B 50. Bilag 5. Spgsm. 5. LGBT Danmark har den 4. februar 2010 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 8. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.

Vist 210 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 4. februar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 – Samling: 2009-10 – om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 8. februar 2010 sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Bem√¶rkninger til f√łrstebehandlingen af B 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)

04-02-2010

Justitsministeren n√¶vnte i sin indledende tale ved behandlingen af B 50: “For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnet eller transseksuel.”

Dette beror imidlertid på en alvorlig misforståelse. En misforståelse, der desværre er vidt udbredt, og som skaber uklarhed i både lovgivning og -fortolkning. Nogle eksempler:

 1. Kjole-Ole sagen f√łrte til b√łdeforl√¶g efter lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv., dvs. under henvisning til seksuelle orientering
 2. I Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 14/2009 d√łmmer man en pornoklub for forskelsbehandling efter lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder, idet kvinder og transvestitter kommer gratis ind, mens m√¶nd skal betale. Efter afg√łrelsens ordbrug tolkes transvestitter ind under k√łn.

Ogs√• i lovgivningen findes en fejlagtig brug af seksuelle orientering: Sundhedslovens ¬ß 115 om kastration henviser til ans√łgerens k√łnsdrift. Bestemmelsen regulerer transseksuelles adgang til kastration, men transseksuelle s√łger ikke kastration pga. k√łnsdriften men pga. k√łnsidentiteten 1.

Denne betydelige uklarhed er yderst uheldig, da den medf√łrer, at transpersoners beskyttelse mod forskelsbehandling og hadforbrydelser bliver utydelig. Det er ikke mindst uheldigt i betragtning taget, at gruppen af transpersoner er en af de mest stigmatiserede grupper i samfundet. Landsforeningens levevilk√•rsunders√łgelse fra sidste sommer viste f.eks. at 2/3 af alle transpersoner aldrig havde talt med nogen om deres k√łnsidentitet, ligesom transpersoner var tydeligt mere diskriminerede og p√• anden vis udsatte, end homo- og biseksuelle 2.

Som bilag til denne skrivelse medsendes foreningens pjece Den lille gr√łnne om LGBT, der giver en enkel introduktion til begreberne 3.

Det er p√• denne baggrund, det anbefales, at k√łnsidentitet medtages som beskyttelsesgrund.

Justitsministeren argumenterede endvidere for, at offer ikke i almindelighed skal sp√łrges, om vedkommende mener, der kunne v√¶re tale om en hadforbrydelse.
Dette er uheldigt, da det ikke b√łr v√¶re offerets opgave at kende lovgivningens forskellige facetter og dermed vide, hvad en hadforbrydelse er i juridisk forstand, for at kunne bringe den relevante bestemmelse i anvendelse.

Justitsministeren bem√¶rkede ogs√•, “at man, i det omfang de enkelte politikredse finder anledning hertil, naturligvis lokalt kan samle ekspertisen om s√¶rlige aspekter af h√•ndteringen af hadforbrydelser. Et eksempel herp√• er K√łbenhavns Politis oprettelse af en s√¶rlig kampagnestab i forbindelse med kampagnen ¬ĽSTOP hadforbrydelser¬ę.”

Kampagnen blev til i forbindelse med World Outgames 2009, og var et samarbejde mellem K√łbenhavns Politi, K√łbenhavns Kommune, Outgames, Institut for Menneskerettigheder og landsforeningen. Relevansen af kampagnen blev understreget af, at der faktisk skete to hadforbrydelser i forbindelse med arrangementet.

Landsforeningen finder det overordentligt prisv√¶rdigt, at K√łbenhavns Kommune og K√łbenhavns Politi her er s√• langt fremme i indsatsen for at beskytte borgerne mod hadforbrydelser, men kan ikke ignorere, at initiativerne er blevet til som en konsekvens af manglende initiativer p√• statsligt niveau.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson

Noter
 1. [Retur] Se ogs√• K√łnsskifte – juridisk set, Marianne Holdgaard og Bettina Lemann Kristiansen, Jurist- og √ėkonomforbundets Forlag (2004)
 2. [Retur] Lige og ulige? – Homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnedes levevilk√•r, Leyla Gransell og Henning Hansen, CASA (Juni 2009).
 3. [Retur] Kan også downloades her:
  Linket til var til LGBT Danmark, hvor den imidlertid ikke mere findes.
  Den lille gr√łnne om LGBT
  findes derimod hos Panbloggen. [Den 9. februar 2020. Tina Thranesen]

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. februar
2010 fra LGBT Danmark, jf. B 50 – bilag 5.

[Til indhold] Svaret
LGBT Danmark anf√łrer i henvendelsen bl.a., at det er uheldigt, at ofre for forbrydelser ikke i almindelighed skal sp√łrges, om vedkommende mener, at der kunne v√¶re tale om en hadforbrydelse.

Jeg kan i den anledning henvise til mine bem√¶rkninger under 1. behandlingen den 26. januar 2010 af beslutningsforslag nr. B 50. Som jeg i den forbindelse gav udtryk for, er det min opfattelse, at den politibetjent, som modtager en anmeldelse, er fuldt ud i stand til p√• baggrund af alle sagens omst√¶ndigheder at vurdere, om det er relevant at sp√łrge offeret, om der eventuelt kan v√¶re tale om en hadforbrydelse.

Som det ogs√• blev fremh√¶vet under 1. behandlingen, vil sp√łrgsm√•l, som refererer til anmelderens race, seksuelle orientering mv., efter omst√¶ndighederne kunne opfattes som en irrelevant og st√łdende snagen i anmelderens rent private forhold. En ordning, hvorefter enhver anmelder af en forbrydelse automatisk skal sp√łrges, om anmelderen mener, at der foreligger en hadforbrydelse, ville derfor efter min opfattelse v√¶re b√•de un√łdvendig og uhensigtsm√¶ssig.

Jeg kan i √łvrigt henvise til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende beslutningsforslaget.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 5.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.