Spgsm. 3 den 5. februar 2016 om hvilke kriterier og krav, man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation. Svar 1. marts 2016.

Vist 78 gange.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmĂĽl 2 – Samling: 2015-16 – om hvilke kriterier og krav, man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016.

Spørgsmül
”Kan ministeren oplyse, hvilke kriterier og krav man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation, herunder hvor kortet f.eks. skal finde anvendelse, krav til sikkerhed m.v.?”.

Foreløbigt svar den 22. februar 2016
For at kunne besvare spørgsmålet har jeg anmodet om bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Justitsministeriet.

Nür alle bidragene foreligger, vil jeg besvare spørgsmület.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Endeligt svar den 1. marts 206
For at kunne besvare spørgsmålet har jeg anmodet om bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Justitsministeriet. Da alle bidragene nu foreligger, vender jeg, som anført i min foreløbige besvarelse af 22. februar 2016, tilbage med min endelige besvarelse af spørgsmålet.

Det er min opfattelse, at legitimationskortet som minimum bør indeholde de oplysninger, som krÌves i hvidvaskloven.

Erhvervs- og VĂŚkstministeriet har i den forbindelse oplyst, at et legitimationskort, som indeholder bĂĽde navn, adresse og cpr.nr., vil leve op til de basale krav i hvidvaskloven. Legitimation skal dog foretages ud fra en risikovurdering. Det kan derfor ikke udelukkes, at en person skal legitimere sig yderligere.

Selvom hvidvaskloven ikke stiller krav om forevisning af billedlegitimation, er det pü den baggrund min opfattelse, at det nye legitimationskort bør indeholde et billede.

Transport- og Bygningsministeriet har oplyst, at det er aftalt med Justitsministeriet, at Justitsministeriet besvarer spørgsmület. Justitsministeriet har indhentet bidrag fra Rigspolitiet, som har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan oplyse, at man ved fastlæggelse af krav til design af et nyt billedlegitimationskort, herunder sikkerhed og udstedelsesproces, kan tage udgangspunkt i kortets anvendelsesområde og forventede levetid. Kortet bør udformes på en sådan måde, at kortet er sikret mod eksempelvis forfalskning i hele gyldighedsperioden, ligesom udstedelsesprocessen bør tilrettelægges således, at der er den nødvendige sikkerhed for ansøgerens identitet.”

UdlĂŚndinge-, Integrations- og Boligministeriet har henvist til muligheden for at indhente oplysninger fra de svenske myndigheder om, hvilke krav til ID svenskerne stiller.

Jeg kan i den anledning til orientering oplyse, at det svenske politi oplyser pü sin hjemmeside, at følgende dokumenter, som er udstedt i Norden eller EU, af det svenske politi betragtes som gyldig ID i forbindelse med den midlertidige svenske grÌnsekontrol:
 • Pas
 • Kørekort
 • Nationalt ID-kort eller andet sammenligneligt dokument, under forudsĂŚtning
  af, at det indeholder et billede af indehaveren og oplysning om indehaverens
  identitet.

For at et dokument, som ikke er udstedt i Norden eller EU, kan betragtes som gyldig ID, skal dokumentet, ifølge det svenske politis hjemmeside, opfylde følgende betingelser:
 • Dokumentet skal vĂŚre udstedt med det formĂĽl at fastslĂĽ indehaverens identitet,
 • Dokumentet skal vĂŚre forsynet med et billede af indehaveren,
 • Dokumentet skal have et løbenummer,
 • Dokumentet skal indeholde indehaverens fuldstĂŚndige navn, personnummer
  eller fødselsdato,
 • Dokumentet skal vĂŚre underskrevet af indehaveren,
 • Dokumentet skal indeholde oplysning om gyldighedsperiode og om, hvem der
  har udstedt dokumentet.

Spørgsmålet har ikke givet Sundheds- og Ældreministeriet anledning til bemærkninger.

De forhold, som jeg har nÌvnt ovenfor, vil indgü i mine videre overvejelser om den nÌrmere udformning af den nødvendige regulering af billedlegitimationskortet.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og det foreløbige svar hos Folketinget i pdf-format.
Spørgsmület og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.