B 50. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 6. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.

Vist 224 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 – Samling: 2009-10 – om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

5. januar 2010

Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 РB 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).

Trans-Danmark st√łtter beslutningsforslaget om en styrket indsats over for hadforbrydelser, men henstiller, at transk√łnnede n√¶vnes specifikt p√• lige fod med andre persongrupper.

Forslagets bemærkninger
I bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget fremg√•r det, at beslutningsforslaget ogs√• er t√¶nkt omfattende transk√łnnedetransvestitter og transseksuelle.
Desv√¶rre m√• det i “Bem√¶rkninger til forslaget” under punktet “Form√•l” konstateres, at transk√łnnede ikke er n√¶vnt og derfor m√• v√¶re t√¶nkt omfattet af “m.v.” og tilsvarende under punktet “En styrket indsats imod hadforbrydelser“, hvor transk√łnnede m√• v√¶re t√¶nkt omfattet af “el.lign.”.

Trans-Danmark finder det utilfredsstillende, at transk√łnnede ikke n√¶vnes specifikt p√• lige fod med andre persongrupper.

Straffeloven
Forslagsstillerne foresl√•r, at der i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 tilf√łjes “k√łn, alder eller handicap”.
Med ordet “k√łn” t√¶nker forslagsstillerne p√• transk√łnnede. Det er imidlertid et upr√¶cist ord. Forslagsstillerne har da ogs√• tilf√łjet: “”k√łn” medtages s√¶rlig med henblik p√• transk√łnnede og skal s√•ledes ikke anvendes i bred forstand til at d√¶kke diverse forbrydelser som f.eks. udf√łres af m√¶nd imod kvinder.”

Trans-Danmark finder brugen af ordet “k√łn” uheldig og foresl√•r, at det √¶ndres til “k√łnsidentitet/transk√łnnethed“, hvorved der ikke er behov for at fremh√¶ve forskellige omr√•der, hvor bestemmelsen ikke er t√¶nkt anvendt.

§ 266 b
Trans-Danmark henstiller endvidere, at der i straffelovens § 266 b, der lyder
“Den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.”,

indf√łjes “k√łnsidentitet/transk√łnnethed“, s√•ledes at transk√łnnede specifikt n√¶vnes i bestemmelsen p√• lige fod med andre persongrupper.

Rådgivning, vejledning og oplysningsindsats
Trans-Danmark finder det positivt med √łget r√•dgivning, vejledning og oplysning og stiller sig i den forbindelse til r√•dighed og beder om at foreningen n√¶vnes ved navn p√• lige fod med andre organisationer.

Med venlig hilsen
Trans-Danmark

Karin Astrup.
Formand

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 5/1-10 fra Trans-Danmark, jf. B 50 – bilag 1.

[Til indhold] Svaret
Der kan henvises til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende beslutningsforslaget.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Trans-Danmark – bilag nr. 1.
Henvendelsen fra Trans-Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.