B 50. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2010.

Vist 235 gange.
Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted tirsdag den 26. januar 2010 fra kl. 1850 til kl. 2015 som punkt 9 på dagsordenen.
Som afslutning på debatten blev beslutningsforslaget oversendt til Retsudvalget til videre behandling.

De enkelte partiers stillingstagen til beslutningsforslaget
Bem√¶rkninger fra de f√• politikere, der p√• den ene eller anden m√•de omtalte transk√łnnede
Hele debatten ordret fra Folketingets referat

Partiernes stillingtagen til beslutningsforslaget

Partinavn og ordf√łrer Ja/nej til forslaget
Det Konservative Folkeparti (regeringsparti) – Ordf√łrer, Tom Behnke. Nej
Venstre (regeringsparti) – Ordf√łrer, Irene Simonsen. Nej
Socialistisk Folkeparti – SF (forslagsstiller) Ordf√łrer, Kamal Qureshi. Ja
Dansk Folkeparti – Ordf√łrer, Marlene Harps√łe. Nej
Socialdemokratiet – Ordf√łrer, Flemming M√łller Mortensen. Ja
Det Radikale Venstre – Ordf√łrer, Lone Dybkj√¶r. Ja
Enhedslisten – Ordf√łrer, Per Clausen. Ja
Liberal Alliance. Deltog ikke i debatten. Uoplyst

Bemærkninger fra enkelte politikere
Justitsministeren, Brian Mikkelsen
For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnet eller transseksuel. S√• der er alts√• ikke nogen merv√¶rdi p√• det her punkt i forslaget. [Udtalelsen i indl√¶gget]

Kamal Qureshi (SF)
Justitsministeren siger, at man ikke beh√łver at indf√łje k√łn som et kriterium for hadforbrydelser, fordi det er d√¶kket under seksuelle orientering. Det er jo direkte forkert. Personer, som er transseksuelle, eller personer, som er transpersoner, har ikke en anden seksualitet eller seksuelle orientering, det har de alts√• ikke. De har ikke en anden seksuelle orientering – af den grund – og det er lige pr√¶cis den tilf√łjelse, som gruppen af Trans-Danmark har bedt os om at indf√łje, fordi de ikke er omfattet af den eksisterende lovgivning. [Udtalelsen i indl√¶gget]

Flemming M√łller Mortensen (S)
Med hensyn til k√łnsp√łrgsm√•l er det vigtigt at afd√¶kke, hvorledes loven tolker hadforbrydelser mod transk√łnnede, som i dag er en s√¶rlig udsat gruppe. Det b√łr s√•ledes overvejes, om betegnelsen k√łn skal erstattes med betegnelsen k√łnsidentitet, s√• hadforbrydelser p√• transk√łnnede kan rubriceres som hadforbrydelser. [Udtalelsen i indl√¶gget]

Folketingets debat om beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser
9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 50:
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat af Kamal Qureshi (SF) m.fl.

Kl. 18:50
Forhandling

Fjerde n√¶stformand (Helge Adam M√łller):
Forhandlingen er √•bnet, og den f√łrste, der f√•r ordet, er justitsministeren.

Kl. 18:50
Justitsministeren, Brian Mikkelsen:
Efter beslutningsforslaget p√•l√¶gges regeringen at sikre, at politiet indsk√¶rpes pligten til at unders√łge motivet i forbindelse med potentielle hadforbrydelser.

Jeg vil gerne starte med at sl√• fast, at det naturligvis er fuldst√¶ndig uacceptabelt, at mennesker bliver udsat for chikane og det, der er v√¶rre, p√• grund af f.eks. deres seksuelle orientering eller religion. Det er da ogs√• et helt grundl√¶ggende princip i det danske samfund, at ingen m√• uds√¶ttes for forskelsbehandling p√• grund af etnisk tilh√łrsforhold, tro, politisk overbevisning eller seksuelle orientering. Derfor tror jeg ogs√•, at vi alle sammen i bund og grund kan v√¶re enige i intentionerne bag beslutningsforslaget. Men n√•r det er sagt, vil jeg gerne her indledningsvis sl√• fast, at regeringen ikke kan st√łtte beslutningsforslaget p√• trods af de gode intentioner i forslaget. Det vil jeg gerne uddybe.

Den f√łrste del af beslutningsforslaget l√¶gger op til, at politiet indsk√¶rpes pligten til at unders√łge motivet i forbindelse med potentielle hadforbrydelser. Der tales om en landsd√¶kkende handlingsplan for at √łge politiets opm√¶rksomhed p√• og kompetencer til at h√•ndtere hadforbrydelser. Form√•let skulle v√¶re at sikre, at politiet indsamler den forn√łdne dokumentation til, at straffen i en given straffesag kan sk√¶rpes med henvisning til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, som opregner en r√¶kke forhold, der i almindelighed skal indg√• i sk√¶rpende retning ved straffens fasts√¶ttelse.

Efter min opfattelse er der imidlertid ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt behov for yderligere tiltag til at sikre politiets opm√¶rksomhed p√• hadforbrydelser. Regeringen har s√•ledes allerede iv√¶rksat flere tiltag for at styrke politiets indsats over for hadforbrydelser, hvilket jeg bl.a. havde lejlighed til at redeg√łre for i december under min mundtlige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 488.

Politiets nye sagsbehandlingssystem f√•r s√•ledes et s√¶rligt felt til registrering af mulige hadforbrydelser. Det skal v√¶re med til at sikre, at hver enkelt sagsbehandler hos politiet og anklagemyndigheden husker at overveje, om gerningen har et s√¶rligt motiv og eventuelt udg√łr en hadforbrydelse. Herudover kan jeg n√¶vne, at K√łbenhavns Politi sidst i januar udsendte en informationsfolder og en vejledning i sagsbehandling og efterforskning af sager om hadforbrydelser. Form√•let hermed er at sikre, at politiet i forbindelse med den indledende sagsbehandling husker at stille sp√łrgsm√•l til ofrets og eventuelle vidners opfattelse af motivet til forbrydelsen.

Jeg vil ogs√• gerne n√¶vne, at K√łbenhavns Politi indg√•r i et t√¶t samarbejde med interesseorganisationer og andre relevante akt√łrer p√• omr√•det, herunder Det Kriminalpr√¶ventive R√•d, Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske og repr√¶sentanter for etniske minoritetsgrupper. Samarbejdet har til form√•l at styrke indsatsen over for hadforbrydelser og sikre, at flere potentielle hadforbrydelser anmeldes til politiet, og, hvad der ogs√• centralt i denne sammenh√¶ng, at ofrene selv er opm√¶rksomme p√•, hvor vigtigt det er, at politiet bliver gjort bekendt med det mulige motiv for overgrebet. Der er s√•ledes allerede stor opm√¶rksomhed p√• denne type forbrydelser hos politiet.

Efter beslutningsforslaget skal der ogs√• oprettes en ny task force undrer Rigspolitiet. Dertil vil jeg gerne sige, at det afg√łrende for mig at se f√łrst og fremmest er, at alle relevante medarbejdere i landets politikredse er opm√¶rksomme p√• forhold, der kan tyde p√•, at en forbrydelse har et s√¶rlig hadrelateret motiv. Dern√¶st er det ogs√• afg√łrende, at s√•danne forhold registreres p√• sagen, s√• det indg√•r i den videre efterforskning. Her tror jeg alts√• ikke at en s√¶rlig task force skulle have nogen s√¶rlig merv√¶rdi.

En central task force kan have v√¶rdi, n√•r vi taler om mere komplekse former for kriminalitet som f.eks. menneskehandel, √łkonomisk kriminalitet. Men hadforbrydelser er jo ikke knyttet til s√•dan en speciel politifaglig ekspertise inden for et bestemt omr√•de, for flere former for kriminalitet kan v√¶re motiveret af ofrets etniske oprindelse, seksuelle orientering m.v. I mange tilf√¶lde er der jo tale om vold eller h√¶rv√¶rk og lignende forbrydelser, som politi og anklagemyndighed lokalt fuldt ud er i stand til at h√•ndtere. Det vil derfor v√¶re forkert, at man s√• at sige overf√łrer ansvaret for bek√¶mpelse af hadforbrydelser til en s√¶rlig enhed under Rigspolitiets. Indsatsen b√łr forblive forankret og integreret i politiarbejdet i de enkelte politikredse. P√• den baggrund kan regeringen ikke st√łtte oprettelsen af en s√¶rlig task force under Rigspolitiet.

Jeg kan ogs√• henvise til, at der allerede centralt i politiet er fokus p√• hadforbrydelser – PET kortl√¶gger s√•ledes omfanget og karakteren af hadforbrydelser i Danmark i forbindelse med den √•rlige RACI-redeg√łrelse, som jeg lige straks vil vende tilbage til. Endelig vil jeg n√¶vne, at man, i det omfang de enkelte politikredse finder anledning hertil, naturligvis lokalt kan samle ekspertisen om s√¶rlige aspekter af h√•ndteringen af hadforbrydelser. Et eksempel herp√• er K√łbenhavns Politis oprettelse af en s√¶rlig kampagnestab i forbindelse med kampagnen ¬ĽSTOP hadforbrydelser¬ę.

Kl. 18:55

Forslagsstillerne opfordrer ogs√• til, at der oprettes et permanent register over b√•de hadforbrydelser, der er f√łrt til dom, og hadforbrydelser, der ikke er f√łrt til dom. Hertil vil jeg gerne sige, at regeringen naturligvis anerkender vigtigheden af, at der indsamles s√• meget information som muligt p√• omr√•det. Samtidig er det dog vigtigt, at den egentlige politiindsats ikke overskygges af et nyt registrerings- og indberetningssystem ved siden af de ordninger, som allerede findes i dag, for hadforbrydelser registreres s√•dan set allerede i dag.

Jeg kan af ordninger bl.a. n√¶vne, at politiets indberetninger forel√¶gges som sager om straffelovens ¬ß 266b om racisme og sager om racediskriminationsloven. Efter denne ordning skal alle sager af denne type forel√¶gges Rigsadvokaten, der herefter vurderer, om der er grundlag for at rejse tiltale i den p√•g√¶ldende sag. Derudover skal sp√łrgsm√•let om afvisning af anmeldelser eller indstilling af efterforskning altid forel√¶gges vedkommende statsadvokat med en indstilling om, hvorfor anmeldelsen b√łr afvises eller efterforskningen indstilles. Der er s√•ledes stort fokus p√• denne type potentielle hadforbrydelser fra anklagemyndighedens side.

Som et andet eksempel p√• registrering af hadforbrydelser vil jeg gerne vende tilbage til PET’s RACI-redeg√łrelse, der bygger p√• en ordning, hvor alle kriminelle forhold med en mulig ekstremistisk baggrund indberettes til efterretningstjenesten. Baggrunden for udvidelsen af ordningen, som man gennemf√łrte 1. januar 2009, har v√¶ret et √łnske om at skabe en bredere og mere samlet kortl√¶gning af hadforbrydelser. Form√•let med udvidelsen er s√•ledes netop at skabe det overblik over omfanget og karakteren af hadforbrydelser, som forslagsstillerne eftersp√łrger. Efter den nye ordning indhenter PET selv de relevante oplysninger direkte fra politiets sagsbehandlingssystem. Dermed sikres en h√łjere grad af ensartethed. Ordningen vil endvidere give et mere d√¶kkende og nuanceret billede af hadforbrydelser i Danmark.

Men til trods for de forskellige indberetningsordninger kan det jo meget vel v√¶re rigtigt, at der er et stort antal hadforbrydelser, som ikke anmeldes eller ikke f√łres til doms. Der kan godt v√¶re et stort m√łrketal, n√•r vi taler om antallet af hadforbrydelser i Danmark. Derfor har vi jo ogs√• fra Justitsministeriets forskningspulje sidste √•r bevilget penge til Institut for Menneskerettigheder bl.a. med henblik p√• at f√• belyst, hvorfor politiet s√• forholdsvis sj√¶ldent registrerer hadforbrydelser. N√•r resultatet af den redeg√łrelse foreligger, vil regeringen naturligvis overveje, om der er behov for at iv√¶rks√¶tte yderligere tiltag p√• dette punkt.

Regeringen p√•l√¶gges ogs√• at frems√¶tte lovforslag, s√• ofrets k√łn, alder og handicap tilf√łjes til straffelovens ¬ß 81, nr. 6 om forhold, som i almindelighed skal till√¶gges sk√¶rpet v√¶gt ved strafudm√•lingen. For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. [Retur] Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnet eller transseksuel. S√• der er alts√• ikke nogen merv√¶rdi p√• det her punkt i forslaget. straffelovens ¬ß 81, nr. 6 omfatter ikke alder og handicap, men hvis motivet for en forbrydelse har baggrund i offerets alder eller handicap vil dette kunne till√¶gges betydning i medf√łr af straffelovens ¬ß 81, nr. 10. If√łlge denne bestemmelse skal det indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningsmanden har udnyttet forurettedes v√¶rgel√łse stilling, hvilket jo f.eks. kan v√¶re h√łj eller lav alder eller handicap.

Straffeloven giver s√•ledes allerede i dag mulighed for at l√¶gge v√¶gt p√•, at en forbrydelse er motiveret i offerets alder eller handicap. Det er derfor regeringens opfattelse, at der ikke er behov for at tilf√łje yderligere henvisninger i loven som foresl√•et.

Forslagsstillerne √łnsker herudover, at sager om hadforbrydelser skal kunne henvises til konfliktr√•d. Der synes jeg det er vigtigt at fremh√¶ve, at allerede den 1. januar i √•r gennemf√łrte vi en permanent og landsd√¶kkende ordning om anvendelse af konfliktr√•d i straffesager. Konfliktr√•d kan anvendes i alle typer straffesager, hvor man kan identificere et offer, og hvor betingelserne for konfliktr√•d i √łvrigt er opfyldt, herunder at gerningsmanden i det v√¶sentlige har tilst√•et, og at begge parter √łnsker at deltage i konfliktr√•d. S√• heller ikke p√• det punkt l√¶gger beslutningsforslaget op til noget nyt.

Kl. 19:00

Regeringen p√•l√¶gges desuden at unders√łge en model for styrkelse af r√•dgivning og vejledning af personer, som uds√¶ttes for hadforbrydelser. Det er bestemt vigtigt, at der er mulighed for tilstr√¶kkelig r√•dgivning og vejledning. I den forbindelse vil jeg gerne fremh√¶ve, at regeringen meget snart forventer at kunne freml√¶gge en ny og opdateret handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte. Handlingsplanen vil bl.a. omfatte initiativer, der har s√¶rligt fokus p√• at styrke mulige ofres kendskab til deres rettigheder og klagemuligheder.

Som et sidste element i beslutningsforslaget skal der udarbejdes materiale til, at man i folkeskolen kan diskutere opfattelser af k√łn, seksualitet og etnicitet ud fra et diskriminations- og ligestillingsperspektiv. Jeg vil gerne sl√• fast, at oplysning, information og diskussion uden tvivl er et af de mest effektive midler til at opn√• st√łrre tolerance og bek√¶mpe diskrimination og fordomme i vores samfund. Jo tidligere, vi s√¶tter ind med den indsats, desto bedre.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Undervisningsministeriet allerede i 2006 udgav undervisningsmaterialet ¬ĽUndervisning i demokrati¬ę til grundskoler og ungdomsuddannelser. Materialet behandler emner som grundl√¶ggende demokratiske v√¶rdier, ekstremisme og anvendes i dag af b√•de grundskoler og p√• ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udgav endvidere i oktober 2009 undervisningsmaterialet ¬ĽUdsigt til indsigt¬ę om k√łn, etnicitet og ligestilling, der fokuserer p√• b√łrns rolle og forst√•else i forhold til k√łn, etnicitet og ligestilling. Dette materiale henvender sig til elever og l√¶rere p√• 4.-6. klassetrin og er lagt ud til fri afbenyttelse p√• Danmarks undervisningsportal. Den indsats, forslagsstillerne eftersp√łrger, er s√•ledes efter min opfattelse allerede i fuld gang.

Hvis jeg her skal samle op p√• min besvarelse og mine bem√¶rkninger, vil jeg sige, at regeringen bestemt tager bek√¶mpelse af hadforbrydelser meget, meget alvorligt. Bare inden for det sidste √•r er b√•de politiets registreringer og PET’s indberetningsordning blevet forbedret og udvidet, og samtidig har politiet iv√¶rksat initiativer om oplysning og samarbejde b√•de internt og eksternt.

Efter regeringens opfattelse kan politiets indsats imidlertid ikke stå alene. Bekæmpelse af hadforbrydelser er en opgave, der kræver hele samfundets deltagelse. Bl.a. for at sikre dette fremlægger regeringen inden for kort tid en omfattende handlingsplan med fokus på ligebehandling. Regeringen har endvidere afsat midler til forskning i registrering af hadforbrydelser. Regeringen har således allerede ydet og vil fortsætte med at yde en prioriteret indsats for at bekæmpe hadforbrydelser i Danmark.

Jeg synes, at SF med det her beslutningsforslag har sat et vigtigt emne p√• dagsordenen, men, som det er fremg√•et, g√łr regeringen allerede en meget betydelig indsats p√• omr√•det. Regeringen kan derfor ikke st√łtte beslutningsforslaget af de grunde, som jeg har n√¶vnt.

Kl. 19:04

Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi for en kort bemærkning.

Kl. 19:04
Kamal Qureshi (SF):
Tak. Det er jo virkelig et sk√łnmaleri, der bliver malet, af, at tingene er i orden, og at der er blevet gjort en masse i forvejen. S√• jeg kunne blive fristet til at sp√łrge justitsministeren, hvordan han selv synes det g√•r, n√•r man efter Justitsministeriets egen offerunders√łgelse har en formodning om, at der er ca. 12.000 sager relateret til hadkriminalitet – vi taler om voldssager. Af dem er der lidt over 5.000, der bliver anmeldt til politiet. Af de lidt over 5.000 tilf√¶lde med hadkriminalitet som ekstra aspekt, som politiet kommer i kontakt med, bliver der f√łrt 10 sager ved domstolene – 10 sager sidste √•r. Det er ikke forf√¶rdelig effektiv kriminalitetsbek√¶mpelse eller kriminalitetsforebyggelse fra en justitsminister, som plejer at tale om, at man tager kriminalitet alvorligt, n√•r man ud af 12.000 sager og lidt over 5.000 anmeldelser rejser 10 sager.

Kl. 19:05
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Justitsministeren.

Kl. 19:05
Justitsministeren, Brian Mikkelsen:
Vi tager det meget alvorligt. Derfor er det ogs√• en prioriteret indsats fra regeringens side, fra politiets side og fra anklagemyndighedens side. Og specielt n√•r vi taler om offerunders√łgelsen, som vi jo selv har st√•et for, skal man selvf√łlgelig tage det antal, der n√¶vnes, meget alvorligt.

Men det er ogs√• vigtigt, n√•r man unders√łger tingene, at man ser p√•, hvad baggrunden er for den unders√łgelse. Hvis man g√•r ind i den unders√łgelse, som vi har lavet, vil man se, at det er personens egen oplevelse og indtryk, som danner baggrund for, at den p√•g√¶ldende mener at have v√¶ret udsat for en hadforbrydelse. Men der er det vigtigt at understrege, at offerets egen oplevelse jo ikke s√•dan kan st√• inde for en vurdering af, om det er en hadforbrydelse eller ej. Det m√• politiet og domstolssystemet jo alts√• unders√łge. Der kan v√¶re andre omst√¶ndigheder, som offeret m√•ske ikke kender til, der kan have betydning for, om offeret har ret i sin oplevelse af at have v√¶ret udsat for en hadforbrydelse.

Jeg kan godt forestille mig en episode, som m√•ske umiddelbart fremst√•r som motiveret af offerets etniske baggrund, fordi gerningsmanden er fremkommet med racistiske sk√¶ldsord, men efter yderligere efterforskning kan det jo godt v√¶re, at det er en helt anden konflikt mellem de to parter, det viser sig at handle om. Diskriminerende udtryk kan selvf√łlgelig v√¶re s√•rende for offeret, men det er ikke ensbetydende med, at det er en hadforbrydelse, at man s√• bliver overfaldet i den forbindelse.

Kl. 19:06
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 19:06
Kamal Qureshi (SF):
Jeg kunne jo st√• her og n√¶vne en masse sager, hvor justitsministeren plejer at handle anderledes, selv om problemets omfang slet ikke er i den st√łrrelsesorden, som vi taler om her. Men det er, som om at fordi der er tale om mindretal, der bliver overfaldet, s√• t√¶ller det lidt mindre.

Jeg kan jo passende citere justitsministeren fra den debat, som justitsministeren selv refererede til. Her siger justitsministeren Рog jeg citerer Рat det jo er en glædelig omstændighed, at der kun er registreret ti sager. Og justitsministeren fortsætter: Der er jo ret stor forskel på at anmelde og rejse sager, så derfor er jeg glad for, at der er så få sager som overhovedet muligt.

Det er jo ikke sådan, justitsministerens logik plejer at være: at der foregår en masse kriminalitet, men så længe der bliver rejst få sager, er det et succeskriterium i sig selv. Det er klart, at hvis det er succeskriteriet, kan man sige, at alt jo er supergodt i Justitsministeriet.

Kl. 19:07
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ministeren.

Kl. 19:07
Justitsministeren, Brian Mikkelsen:
Alts√•, r√¶sonnementet er jo, i forbindelse med sp√łrgsm√•lsdebatten b√•de i g√•r og i dag og i morgen, at jo f√¶rre anmeldelser i forhold til antal forbrydelser, jo bedre. Det er stadig v√¶k et godt og sundt r√¶sonnement.

Man skal lige huske p√•, at det er en prioriteret opgave for politiet og anklagemyndigheden. De sager, der har v√¶ret, er blevet behandlet fuldst√¶ndig efter bogen. Det er s√•dan, at man ogs√• registrerer det. Det er s√•dan i den her verden, vi lever i, at politiet er meget, meget opm√¶rksomme p√• det, for det er en sk√¶rpende omst√¶ndighed. Derfor er anklagemyndigheden ogs√• opm√¶rksom p√• det. S√• politiet h√•ndterer det her professionelt, det g√łr anklagemyndigheden ogs√•. Og de sager, der er, vil selvf√łlgelig blive h√•ndteret med meget, meget stor intensitet og meget stor opm√¶rksomhed, for det er vigtige sager.

Kl. 19:08
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen, kort bem√¶rkning.

Kl. 19:08
Flemming M√łller Mortensen (S):
Mange tak. Jeg vil lige sp√łrge ind til det med registrering. For justitsministeren siger jo ogs√•, at der givetvis er et stort antal m√łrke tal eller tilf√¶lde i den her sammenh√¶ng, og ministeren giver udtryk for, at det naturligvis ville v√¶re rigtig godt at f√• et mere n√łjagtigt billede af de her m√łrke tal.

Er det ikke korrekt, at hvis en er blevet overfaldet og der sker en anmeldelse, er det s√•dan i dag, at politibetjenten, som afh√łrer eller lytter til voldsofferet, ikke direkte skal sp√łrge voldsofferet, om offeret mener, at vedkommende har v√¶ret udsat for en hadforbrydelse? Ville det ikke v√¶re et meget naturligt og meget let element at indf√łre, at der i s√•dan en rapportskrivning var et fast moment eller tidspunkt, hvor man skulle sp√łrge, om offeret f√łlte, at der kunne v√¶re tale om en hadforbrydelse?

Kl. 19:09
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ministeren.

Kl. 19:09
Justitsministeren, Brian Mikkelsen:
Nej, det synes jeg ikke. Det komplicerer politiets arbejde, og det forvirrer kendsgerningerne i sagen. Politiet har selv en forpligtelse i forbindelse med afh√łring og unders√łgelse til at se p√•, om det er en hadforbrydelse. Og hvis forurettede anf√łrer, at det er en hadforbrydelse, er det en sk√¶rpende omst√¶ndighed. Det bliver registreret. Men det at skulle sp√łrge alle, der har v√¶ret udsat for en voldsforbrydelse, om det var en hadforbrydelse, vil komplicere sagerne, og det vil g√łre opklaringen langt vanskeligere. Man s√¶tter det i et andet perspektiv, end det m√•ske er i. S√• derfor er jeg imod, at alle bliver spurgt om det.

Kl. 19:10
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen.

Kl. 19:10
Flemming M√łller Mortensen (S):
S√•dan som systemet er i dag, vil det v√¶re en sagsbehandler, som, efter at rapporten er skrevet, sidder og skal lave en sk√łnsm√¶ssig vurdering af, om der her er tale om en hadforbrydelse. For mig at se vil det under alle omst√¶ndigheder v√¶re mindre korrekt at bygge det p√• et sk√łn end ved at have adspurgt voldsofferet. Men jeg kan h√łre, at det alts√• ikke er ministerens holdning, at det ville v√¶re tilf√¶ldet. Ministeren siger til geng√¶ld, at det vil vanskeligg√łre opklaringen. Jeg synes, det bestemt ville give en v√¶sentlig mere pr√¶cis angivelse af, om der er tale om en hadforbrydelse eller ej. Men s√• forst√•r jeg ogs√• bedre justitsministerens svar, nemlig at jo f√¶rre anmeldelser, jo bedre. Det her kan jo for mig godt se ud, som om man netop ikke √łnsker, at m√łrketallene skal afd√¶kkes.

Kl. 19:11
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ministeren.

Kl. 19:11
Justitsministeren (Brian Mikkelsen):
Jeg vil gerne have m√łrketallene v√¶k. Det kan godt se ud, som om der er et stort m√łrketal her, og det er jo ogs√• derfor, vi har givet penge til Institut for Menneskerettigheder for at unders√łge de her ting, og det er derfor, der er en prioritering af sagerne hos politiet og anklagemyndigheden. Men nu skal man passe p√•, at man ikke leger politimand i Folketingssalen, og det, at man i forbindelse med afh√łringer og unders√łgelser beder politifolk om at stille et sp√łrgsm√•l om, om det er en hadforbrydelse eller ej, vil alt andet lige komplicere opklaringen af sager. For man kan komme til at putte en sag ind i et forkert perspektiv, i en forkert kontekst. Politifolk vurderer jo hver eneste dag, n√•r de afh√łrer og unders√łger sager, hvilken relation man skal putte den sag ind i, og en af de forpligtelser, de har, er ogs√• at unders√łge, om det er en hadforbrydelse eller ej. Og hvis det er det, unders√łges det ud fra, om det er en hadforbrydelse. Men hvis man skal sp√łrge alle, om det er en hadforbrydelse og man unders√łger alting ud fra det, kan en banal voldssag f√• et helt andet perspektiv, en helt anden form for efterforskning, som er meget mere kompliceret, end hvis man bare rubricerede det som den voldssag, det var.

Kl. 19:12
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til justitsministeren. S√• er det Venstres ordf√łrer, fru Irene Simonsen.

Kl. 19:12
(Ordf√łrer) Irene Simonsen (V):
Det beslutningsforslag, som SF har fremsat, handler om en styrket indsats mod forbrydelser, der er motiveret af offerets seksualitet og etnicitet – eller med andre ord om en styrket indsats over for hadforbrydelser. Der er ingen tvivl om, at vi i Venstre tager stor afstand fra hadforbrydelser, og vi synes bestemt ogs√•, at det er meget vigtigt, at der g√łres en aktiv indsats for at mindske, forebygge og stoppe hadforbrydelser.

Forslagsstillerne √łnsker med forslaget her en √¶ndring af straffelovens ¬ß 81, stk. 6. De √łnsker ogs√• at oprette en s√¶rlig task force under Rigspolitiet, som kan rykke ud i forbindelse med hadforbrydelser. De vil ligeledes have iv√¶rksat en registrering af hadforbrydelser i Danmark. De vil gennem anvendelsen af konfliktr√•d og en forbedret vejledning styrke indsatsen p√• offersiden. Nu vil jeg ikke s√•dan st√• og tilbagevise det hele. Det har justitsministeren s√•dan set gjort meget fint, og han har netop fortalt om, hvordan stort set alle de initiativer, som SF √łnsker at tage, er iv√¶rksat. De er sat i gang.

Jeg kan godt forst√•, hvis der er nogen, der synes, at det her g√•r for langsomt, og som specielt, n√•r vi ser p√• m√łrketallene, vil sp√łrge om, hvad der sker p√• det her omr√•de. Nu har jeg jo v√¶ret ude af Folketinget i et par √•r og har oplevet, hvordan det er at komme ud at arbejde med lovgivningen. Der er i hvert fald en ting, som i h√łj grad er g√•et op for mig, nemlig at der g√•r et stykke tid, fra man vedtaget noget herinde i det danske Ting, til det bliver f√łrt ud i livet og bliver til noget, vi virkelig kan se i praksis.

Jeg kan ogs√• sige om et af de initiativer, som der f.eks. er taget i forhold til registreringen, er jo, at man i dag registrere, men at man kan g√łre det endnu bedre fremadrettet, n√•r politiet f√•r deres nye it-system, som skal implementeres i juni 2010.

Vi ved godt alle sammen, hvis vi t√¶nker os om, at det tager et stykke tid, f√łr det har en virkning i praksis. Det kan vi √¶rgre os over. Vi kan m√•ske ogs√• begynde at g√łre noget ved det. Men det vil i hvert fald ikke hj√¶lpe p√• d√©t, at der skal ske noget, at s√¶tte flere initiativer i gang. Det kan bekymre mig at g√łre det, for det kan n√¶rmest forsinke nogle af de gode ting, der er sat i gang. Det er faktisk vigtigt, at de folk, der arbejder med omr√•derne, f√•r ro og plads til at f√• det indf√łrt, s√• det ogs√• virker i praksis.

Jeg g√•r ud fra, at ogs√• hr. Kamal Qureshi og SF √łnsker, at det her skal ske, og at der skal ske en praksis√¶ndring, s√• det bliver bedre, s√• vi alle sammen kan opn√• de m√•l, som vi gerne vil. Alts√• at se f√¶rre hadforbrydelser, og at folk ikke skal uds√¶ttes for en forbrydelse p√• grund af, at de tilh√łrer en minoritet. Det kan vi jo kun tage dyb afstand fra alle sammen. Men jeg m√• lige mane til besindelse, s√• de folk, der skal udf√łre det her, kan f√• ro og sikre, at det sker, for der er iv√¶rksat rigtig mange gode initiativer, s√•dan som ministeren fint belyste det i sit indl√¶g.

På baggrund af det kan Venstre ikke stemme for forslaget.

Kl. 19:16
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi for en kort bemærkning.

Kl. 19:16
Kamal Qureshi (SF):
Jeg m√• sige, at min erfaring – is√¶r som enlig far til tre b√łrn – er, at det eneste, der kommer af sig selv, er nullerm√¶nd. S√• hvis man vil se nogle resultater, skal man i hvert fald handle, og man kan sige: Ja, det er da gl√¶deligt, at fru Irene Simonsen har v√¶ret ude og opdaget, at tingene g√•r langsomt. Men de g√•r alts√• endnu langsommere, hvis det er, at der ikke sker noget i Justitsministeriet.

Jeg vil gerne tage et konkret eksempel op her, som blev afvist, hvis man kan sige det s√•dan – alt bliver afvist: Justitsministeren siger, at man ikke beh√łver at indf√łje k√łn som et kriterium for hadforbrydelser, fordi det er d√¶kket under seksuelle orientering. Det er jo direkte forkert. Personer, som er transseksuelle, eller personer, som er transpersoner, har ikke en anden seksualitet eller seksuelle orientering, det har de alts√• ikke. De har ikke en anden seksuelle orientering – af den grund – og det er lige pr√¶cis den tilf√łjelse, som gruppen af Trans-Danmark har bedt os om at indf√łje, fordi de ikke er omfattet af den eksisterende lovgivning. [Retur]

Kl. 19:17
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:17
Irene Simonsen (V):
Jeg vil lige starte med det f√łrste: Jeg kan ogs√• bekr√¶fte, at nullerm√¶nd ikke kommer af sig selv. Det er jeg helt enig i. Men s√• er jeg heller ikke enig l√¶ngere. Nu skal jeg ikke komme udefra og v√¶re meget bel√¶rende, men en gang imellem er det faktisk vigtigt, at vi ogs√• viser alle de mennesker, som skal udf√łre tingene i praksis ude i vores embedsv√¶rk, i vores systemer, en vis respekt i forbindelse med deres arbejde og deres arbejdsindsats. Og jeg kan i hvert fald hilse hr. Kamal Qureshi og sige, at det ikke hj√¶lper at s√¶tte flere ind i forslagene, tv√¶rtimod, det er netop det, der opleves herude. Lad os nu f√• styrket det. Jeg vil godt se dem ude i systemerne, som ikke synes, at det her er et vigtigt emne at tage op. S√• lad dem g√łre det med den dygtighed, de har, og respekt omkring det.

S√• kan jeg undre mig lidt over, at hr. Kamal Qureshi synes, at justitsministeren st√•r og siger noget, der er direkte forkert heroppe. Det tvivler jeg meget p√•, men hr. Kamal Qureshi f√•r mulighed for at stille justitsministeren sp√łrgsm√•l under udvalgsbehandlingen, og s√• kan det v√¶re, at hr. Kamal Qureshi ogs√• bliver klogere p√• det punkt.

Kl. 19:18
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 19:18
Kamal Qureshi (SF):
Jeg er glad for, at vores uenighed trods det, at fru Irene Simonsen har v√¶ret ude, ikke har √¶ndret sig. Det er i hvert fald beroligende, tror jeg, b√•de for hendes og mine v√¶lgere. Jeg vil da sige, at vi selvf√łlgelig m√• f√• afklaret, om det er korrekt, at transpersoner er omfattet af en anden seksuelle orientering. Det er de ikke, men vi kan jo f√• syn for sagn.

Man kan sige, at tilliden til, at Justitsministeriet overhovedet ikke kan lave fejl, ved jeg heller ikke hvor fru Irene Simonsen har fra. Så har hun i hvert fald været væk fra Christiansborg lidt for længe, altså hvis hun mener, at Justitsministeriet slet ikke kan tage fejl i lovgivningen. Det sker jo.

Det er klart, at vi ikke mener, at det g√•r hurtigt nok. Vi mener, at der er for mange af de anmeldelser, der bliver lavet, som ikke kommer for retten. Vi har for f√• registrerede sager, ogs√• efter Justitsministeriets egen offerunders√łgelse. S√• vi synes ikke, det g√•r hurtigt nok, og vi synes, der skal ske noget mere.

Kl. 19:19
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:20
Irene Simonsen (V):
Jeg kan blot f√łlge op p√• det, hr. Kamal Qureshi siger, og konstatere, at vi sammen har brugt mange timer i denne sal og i dette Ting, ogs√• de sene aftentimer eller lange dage som i dag, og har diskuteret meget sp√¶ndende beslutningsforslag og stort set altid v√¶ret uenige, men alligevel, synes jeg nok, med stor respekt for hinandens forskellige holdninger – og det kan jeg da ogs√• takke for.

Men jeg vil stadig v√¶k sige, at jeg synes, det er at g√• meget, meget langt at sige, at k√łnnene ikke er d√¶kket her, og at justitsministeren ikke har d√¶kket sig ind ved at referere lovgivningen rigtigt fra Tingets talerstol. Det kunne v√¶re sp√¶ndende at h√łre, n√•r vi n√•r til hr. Kamal Qureshis tale og indl√¶g, hvorn√•r justitsministeren s√• direkte har refereret lovgivningen forkert.

Kl. 19:20
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen for en kort bem√¶rkning.

Kl. 19:20
Flemming M√łller Mortensen (S):
Jeg bem√¶rker, at ordf√łreren godt er klar over, at der fremover kan laves bedre registreringer af det her emne, alts√• hadforbrydelserne, og s√¶tter sin lid til, at det ogs√• kommer i forbindelse med nye it-systemer. Det mener jeg er korrekt forst√•et. Jeg vil blot sige, at vi jo i Retsudvalget er meget opm√¶rksomme p√•, at it-systemer ikke altid l√łser alle problemer, og de l√łser slet ikke alle problemer til tiden. Jeg skal bare henlede opm√¶rksomheden p√• tinglysningsproblemerne, som vi ogs√• skal diskutere senere p√• ugen.

Ordf√łreren taler meget for, at vi nu skal s√łrge for, at der bliver skabt ro i forhold til politi og anklagemyndighed, og at man nu skal lade dem arbejde med tingene derude. Men jeg m√• alts√• sige, at det, vi skal her fra Folketinget, jo ogs√• er at s√łrge for, at vi altid har skruet ambitionerne op p√• det rette niveau set i forhold til tiden. Derfor m√• jeg sige, at hvis Venstre vedkender sig, at der er et meget stort problem, og vedkender sig, at m√łrketallene givetvis er meget store, s√• kan jeg ikke forst√•, at Venstre ikke vil v√¶re med til allerede nu at lave en v√¶sentlig bedre registrering i stedet for at vente p√• nye it-systemer.

Kl. 19:22
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:22
Irene Simonsen (V):
Nu er vi jo heldigvis ikke i den situation, at vi udelukkende skal vente p√• nye it-systemer. Der er nemlig sat ind p√• flere fronter. For det f√łrste registreres der allerede i dag, og for det andet er der afsat midler af forskningspuljen til at lave en n√¶rmere unders√łgelse af det her. S√• det er jo ikke s√•dan, at der er noget, der st√•r alene her. Vi st√•r ikke og venter p√• kun √©t tiltag. Nej, der er faktisk flere tiltag, der allerede er i gang, og lad os nu se virkningen af dem.

Jeg er n√łdt til at gentage, at jeg er helt sikker p√•, at hvis de folk f√•r arbejdsro og ikke hele tiden fra den her talerstol bliver udsat for – som de i √łvrigt er blevet i de √•r, jeg har v√¶ret aktivt med – beslutningsforslag om, at s√• skal politiet g√łre det ene og det andet og anklagemyndigheden liges√•, s√• vil det forbedre deres arbejdssituation og styrke kvaliteten i arbejdet. Det er v√¶sentligt at f√• sagt.

Kl. 19:23
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen.

Kl. 19:23
Flemming M√łller Mortensen (S):
Jo, men de, der m√•tte sidde og f√łlge debatten her, skal jo s√• ogs√• forst√•, at den eneste mulighed, vi som opposition har over for regeringen for at v√¶re med til at pr√¶ge tingene m√•ske til et h√łjere tempo og m√•ske ogs√• til en bedre kvalitet i lovarbejdet, er ved at stille beslutningsforslag, og derfor g√łr vi det, og det vil vi givetvis blive ved med, selv om vi ogs√• gerne vil tage hensyn til b√•de politi og anklagemyndighed.

Men det, der blot er mit fors√łg p√• en pointe i det her, er, at den registrering, der finder sted derude i dag, ikke er tilstr√¶kkelig kvalificeret. Den beror p√• et sk√łn fra en sagsbehandler side og er ikke et sp√łrgsm√•l om, at man direkte adsp√łrger, n√•r der bliver aflagt rapport. Det mener vi kunne v√¶re en v√¶sentlig kvalificering, uden at det var noget, der skulle belaste dem yderligere, men m√•ske netop sikre, at man fra starten ville v√¶re klar over, om der er en mistanke eller en begrundet mistanke om, at det her er en hadforbrydelse.

Kl. 19:24
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:24
Irene Simonsen (V):
Jeg kan starte med at sige til hr. Flemming M√łller Mortensen, at det at stille beslutningsforslag jo ikke er den eneste mulighed, man har som opposition. Der er faktisk rigtig mange muligheder for at f√• indflydelse, ogs√• for en opposition, f.eks. ved at g√• ud og tage en dialog med de myndigheder, det handler om, komme lidt ud og tale med de folk, der arbejder med det her, og h√łre lidt om, hvad det er, i stedet for p√• den ene front konstant at hetze mod politiet fra den her talerstol: Nu skal de lave mere og mere, og det skal g√• hurtigere og hurtigere.

I stedet for skulle man give dem arbejdsro og ikke lade dem bruge tid p√• mange t√•belige ting, som bliver sat i v√¶rk her fra talerstolen som ekstra initiativer, der allerede er d√¶kket ind, og som de s√• igen skal til at implementere. S√• vil det m√•ske v√¶re bedre, at vi koncentrerer os om de gode initiativer, der er sat i gang, og f√•r dem fulgt til d√łrs.

Kl. 19:25
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Jeg mener, at fru Lone Dybkjær bad om ordet for en kort bemærkning. Ja, så er det fru Lone Dybkjær for en kort bemærkning.

Kl. 19:25
Lone Dybkjær (RV):
Fru Irene Simonsen siger, om man ikke kan lade være med at stå og hetze. Jeg ved ikke, om fru Irene Simonsen så, jeg tror, det var Politiken forside i går, at samtlige folkeskolelærere eller i hvert fald en god del af dem sagde, om man nu ikke kunne lade være med at blande sig i deres arbejde hele tiden.

Hvordan har fru Irene Simonsen det med det?

Kl. 19:25
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:25
Irene Simonsen (V):
Jeg har det helt fint med, at de danske folkeskolelærere siger det.

Kl. 19:25
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Fru Lone Dybkjær.

Kl. 19:25
Lone Dybkjær (RV):
Man har det den konsekvens, at fru Irene Simonsen i kraft af sit medlemskab af et af regeringspartierne også vil lade det gå videre til regeringen, så det måske kan få en konsekvens?

Kl. 19:25
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:25
Irene Simonsen (V):
Nu har jeg jo ikke t√¶nkt mig at st√• og her fra talerstolen fort√¶lle, hvad det er, jeg g√•r og siger til regeringens medlemmer s√•dan uden for den her sal. Men derudover kan jeg sige, at jeg har dyb respekt for de folk, der arbejder med tingene. Jeg har ogs√• dyb respekt for de mennesker og g√łr, hvad jeg i √łvrigt ogs√• ved fru Lone Dybkj√¶r ofte g√łr, nemlig tager ud og taler med de fagfolk, det handler om, n√•r man laver nogle ting og tager nogle initiativer herfra, og h√łrer om, hvordan det er i virkeligheden, og hvordan det kan implementeres, og hvad det er, der er brug for.

Kl. 19:26
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren. Herefter er det Socialdemokraternes ordf√łrer, hr. Flemming M√łller Mortensen.

Kl. 19:26
(Ordf√łrer) Flemming M√łller Mortensen (S):
Socialdemokraterne st√łtter det beslutningsforslag, der er fremsat her, for det im√łdekommer s√•vel forbedringer i anmeldelsesproceduren hos politiet, lovgrundlaget samt den vigtige offerhj√¶lp og vejledende indsats i forbindelse med hadforbrydelser.

Det er naturligvis helt uacceptabelt, at mennesker overfaldes og krænkes uanset årsagen, men det har bestemt skærpende karakter, når det sker af rent had til en given hudfarve, religion eller seksuelle orientering m.v., særlig når vi ved, hvorledes disse overfald ofte skyldes uvidenhed og ubegrundet frygt.

Det er derfor ogs√• en problematik, der er vigtig at f√• kortlagt omfanget af og i langt h√łjere grad, end det sker i dag. Som det fremg√•r af beslutningsforslaget, er de offentlige tal for danske registrerede hadforbrydelser uforholdsm√¶ssigt lave, lavere end i vores naboland Sverige. De betyder helt konkret, at gerningsm√¶nd bag hadforbrydelser g√•r fri p√• grund af manglende anmeldelse, eller at de modtager en straf for simpel vold, uden at der er en sk√¶rpelse for hadforbrydelse.

Justitsministeriets offerunders√łgelse fra maj 2009 viser, at 14 pct. af alle voldsofre pegede p√• racisme eller homofobi som den direkte √•rsag til overfaldet. Samtidig indberetter Politiets Efterretningstjeneste √•rligt kun omkring 100 hadforbrydelser i Danmark. Det er en absolut n√łdvendighed, at regeringen sikrer, at vi fremover f√•r registreret hadforbrydelser, s√• vi kan f√• mindsket den store afstand, der i dag viser sig mellem registrerede hadforbrydelser hos politiet og de mange anonyme tilsagn om hadforbrydelser, der indl√łber p√• f.eks. K√łbenhavns Kommunes hjemmeside, der registrerer diskrimination.

Justitsministeren tilkendegiver i et svar p√• et ¬ß 20-sp√łrgsm√•l 663 fra maj m√•ned 2009, at politiets nye sagsbehandlingssystem vil l√łse registreringsproblemet, da det vil bede sagsbehandleren hos politiet om at udfylde et s√¶rligt felt til registrering om mulige hadforbrydelser. Jeg er tilfreds med, at dette skridt bliver taget, men jeg mener ikke, at det er tilstr√¶kkeligt, s√• l√¶nge voldsofre og lignende ikke sp√łrges direkte. Der er i stedet tale om et sk√łnssp√łrgsm√•l placeret af en sagsbehandler, efter at anmeldelsen er indgivet. Det p√•l√¶gges under alle omst√¶ndigheder justitsministeren og regeringen at sikre, at procedurerne pr√¶ciseres og ikke mindst, at politiet modtager den rette efteruddannelse, s√• der rejses den rette opm√¶rksomhed mod hadforbrydelser.

Grundet disse forbrydelsers ofte ydmygende karakterer vil det eksempelvis v√¶re n√łdvendigt, at politifolk er opm√¶rksomme p√• direkte s√• vel som indirekte indikationer p√• hadforbrydelser hos ofrene. Socialdemokraterne st√łtter derfor ogs√• op om beslutningsforslagets del om oprettelsen af en task force i politiet, hvor specialiseret viden kan koncentreres og s√¶ttes ind i efterforskningen – s√• vel som forebyggelsesindsatsen.

Det er vigtigt at adressere de komplicerede problematikker, der optr√¶der ved disse hadforbrydelser. Det skal bl.a. ske ved, at der √¶ndres i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• det tilf√łjes, at hvor gerningen har baggrund i k√łn, alder eller handicap, er det en sk√¶rpende omst√¶ndighed p√• linje med tro, seksuelle orientering, etnicitet m.v.

Med hensyn til k√łnsp√łrgsm√•l er det vigtigt at afd√¶kke, hvorledes loven tolker hadforbrydelser mod transk√łnnede, som i dag er en s√¶rlig udsat gruppe. Det b√łr s√•ledes overvejes, om betegnelsen k√łn skal erstattes med betegnelsen k√łnsidentitet, s√• hadforbrydelser p√• transk√łnnede kan rubriceres som hadforbrydelser. [Retur]

Socialdemokraterne st√łtter ligeledes beslutningsforslagets fokus p√• indsatsen p√• offersiden gennem anvendelse af konfliktr√•d og en forbedret vejledning. Vi mener dog, at der i denne indsats ydermere skal implementeres et element af forebyggelse, der skal modarbejde racisme, homofobi m.v., f√łr det usaglige had udvikler sig til overfald. Senest har debatten handlet om homofobi i fodboldmilj√łet, hvor det med al tydelighed fremg√•r, at der i visse kredse er et ubegrundet had, som til dels kunne forebygges med oplysning eksempelvis af sportens egne organisationer.

Som det fremg√•r st√łtter Socialdemokraterne beslutningsforslaget.

Kl. 19:31
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Fru Marlene Harps√łe for en kort bem√¶rkning.

Kl. 19:31
Marlene Harps√łe (DF):
St√łtter Socialdemokraterne alt i det her beslutningsforslag, hver en linje, hvert et komma, hvert et punktum? Det vil jeg gerne have et svar p√•.

Kl. 19:31
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:31
Flemming M√łller Mortensen (S):
Som jeg har givet udtryk for i min ordf√łrertale, st√łtter Socialdemokraterne beslutningsforslaget.

Kl. 19:31
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Fru Marlene Harps√łe.

Kl. 19:31
Marlene Harps√łe (DF):
S√• m√• jeg sige, at det bare virker som et slag i luften. Som justitsministeren har v√¶ret inde p√•, og som Venstres ordf√łrer, fru Irene Simonsen, ogs√• har v√¶ret inde p√•, er stort set alt i det her beslutningsforslag s√•dan set allerede ved at blive implementeret eller er i gang osv. osv. S√• er det her ikke bare et slag i luften?

Altså, man fremsætter et beslutningsforslag for at fremsætte et beslutningsforslag, for at vi alle sammen hernede kan sige til hinanden: Ih, hvor er det godt, og 90 pct. af indholdet i det her beslutningsforslag er sådan set allerede i gang eller allerede en del af den danske lovgivning. Så det er jo da kun et slag i luften.

Kl. 19:32
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:32
Flemming M√łller Mortensen (S):
Jeg kan kun svare, at fru Marlene Harps√łes kommentar eller sp√łrgsm√•l i hvert tilf√¶lde tydeligg√łr, at Dansk Folkeparti har en st√łrre tiltro til regeringen, end Socialdemokraterne har. For jeg m√• sige, at der ogs√• fra Venstres ordf√łrer har – vil jeg n√¶sten tillade mig at sige – v√¶ret indikeret, at man er fuldt tilfreds, men man har ikke overblik eller billede af, hvor stort problemet er, og der m√• jeg sige fra socialdemokratisk side, at alene det er fuldst√¶ndig uacceptabelt.

Kl. 19:32
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren. Herefter er det Dansk Folkepartis ordf√łrer, fru Marlene Harps√łe.

Kl. 19:32
(Ordf√łrer) Marlene Harps√łe (DF):
Jeg kan ikke lade v√¶re med lige at starte med at kommentere det, som Socialdemokraternes ordf√łrer siger, nemlig at regeringen slet ikke tager den her indsats alvorligt. Jeg m√• sige, at vi har en anden opfattelse af det i Dansk Folkeparti. Vi ser rent faktisk regeringen som nogle mennesker, som gerne vil v√¶re ansvarlige, som gerne vil g√łre noget ved de her problemer, og som rent faktisk har sat nogle initiativer i gang. Og det vil jeg ogs√• gerne n√¶vne igen her fra talerstolen, b√•de over for Socialistisk Folkepartis ordf√łrer, Socialdemokraternes ordf√łrer og over for andre ordf√łrere, som eventuelt vil bakke op om det her beslutningsforslag.

Men lad mig starte med at sl√• fast, at det selvf√łlgelig er fuldst√¶ndig uacceptabelt, n√•r mennesker uds√¶ttes for forbrydelser. I visse tilf√¶lde uds√¶ttes mennesker ogs√• for forbrydelser, fordi de f.eks. er homoseksuelle, eller fordi de stammer fra et bestemt land, som forbryderne ikke lige finder passende. Og Dansk Folkeparti √łnsker, at man skal sl√• h√•rdt ned p√• den slags forbrydelser, for det er under ingen omst√¶ndigheder i orden, at mennesker overfaldes p√• grund af deres tro, deres seksuelle orientering eller deres politiske holdninger.

Forslagsstillerne har her fremsat et forslag, som i Dansk Folkepartis √łjne selvf√łlgelig er sympatisk, men n√•r Dansk Folkeparti alligevel ikke kan st√łtte beslutningsforslaget, h√¶nger det s√•ledes sammen:

Der foresl√•s bl.a. en ordentlig registrering af hadforbrydelser. Den intention er vi fuldst√¶ndig enige i i Dansk Folkeparti, og den registrering er faktisk p√• vej p√• foranledning af Dansk Folkeparti. Vi stillede et ¬ß 20-sp√łrgsm√•l om det til justitsministeren allerede sidste √•r, og justitsministeren var heldigvis s√• √•ben, at han im√łdekom det her √łnske fra Dansk Folkeparti. Derfor bliver det med det nye it-system, der er p√• vej hos politiet, rent faktisk muligt at registrere hadforbrydelserne. Hver gang man skal registrere en forbrydelse i it-systemet, kommer der s√•dan et vindue op, hvor den, der sidder og registrerer det her, skal s√¶tte kryds ud for, om der har v√¶ret tale om en hadforbrydelse eller ej. Der m√• jeg sige, at det virkelig er et vink med en vognstang om, at det her alts√• bliver taget seri√łst.

Med en ordentlig registrering kan vi jo ogs√• analysere os frem til, hvordan vi m√•lrettet kan iv√¶rks√¶tte en indsats mod hadforbrydelser. For det er ogs√• det, der ligger os p√• sinde i Dansk Folkeparti. Selvf√łlgelig skal vi have en ordentlig registrering af det her f√¶nomen, s√• vi kan finde ud af, hvor stort omfanget er, om det er nogle bestemte typer, der beg√•r de her hadforbrydelser, og hvor vi kan s√¶tte ind med en indsats. Vi skal i hvert fald s√łrge for at forebygge det her.

Men jeg kan sige til Socialistisk Folkeparti: Bedre sent end aldrig. Det er da fint, at de fremsætter det her forslag om bl.a. registrering, men jeg må bare sige, at det allerede er på vej.

S√• mener Socialistisk Folkeparti ogs√•, at der under straffelovens ¬ß 81, punkt 6, om, at det skal v√¶re en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis man uds√¶ttes for en straffelovsovertr√¶delse p√• grund af ens seksuelle orientering og lign., ogs√• skal indf√łres handicap.

Lad mig bare starte med at sl√• fast, at da jeg l√¶ste beslutningsforslaget, t√¶nkte jeg: Hold da op, hvis man overfalder en person, der sidder i en rullestol, og som er multihandicappet, og man g√łr det, fordi vedkommende er handicappet, s√• m√• man virkelig v√¶re afstumpet. Jeg t√¶nkte, at det simpelt hen m√•tte v√¶re omfattet af straffeloven allerede, at det bare ikke kunne v√¶re rigtigt, at det ikke var omfattet af straffeloven. S√• jeg slog op i straffeloven og ganske rigtigt: I ¬ß 81 er der ogs√• n√¶vnt handicap. Jeg m√• indr√łmme, at det blev jeg faktisk rigtig glad for; jeg blev glad for at se, at regeringen alligevel ikke var helt bagefter i forhold til, hvordan et ordentligt retssystem b√łr fungere p√• det her omr√•de.

Men i Dansk Folkeparti kan vi ikke st√łtte det her forslag. Det er selvf√łlgelig sympatisk, det er der ikke nogen tvivl om, men vi vil ogs√• bare gerne behandle sager i Folketingssalen, som ikke bare er slag i luften, som ikke bare er ting, der allerede er gennemf√łrt p√• en eller anden m√•de. Selvf√łlgelig er der ogs√• enkelte punkter, som man ikke har med i dag, bl.a. en task force under rigspolitiet, der skal arbejde med det her, men vi m√• sige, at vi overordnet ikke kan st√łtte det her beslutningsforslag. Det er sympatisk, men det er bare stort set allerede gennemf√łrt.

Kl. 19:37
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi for en kort bemærkning.

Kl. 19:37
Kamal Qureshi (SF):
I forhold til Dansk Folkepartis opgaveprioritering, kan man sige, kan man jo citere Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlem, hr. Christian H. Hansen, om prioriteringen af arbejdet, alts√• at man ligesom snakker om ingenting, mens problemerne hober sig op p√• andre omr√•der. S√• det vil jeg overlade til dem, som kender Dansk Folkeparti meget bedre, end jeg g√łr.

Alts√•, skal jeg forst√• det s√•dan, at Dansk Folkepartis ordf√łrer mener, at alt det her er i orden, og at der ikke er behov for yderligere tiltag i forhold til registrering eller andre m√•der, hvad ang√•r bek√¶mpelse af hadkriminalitet? Skal jeg forst√• det s√•dan, at fru Marlene Harps√łe ikke vil g√• ud til pressen i morgen, hvis der kom en sag med en eller anden person, som var blevet sl√•et ned p√• gaden p√• grund af hans homoseksuelle baggrund eller andet, og sige, at der skal ske nogle √¶ndringer, men tv√¶rtimod sige, at der er styr p√• tingene?

Kl. 19:38
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:38
Marlene Harps√łe (DF):
Jeg synes og Dansk Folkeparti synes, at hadforbrydelser er fuldstændig uacceptabelt, og så er det lige meget, om det går ud over en homoseksuel, eller om det går ud over en person, som bliver overfaldet på grund af sin politiske orientering. Vi har jo i Dansk Folkeparti også oplevet gentagne gange, at f.eks. medlemmer af Dansk Folkeparti er blevet udsat for hadforbrydelser, simpelt hen fordi de godt kan lide Dansk Folkeparti og stemmer på Dansk Folkeparti. Så man må sige, at vi også har det meget tæt inde på livet, og vi synes, at det her er fuldstændig uacceptabelt, når det er, det foregår.

Men n√•r det s√• er sagt, m√• man ogs√• huske p√•, at der jo allerede er sat et arbejde i gang, og de tiltag, som vi i Dansk Folkeparti gerne vil have, er, at der s√¶ttes ind med en forebyggende indsats. Og der m√• man ogs√• sige, at vi alts√• er n√łdt til at have styr p√• den registrering. Den er ved at komme op at st√•, man er nogle steder allerede begyndt at registrere. Men ellers vil den jo blive konstant og vedvarende, og s√• er det muligt – h√•ber jeg, h√•ber Dansk Folkeparti – at tegne et m√łnster, s√• man kan s√¶tte ind og forebygge over for de her hadforbrydelser. For jeg s√• allerhelst, at de slet ikke skete.

Kl. 19:39
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 19:40
Kamal Qureshi (SF):
Det, jeg i al sin enkelhed sp√łrger fru Marlene Harps√łe om, for fru Marlene Harps√łe siger jo, at alle de her ting er i orden, at der er sat et nyt registreringssystem i gang og alt muligt andet, er, at s√• er der ikke behov for yderligere tiltag. Er det s√•dan, jeg skal forst√• det? Er det s√•dan, at Dansk Folkepartis ordf√łrer er tilfreds med, at der if√łlge Justitsministeriet egen unders√łgelse ud af 12.000 mulige sager er 10 sager, der bliver f√łrt ved domstolene, og at der ud af de mange tusinde anmeldelser om hadkriminalitet er ca. 100, der bliver registreret? Er det tilfredsstillende for Dansk Folkeparti, at der er s√• f√• sager, der kommer for retten, at der er s√• f√• sager, der bliver taget op? Det plejer jo ikke at v√¶re Dansk Folkepartis holdning, at der er en masse kriminalitet, der foreg√•r, men at det ikke bliver f√łrt til domstolene.

Kl. 19:40
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:40
Marlene Harps√łe (DF):
Nej, alting er slet ikke i orden, og det er slet ikke tilfredsstillende. Men vi fors√łger at g√łre det tilfredsstillende. Det er da slet ikke tilfredsstillende over for de mange, som uds√¶ttes for hadforbrydelser, overhovedet ikke. Men vi er netop i gang med at iv√¶rks√¶tte en indsats, som skal sikre, at der sker en ordentlig registrering, s√•ledes at vi kan forebygge det. Det er jo f√łrst, n√•r det er, at vi kan igangs√¶tte forebyggelsesprocesssen, at der vil ske det, at det vil blive tilfredsstillende. Det h√•ber jeg. Vi skal have de statistikker om hadforbrydelser ned p√• nul. En hadforbrydelse er en for meget, s√• alting er ikke i orden endnu. Det er f√łrst i orden, n√•r det er, at der ikke sker hadforbrydelser i Danmark. Det er den m√•ls√¶tning, vi skal have, ikke kun i forhold til hadforbrydelser, men s√•dan set over for alle forbrydelser.

Kl. 19:41
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen for en kort bem√¶rkning.

Kl. 19:41
Flemming M√łller Mortensen (S):
Jeg vil da virkelig prise Dansk Folkepartis iver efter at forebygge p√• det her omr√•de, men jeg m√• s√• blot sp√łrge Dansk Folkepartis ordf√łrer, fru Marlene Harps√łe, om, hvor lang t√•lmodighed Dansk Folkeparti har, med hensyn til at det her ligesom skal implementeres, og om vi skal helt ned p√• nul tilf√¶lde.

Jeg kan godt forst√•, at Dansk Folkeparti er rigtig glad for, at regeringen har lyttet til et forslag fra Dansk Folkeparti om at f√• den her registrering op at st√•, men jeg skal ogs√• lige sp√łrge ordf√łreren: I det nye system, som Dansk Folkeparti alts√• st√•r bag, vil det da stadig v√¶k v√¶re s√•dan, at det er en sagsbehandler, som bagefter sidder og skal lave en anmeldelse af, at her tyder det p√•, her sk√łnner sagsbehandleren, at det drejer sig om hadforbrydelse, eller vil det v√¶re s√•dan, at man registrerer det allerede i forbindelse med anmeldelsen?

Kl. 19:42
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:42
Marlene Harps√łe (DF):
Jeg kunne da sp√łrge Socialdemokraterne om det samme, hvis jeg m√•tte sp√łrge, det m√• jeg s√• ikke, men jeg ved jo ogs√•, at Socialdemokraterne er med i den forligskreds, politiforligskredsen, som netop har at g√łre med polsagssystemet, som er ved at blive implementeret i politiet. I Dansk Folkeparti s√• vi da gerne, at det blev implementeret hurtigst muligt, s√•ledes at det her register med registrering af hadforbrydelser kunne komme til at k√łre konstant, men arbejdet med at f√• det op at st√• er alts√• stadig v√¶k i gang, og det ville da v√¶re dejligt, hvis Socialdemokraterne sammen med Dansk Folkeparti ville v√¶re med til at presse p√• i politiforligskredsen, s√• det skete hurtigere.

Kl. 19:43
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen.

Kl. 19:43
Flemming M√łller Mortensen (S):
Jeg har lige et sp√łrgsm√•l mere til ordf√łreren, og det g√•r igen p√• det om den store iver med hensyn til forebyggelse. Ordf√łreren siger, at vi jo ikke kan komme i gang med forebyggelsen, f√łr vi har registreringen p√• plads. Derfor bliver jeg n√łdt til at sp√łrge igen: Hvorn√•r forventer ordf√łreren at registreringen er fuldst√¶ndig p√• plads, s√• man kan begynde at planl√¶gge og finde ud af, hvad det er, vi skal g√łre forebyggelsesm√¶ssigt? Og hvad med de mange hadforbrydelser, som finder sted nu? Kan vi g√łre noget for at g√łre den indsats bedre?

Kl. 19:43
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:43
Marlene Harps√łe (DF):
Med hensyn til forebyggelsesdelen og at det her polsagssystem skal implementeres hurtigt, synes jeg da, at vi skal sp√łrge justitsministeren, hvor langt man er n√•et, hvis vi ikke inden for den kommende tid m√•ske har et m√łde i politiforligskredsen, hvor jeg ogs√• tror hr. Flemming M√łller Mortensen m√•ske er inviteret til, s√• man kan f√• at vide, hvor langt det her polsagssystem er kommet. Men jeg forventer, det kommer s√• hurtigt som muligt, for der er behov for det, ikke kun i forhold til registrering af hadforbrydelser, men ogs√• af hensyn til at lette arbejdsbyrden ude hos politiet.

S√• m√• jeg ellers sige med hensyn til forebyggelse, at det er klart, at jeg da ogs√• forventer, at politiet er opm√¶rksom p√•, hvis de gentagne gange har f√•et anmeldelser om hadforbrydelser mod homoseksuelle, f.eks. anmeldelser fra Studiestr√¶de her i K√łbenhavn eller lignende, jamen at de s√• intensiverer indsatsen der, patruljerer mere der og viser sig mere der for ogs√• at forebygge, for at vise, at her accepterer vi selvf√łlgelig ikke, at folk bliver overfaldet, uanset hvad motivet m√•tte v√¶re.

Kl. 19:45
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren. S√• blev det den Konservative ordf√łrer, hr. Tom Behnke.

Kl. 19:45
(Ordf√łrer) Tom Behnke (KF):
Det er jo altid godt at f√• en debat og at f√• sat fokus p√• et emne – specielt i en sag som den her, hvor det er muligt for regeringen i form af justitsministerens deltagelse i debatten her i dag at remse det ene tiltag efter det andet op, som im√łdekommer og dermed im√łdeg√•r beslutningsforslaget, og som giver mulighed for at f√• lov til at fort√¶lle, hvordan retstilstanden reelt er i Danmark.

Beslutningsforslaget kunne jo godt give et indtryk af, at det hele sejler, at der ingenting sker, og at alle er ligeglade. Det indtryk kunne man godt f√•, hvis man n√łjedes med at l√¶se beslutningsforslaget, og det er jo forkert. S√• det er fint, at vi f√•r debatten, for s√• kan vi f√• bragt den vildfarelse ud af verden. Tilstanden er ganske anderledes, end man kunne f√• indtryk af ved at l√¶se beslutningsforslaget.

Sagen er jo, at hadforbrydelse er strafbart. Og ikke nok med, at det er strafbart; det er oven i k√łbet strafsk√¶rpende. Og der sker en strafsk√¶rpelse i de sager, hvor det er muligt at l√łfte bevisbyrden. S√•dan er det.

Politiet er opm√¶rksomt p√• hadforbrydelser i deres sagsbehandling. Det har ministeren ogs√• dokumenteret. Jeg tror, at det beror p√• manglende indsigt i politiets arbejde og m√•den, de foretager afh√łringen af ofret p√•, at man ikke tror, at der bliver spurgt ind til det.

Politiet sp√łrger selvf√łlgelig ikke direkte. Det ville v√¶re yderst uforskammet, hvis de gjorde det. Pr√łv at forestille jer den situation, at jeg sad nede ved politiet og var ved at anmelde en voldsforbrydelse, og betjenten siger: Tror du, at det var, fordi du er homoseksuel? Man kan da ikke forestille sig, at politiet skal stille den slags sp√łrgsm√•l.

Det, man g√łr, er, at man sp√łrger ind til sagsforl√łbet. Hvad skete der? Hvordan startede det? Hvor var du henne? Hvad lavede du? Hvad sagde du? Hvem var du sammen med? Hvad gjorde du? Hvor var gerningsmanden? Hvad var hans sindstilstand? Hvem var han sammen med? Sagde han noget f√łrst? Gjorde han noget f√łrst? Hvordan opstod det? Hvordan var selve handlingen? Hvad var det, han helt pr√¶cist gjorde? Sagde han noget, mens han gjorde det?

Det er gennem alle de sp√łrgsm√•l, som man stiller, hvor selve voldshandlingerne bliver fuldst√¶ndig detaljeret beskrevet, at det kommer frem. Ofret kan sige, at gerningsmanden startede med at kalde vedkommende det ene eller det andet, eller at han r√•bte et eller andet, eller at han sagde noget, da han slog. Det er deri, at indikationerne af, om der er tale om en forbrydelse, ligger. S√• jeg tror, at det beror p√• manglende indsigt i den m√•de, hvorp√• politiet arbejder.

I forhold til det at indsamle oplysninger har ministeren ogs√• dokumenteret, at det allerede sker p√• nuv√¶rende tidspunkt. Der forskes i det her omr√•de. Og der eksisterer jo allerede konfliktr√•d. S√• tanken om konfliktr√•d er jo alts√• p√• plads. Det beh√łver man ikke at granske mere i.

S√• er der det med skyggetallene, som er ret interessant, og kunne vi f√• de rigtige skyggetal- jeg ved ikke, hvordan man skal g√łre det – kunne det v√¶re noget, som vi kunne arbejde videre med. Men det er jo n√¶sten umuligt. De skyggetal, som findes i dag, som ukritisk bliver brugt i debatten, kommer f.eks. fra hjemmesider p√• internettet, hvor enhver kan klikke sig ind og beskrive, at der har v√¶ret foretaget en hadforbrydelse. Det kan enhver g√łre uden nogen form for dokumentation og uden nogen form for efterpr√łvelse, s√• man ved faktisk ikke, hvad det er for nogle forbrydelser, der er blevet beg√•et. Man ved ikke om det tal overhovedet er legitimt. Det ved man ikke – det er det m√•ske – og jeg ved det heller ikke.

Det, der er interessant, og det, der er vigtigt, er at understrege at hadforbrydelse er ulovlig, at det er strafsk√¶rpende, og at politiet er opm√¶rksom p√• at sp√łrge ind til selve handlingsforl√łbet p√• en s√•dan m√•de, at de f√•r afd√¶kket alle sk√¶rpede omst√¶ndigheder og alle formildende omst√¶ndigheder, for det er jo ogs√• politiets opgave, s√• der er lighed for loven og retf√¶rdighed i vores retssystem. Derfor afviser vi beslutningsforslaget.

Kl. 19:49
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi for en kort bemærkning.

Kl. 19:49
Kamal Qureshi (SF):
Lad mig starte med at sige, at de tal, der refereres til i unders√łgelsen, er fra Justitsministeriets egen offerunders√łgelse. Det er ikke internetbaserede selvrapporteringer eller andet. Det er s√•dan set Justitsministeriets egen offerunders√łgelse, tallene er fra, alts√• de 12.000, som der er tale om. Tilsvarende er tallene fra Justitsministeriets egen unders√łgelse, alts√• hvor mange af dem, der er blevet anmeldt. S√• det er ikke bare tal, der er grebet ud af den bl√• luft.

Jeg m√• sige, at det undrer mig meget, n√•r jeg h√łrer den konservative ordf√łrer p√• retsomr√•det, men jeg lytter meget, meget gerne til en erfaren kollega, for jeg ved, at hr. Tom Behnke har en masse erfaring. Jeg m√• s√• trods alt tillade mig at sige, at det jo ikke er s√•dan, at vi frems√¶tter det her forslag, uden at vi har talt med politifolk eller jurister og anklagemyndighed og andre, som kender til problematikken. S√• lidt hjemmearbejde h√•ber jeg da De Konservative har tillid til vi ogs√• har gjort.

Men problemet er jo helt √•benlyst, at justitsministerens egen offerunders√łgelse viser, at der muligvis er 12.000 sager. Havde der v√¶ret mulige 12.000 sager p√• et hvilket som helst andet omr√•de og s√• f√• sager, der var blevet rejst, tror jeg, at De Konservative ville have reageret betragtelig voldsommere, end de g√łr nu.

Kl. 19:50
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Jeg skal bede hr. Kamal Qureshi om at overholde taletiden. S√• er det ordf√łreren.

Kl. 19:50
Tom Behnke (KF):
Der er ingen tvivl om, at det her skal tages meget alvorligt, selvf√łlgelig skal det det, ligesom alle andre forbrydelser. Det, der bare undrer mig, n√•r man h√łrer de tal, der bliver fremlagt her, er, at der er s√• mange, som er villige til at fort√¶lle om, at de har v√¶ret udsat for en hadforbrydelse, lige pr√¶cis undtaget, n√•r de g√•r ned til politiet. Der fort√¶ller de det ikke. Der, hvor der har en relevans, der, hvor det har en betydning, der, hvor det er interessant, fort√¶ller man det ikke, men man vil gerne fort√¶lle det alle mulige andre steder: i forskningsunders√łgelser, p√• internethjemmesider, i vennekredse. Men lige pr√¶cis der, hvor det g√¶lder, er der tilsyneladende for f√•, der fort√¶ller det, hvis tallene er rigtige.

Det er derfor, jeg siger, at det er nogle mystiske st√łrrelser, vi taler om her. Men uanset de st√łrrelser √¶ndrer det ikke p√•, at hadforbrydelser er strafbare, og at det er strafsk√¶rpende. Og s√•dan skal det v√¶re.

Kl. 19:51
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 19:51
Kamal Qureshi (SF):
Jeg kan ikke lade v√¶re med at tage eksemplet med de her burkadiskussioner, som De Konservative har sat i gang, hvor man render rundt og med lys og lygte leder efter burkaer rundtomkring i det danske landskab. Man s√¶tter unders√łgelser i gang p√• K√łbenhavns Universitet, man neds√¶tter burkaudvalg, man afs√¶tter penge til at lave den unders√łgelse og leder efter, at der foreg√•r noget, der er galt.

Her har man Justitsministeriets egen offerunders√łgelse, der siger, at der er 12.000 personer, som muligvis er udsat for en kriminalitet. Ca. 46 pct. af dem anmelder det til politiet. Der er ti sager, der bliver rejst. Der er 100 sager, som politiet arbejder videre med, og 10 af dem kommer for en domstol. Og det mener den konservative ordf√łrer at der ikke skal g√łres noget yderligere ved, end hvad der allerede blive gjort. Det undrer mig.

Kl. 19:52
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:52
Tom Behnke (KF):
Jeg er da glad for, at hr. Kamal Qureshi bruger ordet muligvis. Det er jo noget af en indr√łmmelse. Og deri ligger det, at det her jo ikke er en eksakt videnskab. I forhold til hvor mange sager der bliver registreret som hadforbrydelser, er det jo et sp√łrgsm√•l om, at det bliver pr√¶ciseret i forbindelse med de her afh√łringer, at ofrene spiller rent og √•bent ud og fort√¶ller, hvad det er, der er sket.

I forhold til at rejse sagerne ved domstolene er det jo alts√• s√•dan, at anklagemyndigheden har den pligt her i landet, at man ikke rejser sager, medmindre man er i stand til at f√łre beviset. Og hvis ikke man kan f√łre beviset, skal man jo ikke sigte folk eller anklage folk for noget. Og det kan m√•ske godt v√¶re sv√¶rt i nogle af de her sager, fordi det i nogle sager m√•ske kan v√¶re p√•stand mod p√•stand.

Men alle de gange, hvor det kan lade sig g√łre – og det er jo det, man arbejder p√• i efterforskningen – skal man selvf√łlgelig komme efter forbryderen, voldsmanden, eller hvad han nu har beg√•et af ulovligheder. Man skal selvf√łlgelig komme efter gerningsmanden og s√łrge for, at han f√•r den straf, han har fortjent i forhold til den forbrydelse, han har beg√•et.

Kl. 19:53
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen.

Kl. 19:53
Flemming M√łller Mortensen (S):
Jeg er fuldst√¶ndig enig med Det Konservative Folkepartis ordf√łrer, hr. Tom Behnke, i, at vi alle sammen gerne ville have v√¶sentlig bedre tal. Det er i hvert fald det, der er Socialdemokraternes motivation og baggrund for at sp√łrge, om vi nu ogs√• g√łr alt, hvad vi kan, og for at sige, at vi rent faktisk gerne vil have, at vi fors√łger at g√łre det endnu bedre, end vi g√łr.

Ordf√łreren har jo fuldst√¶ndig ret i, at situationen afspejler, at der er for f√•, som reelt siger, at det her m√•ske er noget, der er relateret til hadforbrydelser. Ordf√łreren siger, at det ville v√¶re direkte uforskammet i forbindelse med en afh√łring at sp√łrge, om det her kunne relateres til eksempelvis homoseksualitet eller til en form for had til en person. Det forst√•r jeg simpelt hen ikke. Jeg er helt sikker p√•, at politiet er s√• dygtige til at kommunikere med folk, at de sagtens vil kunne f√• spurgt p√• en mere √•ben m√•de, om det her kunne t√¶nkes at bunde i et s√¶rligt had til vedkommende i den sammenh√¶ng, det nu m√•tte v√¶re foreg√•et.

Kl. 19:54
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:54
Tom Behnke (KF):
Jamen s√• beror det i h√łj grad p√• en misforst√•else. Der bliver altid spurgt til, hvad offeret, anmelderen tror kan v√¶re anledning til det – hvad der kan v√¶re √•rsag. Det bliver der altid spurgt til, for det er jo helt afg√łrende for at forst√•, hvad det er for en forbrydelse, der er blevet beg√•et. Ellers er det jo meget, meget vanskeligt at l√¶gge sig fast p√•, hvad det er for en forbrydelse. Hvad kan motivet have v√¶ret, hvad kan baggrunden have v√¶ret, hvad kan bev√¶ggrunden have v√¶ret? Har offeret selv givet anledning til noget? Alle de sp√łrgsm√•l bliver stillet i de sager, der bliver anmeldt.

Med hensyn til skyggetallene og s√• de oplyste tal – de sager, der bliver efterforsket, de sager, der bliver f√łrt ved domstolene – tror jeg da ogs√•, at der et eller andet sted her ligger en klar opgave for alle de mange foreninger og organisationer og civilsamfundet, som varetager de her grupperingers interesser. Det m√• jo v√¶re der, man skal l√łfte – hvad skal man sige? – hold√•nden og sige, at hvis man bliver udsat for en forbrydelse, der har baggrund i hadkriminalitet, s√• skal man st√• ved det og anmelde det, s√• skal man holde fast i det og huske at fort√¶lle politiet, at det er det, det drejer sig om.

Kl. 19:55
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Hr. Flemming M√łller Mortensen.

Kl. 19:55
Flemming M√łller Mortensen (S):
Nu synes jeg m√•ske nok, hr. Tom Behnke kommer en lille smule langt ud, n√•r han siger, at det er et sp√łrgsm√•l om, at eksempelvis de organisationer i Danmark, som varetager de homoseksuelles interesser, skulle ud og opfordre til, at hvis man bringes ind p√• en politistation, n√•r der er nogen, der har sl√•et en i nakken med et eller andet, s√• skal man alts√• rejse panden og selv sige, at det er det her. Jeg kan simpelt hen ikke forst√•, med hvilken baggrund man fra den borgerlige side ikke kan sige, at det ville v√¶re helt i orden i en tjekliste for en afh√łring at have et eller andet skema eller punkt, hvor betjenten kunne sp√łrge, om det her er relateret til had eller ej.

Jeg m√• blot sige: Justitsministeren sagde i sit indledende indl√¶g, at det her med at skulle sp√łrge voldsofferet direkte og krydse af i et afkrydsningsfelt ville komplicere efterforskningen. Alts√•, der er et eller andet her, der ikke harmonerer med det, ordf√łreren giver udtryk for, s√•dan som jeg h√łrer det.

Kl. 19:56
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Ordf√łreren.

Kl. 19:56
Tom Behnke (KF):
Det er der overhovedet ikke. Alts√•, hvis ikke det er offeret, der har v√¶ret udsat for en forbrydelse, der ved henvendelse til politiet skal fort√¶lle, hvad det er, der er sket, hvem skal s√•? Det m√• v√¶re offerets opgave, og det m√• v√¶re s√•ledes, at de, der varetager de her grupperingers interesser, g√•r foran og fort√¶ller i medlemsblade og til medlemsm√łde osv., hvordan man skal forholde sig i de her situationer. Det er da en unik opgave for civilsamfundet, det er en unik opgave for de her foreninger ikke bare at overlade til staten at s√łrge for hele.

Men hvis man skulle lave en s√• specifik tjekliste med angivelse af, at h√©r skal politiet s√• lige sp√łrge til det interessante, fordi hr. Flemming M√łller Mortensen har en interesse i, at der bliver spurgt til det, hvad s√• med alle de andre strafsk√¶rpende omst√¶ndigheder, der er i ¬ß 81? Hvad med alle de andre strafformildende omst√¶ndigheder? Skal man ogs√• specifikt sp√łrge ind til alle dem? Nej, det, politifolk er uddannet til, er at afd√¶kke handlingsforl√łbet: Hvad var det, der skete, og hvorfor var det, det skete? Og det g√łr man, uanset hvad det er for en sag, der er tale om, s√• derfor bliver den her interesse ogs√• varetaget.

Kl. 19:57
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren, og s√• er det den radikale ordf√łrer, fru Lone Dybkj√¶r.

Kl. 19:58
(Ordf√łrer) Lone Dybkj√¶r (RV):
Jeg synes altid, det er s√• utrolig fascinerende at opleve mennesker, der stadig har deres barnetro og autoritetstro. Og det m√• man lade hr. Tom Behnke: Det har han virkelig. Han har virkelig en fantastisk barnetro p√•, at alt, hvad politiet g√łr, er helt perfekt; de g√łr det hele, og der er selvf√łlgelig ingen fejl, det er klart. Hvis nogen af os p√•peger, at der kunne v√¶re lidt her og der, er det kun, fordi vi ikke kender til det. S√•dan er det. Man skal v√¶re et menneske, der skal kunne st√• ved at have v√¶ret udsat for en hadforbrydelse; hvis man har v√¶ret udsat for en hadforbrydelse, er det helt urimeligt, at man ikke fort√¶ller det til politiet.

Jeg har bare s√•dan en anden, parallel tankegang i det; det er selvf√łlgelig fra en anden vinkel, og jeg forlanger ikke, at hr. Tom Behnke s√•dan skal kunne s√¶tte sig ind i det – det tror jeg m√•ske ikke han helt kan – men det drejer sig om udviklingen p√• voldt√¶gtsomr√•det. Der er jo sket en enorm udvikling, ogs√• i kraft af at politiet er blevet bedre. Men det skal jo ikke v√¶re nogen hemmelighed, at da man startede med anmeldelser af voldt√¶gt, var det ikke ligefrem f√łlsomme politibetjente, der altid var til stede p√• en hvilken som helst politistation. Jeg tror ogs√•, at politiet har l√¶rt noget i l√łbet af debatten. P√• samme m√•de tror jeg ikke, at man n√łdvendigvis, selv om man er politibetjent, kan forst√•, hvad det er, et menneske er blevet udsat for p√• sin integritet, n√•r det er blevet overfaldet p√• en eller anden m√•de p√• grund af sin etnicitet eller p√• grund af sin seksualitet, eller hvad ved jeg. Det er ikke noget, man bare s√•dan kan komme over og s√• st√¶rkt st√• der og sige til politiet: Det her var der tale om. S√• enkelt er det ikke, m√• jeg sige til hr. Tom Behnke. Nu gik hr. Tom Behnke, og derfor skal jeg forlade diskussionen med ham, for det har selvf√łlgelig ikke noget form√•l, n√•r han ikke er der.

Men jeg synes s√•dan set, at hr. Tom Behnke p√• mange punkter illustrerer en eller anden stor illusion om, at systemet altid er perfekt. Og systemet er jo ikke altid perfekt, desv√¶rre, og derfor m√• man hele tiden pr√łve at udvikle det. Derudover sker der jo ogs√• en udvikling i, hvad der er rigtigt og forkert i et samfund. I gamle dage, om jeg s√• m√• sige, m√•tte man godt sl√• sine b√łrn. Nu m√• man ikke bare t√¶ske l√łs p√• sine b√łrn. Det er jo en udvikling i samfundet, der er sket. I gamle dage tog man heller ikke voldt√¶gter s√• h√łjtideligt. Herregud, det var noget, kvinderne m√•tte finde sig i. Specielt hvis man var tjenestepige, var det jo s√•dan n√¶rmest herremandens ret at f√• lov at beg√• voldt√¶gt. Nu er der jo ingen, der rigtig vil st√• ved s√•dan et synspunkt mere. Og p√• samme m√•de tror jeg heller ikke, at man har taget det s√• h√łjtideligt tidligere med de her hadforbrydelser, som man g√łr i dag. Det er jo simpelt hen, fordi samfundet har √¶ndret sig – heldigvis. Og heldigvis i en mere human retning.

S√• bliver jeg s√•dan set ogs√• lidt forvirret af debatten. For p√• den ene side synes jeg, at den konservative ordf√łrer sagde, at det var fuldst√¶ndig urimeligt, at man skulle lave al den registrering, og p√• den anden side l√¶ser jeg – nu har jeg jo f√•et justitsministerens tale, af samme grund, og det er jo det, han har sagt, s√• der er ikke tale om misbrug – at der nu, med det nye sagsbehandlingssystem, foreg√•r en registrering af mulige hadforbrydelser. Det m√• v√¶re s√•dan et skema, hvor man tjekker af, s√•dan forst√•r jeg det, der st√•r her. Det er s√•dan set ogs√• i overensstemmelse med det, som DF har f√•et i en eller anden finanslovsammenh√¶ng, eller hvorn√•r det nu har v√¶ret. S√• jeg g√•r ud fra, at vi nu f√•r en registrering p√• en eller anden m√•de.

Jeg tror stadig v√¶k, at der ogs√• skal v√¶re tale om en masse uddannelse inden for det her omr√•de, for det er faktisk ikke s√• nemt for en voldtagen kvinde eller nogen, der har v√¶ret udsat for hadforbrydelser f.eks. p√• grund af deres seksualitet eller andet, bare at st√• op og sige, at det var s√•dan, det hang sammen – for slet ikke at tale om at g√• igennem en mere kompliceret udsp√łrgen fra politiets side. S√• jeg tror, der er behov for, at vi f√łlger den udvikling meget n√łje. Derfor er vi ogs√• glade for, at SF har stillet det her beslutningsforslag, s√• vi kan f√• en diskussion om det – og har f√•et det netop i kraft af et beslutningsforslag, s√•dan at vi kan arbejde videre med det i udvalget og m√•ske f√• lavet en beretning, eller hvad ved jeg. Det kan ogs√• v√¶re, vi skal have et beslutningsforslag, der s√• bliver stemt ned – det ved jeg ikke; SF m√• jo finde ud af, hvad der er klogest – men alts√• s√•dan, at vi f√•r kortlagt nogle af tingene: Hvad er op og ned i det her? Hvad er det for nogle tal, vi snakker om? Selv justitsministeren er jo s√•dan set godt klar over, at der m√•ske er nogle m√łrketal. Det er m√•ske alligevel ikke helt s√• nemt, som hr. Tom Behnke antyder, at f√• registreret, om man er udsat for et had. Derfor er det jo alts√• ogs√• foresl√•et og vedtaget, at man skal skabe sig et overblik over det, og der er sat noget forskning i gang p√• det her omr√•de. Det synes jeg er fint. Det, der ogs√• ville v√¶re fint, ville v√¶re at finde ud af, hvad der egentlig er tidsterminen i det her, for det mener jeg ogs√• vil spille en vis rolle, n√•r vi skal diskutere det videre forl√łb af det her forslag.

Kl. 2003
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren. S√• er det Enhedslistens ordf√łrer, hr. Per Clausen.

Kl. 2003
(Ordf√łrer) Per Clausen (EL):
Der er jo ikke nogen tvivl om, at sp√łrgsm√•let om hadforbrydelser er et centralt sp√łrgsm√•l, som der jo i dag er en meget bred politisk enighed om at der skal reageres p√• og reageres effektivt og h√•ndfast p√•. Jeg tror, at fru Lone Dybkj√¶r har ret i, at hvis man ser de her ting som s√• mange andre ting i s√•dan en historisk sammenh√¶ng, er det forholdsvis nyt, at der er den her meget udbredte enighed om, at det her er s√¶rlig alvorlige forbrydelser. Jeg tror desv√¶rre ikke, at man skal l√¶ngere tilbage end til min ungdom i hvert fald – hvad nogle ogs√• vil sige er mange, mange √•r siden, men alligevel – f√łr lige pr√¶cis nogle af de her forbrydelser blev anset som s√•dan lidt legitime, fordi folk vel selv var lidt ude om det.

Det er vi kommet ud over, men det er klart, at n√•r man s√• fors√łger at s√¶tte yderligere fokus p√•, at noget er strafsk√¶rpende, fordi man kan sige, at holdningerne i samfundet forandrer sig – og det, at man g√łr det her strafsk√¶rpende, er jo ogs√• med til at √¶ndre holdninger; det skal man ikke se bort fra – kan det v√¶re ganske n√łdvendigt i en periode at v√¶re meget opm√¶rksomme p√•, at tingene ogs√• s√¶tter sig igennem hele vejen ned igennem systemet. Det tror jeg faktisk er meget vigtigt.

I hvert fald er vores udgangspunkt s√•dan set, at vi er meget positive over for det beslutningsforslag, SF har fremsat, selv om jeg i l√łbet af debatten blev lidt usikker p√•, om det her er et inderlig overfl√łdigt forslag, fordi det hele alligevel bliver gennemf√łrt af regeringen, eller det er s√•dan et led i en almindelig hetzkampagne mod politiet og indeholder en masse umuligt bureaukrati. Jeg har lidt vanskeligt ved helt at forst√•, at forslaget kan indeholde begge elementer p√• en gang, men det kan skyldes et kort √łjebliks uopm√¶rksomhed fra min side, n√•r jeg er blevet lidt forvirret over det.

Som vi har l√¶st forslaget, st√łtter vi i hvert fald de elementer, der indg√•r. Vi synes, der er behov for at sikre en bedre registrering for at f√• en reel viden om omfanget. Vi tror, der netop er det i forhold til nogle forbrydelser, hvor det m√•ske stadig v√¶k af nogle kan opfattes som lidt ubehageligt at sige, at man tror, man fik t√¶sk, fordi man havde en anden seksualitet end den, der var g√¶ngs i det omr√•de, man lige f√¶rdedes i. S√• er det m√•ske ikke lige det f√łrste, man begynder at sige, og m√•ske heller ikke det f√łrste, politibetjenten t√¶nker p√•. S√• derfor synes vi faktisk, at det at f√• en bedre registrering vil v√¶re en god ting.

Vi synes ogs√•, at det er godt, at man b√•de f√•r en registrering af sager, der bliver f√łrt til doms, og af sager, der ikke bliver det, s√•dan at vi kan h√łjne vores viden om omfanget og karakteren, og i den sammenh√¶ng er det ogs√• godt at styrke r√•dgivningsindsatsen, s√• man kan sikre en h√łjere grad af indrapportering, hvilket ogs√• giver viden om omfanget.

Vi synes s√•dan set, at lige s√• vel som det nogle gange har v√¶ret n√łdvendigt at sende andre signaler til politiet om, at det her var nogle forbrydelser, vi tog s√¶rlig alvorligt, s√• kunne det v√¶re relevant ogs√• i den her sammenh√¶ng endnu en gang at sende det signal at sk√¶rpe politiets pligt til at unders√łge motivet, idet jeg g√•r ud fra, at hvis politiet bliver gjort opm√¶rksom p√•, at det har man en s√¶rlig forpligtelse til, har den enkelte politimand stadig v√¶k en vis frihed i opgavevaretagelsen, opgaveud√łvelsen, til at finde en fornuftig m√•de at h√•ndtere det p√•. Jeg forestiller mig ikke, at der skal udsendes et skema fra Folketinget med formuleringer p√• de sp√łrgsm√•l, som politiet skal stille.

Samtidig synes vi, at det er vigtigt og godt, at der ogs√• er t√¶nkt i konfliktm√¶gling og oplysningsindsats som l√łsningsmodeller, da hadforbrydelser ofte udspringer af manglende viden og myter om offeret. Det kan man jo se, n√•r nogle fors√łger forklare, hvorfor de f.eks. hader b√łsser. S√• skyldes det som oftest fordomme og uvidenhed, og selv om det ikke er al uvidenhed og alle fordomme, der kan fjernes ved hj√¶lp af oplysning, s√• skylder man da at g√łre et fors√łg. Alts√•, straf og lovgivning kan ikke st√• alene, men skal kombineres med elementer som konfliktm√¶gling og oplysningsindsats.

Kl. 2007
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren. S√• er det ordf√łreren for forslagsstillerne, hr. Kamal Qureshi.

Kl. 2007
(Ordf√łrer for forslagstillerne) Kamal Qureshi (SF):
Tak for debatten, og tak is√¶r selvf√łlgelig der, hvor der ogs√• er st√łtte at hente til forslaget. Der er blevet stillet nogle sp√łrgsm√•l om nogle konkrete ting og elementer i forslaget, f.eks. det her om, hvorvidt der skal indf√łres k√łnsidentitet eller ej, om det er n√łdvendigt. Vi m√• jo f√• afklaret under udvalgsbehandlingen, om det er d√¶kket ind p√• andre m√•der, og tilsvarende i forhold til handicap. Det m√• vi vende tilbage til under udvalgsbehandlingen.

N√•r nu der heroppefra bliver sagt, at vi er i en helt anden tidsalder, og at tingene bare ligesom k√łrer derudad, vil jeg bare gerne tillade mig at referere til nogle ting fra den virkelige verden. Her er en artikel fra Fyens Stiftstidende den 21. oktober sidste √•r, og jeg citerer:

¬ĽJeg har selv oplevet at blive sl√•et i hovedet med en flaske adskillige gange efterfulgt af knytn√¶veslag nogle timer efter, jeg havde haft et venskabeligt kys med en person af eget k√łn og blive kaldt for en klam b√łsse. Jeg var dog en af de f√• personer, der valgte at g√• til politiet og anmeldte overfaldet, dog var kommentaren fra Fyns Politi, at jeg nok skulle t√¶nke mig om, n√•r jeg s√•dan offentligt kysser med en fra eget k√łn.¬ę Det er alts√• 2009, vi her taler om.

Tilsvarende vil jeg tr√¶kke et andet eksempel frem. Jeg ved godt, at det er nogle konkrete sager med alle de forbehold, der kan v√¶re med det. Alligevel synes jeg, det er vigtigt at tage tingene med fra den virkelige verden ogs√• i den her debat. En artikel fra Politiken den 23. juni sidste √•r, hvor det 16-√•rige avisbud Deniz Uzun bliver overfaldet med en fastelavnsk√łlle: ¬Ľ√Čt slag med k√łllen gjorde, at han d√łde f√• timer efter p√• hospitalet. Deniz Uzun havde inden da delt aviser ud p√• Amager sammen med sin kammerat, da tre drenge, som de ikke kendte, k√łrte forbi dem flere gange i en sort bil. Herefter sprang to drenge – br√łdre p√• 15 og 17 – ud af bilen. Den 15-√•rige havde k√łllen i h√•nden, og den 17-√•rige holdt en k√łdhammer. Umotiveret og uprovokeret svingede den 15-√•rige k√łllen mod siden af Deniz Uzuns hoved. Slaget dr√¶bte ham.¬ę Selv om gerningsmanden if√łlge et vidne r√•bte perkersvin f√łr angrebet p√• den 16-√•rige, fandt byretten ikke, at der var racistiske bev√¶ggrunde bag forbrydelsen, og s√• vidt jeg ved, efterforskede politiet heller ikke det spor.

S√• jeg m√• tillade mig at sige – jeg kunne n√¶vne flere sager af lignende karakter – at jeg ikke mener, at problemerne i 2010 er l√łst, som nogle heroppefra, synes jeg, giver udtryk for.

Jeg vil ogs√• gerne fort√¶lle lidt om, hvad en hadforbrydelse er. Nogle kan jo sige: Jamen hvorfor det, hvis nu man bliver d√łmt for selve overfaldet, hvorfor skal der s√• g√łres noget s√¶rligt ud af det? hadforbrydelser som er motiveret med udgangspunkt i offerets k√łn, seksualitet, religion, etnicitet, alder eller handicap m.v., er s√¶rlig grove forbrydelser, fordi disse forbrydelser ikke blot er et angreb p√• en bestemt person, men et angreb p√• en bestemt livsf√łrelse eller en bestemt gruppe menneskers ret til at indg√• i samfundet. Hadforbrydelser er desuden kendetegnet ved, at det er vilk√•rlige personer, der med udgangspunkt f.eks. i seksuelle orientering eller etnicitet er i risiko for at blive ramt. Hadforbrydelser er en sk√¶rpende omst√¶ndighed j√¶vnf√łr ¬ß 81, nr. 6, men sk√¶rpelsen kan naturligvis kun afspejle sig i domsafsigelsen, hvis der f√łres beviser for gerningsmandens motivation, og at der s√•ledes er tale om hadforbrydelse. Det sker n√¶sten aldrig i danske retssale, som vi ogs√• har diskuteret under behandlingen.

Med udgangspunkt i Justitsministeriets offerunders√łgelse er der i alt 12.000 danskere, som mener at have v√¶ret udsat for en racistisk eller homofobisk motiveret hadforbrydelse i 2008. Af dem har over 5.000 anmeldt det til politiet. Af dem er der kun 10 – 10 sager – der er blevet f√łrt til domstolene.

Jeg mener, at justitsministeren udviser en skr√¶mmende d√•rlig forst√•else for den situation. S√•ledes svarer han i et mundtligt svar p√• et ¬ß 20-sp√łrgsm√•l, adspurgt om, hvad han vil g√łre ved, at der f√łres s√• f√• sager, og jeg citerer igen, det har jeg ogs√• gjort tidligere: ¬Ľ. at det jo er en gl√¶delig omst√¶ndighed, at der kun er registreret 10 sager. Skulle vi √łnske os, at der var registreret 100 sager, 200 sager? Det er jo gl√¶deligt, at der kun er 10 sager.¬ę Han forts√¶tter: ¬ĽDer er jo ret stor forskel p√• at anmelde sager og rejse sager, s√• derfor er jeg glad for, at der er s√• f√• sager som overhovedet muligt.¬ę

Jeg må sige, at det er en mangel på forståelse for sagen, som viser, at man synes, at det, at der bliver rejst få sager, er et succeskriterium i sig selv. Det er altså fra en justitsminister i en regering, som har sat himmel og jord i bevægelse for at lede efter burka i det danske landskab.

Kl. 2012

Det, der er nye elementer i vores forslag, er, at vi vil have: punkt 1, nye enheder under Rigspolitiet, som orienteres og om n√łdvendigt inddrages i alle tilf√¶lde, hvor det vurderes, at der kunne v√¶re tale om en hadforbrydelse. Specialiseret personale skal yde r√•dgivning til politiet og anklagemyndigheden. I √łvrigt noget, vi kender fra udenlandske erfaringer. Det er ikke noget, vi bare har fundet p√•.

Punkt 2, ordentlig registrering af hadforbrydelser i Danmark. Der skal oprettes et register, som registrerer hadforbrydelser, der f√łres til doms. Oplysninger om sager, der ikke er f√łrt til doms, registreres ligeledes, men uden at der kan foretages en kobling til den sigtede. Desuden skal relevante organisationer underst√łttes i deres arbejde for at kunne dokumentere omfanget af hadforbrydelser i Danmark.

Punkt 3, r√•dgivning og vejledning af personer, som uds√¶ttes for hadforbrydelser og diskrimination, skal styrkes ved hj√¶lp af relevante organisationer, som Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske, LBGT, Dokumentations- og R√•dgivningscentret om Racediskrimination m.v. En af de ting, vi jo ved, er, at gentagne unders√łgelser viser, at mange af de personer, der bliver udsat for hadkriminalitet, is√¶r i den etniske minoritetsgruppe – jeg mener, det er noget med, at en tredjedel af somalierne rapporterer, at de har v√¶ret udsat for en hadforbrydelse – ikke ved, hvor de skal henvende sig. De ved ikke, hvor man g√•r hen. De ved ikke, hvordan man g√łr. Man kan sige, at hvis henvendelsen resulterer i eksemplet fra Fyns Politi, som jeg l√¶ste op, s√• er der i hvert fald heller ikke noget, der ligefrem opfordrer til, at de henvender sig til politiet for at bede om hj√¶lp.

Det er lidt det samme som det ogs√• blev n√¶vnt fra Det Radikale Venstre f√łr, nemlig den kritik, som der f√łr i tiden var om anmeldelse af voldt√¶gt og lignende, hvor man ogs√• mente, at tallet var alt for stort. Alts√•, det tal, som ikke kom til politiets kendskab, var for stort, fordi politiet ikke havde de rigtige redskaber til at tackle de sager. Det er blevet markant bedre, efter at der effektivt er blevet sat ind p√• det omr√•de. Jeg siger ikke, at det er perfekt, men jeg siger, at det er blevet bedre, der er flere sager, der bliver registreret, anmeldt og f√łrt til domstolene.

Det kan vi tilsvarende g√łre med hadkriminalitet. Jeg ved, at der er iv√¶rksat unders√łgelser; jeg ved, at der er iv√¶rksat tiltag. Men jeg mener, at vi kan g√łre det markant bedre. Vi kan l√¶re af svenskerne. Vi kan l√¶re af de erfaringer, som K√łbenhavns Politi har gjort, s√• man i hele landet bedre kan tage sig at det her.

Som sagt m√• vi forts√¶tte unders√łgelser og sp√łrgsm√•l m.v. i udvalgsbehandlingen, og jeg h√•ber s√• p√•, at vi kan n√• frem til noget, som vi i f√¶llesskab kan st√łtte, s√• den her sag kan blive taget op.

Kl. 2015
Anden n√¶stformand (S√łren Espersen):
Tak til ordf√łreren for forslagsstillerne.

Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.

Jeg foresl√•r, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Retsudvalget. Hvis ingen g√łr indsigelse herimod, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

* * *
Folketingets journal med forhandlingerne.