, som er rigtig langtidssikret og v√¶rdig og i orden. Det er fint nok, at man har fundet en l√łsning, men det viser m√•ske meget godt, at der faktisk er en god id√© i at f√• unders√łgt det her.

Men s√• m√• jeg ogs√• dreje rosen over til ministeren. Vi sk√¶ndes s√• tit i Folketingssalen, men her √•bner man en d√łr og siger, at der faktisk i dag er et kort, som prim√¶rt bruges, hvis man vil k√łbe alkohol eller tobak, og hvor det skal sikres, at man er over aldersgr√¶nsen der, ved at man viser det kort. Med nogle sm√• √¶ndringer kunne man faktisk bruge dette kort som en slags id-kort. Jeg forst√•r godt ‚Äď det m√• jeg s√• sige ‚Äď at man i dag ikke helt pr√¶cist kan sige, hvad det vil koste, og hvad det praktisk og √łkonomisk vil betyde. En unders√łgelse af det m√• man s√• s√¶tte i gang. Den st√łtter vi, og man m√• s√• sige til forslagsstillerne, at det har de s√• f√•et ud af det her. Det er vel ogs√• det, der er hele form√•let, nemlig at finde en konkret praktisk l√łsning p√• det.

S√• med de ord vil jeg sige, at vi varmt st√łtter intentionerne, og hvis vi finder en l√łsning, synes jeg, det er rigtig godt. Ang√•ende det konkrete forslag m√• vi lige afvente i udvalgsbehandlingen, hvad ministeren n√•r at finde frem til. Lige umiddelbart vil vi have sv√¶rt ved at stemme for det konkrete forslag, som det ligger her, men hvis det ender med, at vi i udvalget bliver enige om at lave det arbejde i ministeriet, tror jeg, at man nok m√• sige, at s√• er form√•let i hvert fald opn√•et.

Kl. 1943
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak. Der kommer lige en kort bemærkning fra fru Trine Torp. Værsgo.

Kl. 1943
Trine Torp (SF):
Jeg vil bare lige h√łre s√•dan helt konkret, hvad det er, som ordf√łreren er bet√¶nkelig ved ved det forslag, som vi har fremsat, s√•dan som det konkret lyder, nemlig at der skal frems√¶ttes de n√łdvendige lovforslag og foretages de n√łdvendige √¶ndringer i de administrative forskrifter.

Kl. 1943
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1943
Magnus Heunicke (S):
Det er simpelthen, fordi vi jo ikke ved, pr√¶cis hvad det vil indeb√¶re. Vi h√łrte en minister, som var √•ben, og som sagde, at der er noget, man kan arbejde med her, men vi fik ikke nogen svar p√•, hvad det vil koste, hvad der vil v√¶re af besv√¶rligheder, og om det vil kunne lade sig g√łre. Ordf√łreren var i sine kommentarer til ministeren selv inde p√•, om det kan bruges lige umiddelbart, eller om der skal nogle √¶ndringer p√•, om der skal cpr-numre p√• og hvordan og hvorledes. Og f√łr man p√•l√¶gger en regering en opgave, er det vigtigt for os Socialdemokrater, at vi kender √łkonomien i det, og at vi ved, om det praktisk kan lade sig g√łre. Det er m√•ske formuleret lige vel stramt i forslaget ‚Äď det, vi godt vil have, er, at regeringen tager den her sag op, arbejder m√•lrettet med det og fors√łger at finde nogle l√łsninger i Folketinget.

Kl. 1944
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Værsgo.

Kl. 1944
Trine Torp (SF):
Der er jo tidligere blevet stillet adskillige sp√łrgsm√•l, b√•de fra ministerens eget parti, fra Dansk Folkeparti og fra mit eget parti om, hvad det egentlig er, det her vil koste. Det h√łjeste bud, jeg har set, er et sted mellem 80 og 100 kr. S√• jeg vil bare h√łre: Hvis det nu er udgiftsneutralt for staten, men de her 80-100 kr. for at f√• kortet m√•ske er brugerfinansieret, vil Socialdemokratiet s√• v√¶re positivt stemt over for det?

Kl. 1944
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1944
Magnus Heunicke (S):
Alts√•, det lyder helt rimeligt og inden for mulighedernes gr√¶nser, det er der ingen tvivl om. Men det, jeg siger her, skal man ikke tage s√•dan, at s√• har vi lagt os fast p√• det. Vi har f√łr i Danmark p√• rigtig mange forskellige omr√•der, ogs√• noget, jeg har arbejdet meget med tidligere, haft forskellige nye systemer, der er blomstret op, og som, m√• man sige, ikke rigtig var gennemt√¶nkt fra starten af. S√• lad os nu g√łre det her ordentligt. Vi deler intentionen, vi synes, det er fornuftigt, og roser ogs√• jer, der har taget det her op, s√• lad os g√łre det ordentligt. Der er allerede en skitseret l√łsning, s√• lad os pr√łve at se, om ikke den kan tilfredsstille alle parter. S√• er vi egentlig ret tilfredse og har l√łst et konkret problem.

Kl. 1945
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
S√• er der ikke flere korte bem√¶rkninger. Vi siger tak til ordf√łreren, og s√• g√•r vi til ordf√łreren for Dansk Folkeparti, fru Karina Adsb√łl. V√¶rsgo.

Kl. 1945
Karina Adsb√łl (DF) (Ordf√łrer):
Tak for det. Beslutningsforslaget omhandler, som vi ogs√• tidligere har h√łrt, at p√•l√¶gge regeringen senest den 1. juni 2016 at frems√¶tte de n√łdvendige lovforslag og foretage de n√łdvendige √¶ndringer i administrative forskrifter, s√• der sikres mulighed for at erhverve gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort, bl.a. af hensyn til borgere med synshandicap. Men der er ogs√•, som vi tidligere har h√łrt, nogle andre udfordringer i forhold til det at vise billed-id. Vi har set det p√• Bornholm, men ministeren sagde s√•, at der var fundet nogle l√łsninger der.
I Dansk Folkeparti er vi positive over for at arbejde videre med, hvordan vi kan finde l√łsninger, s√• vi kan tilgodese brugernes √łnsker. Det er bl.a. Danske Handicaporganisationer, som har et √łnske om det her. Systemet, der laver billedlegitimation, forefindes allerede i dag, s√• det er jo ikke s√•dan, at man skal ud at skrue et nyt system sammen, og derfor er det heller ikke sikkert, det bliver s√• dyrt som antaget. Somme tider synes jeg, det er lidt trist, at gode forslag bliver skudt ned med, at det er alt for omkostningsfuldt. Men n√•r de systemer nu forefindes i dag, kan man jo godt forestille sig, at man kunne finde nogle gode l√łsninger for det her.

Mig bekendt er der flere private virksomheder, som har aftaler med kommuner, ogs√• for s√• vidt ang√•r biblioteker og det kunne jo v√¶re, at vi skulle give ministeren oplysninger om de virksomheder, ogs√• i forhold til hvad de kan tilbyde, f.eks. deres system med software til selvbetjening, herunder for pas, k√łrekort, unge-id og f√łrerkort, fotoudstyr til billeder foruden fingerscannere, underskriftplader, printere m.m. De ting er mig bekendt noget, der forefindes i dag. S√• hvis vi kan finde nogle gode l√łsninger, ogs√• under udvalgsbehandlingen ‚Äď det kan v√¶re, vi kan lande en beretning eller andet ‚Äď s√• er vi i hvert fald i Dansk Folkeparti indstillet p√• det.

Vi har ogs√• tidligere i forbindelse med det gule sygesikringskort ‚Äď som skulle laves om, da vi p√• dav√¶rende tidspunkt skulle have et bl√•t sygesikringskort ‚Äď netop spurgt, hvad det ville koste at f√• billed-id p√• vores sygesikringskort. For det var m√•ske ogs√• en l√łsning, man kunne finde ud af, hvis man kunne g√łre det omkostningsfrit eller man, som man kan i dag, kunne tilk√łbe sig noget, man gerne vil have. S√• det bliver frivilligt, men selvf√łlgelig til gavn for rigtig mange borgere, som √łnsker sig en form for legitimation ud over pas og k√łrekort.

Kl. 1948
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren og g√•r til Venstres ordf√łrer. Og det er hr. Jan E. J√łrgensen. V√¶rsgo.

Kl. 1948
Jan E. J√łrgensen (V) (Ordf√łrer):
Tak. Venstre havde egentlig, da vi l√¶ste beslutningsforslaget, den forventning, at det handlede om situationen p√• Bornholm, som jo er h√łjaktuel, for som det er i dag, kan bornholmere jo ikke komme til resten af Danmark uden at have gyldigt billed-id. Og der er √•benbart rigtig mange bornholmere, som ikke har k√łrekort eller pas. Jeg ved ikke, om det lige er et s√¶rskilt problem p√• Bornholm, men i hvert fald er det blevet belyst nu, at det alts√• er et problem p√• Bornholm, at mange har vanskeligheder ved at identificere sig, n√•r de skal fra Bornholm til resten af Danmark. S√• jeg troede egentlig, det var det, der var baggrunden for SF’s beslutningsforslag, men jeg kan jo s√• forst√•, at det er en gammel traver, som har v√¶ret p√• banen f√łr.

N√•r Venstre har t√¶nkt sig at stemme nej til selve beslutningsforslaget, er det ikke, fordi vi ikke synes, der er behov for at finde en form for billed-id. S√• er det bl.a., som det ogs√• har v√¶ret fremf√łrt af tidligere talere, fordi vi gerne vil finde ud af, hvad det helt pr√¶cis er, der skal til, men ogs√• fordi vi s√•dan set mener, at der er en l√łsning, som er nemmere end den, SF peger p√•. Vi tror slet ikke, det bliver n√łdvendigt at lave lov√¶ndringer, fordi vi allerede har et kort, nemlig p√• Sundhedsministeriets omr√•de, som med ‚Äď s√•dan vil jeg i hvert fald vurdere det ‚Äď forholdsvis f√• √¶ndringer vil kunne bruges som billed-id, ogs√• til folk, der har rundet b√•de 16 og 18 √•r, og som gerne vil bruge det til noget andet end at k√łbe alkohol ‚Äď ikke dermed sagt noget skidt om det ‚Äď s√• kortet kunne bruges bredere.

S√• jeg h√•ber, SF er glade i dag, for det er jo en im√łdekommelse af selve ideen bag beslutningsforslaget, nemlig at sikre en mulighed for, at man kan identificere sig med billede uden at have hverken pas eller k√łrekort. Men omvendt er det heller ikke s√•dan, at vi bare siger ja til beslutningsforslaget. For som det er formuleret i hvert fald, l√¶gges der op til, at vi skal lave √¶ndringer i lovgivningen osv., og det er formentlig slet ikke n√łdvendigt.

Kl. 1950
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Trine Torp. Værsgo.

Kl. 1951
Trine Torp (SF):
I SF er vi glade for den positive modtagelse. Jeg m√• bare undre mig lidt, for hvad er det i vores formulering, og hvad er det for en l√łsning, vi i SF peger p√•, som Venstre er uenige i? Jeg citerer igen, hvad det er, der st√•r i beslutningsforslaget:

¬ĽFolketinget p√•l√¶gger regeringen senest den 1. juni 2016 at frems√¶tte de n√łdvendige lovforslag¬ę, og det vil sige, at hvis det ikke er n√łdvendigt, skal man selvf√łlgelig ikke frems√¶tte noget, ¬Ľog foretage de n√łdvendige √¶ndringer i administrative forskrifter,¬ę og det vil sige, at hvis de ikke er n√łdvendige, skal de selvf√łlgelig heller ikke g√łres, ¬Ľs√• der sikres mulighed for at erhverve gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort, …¬ę.

Kl. 1951
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1951
Jan E. J√łrgensen (V):
Jeg synes, at vi skal se i udvalgsbehandlingen, om ikke vi kan lande en fornuftig beretning.

Kl. 1951
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Fru Trine Torp.

Kl. 1951
Trine Torp (SF):
Det ser jeg frem til, men jeg fik ikke rigtig svar p√• mit sp√łrgsm√•l. Hvad er det for en l√łsning, som ordf√łreren siger at vi peger p√•, som Venstre ikke er enig i?

Kl. 1952
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1952
Jan E. J√łrgensen (V):
Jeg m√• indr√łmme, at jeg ikke kan l√¶se beslutningsforslaget som andet, end at SF mener, at det er n√łdvendigt at lave nogle lovforslag, og at det er n√łdvendigt at lave nogle √¶ndringer af administrative forskrifter, og det p√•l√¶gges regeringen s√• at g√łre. Alts√•, man skal frems√¶tte de lovforslag, som er n√łdvendige, for at man kan indf√łre billed-id. Jeg kan ikke l√¶se beslutningsforslaget p√• anden m√•de, og jeg synes m√•ske, at det er s√•dan lidt en bagklogskabsm√•de at l√¶se det p√•. Man frems√¶tter vel ikke et beslutningsforslag om at lave et lovforslag, hvis ikke man mener at det er n√łdvendigt.

Kl. 1952
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
S√• er der ikke flere korte bem√¶rkninger. Vi siger tak til ordf√łreren. Jeg ser ikke nogen ordf√łrer fra Enhedslisten, s√• vi g√•r… ( Jan E. J√łrgensen (V): Undskyld, m√• jeg lige komme med en tilf√łjelse?). Ja, men kort.

Kl. 1952
Jan E. J√łrgensen (V):
Tak. Det var meget beklageligt. Jeg glemte at hilse fra Det Konservative Folkeparti, som har bedt mig sige, at de st√łtter Venstres indstilling.

Kl. 1953
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Så fik vi det med.
Jeg ser stadig v√¶k ikke nogen fra Enhedslisten, s√• vi g√•r videre til Liberal Alliances ordf√łrer, og det er hr. Villum Christensen. V√¶rsgo.

Kl. 1953
Villum Christensen (LA) (Ordf√łrer):
Tak for det. I frav√¶r af vores ordf√łrer p√• omr√•det skal jeg sige tak til SF for at frems√¶tte det her beslutningsforslag, som er relevant for rigtig mange mennesker, der ikke har k√łrekort.

I Liberal Alliance deler vi holdningen om, at det er i overkanten, at man, hvis man ikke har k√łrekort, skal rende rundt med et pas for at vise gyldig billed-id. SF l√¶gger op til forskellige muligheder for et nyt id-kort, men vi mener, at det m√•ske er mest oplagt at se p√• de l√łsninger, der allerede findes i dag ‚Äď det har flere ordf√łrere v√¶ret inde p√• ‚Äď bl.a. mener vi naturligvis, at vi skal have kigget det her alkoholkort, som det nu er blevet kaldt, efter i s√łmmene for at se, om der ikke her er en mulighed.

Det er helt oplagt at pr√łve at udvide denne ordning, som allerede findes, og derfor ikke g√• ind i et helt nyt system, for det er rigtig vigtigt, at vi udnytter det, vi kan i forvejen, frem for at bygge s√• store systemer op, for vi ved godt, at det n√¶sten altid g√•r galt. Lad os udnytte det, vi har i forvejen.

Jeg tror godt, man kan lande en beretning, hvor man im√łdekommer SF’s √łnske, uden at skulle skyde gr√•spurve med kanoner.

Kl. 1954
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Trine Torp. Værsgo.

Kl. 1954
Trine Torp (SF):
Jeg vil bare konstatere, at jeg faktisk er fuldst√¶ndig enig i, at vi ikke skal opfinde nye systemer, og jo f√¶rre kort borgerne skal sl√¶be rundt p√•, jo bedre. Derfor ligger der mange l√łsningsmuligheder i at udvikle det, vi har i forvejen, s√• det er jeg helt enig i. Det, jeg bare vil sikre mig, er: Er Liberal Alliance ogs√• indstillet p√•, at den l√łsning, der skal v√¶re, skal v√¶re et kort, hvor vi er helt sikre p√•, at sikkerheden er i orden, og at kortet er gyldigt de steder, hvor man i dag ikke kan komme til at billedlegitimere sig uden pas og k√łrekort?

Kl. 1955
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1955
Villum Christensen (LA):
Jeg er helt overbevist om, at der ogs√• ligger i ministerens svar, at det er det, man gerne vil unders√łge, nemlig at man skal n√• frem til et resultat inden for de eksisterende systemer, som kan tilfredsstille de relevante √łnsker, som ordf√łreren kommer med.

Kl. 1955
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Fru Trine Torp. Frafalder. S√• er der ikke flere korte bem√¶rkninger. Vi siger tak til ordf√łreren. S√• g√•r vi til Alternativets ordf√łrer, og det er hr. Torsten Gejl. V√¶rsgo.

Kl. 1955
Torsten Gejl (ALT) (Ordf√łrer):
Tak. Og tak til SF for at frems√¶tte det her beslutningsforslag. Jeg synes, det er godt set. Vi oplever oftere og oftere, at der forlanges billedlegitimation i situationer, hvor det ikke kan forventes at man har sit pas med. Det kan v√¶re, hvis man skal tage et l√•n i banken eller k√łbe en mobiltelefon. Her bruger s√•dan en som mig mit k√łrekort, men vi m√• erkende, at det er der mange mennesker der ikke har. Det kan v√¶re mennesker, som ikke √łnsker at tage et, men det kan ogs√• sagtens v√¶re mennesker, som ikke kan f√• et k√łrekort. Det kan f.eks. v√¶re folk med et handicap som f.eks. epilepsi eller et synshandicap, som p√• grund af deres s√¶rlige behov ikke kan f√• et k√łrekort. Det er ogs√• derfor, vi bliver kontaktet af handicaporganisationer, som utrolig gerne vil have, at deres medlemmer bliver sidestillet med andre danskere. Men de folk med s√¶rlige behov er i √łjeblikket tvunget til at have deres pas med ved flere lejligheder.

Det samme er ganske almindelige danskere, der skal fra Bornholm til Danmark, n√•r turen g√•r via Sverige. Det mener vi ikke er hensigtsm√¶ssig brug af et pas. Et pas er ikke noget, som vi skal forlange at folk har p√• sig s√•dan til daglig. Det pr√łver SF at im√łdeg√• ved det her beslutningsforslag, der handler om at indf√łre en anden type billedlegitimation. Vi h√łrer godt nok, at den her ordning vil blive ualmindelig dyr, men jeg tror ikke, det kr√¶ver s√• meget kreativ sans at udvikle en l√łsning. Det kan m√•ske l√łses ved at g√łre det muligt at s√¶tte et foto p√• nogle af de kort, der findes i forvejen. Sygesikringsbeviset bliver jo brugt til andet end sundhedsm√¶ssige form√•l. Det bliver jo brugt i banken, det bliver brugt, n√•r man k√łber en mobiltelefon. Der kunne man eventuelt s√¶tte et foto p√• eller s√¶tte et foto p√• nogle af dem.

Det kan ogs√• v√¶re, at man kunne lave et k√łrekort uden kategori, s√•dan at man har sit k√łrekort, man m√• ikke k√łre bil, men kan bruge kortet til at identificere sig med. Man kan ogs√• lave det som en tilvalgsordning, s√• vi ikke alle beh√łver et billede p√• f.eks. vores sygesikringsbevis, men at det er et tilvalg, et flueben, man kan s√¶tte i en lille firkant.

S√• vi synes, at SF √•bner for at l√łse den her udfordring p√• en god m√•de, og vi st√łtter forslaget, men vi vil jo helst have, at det bliver l√łst i bred mindelighed. Og jeg vil da sige, at hvis alkoholkortet kan det, det skal kunne, og man kan lave et alkoholkort, der kan det, det skal kunne, det vil sige, at man kan bruge det som ordentlig billedlegitimation nede i banken og i alle de andre situationer, som SF gerne vil l√łse her, s√• synes jeg da, det er et sp√¶ndende forslag, ogs√• fordi det er til at g√• til, og det virker rimelig billigt. Tak.

Kl. 1958
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren. S√• g√•r vi til den radikale ordf√łrer, og det er hr. Andreas Steenberg. V√¶rsgo.

Kl. 1958
Andreas Steenberg (RV) (Ordf√łrer):
I forbindelse med mit arbejde som transportordf√łrer har jeg haft rigtig mange m√łder med Danske Handicaporganisationer, som er meget optaget af, at handicappede nemt og uden hj√¶lp kan komme om bord p√• et tog og s√• rejse hen, hvor de vil. Den v√¶rdighed, der ligger i et √łnske om s√• vidt muligt p√• trods af sit handicap at kunne det samme som alle andre i samfundet og kunne g√łre noget selv uden at skulle have hj√¶lp til det og i √łnsket om at v√¶re selvhjulpen, har jeg meget stor respekt for. Jeg tror ogs√•, at det er noget af det, der ligger i det her beslutningsforslag.

S√¶rlig mennesker med synshandicap f√łler, at fordi de har det handicap, er de n√łdt til at skulle g√łre noget andet end alle andre i samfundet. Der er ikke s√• mange ordf√łrere, der har v√¶ret inde p√• det, men det handler ogs√• om for at sige det ligeud, at et pas er dyrere at erhverve sig og skal fornys oftere end et k√łrekort, som f.eks. synshandicappede i sagens natur ikke har, fordi de ikke m√• k√łre bil.

Men det kan ogs√• v√¶re alle mulige andre grupper i samfundet. Nu har mange n√¶vnt Bornholm, hvor man skal have en eller anden form for id for at rejse til sin hovedstad, fordi Sverige har indf√łrt den gr√¶nsekontrol, de har. Det kan ogs√• v√¶re folk, der er for unge eller for gamle til at have et k√łrekort eller af andre grunde har valgt ikke at have et k√łrekort. S√• skal de alts√• have et pas, som er dyrere, og som for mange er gr√¶nseoverskridende at skulle have med for at kunne g√• i banken eller k√łbe et mobilabonnement.

Jeg m√• indr√łmme, at jeg aldrig har h√łrt om det her alkoholkort, som ministeren nu har bragt i spil, men jeg synes, det lyder som en god l√łsning. S√• skal man ikke ud og lave et helt nyt kort og et helt nyt system, men s√• kan man bruge et system, der allerede er der. Det synes jeg lyder som en meget pragmatisk og fornuftig l√łsning.

Det, vi ogs√• har diskuteret i den radikale gruppe, er it-sikkerheden i det her. Jeg kan huske, at jeg for et par √•r siden var ordf√łrer p√• et beslutningsforslag, som handlede meget om at sikre folk mod identitetstyveri. F.eks. kunne en person alene p√• baggrund af et personnummer g√• ned og k√łbe en mobiltelefon i en anden persons navn, egentlig mest for at chikanere denne person. S√• det vil jeg ogs√• anbefale at Folketingets partier tager med i overvejelserne, n√•r vi sidder i udvalget og diskuterer det her. Vi kan m√•ske invitere, jeg tror, det hedder R√•det for Datasikkerhed eller noget i den dur, ind for at fort√¶lle ‚Äď hvis vi nu f√•r det her alkoholkort i en ny version, som m√•ske skal hedde noget andet, fordi det ikke handler om alkohol ‚Äď om det s√• er sikkert, s√•dan at vi ikke oplever flere eksempler p√•, at nogle personer chikanerer andre ved at stj√¶le deres identitet p√• en meget nem m√•de. Det synes jeg ogs√• vi skal have med.

Men tak til SF for at bringe det op og også tak til ministeren og ministeriet for et kreativt forslag, som vi i hvert fald ikke havde tænkt på, men som lyder som en god idé.

Kl. 2001
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren. Vi g√•r over til ordf√łreren for forslagsstillerne, og det er fru Trine Torp, v√¶rsgo.

Kl. 2001
Trine Torp (SF) (Ordf√łrer for forslagsstillerne):
Tak for debatten og for den positive modtagelse. Det gl√¶der mig, at der er opbakning til intentionen bag forslaget og en vilje til at arbejde konkret med at finde en l√łsning.

I SF er vi im√łdekommende over for enhver l√łsning, som kan d√¶kke de behov for billedlegitimation, som forskellige borgere har. Kravet skal blot v√¶re, at id-kortet har den n√łdvendige sikkerhed, og ‚Äď som det ogs√• blev n√¶vnt af De Radikales ordf√łrer ‚Äď dermed ogs√• den n√łdvendige it-sikkerhed. Kravet b√łr ogs√• v√¶re, at det skal have en gyldighed, s√•dan at det godtages de steder, hvor man i dag ikke godtager andre typer af legitimation end pas og k√łrekort.

Dansk lovgivning skal selvsagt tilpasses samfundsudviklingen. Derfor er det ogs√• p√• tide, at vi letter danske borgeres mulighed for at erhverve billig billedlegitimation, ligesom det g√¶lder i de lande, vi i √łvrigt er omgivet af. Mig bekendt er det faktisk kun Danmark og Gr√¶kenland, der ikke har s√•dan et generelt borger-id-kort.

Som f√łlge af sk√¶rpet lovgivning mod terrorisme og hvidvaskning af penge er det igennem de senere √•r blevet mere og mere n√łdvendigt at kunne legitimere sig med billedlegitimation. Det g√łr sig g√¶ldende i s√• forskellige situationer som ved oprettelse af bankkonti, ved k√łb af mobiltelefoner, ved afhentning af pakkepost, ved anskaffelse af rejsekort, og hvis man er medlem af en fondsbestyrelse. Langt de fleste borgere l√łser dette problem ved at fremvise et gyldigt f√łrerbevis eller et pas. For nogle medborgere, f.eks. blinde, st√¶rkt svagtsynede og epileptikere, er der ikke mulighed for det, da de ikke kan erhverve sig et k√łrekort p√• grund af deres handicap. Derfor har der allerede l√¶nge v√¶ret udtrykt √łnske fra Danske Handicaporganisationers side om, at man skal have mulighed for at anskaffe sig billig billedlegitimation.

I SF har vi ikke nogen s√¶rlige formkrav. Men problemet burde f.eks. kunne l√łses ved indf√łrelse af mulighed for at f√• et billede p√• sundhedskortet, ved at samle flere kort i et borger-id, ved at lave om p√• nogle kort, der er i forvejen. Og hvis det er for dyr en l√łsning, er der jo ogs√• den mulighed, at man kan bestille billedlegitimation i bankerne, som man kan det i Sverige.

Vi tvivler dog p√•, at det skulle v√¶re s√• stor en udgift, da teknologien allerede findes, og da der allerede er koncessionsaftaler mellem de virksomheder, som leverer kortl√łsningerne, og de kommuner, som udsteder pas, k√łrekort, id-k√łrekort til unge og f√łrerbevis til taxa. Udstyret findes alts√• allerede, og der findes software til sagsbehandling og til selvbetjening med NemID, s√• borgere kan udfylde alt, inden de m√łder op hos borgerservice. Den teknologi vil let kunne udvides til andre korttyper, og m√•ske vil man p√• sigt kunne f√• flere oplysninger p√• et kort som f.eks. blodtype- og medicininformationer.

M√•let for os er bare at starte den her proces, og at legitimation skal v√¶re billig og have en lang holdbarhed, eksempelvis svarende til et f√łrerbevis’ gyldighedsperiode.

Siden SF fremsatte forslaget f√łrste gang, har vi erfaret, at der er mange borgere, der efterlyser billig billedlegitimation. Det kan v√¶re hjeml√łse, der bliver afkr√¶vet legitimation, n√•r de skal afgive deres stemme, h√¶ve penge i banken eller blot oprette en konto, s√• de kan f√• overf√łrt penge. Det kan v√¶re danske borgere, der i forbindelse med deres arbejde, bes√łg eller behandling p√• Rigshospitalet skal passere svensk omr√•de, hvor man som f√łlge af transport√łransvaret nu skal legitimere sig.

Forleden dag blev jeg kontaktet af Jytte, som er i midten af 70’erne. Hun skrev til mig, fordi hun var begejstret for vores forslag. Hun har hverken pas eller k√łrekort og har heller ikke brug for det. Hun har i flere situationer oplevet, at det n√¶rmest er lovpligtigt at have et billed-id, og derfor har hun forh√łrt sig om mulighederne hos borgerservice og fik her beskeden, at hun kunne f√• et knallertk√łrekort. Og som hun selv skriver: Jeg er midt i 70’erne, ha, ha. S√• hun syntes alts√•, det var lidt mystisk, at det var n√łdvendigt med det.

Jeg er godt tilfreds med, at SF’s forslag nu er anledning til, at regeringen og Folketingets partier bakker op om, at der skal findes en l√łsning, s√• det bliver bare en lille smule lettere for borgere med handicap, hjeml√łse og bornholmere at v√¶re danskere.

Derfor opfordrer vi regering og Folketing til snarest muligt at indf√łre en billig billedlegitimation i en eller anden form, og jeg ser frem til den videre udvalgsbehandling. Og s√• skal jeg i √łvrigt hilse fra Enhedslisten og sige, at de synes, det er et utrolig godt forslag, som vi i SF har fremsat, og at de st√łtter det.

Kl. 2001
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak. Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren.

Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.

Jeg foresl√•r, at forslaget henvises til Social- og Indenrigsudvalget. Og hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

* * *
Referatet hos Folketinget.