Spgsm. 4 den 5. februar 2016 om hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort. Svar 1. marts 2016.

Vist 64 gange.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF) sp√łrgsm√•l 2 – Samling: 2015-16 – hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
‚ÄĚHvis man skulle indf√łre en ny form for billedlegitimation, kan ministeren da pege p√• eksisterende korttyper, der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, der lever op til g√¶ldende krav?‚ÄĚ.

Forel√łbigt svar den 22. februar 2016
For at kunne besvare sp√łrgsm√•let har jeg anmodet om bidrag fra transport- og Bygningsministeriet, Sundheds- og √Üldreministeriet og Justitsministeriet.

N√•r alle bidragene foreligger, vil jeg besvare sp√łrgsm√•let.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Endeligt svar den 1. marts 206
For at kunne besvare sp√łrgsm√•let har jeg anmodet om bidrag fra Transport- og Bygningsministeriet, Sundheds- og √Üldreministeriet og Justitsministeriet. Da alle bidragene nu foreligger, vender jeg, som anf√łrt i min forel√łbige besvarelse af 22. februar 2016, tilbage med min endelige besvarelse af sp√łrgsm√•let.

P√• det foreliggende grundlag er det regeringens opfattelse, at det s√•kaldte alkoholkort kunne v√¶re egnet til at blive udviklet til et s√•dant billedlegitimationskort. P√• nuv√¶rende tidspunkt er det derfor min vurdering, at det er den bedste og mest enkle l√łsning.

Som jeg var inde p√• under 1. behandlingen af beslutningsforslaget, kr√¶ver det dog en r√¶kke tilpasninger, hvilket ogs√• fremg√•r af mit svar p√• sp√łrgsm√•l 3.

Som Sundheds- og Ældreministeriet bemærker, er formålet med sundhedskortet at dokumentere retten til ydelser efter sundhedsloven, jf. sundhedslovens § 12, stk. 1. Sundhedskortet er derfor i sin nuværende form ikke at betragte som et identifikationskort.

Transport- og Bygningsministeriet oplyser, at det er aftalt med Justitsministeriet, at Justitsministeriet besvarer sp√łrgsm√•let. Sp√łrgsm√•let har ikke givet Justitsministeriet anledning til bem√¶rkninger.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svarene.
Sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.