Spgsm. 3 den 5. februar 2016 om hvilke kriterier og krav, man b√łr stille til en ny form for gyldig billedlegitimation. Svar 1. marts 2016.

Vist 53 gange.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF) sp√łrgsm√•l 2 – Samling: 2015-16 – om hvilke kriterier og krav, man b√łr stille til en ny form for gyldig billedlegitimation, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
‚ÄĚKan ministeren oplyse, hvilke kriterier og krav man b√łr stille til en ny form for gyldig billedlegitimation, herunder hvor kortet f.eks. skal finde anvendelse, krav til sikkerhed m.v.?‚ÄĚ.

Forel√łbigt svar den 22. februar 2016
For at kunne besvare sp√łrgsm√•let har jeg anmodet om bidrag fra Sundheds- og √Üldreministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og V√¶kstministeriet og Justitsministeriet.

N√•r alle bidragene foreligger, vil jeg besvare sp√łrgsm√•let.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Endeligt svar den 1. marts 206
For at kunne besvare sp√łrgsm√•let har jeg anmodet om bidrag fra Sundheds- og √Üldreministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og V√¶kstministeriet, Udl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet og Justitsministeriet. Da alle bidragene nu foreligger, vender jeg, som anf√łrt i min forel√łbige besvarelse af 22. februar 2016, tilbage med min endelige besvarelse af sp√łrgsm√•let.

Det er min opfattelse, at legitimationskortet som minimum b√łr indeholde de oplysninger, som kr√¶ves i hvidvaskloven.

Erhvervs- og Vækstministeriet har i den forbindelse oplyst, at et legitimationskort, som indeholder både navn, adresse og cpr.nr., vil leve op til de basale krav i hvidvaskloven. Legitimation skal dog foretages ud fra en risikovurdering. Det kan derfor ikke udelukkes, at en person skal legitimere sig yderligere.

Selvom hvidvaskloven ikke stiller krav om forevisning af billedlegitimation, er det p√• den baggrund min opfattelse, at det nye legitimationskort b√łr indeholde et billede.

Transport- og Bygningsministeriet har oplyst, at det er aftalt med Justitsministeriet, at Justitsministeriet besvarer sp√łrgsm√•let. Justitsministeriet har indhentet bidrag fra Rigspolitiet, som har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚRigspolitiet kan oplyse, at man ved fastl√¶ggelse af krav til design af et nyt billedlegitimationskort, herunder sikkerhed og udstedelsesproces, kan tage udgangspunkt i kortets anvendelsesomr√•de og forventede levetid. Kortet b√łr udformes p√• en s√•dan m√•de, at kortet er sikret mod eksempelvis forfalskning i hele gyldighedsperioden, ligesom udstedelsesprocessen b√łr tilrettel√¶gges s√•ledes, at der er den n√łdvendige sikkerhed for ans√łgerens identitet.‚ÄĚ

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har henvist til muligheden for at indhente oplysninger fra de svenske myndigheder om, hvilke krav til ID svenskerne stiller.

Jeg kan i den anledning til orientering oplyse, at det svenske politi oplyser p√• sin hjemmeside, at f√łlgende dokumenter, som er udstedt i Norden eller EU, af det svenske politi betragtes som gyldig ID i forbindelse med den midlertidige svenske gr√¶nsekontrol:
 • Pas
 • K√łrekort
 • Nationalt ID-kort eller andet sammenligneligt dokument, under foruds√¶tning
  af, at det indeholder et billede af indehaveren og oplysning om indehaverens
  identitet.

For at et dokument, som ikke er udstedt i Norden eller EU, kan betragtes som gyldig ID, skal dokumentet, if√łlge det svenske politis hjemmeside, opfylde f√łlgende betingelser:
 • Dokumentet skal v√¶re udstedt med det form√•l at fastsl√• indehaverens identitet,
 • Dokumentet skal v√¶re forsynet med et billede af indehaveren,
 • Dokumentet skal have et l√łbenummer,
 • Dokumentet skal indeholde indehaverens fuldst√¶ndige navn, personnummer
  eller f√łdselsdato,
 • Dokumentet skal v√¶re underskrevet af indehaveren,
 • Dokumentet skal indeholde oplysning om gyldighedsperiode og om, hvem der
  har udstedt dokumentet.

Sp√łrgsm√•let har ikke givet Sundheds- og √Üldreministeriet anledning til bem√¶rkninger.

De forhold, som jeg har n√¶vnt ovenfor, vil indg√• i mine videre overvejelser om den n√¶rmere udformning af den n√łdvendige regulering af billedlegitimationskortet.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.