B 50. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 1. februar 2010. Svar svar den 19. februar 2010.

Vist 205 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 – Samling: 2009-10 – om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 1. februar 2010 sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen
Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

28. januar 2010.

Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 РB 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) foranlediget af Folketingets 1. behandling af beslutningsforslaget.

Det er med stor beklagelse, at foreningen i referatet fra Folketingets 1. behandling tirsdag den 26. januar 2010 af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted kan l√¶se, at Justitsministeren betegner k√łnsidentitet som en seksuelle orientering.
Justitsministeren udtalte:
“For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnethed eller transseksuel. S√• der er alts√• ikke nogen merv√¶rdi p√• det her punkt i forslaget.”

K√łnsidentitet er ikke en seksuelle orientering. K√łnsidentitet drejer sig om en persons indre opfattelse af sit k√łn. Hos transk√łnnede er der ikke overensstemmelse mellem det biologisk k√łn og den indre k√łnsidentitet, og det har ikke noget med seksuelle orientering at g√łre.

Justitsministerens udtalelse er derfor st√¶rkt kritisabel, og forh√•bentlig er der tale om en uheldig fortalelse fra Justitsministerens side, som han straks b√łr rette.

Foreningen er bekendt med, at transk√łnnede er omfattet af straffelovens ¬ß 81 , stk. 6 p√• trods af, at k√łnsidentitet ikke specifikt er n√¶vnt i bestemmelsen. Foreningen finder det imidlertid forkert -ja n√¶rmest diskriminerende, at det sker gennem begrebet “seksuelle orientering“.

Uagtet hvilke holdning de enkelte partier har til beslutningsforslaget, beder foreningen om, at k√łnsidentitet bliver indf√łjet direkte i lovteksten – ikke alene i straffeloven, men ogs√• i de adskillige andre love, hvor transk√łnnede/k√łnsidentitet er henvist til at v√¶re omfattet af begrebet “seksuelle orientering“.

Med venlig hilsen.

Karin Astrup.
Formand for Trans-Danmark.

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. januar 2010 fraTrans-Danmark, jf. B 50 – bilag 3.

[Til indhold] Svaret
Der kan henvises til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende beslutningsforslaget.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen fra Trans-Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.