B 50. Spgsm. 6 af 24. februar 2010 om politiets registrering af hadforbrydelser. Svar 18. marts 2010.

Vist 144 gange.
Dateret den 24. februar 2010 stillede Retsudvalget under behandlingen af beslutningsforslag B 50 – Samling: 2009-10 – om en styrket indsats mod (hadforbrydelser) p√• foranledning af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF) sp√łrgsm√•l 6 om politiets nye sagsbehandlingssystem og det s√¶rlige felt til registrering af hadforbrydelser til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 18 marts 2010.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren n√¶vnte under 1. behandling af B 50 politiets nye sagsbehandlingssystem og det s√¶rlige felt til registrering af hadforbrydelser. Ministeren bedes oplyse, hvilke andre s√¶rlige felter til registreringer i √łvrigt politiet har i dette system.

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:

Der er i politiets nye sagsbehandlingssystem (POLSAG) forberedt et s√¶rligt sk√¶rmbillede med felter til registrering af forskellige indberetnings- og forel√¶ggelsesordninger mv., herunder et s√¶rligt felt til registrering af mulige s√•kaldte “hate crimes“.

POLSAG er fortsat under udvikling. P√• nuv√¶rende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om, hvilke √łvrige indberetningsog forel√¶ggelsesordninger mv. der skal have felter til registrering.
Beslutning herom vil – p√• baggrund af dr√łftelser med repr√¶sentanter for politikredsene og anklagemyndigheden – blive truffet inden idrifts√¶ttelsen af systemet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget