Spgsm. 5 den 5. februar 2016 om hvor meget dyrere det vil blive med billede pĂĽ sundhedskortet. Svar 22. februar 2016.

Vist 59 gange.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmĂĽl 2 – Samling: 2015-16 – hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 22. februar 2016.

Spørgsmül
”Vil ministeren redegøre for, hvor væsentlig dyrere det vil blive, hvis der kom billede på sundhedskortet, når teknologien allerede forefindes?”

Svar
For at kunne besvare spørgsmålet, har jeg indhentet bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet, som har oplyst følgende:

”Sundhedskortet i sin nuværende form koster 1,93 kr. pr. kort at fremstille, ifølge en beregning fra 2012. Hertil kommer udgifter til porto.

Det blev senest i 2011 undersøgt, hvad det ville koste at udforme det nuvÌrende sundhedskort som et identifikationskort med billede. De tre primÌre udgifter til et sundhedskort med billede vedrører produktion af kort, administration og porto. Udgiftsvurderingerne er behÌftet med betydelig usikkerhed.

  • Produktion: Det anslĂĽs, at udgiften til produktion af sundhedskort med billede vil variere mellem 9 – 25 kr. pr. kort, alt efter kvalitet og hvilken egenskaber (chip, magnetstribe, m.v.), kortet skal have. En pris pĂĽ ca. 14 kr. pr. kort vurderes at have den fornødne kvalitet, svarende til et kørekort, der sikrer mod forfalskning.
  • Administration: Det anslĂĽs, at udgiften til administration af sundhedskort vil vĂŚre ca. 50-100 kr. pr. kort, idet det er forventningen, at borgere ved tilføjelse af billede pĂĽ kortet som udgangspunkt skal møde op i borgerservicecentret, da det skal verificeres, at kortindehaver og billede er overensstemmende. I dag bliver sundhedskortene sendt ud automatisk pr. post.
  • Porto: 10 kr. pr. kort. Samme pris, uanset om der er billede pĂĽ eller ej.

    Merudgifterne ved at tilføje billede pü sundhedskortet vil derfor vÌre ca. 12 kr. for produktion alt efter kortets kvalitet og egenskaber og 50-100 kr. for administration.

Sundheds- og Ældreministeriet bemærker, at formålet med sundhedskortet er at dokumentere retten til ydelser efter sundhedsloven, jf. sundhedslovens § 12, stk. 1.

Sundhedskortet er derfor i sin nuværende form ikke at betragte som et identifikationskort”.

Jeg kan henvise til Sundheds- og Ældreministeriets svar.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.