B 61. 1. behandling af den 10. december 2020 af beslutningsforslag til forbud mod at tilbyde og udf√łre omvendelsesterapi for lgbt+-personer.

Vist 121 gange.
1. behandling af beslutningsforslag til forbud mod at tilbyde og udf√łre omvendelsesterapi for lgbt+-personer fandt sted den 10. december 2020 som punkt 7 og sidste punkt p√• dagsordenen.

Kl. 1621. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV)
Forhandlingen er åbnet. Jeg skal byde velkommen til ministeren for ligestilling.

Kl. 1621. Ministeren for ligestilling. Peter Hummelgaard
Mange tak for det. Jeg beklager ventetiden ‚Äď det gik lidt st√¶rkt med det foreg√•ende punkt p√• dagsordenen, s√• jeg m√•tte l√łbe tv√¶rs over gaden. Men nu er jeg her.

Med det her beslutningsforslag, som vi i dag skal behandle, vil SF indf√łre et forbud mod at tilbyde og udf√łre omvendelsesterapi for lgbt+-personer. Jeg er enig med forslagsstillerne i, at man i Danmark skal have ret til at v√¶re den, man er, og kunne leve frit, uanset seksualitet eller k√łnsidentitet. Det b√łr ikke v√¶re kontroversielt.

Regeringen kom tidligere i √•r med et ambiti√łst udspil med ti initiativer, der skal styrke rettigheder og muligheder for homo-i og biseksuelle, trans- og interk√łnnede. Med initiativerne vil vi bl.a. √¶ndre lovgivningen, s√• det bliver helt klart, at det er forbudt at forskelsbehandle og chikanere homo- og biseksuelle, trans- og interk√łnnede. Det g√¶lder, uanset om det er p√• arbejdspladsen eller i samfundet i √łvrigt. Vi vil ogs√• g√łre det helt tydeligt i straffeloven, at trans- og interk√łnnede er beskyttet mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

Initiativerne om styrket beskyttelse mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringerРforventer regeringen at fremsætte i et lovforslag i foråret 2021. Initiativerne baserer sig på en omfattende gennemgang af lovgivningen på tværs af en række ministerier. Relevante organisationer havde i den forbindelse mulighed for at komme med input til, hvor de mente lovgivningen kunne styrkes. Omvendelsesterapi blev ikke spillet ind.

Forslagsstillerne henviser i begrundelsen bl.a. til undervisningsmaterialet p√• AdamogEva.dk. For mig h√łrer det ingen steder hjemme at fremstille homoseksuelle og transk√łnnede negativt eller som noget, man skal undertrykke. B√łrne- og undervisningsministeren har i den konkrete sag understreget i medierne, at der er ytrings- og trykkefrihed, men at friskolerne selvf√łlgelig skal leve op til frihed og folkestyre-kravet, ogs√• i forhold til fremstillingen af lgbt+-personer. B√łrne- og undervisningsministeren har samtidig meldt ud, at der er behov for at se p√•, om der kan strammes op i forhold til at fange en ubalance i undervisningen inden for de nuv√¶rende rammer, eller om der er behov for at stramme regels√¶ttet. Der er alts√• ved at blive set p√•, om der kan g√łres yderligere. Jeg vil gerne understrege, at jeg er enig i, at materialer som disse er gr√¶nseoverskridende, men det er n√¶ppe omvendelsesterapi.

Reelt er det ikke helt enkelt at sige, hvad omvendelsesterapi egentlig er. De internationale erfaringer viser ogs√•, at det ikke er simpelt at indf√łre et forbud mod omvendelsesterapi. I Tyskland har man f.eks. forbudt alle behandlinger, der har til form√•l at √¶ndre eller undertrykke en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Som eksempler p√• behandlinger n√¶vnes elektrochok og hom√łopatiske stoffer, der skal afgifte kroppen for homoseksualitet. Derudover n√¶vnes psykoterapi eller lignende, som alt efter omst√¶ndighederne kan v√¶re forbudt. Men hvis det sker frivilligt og med samtykke p√• et oplyst grundlag, er det lovligt.

I Norge er der efter det, jeg har f√•et oplyst, endnu ikke indf√łrt et forbud mod omvendelsesterapi. Nordm√¶ndene er ved at unders√łge forholdet mellem et forbud og f.eks. ytrings- og religionsfriheden. Heller ikke i Storbritannien er der indf√łrt et forbud, selv om der tidligere har v√¶ret fremsat et lovforslag om det.

I Danmark har vi i dag meget lidt viden om omvendelsesterapi ‚Äď alts√• hvad det vil sige, eller hvor mange der eventuelt bliver udsat for det. Den forhenv√¶rende minister har dr√łftet sp√łrgsm√•let med organisationerne p√• lgbt+-omr√•det, og det er ikke deres opfattelse, at omvendelsesterapi er et problem i Danmark, heldigvis. P√• den anden side viser en unders√łgelse fra 2015 fra Als Research, at 15 pct. af nydanske lgbt+-personer har oplevet pres for at blive gift mod deres vilje, og 13 pct. har v√¶ret udsat for vold fra deres familie. Det synes jeg er en meget voldsom og helt uacceptabel adf√¶rd, som jeg formoder bl.a. bunder i religion og for√¶ldede √¶resbegreber. Men er det omvendelsesterapi?

Pointen er, at vi har behov for mere viden om omvendelsesterapi i Danmark. Derfor har den tidligere ligestillingsminister besluttet at igangs√¶tte en unders√łgelse. Den skal s√łge at afd√¶kke, hvad der forst√•s ved omvendelsesterapi, hvordan personer, der har v√¶ret udsat for omvendelsesterapi, oplever det, og om muligt give en indikation af omfanget. N√•r unders√łgelsen er f√¶rdig medio 2021, dr√łfter jeg gerne resultaterne med partierne. Unders√łgelsen giver os forh√•bentlig et bedre grundlag for at dr√łfte, om der eventuelt er behov for at se n√¶rmere p√• mulighederne for et forbud.

Regeringen g√•r ind for et Danmark, hvor der er plads til forskellighed, og hvor k√¶rlighed mellem to mennesker ikke skal begr√¶nses af deres k√łn. Men vi g√•r ogs√• ind for, at vi skal tr√¶ffe beslutninger p√• et oplyst grundlag. Regeringen kan derfor ikke st√łtte det fremsatte forslag. Tak for ordet.

Kl. 1626. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Vi siger tak til ministeren. Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1626. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Jeg bider m√¶rke i, at ministeren siger, at der er en r√¶kke organisationer, der mener, at det her ikke er n√łdvendig lovgivning i Danmark. Men n√•r vi s√• ser det materiale, som er det eksempel, jeg har givet som baggrund til det her lovforslag, og som henviser til et r√•dgivningstilbud, der sammenligner homoseksualitet med p√¶dofili, og n√•r organisationerne s√• derefter g√•r ud og siger, at der er behov for et forbud, skal vi s√• ikke lytte til dem, selv om de ikke lige sagde det, dengang man spurgte, men som siger det nu, hvor der er et konkret eksempel p√•, at der foreg√•r problematiske ting derude?

Kl. 1627. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ministeren.

Kl. 1627. Ministeren for ligestilling. Peter Hummelgaard.
Jamen jeg tror, at det, som fru Astrid Car√łe ogs√• h√łrte mig sige, var, at jeg jo mener, at de her ting er uacceptable, men ogs√• at vi skal finde den rigtige balance mellem p√• den ene side ytrings- og trykkefriheden og p√• den anden side det ogs√• at ville g√łre noget ved dem, der bevidst fors√łger at p√•virke andre menneskers handlinger og begr√¶nse menneskers k√¶rlighed til andre mennesker uanset deres k√łn. Det er derfor, vi er optaget af to ting. Vi vil gerne lave en unders√łgelse, hvor vi f√•r mere viden om, hvad omvendelsesterapi egentlig kan karakteriseres som, og i hvilket omfang det er udbredt i Danmark. Samtidig med det er man p√• undervisningsministerens omr√•de jo ogs√• i gang med at se p√• det her undervisningsmateriale osv., i forhold til om man kan g√łre mere for at begr√¶nse det.

Kl. 1628. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1628. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Det s√¶tter jeg virkelig stor pris p√• at regeringen har gjort, alts√• at man har sat den her unders√łgelse i gang, og jeg gl√¶der mig ogs√• til at h√łre udfaldet af det. Synes ministeren ikke, n√¶rmest uanset om det er et stort problem eller et lille problem i Danmark, at det ogs√• ville v√¶re et st√¶rkt signal at sende at sige: Omvendelsesterapi er forbudt i Danmark?

Kl. 1628. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ministeren.

Kl. 1628. Ministeren for ligestilling. Peter Hummelgaard.
Jeg synes helt klart, at det er et vigtigt og afg√łrende signal at sende at sige: Vi tager afstand fra de eksempler, vi kan se, uanset hvor de finder sted, og uanset hvordan man fors√łger at p√•virke andre mennesker til ikke at elske dem, de nu engang elsker. Det synes jeg helt klart, men hvis vi skal lave lovgivning eller udstede et egentligt forbud mod noget bestemt, skal vi ogs√• v√¶re klar over, hvad det er, vi forbyder. S√• det er ikke en afvisning af at forbyde noget, det er mere en appel om, at vi p√• forh√•nd bliver klar over, hvad det er, vi forbyder, og hvordan vi forbyder det.

Kl. 1629. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak, siger vi til ministeren, og s√• skal vi i gang med ordf√łrerr√¶kken. Det er hr. Lars Aslan Rasmussen.

Kl. 1629. Ordf√łrer. Lars Aslan Rasmussen (S).
I dag skal vi tage stilling til et forslag om forbud mod omvendelsesterapi af homoseksuelle. For Socialdemokratiet er enhver form for diskrimination af lgbti-personer fuldst√¶ndig uacceptabel, og vi er stolte af altid at have v√¶ret det parti, der er g√•et forrest i kampen for rettigheder til lgbt+-personer, b√•de i Danmark og internationalt. Enhver hadefuld tale over for lgbt+-personer skal bek√¶mpes, og derfor er vi glade for, at vi sammen med bl√• blok bl.a. fik lavet en aftale om at forbyde hadpr√¶dikanter indrejse til Danmark. F√łr dette var det nemlig snarere reglen end undtagelsen, at f.eks. Islamisk Trossamfund i Danmark inviterede imamer til Danmark, der ville henrette homoseksuelle. Og vi har klart sagt fra over for de friskoler, der har frar√•det homoseksualitet eller p√• anden m√•de opf√łrt sig uhensigtsm√¶ssigt.

Nu er vi i gang med at unders√łge omfanget af omvendelsesterapi, og hvorvidt det findes, og hvordan det skal defineres. Socialdemokratiet mener, at det er mest seri√łst at afvente den her unders√łgelse og s√• vende tilbage og se, hvad der kan g√łres konkret. Derfor kan vi p√• nuv√¶rende tidspunkt ikke st√łtte forslaget.

Kl. 1630. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1630. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Jeg vil ogs√• h√łre hr. Lars Aslan Rasmussen, om det ikke, n√¶rmest uanset hvad den her unders√łgelse viser ‚Äď om det er et stort problem i Danmark eller et lille problem, hvor det eksisterer henne, om det eksisterer i meget muslimske milj√łer eller i meget religi√łst kristne milj√łer ‚Äď er et rigtig st√¶rkt signal at sende at f√• lavet et forbud.

Kl. 1631. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Hr. Lars Aslan Rasmussen.

Kl. 1631. Lars Aslan Rasmussen (S).
Det eksisterer jo tydeligvis hos nogle imamer, for det har vi haft problemer med. Alts√•, direkte citeret er der imamer, der har sagt, at homoseksuelle skal dr√¶bes. Det er under straffeloven, og derfor har vi ogs√• kunnet udelukke nogle af dem. Jeg synes, at det er en sv√¶r balance. Taler vi om folk, der s√¶tter elektroder p√• folks hoveder, eller hvordan er det pr√¶cis man skal g√łre? Har man som folkekirkepr√¶st lov til at sige, at man syntes, at homoseksualitet er forkert? Det mener jeg jo s√•dan principielt at man har lov til. Har man s√• lov til at sige, at kom igen n√¶ste onsdag, og s√• snakker vi om det? Ja, det har man jo ogs√• lov til. S√• seri√łst, inden man kommer med et forbud, synes jeg, det er vigtigt at definere, hvad det er, og s√• finde ud af, hvad vi g√łr ved det. Der er ingen i Socialdemokratiet, som mener, at man skal omvende folk. Og i forhold til undervisningsmaterialet er det en opgave ogs√• at stoppe det, hvis der er noget materiale, der er forkert. Man skal overholde lovgivningen som friskole.

Kl. 1631. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe, v√¶rsgo.

Kl. 1631. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Ordf√łreren taler meget om de ting, der foreg√•r blandt imamer osv., og jeg synes, at uanset hvilken religion der undertrykker homoseksuelle, skal vi g√łre noget ved det. Men anerkender ordf√łreren, at det ogs√• er noget, der foreg√•r i de kristne milj√łer f.eks. p√• hjemmesiden AdamogEva.dk, hvor vi senest har set eksempler p√•, at homoseksualitet bliver sammenlignet med p√¶dofilit, vold og incest? Anerkender ordf√łreren, at det er lidt bredere end i bare de muslimske milj√łer?

Kl. 1632. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Værsgo.

Kl. 1632. Lars Aslan Rasmussen (S).
Ja, det var ogs√• derfor, at jeg n√¶vnte kristne friskoler. Men jeg synes stadig v√¶k, at der er en v√¶sentlig forskel p√• at sige noget grimt om homoseksuelle og s√• det at opfordre til drab. Og der har vi haft, i hvert fald som jeg lige sad og kiggede det igennem, inden jeg skulle herind, fire imamer, der har bes√łgte Danmark i det st√łrste trossamfund, nemlig Islamisk Trossamfund, inviteret til Danmark. De har sagt direkte, at homoseksuelle skal sl√•s ihjel. Det synes jeg der er en forskel p√•. Men det g√łr det jo ikke mere rart at sammenligne homoseksualitet med p√¶dofili eller andre ting. Det tager jeg st√¶rkt afstand fra.

Kl. 1632. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak siger vi til Socialdemokratiets ordf√łrer. S√• er det Venstre, og det er fru Fatma √ėktem.

Kl. 1633. Ordf√łrer. Fatma √ėktem (V).
Mange tak. Jeg skal hilse fra Liberal Alliance, der ikke selv kan deltage, og vil holde min ordf√łrertale p√• vegne af b√•de Venstre og Liberal Alliance i dag.

Det beslutningsforslag om omvendelsesterapi, vi nu skal behandle her, er fremsat af SF. SF foresl√•r, at der indf√łres et forbud mod at tilbyde og udf√łre omvendelsesterapi og lignende terapiformer rettet mod personers seksualitet og k√łnsidentitet.

Der m√• ikke herske nogen tvivl om, at for Venstre er det en grundl√¶ggende v√¶rdi, at alle skal have lov til at udleve den, de er, og deres seksualitet p√• den m√•de, som de nu selv √łnsker. Vi vil ikke acceptere undertrykkelse eller diskrimination p√• baggrund af seksualitet eller k√łnsidentitet. Og selvf√łlgelig er det at v√¶re homoseksuel, biseksuel eller transk√łnnet ikke en sygdom. Det mente Danmark for 39 √•r siden, da vi fik det af listen over psykiske sygdomme, og det mener vi i dag. Det er ikke en sygdom, der skal eller b√łr kureres ‚Äď noget, som skal uddrives eller udskammes, blot fordi man er anderledes, blot fordi man ikke ligner de andre. Jeg ved godt, at det ikke altid er nemt at v√¶re anderledes. Men jeg ved ogs√•, at der ikke er nogen, der skal holdes ude, bare fordi man ikke er som de andre. I Danmark er vi frie. Vi er frie til at v√¶re dem, vi er, og vores mangfoldighed er en k√¶mpe styrke. Men vi h√łrer om pres og tvang over for lgbt-personer, og det er ikke i orden.

S√• intentionen og tankerne bag det her beslutningsforslag er vi helt enige i. Desv√¶rre er beslutningsforslaget udformet meget ukonkret. Der er flere ting, der undrer os, f.eks.: Hvad forst√•r SF ved omvendelsesterapi? Der er i teksten n√¶vnt undervisningsmateriale som begrundelse for forbuddet mod omvendelsesterapi. Men undervisningsmaterialet har vel ikke noget med omvendelsesterapi at g√łre? Hvorfor er der kun fokus p√• de kristne milj√łer? Hvorfor er de andre trossamfund ikke med? Hvordan skal forbuddet mod omvendelsesterapi konkret udformes? Skal forbuddet g√¶lde b√łrn under 18 som i Tyskland, eller skal det ogs√• omfatte alle andre?

Derfor st√łtter Venstre ligestillingsministerens igangsatte unders√łgelse om omvendelsesterapi, s√• vi kan f√• et bredere billede og et bedre billede af, hvad omvendelsesterapi er, og om muligt, hvor stort omfanget er. Det er ogs√• v√¶sentligt at f√• belyst, hvordan et eventuelt forbud i givet fald kan komme til at se ud, ogs√• i relation til en juridisk vurdering af, hvad der kan og skal g√łres. S√• Venstre vil gerne involveres i unders√łgelsen. Vi vil gerne arbejde videre herfra. Jeg ser frem til en indbydelse til et m√łde omkring dette, ligesom jeg h√•ber, at vi kan arbejde videre med det her forslag i udvalget. For s√•dan som forslaget ser ud lige nu, kan Venstre ikke st√łtte det, og det samme kan Liberal Alliance ikke.

Kl. 1637. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1637. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Jeg er rigtig glad for at h√łre, at Venstre st√łtter intentionen, selv om det skulle v√¶re mere konkret.

Jeg vil gerne give et eksempel, og s√• vil jeg sp√łrge ordf√łreren, om ordf√łreren ogs√• t√¶nker, at det er omvendelsesterapi. P√• hjemmesiden for Kristent Netv√¶rk omkring Udfordret Seksualitet opfordrer man til ikke at udleve sin homoseksualitet, og man sammenligner homoseksualitet med p√¶dofili, n√•r man r√•dgiver de unge i, hvordan de skal h√•ndtere deres seksualitet. Det synes jeg virker som omvendelsesterapi. Det er selvf√łlgelig ikke s√• slemt som elektroder og hormoner, og hvad man ellers kan finde p√•. Men det at have s√• negativ en tilgang til en seksualitet, vi for rigtig mange √•r siden har sagt ikke er en sygdom, synes jeg virker som omvendelsesterapi. Synes ordf√łreren ogs√• det?

Kl. 1638. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1638. Fatma √ėktem (V).
Fordi forslagsstilleren nu har n√¶vnt hjemmesiden AdamogEva.dk, der bliver brugt som undervisningsmateriale, har jeg v√¶ret inde og kigge lidt. Jeg har ogs√• l√¶st pressemeddelelsen, der efterf√łlgende er kommet af den kritik, der har v√¶ret af hjemmesiden, hvori de beklager de udmeldinger, der har v√¶ret. Om det er omvendelsesterapi, er jeg ikke sikker p√• jeg er enig med ordf√łreren i. Jeg har v√¶ret inde og kigge, og jeg kunne ikke se det. De begreber er blevet fjernet, og det synes jeg er meget, meget passende. Alt det andet er meget uheldigt og fuldst√¶ndig forkert. Men om det er omvendelsesterapi, at man siger, at man har den holdning, at homoseksualitet ikke er i orden, ved jeg ikke. Og det synes jeg b√łr unders√łges, for det handler ikke s√• meget om, hvad ordf√łreren og jeg f√łler. Det handler jo lige s√• meget om, hvad dem, der m√łder det, og dem, der oplever det, f√łler.

Jeg synes som sagt, det er en forkert holdning, men jeg synes ikke, det er omvendelsesterapi, at de giver til kende, hvad det er, de står for. Jeg er ikke enig med dem overhovedet, men det er sådan set deres ret, for der er også religionsfrihed i Danmark.

Kl. 1639. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1639. Astrid Car√łe (SF).
Okay, tak for det. Jeg bider m√¶rke i, at ordf√łreren ogs√• ser frem til den her unders√łgelse, hvor vi kan f√• unders√łgt n√¶rmere, hvad vi kan kalde for omvendelsesterapi. Foreg√•r det i Danmark? I hvilke milj√łer foreg√•r det osv.? Forestiller ordf√łreren sig, at Venstre efterf√łlgende, n√•r unders√łgelsen er f√¶rdig, kan bakke op om et forbud mod omvendelsesterapi ‚Äď lige s√• meget for at sende et signal om, at det ikke er noget, vi vil acceptere i Danmark?

Kl. 1639. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1639. Fatma √ėktem (V).
Signalpolitik kan også være meget stærkt, og jeg ved, at bare det, at vi har den her debat og sætter fokus på tingene, også er meget stærkt.

Alts√•, jeg synes jo ikke, vi skal have et forbud for at have et forbud. Vi skal have et forbud, hvis der er noget, vi kan rette op p√• med det. Jeg gl√¶der mig meget til at se unders√łgelsen. Jeg synes, vi skal pr√łve at g√łre det s√• bredt som overhovedet muligt. Det er ogs√• derfor, jeg h√•ber, at ministeren vil inddrage os i, hvad det er, der skal unders√łges, og jeg h√•ber, vi kan arbejde videre fra udvalgets side og kan stille nogle krav til ministeren sammen med ordf√łreren, sammen med SF.

Selvf√łlgelig vil vi kigge p√• det, men jeg synes ogs√•, vi er n√łdt til at g√łre tingene i den r√¶kkef√łlge, som alle andre lande har gjort. Vi vil gerne vide, hvad der er sket i Tyskland, siden de har indf√łrt forbuddet. Norge overvejer det efter en grundig unders√łgelse. S√• lad os nu se, hvad der overhovedet er muligt, og om der er det behov, og hvad det er, vores lovgivning d√¶kker i dag. Derefter vil vi s√• beslutte, om vi vil v√¶re med p√• et forbud.

Kl. 1640. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak til Venstres ordf√łrer, og s√• g√•r vi videre til Dansk Folkeparti. Fru Marie Krarup, v√¶rsgo.

Kl. 1641 Ordf√łrer. Marie Krarup (DF).
Tak for ordet. I Dansk Folkeparti er vi fuldstændig enige i den indledning, som der er i beslutningsforslaget, hvor der står:

¬ĽI Danmark skal man have ret til at v√¶re den, man er, og kunne leve frit, uanset hvilken seksualitet eller k√łnsidentitet man har. Vi m√• ikke acceptere undertrykkelse eller diskrimination p√• baggrund af seksualitet og k√łnsidentitet.¬ę

Det synes vi er fuldst√¶ndig rigtigt. Man skal selvf√łlgelig have lov til at v√¶re, som man er. Og umiddelbart synes vi selv, at omvendelsesterapi lyder temmelig forrykt.

Men i lighed med de √łvrige ordf√łrere, der har v√¶ret oppe, vil jeg godt s√¶tte sp√łrgsm√•lstegn ved, hvad det egentlig er. Er en samtale med en psykolog eller med en l√¶rer, eller hvad det nu kan v√¶re ‚Äď en myndighedsperson, som man har respekt for ‚Äď omvendelsesterapi, hvis man nu selv g√•r med et √łnske om, at ens seksuelle tilb√łjeligheder skal √¶ndres? Er det s√• omvendelsesterapi, eller er det ikke?

Jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, at det offentlige ikke skal st√łtte noget, som kan kaldes omvendelsesterapi. Men om det skal v√¶re tilg√¶ngeligt p√• markedet generelt ‚Äď en eller anden form for samtale med folk, hvis man √łnsker det, alts√• frivilligt og p√• det private marked ‚Äď synes jeg godt, man kan s√¶tte sp√łrgsm√•lstegn ved.

Det er jo ikke noget, jeg selv absolut ville opfordre til. Jeg ville nok snarere opfordre til at holde sig v√¶k fra det. Men folk g√•r jo og laver mange m√¶rkelige ting. I g√•r kunne jeg TV-avisen h√łre, hvordan en ung kvinde p√•stod, at det var helt n√łdvendigt at f√• √¶ndret sin n√¶se. Selv om hun var en sk√łnhed, skulle hendes n√¶se alts√• opereres p√• en eller anden m√•de, s√• den var anderledes. S√•dan er der jo s√• mange m√¶rkelige behov og √łnsker blandt folk, og kan man p√• det private marked f√• en s√•dan behandling eller terapi, s√• vil jeg ikke umiddelbart sige, at man skal forbyde det.

Jeg kunne ogs√• godt t√¶nke mig at sp√łrge forslagsstillerne ‚Äď det kan jeg s√• ikke fra den her position ‚Äď om man har unders√łgt, om forslaget her ber√łrer vores frihedsrettigheder. Alts√•, det at tilbyde eller √łnske noget omvendelsesterapi b√łr vel v√¶re frit, ligesom man har ytringsfrihed. Alts√•, man m√• vel udtale sig om det. S√• jeg synes, beslutningsforslaget rejser en hel masse sp√łrgsm√•l, som ikke er besvaret. Selv om jeg er enig i form√•let om, at man selvf√łlgelig skal have frihed til at leve, som man er, synes jeg, det er for uklart, hvad det er, man egentlig √łnsker, og hvad det er, man helt pr√¶cist √łnsker at forbyde. S√• umiddelbart kan vi i Dansk Folkeparti ikke sige ja til beslutningsforslaget.

Men vi ser da gerne p√• et videre arbejde med de her ting, men f.eks. en tvungen behandling af folk, som bliver st√łttet af det offentlige, vil vi jo absolut ikke se. Men at folk p√• det frie marked ikke skulle kunne g√• hen og tale med nogen om, at de er kede af at v√¶re den, de er, og gerne vil v√¶re noget andet, mener vi ikke, at vi skal st√• og bestemme noget om. Tak for ordet.

Kl. 1644. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1644. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Nu stillede ordf√łreren mig et sp√łrgsm√•l, hvad man jo ikke kan, men nu pr√łver jeg lige at svare p√• det alligevel. Selvf√łlgelig skal det ikke ber√łre vores frihedsrettigheder. Det er selvf√łlgelig rigtig vigtigt, at vi har vores ytringsfrihed i Danmark og vores religionsfrihed. Det, vi snakker om her, er, hvis folk bliver tvunget, og der t√¶nker jeg egentlig, at det er underordnet, om man bliver tvunget ind i noget terapi, uanset om det er det offentlige, der tilbyder det, eller om det er det private.

Jeg kan godt se det her med, at der er mange mennesker, der g√•r i alle mulige forskellig slags terapiformer. Men f.eks. kan man jo ikke f√• rettet sin n√¶se, hvis man er under 18 √•r. S√• jeg kunne godt t√¶nke mig at sp√łrge Dansk Folkeparti: Kunne Dansk Folkeparti forestille sig, at et forbud i hvert fald kunne g√¶lde for folk under 18 √•r?

Kl. 1645. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1645. Marie Krarup (DF).
Alts√•, for det f√łrste synes jeg, at det er for l√łst beskrevet, s√• det ville v√¶re det f√łrste. Men generelt synes jeg, at der er noget rigtig fornuftigt i, at man under 18 √•r skal have sine for√¶ldres tilladelse eller opbakning til det. S√• det ville jeg da synes var rigtig fornuftigt. Men alts√•, jeg vil ikke sige ja til noget, som er s√• l√łst defineret som det her. S√• der skal mere definition p√•. Men jeg synes ogs√•, der er meget stor forskel p√•, om det er noget offentligt st√łttet behandling, eller om det ikke er. For der m√• selvf√łlgelig v√¶re videre rammer p√• det private marked, end der er i det offentlige.

Kl. 1646. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Værsgo.

Kl. 1646. Astrid Car√łe (SF).
Naturligvis, men en tvungen behandling er under alle omst√¶ndigheder tvang, hvad vi i SF ikke bryder os om, uanset om det er p√• det private marked eller i det offentlige. Ordf√łreren siger, at der skal v√¶re for√¶ldretilladelse. Det kunne v√¶re et bud, men problemet er jo typisk, at det er for√¶ldrene, der tvinger b√łrnene ind i de her terapiformer, fordi for√¶ldrene er imod, at de unge er homoseksuelle. Og s√• er et forbud jo ikke den bedste vej at g√•. Jeg er med p√•, at ordf√łreren ikke kan st√łtte beslutningsforslaget. Jeg er bare i gang med at finde ud af, om vi kan m√łde hinanden et sted, hvor et forbud m√•ske kunne v√¶re for dem under 18.

Kl. 1646. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1646. Marie Krarup (DF).
Der mener jeg ogs√•, at det her er for l√łst defineret. Alts√•, kan man s√• ogs√• sige, at for√¶ldre ikke m√• s√łrge for, at b√łrn f√•r rettet deres flyve√łrer eller deres t√¶nder? Alts√•, jeg var som barn stik imod, at jeg skulle have rettet t√¶nder, og det fik mine for√¶ldre gennemf√łrt. Alts√•, der vil komme en hel masse andre omr√•der, som man ogs√• vil diskutere. Og det er ikke, fordi jeg vil sidestille det at v√¶re homoseksuela med det at f√• rettet t√¶nder ‚Äď jeg kunne se, at der var en politiker i salen, der var ved at f√• et bommesislag. Men jeg vil sidestille for√¶ldrenes myndighedsomr√•der. Alts√•, hvad m√• for√¶ldre, og hvad m√• de ikke? Og der synes jeg jo alts√•, at familien skal have meget vide rammer til at opdrage deres b√łrn og bestemme over dem.

Kl. 1647. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Så siger vi tak til fru Marie Krarup. Så er det fru Samira Nawa, Radikale Venstre.

Kl. 1647. Ordf√łrer. Samira Nawa (RV).
Tak. Jeg og Radikale Venstre er fuldst√¶ndig enige med SF i, at man her i Danmark skal have retten til at v√¶re den, man er, uanset seksualitet og k√łnsidentitet. At v√¶re homoseksuel, biseksuele eller transk√łnnet f.eks. er ikke en sygdom og skal heller ikke behandles som s√•dan. Derfor er vi i Radikale Venstre heller ikke afvisende over for et forbud mod omvendelsesterapi.

Der er eksempler allerede nu p√• lande, som arbejder p√• lignende tiltag. I maj m√•ned i √•r vedtog man i Tyskland f.eks. en lov, der forbyder ud√łvelse af omvendelsesterapi p√• personer under 18 √•r, og i Norge er den norske regering i gang med at unders√łge dels behovet for et forbud mod omvendelsesterapi i Norge, dels hvordan et forbud kan gennemf√łres.

I en dansk kontekst er jeg s√•dan set rigtig glad for, at den tidligere ligestillingsminister iv√¶rksatte en unders√łgelse af omfang og karakter af omvendelsesterapi, og at ogs√• den nuv√¶rende ligestillingsminister siger, at han vil dr√łfte unders√łgelsens resultater med Folketinget.

Radikale Venstre bakker alts√• ikke om beslutningsforslaget p√• nuv√¶rende tidspunkt, men vi afviser heller ikke at st√łtte et forbud p√• den anden side af freml√¶ggelsen af den her unders√łgelses resultater.

Kl. 1649. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak til den radikale ordf√łrer, fru Samira Nawa. S√• er det fru Pernille Skipper fra Enhedslisten.

Kl. 1649. Ordf√łrer. Pernille Skipper (EL).
Tak for ordet, og tak til SF for at fremsætte forslaget og for at tage en rigtig vigtig problemstilling op. Det er noget, som der bliver talt for lidt om, synes jeg.

Jeg havde forberedt, at jeg skulle holde en tale, hvor jeg i lighed med en masse andre ville sige, at jeg synes, at omvendesterapi er et k√¶mpestort problem. Jeg ville ogs√• indlede med at sige, at jeg synes, at man har retten til at leve og v√¶re, som man er, og alt det der, som der er andre der har sagt af besv√¶rgelser. S√• ville jeg egentlig ogs√• komme frem til, at vi gerne vil se den unders√łgelse, som ministeriet er i gang med at udarbejde, og at vi s√• ikke vil afvise, at et forbud kan komme p√• tale. Men jeg bliver ud over det ogs√• n√łdt til at sige, at jeg synes, at dobbeltmoralen p√• den her talerstol er tyk ‚Äď tyk.

Da vi begyndte at tale om et forbud mod genopdragelsesrejser, hvor vi h√łrte historier om muslimske familier, der sendte deres b√łrn p√• genopdragelsesrejser, s√•dan at de kunne blive rigtige og ordentlige muslimer og kunne f√• noget danskhed taget ud af sig, var der ikke nogen af os, der sagde: Hvordan definerer vi mon genopdragelsesrejser, jeg synes, det er lidt sv√¶rt lige at finde ud af det; skal vi ikke lige tale lidt mere om det, f√łr vi beslutter os for, om det skal v√¶re forbudt? Der var heller ikke nogen, der stod heroppe og sagde: Jeg synes, der skal v√¶re meget vide rammer for, hvad for√¶ldre m√• bestemme over om deres b√łrn. Der var heller ikke nogen, der stod heroppe og sagde: Hvad s√•, hvis man bliver sendt til psykolog for at kurere sin danskhed? Er en psykologsamtale ogs√• genopdragelse, eller hvad?

Jeg synes helt alvorligt, at dobbeltmoralen er for tyk. For mig er det fuldst√¶ndig ligegyldigt, hvilken religion man bruger som undskyldning for at f√• folk til at holde op med at leve som det, de egentlig gerne vil, s√¶rlig ogs√• ens b√łrn. For mig er det fuldst√¶ndig ligegyldigt, om det er den kristne eller den muslimske tro, man bruger som undskyldning for at sige til ens b√łrn, at de skal leve p√• en anden m√•de, end de er, og fors√łge at f√• rusket homoseksualiteten ud af dem, eller hvad det er, der er tanken, og det er bare helt tydeligt fra den her talerstol, at det ikke er ligegyldigt for alle herinde i den her sal, og det synes jeg er for meget og for tr√¶ls.

Negativ social kontrol fra for√¶ldre rettet mod b√łrn, som begr√¶nser deres frihed, deres mulighed for at leve, som de gerne vil, blive forelsket i dem, de gerne vil osv., er dybt forkasteligt. Er der en eller anden skillelinje imellem negativ social kontrol fra for√¶ldre og familie, hvor det s√• bare er opdragelse? Ja, det er der, og den er sv√¶r lige at finde, men den er ikke sv√¶rere i det her tilf√¶lde, end den er i alle de andre tilf√¶lde, vi har diskuteret s√• mange gange, og selvf√łlgelig er det ikke okay, n√•r for√¶ldre fors√łger at f√• deres b√łrn til at holde op med at v√¶re homoseksuelle ved at sende dem i terapiformer eller p√• alle mulige lejre, som der ogs√• har v√¶ret tilf√¶lde af i andre lande. Det er ikke okay.

Jeg vil gerne takke SF en gang til for at tage det her forslag op. Jeg ved ikke, hvor stort problemet er i Danmark. Jeg har heldigvis ikke h√łrt om de her forf√¶rdelige, kan man sige, nationale genopdragelseslejre, som der ogs√• har v√¶ret eksempler p√• i Tyskland, og som har f√łrt til forbuddet. Jeg h√•ber virkelig ikke, at vi finder det, n√•r vi g√•r i gang med at grave, men n√•r vi f√•r afd√¶kket omr√•det yderligere, vil jeg ikke afvise, at det kan v√¶re n√łdvendigt med et forbud, og s√• vil vi selvf√łlgelig ligesom med alle andre forbud, som bliver indf√łrt her, skulle definere n√¶rmere, hvad det s√• omfatter, i lovbem√¶rkningerne. For det kan vi godt finde ud af, det er rent faktisk vores opgave som lovgivende forsamling. Tak for det.

Kl. 1653. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak siger vi til fru Pernille Skipper. Der er ikke nogen, der har √łnsket ordet for en kort bem√¶rkning til fru Pernille Skipper. Vi skal videre i ordf√łrerr√¶kken til fru Birgitte Bergmann fra Det Konservative Folkeparti.

Kl. 1654. Ordf√łrer. Birgitte Bergman (KF).
Tak for det. I dag behandler vi beslutningsforslaget fra SF om forbud mod omvendelsesterapi, og tak til ordf√łreren for at bringe et vigtigt emne op.

Jeg vil gerne starte med at læse et par velkendte ord op. De fleste kender dem måske allerede og ved, hvor de stammer fra:

¬ĽK√¶rligheden er t√•lmodig, k√¶rligheden er mild, den misunder ikke, k√¶rligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den g√łr intet us√łmmeligt, s√łger ikke sit eget, hidser sig ikke op, b√¶rer ikke nag. Den finder ikke sin gl√¶de i uretten, men gl√¶der sig ved sandheden. Den t√•ler alt, tror alt, h√•ber alt, udholder alt.¬ę

Ja, k√¶rligheden t√•ler alt, tror alt og h√•ber alt. Enhver har ret til at v√¶re den, man er, og v√¶re sammen med den, man elsker. Det er en frihed, som vi skal v√¶rne om; det st√•r ikke til diskussion. N√•r vi i dag behandler sp√łrgsm√•let om omvendelsesterapi, kan s√•danne metoder ikke andet end at minde os om, at tvang, kontrol og undertrykkelse ikke er en farbar vej ‚Äď hverken i livet, i samlivet med ens elskede eller i samfundet. Friheden og f√¶llesskabet skal st√• f√łrst.

Ingen skal omvende deres seksualitet mod deres vilje, og ingen skal sygeligg√łres p√• baggrund af deres seksuelle orientering. Som med s√• meget andet i tilv√¶relsen kan man komme i tvivl, f√łle sig anderledes eller opleve sig selv p√• en ny m√•de i selskab med et andet menneske. Tvivlen er et vilk√•r, som vil opst√• i ny og n√¶. Tvivl kan v√¶re med til at modne os; den presser troen, s√• vi vokser.

B√łrn, unge og voksne kan blive i tvivl om deres seksualitet eller deres k√łnsidentitet. Den har vi i h√łj grad udviklet et sprog for i dag ‚Äď et sprog, som ikke er enten-eller, men snarere b√•de-og. S√•dan skal det fortsat v√¶re. Vi har et sprog, som kan √•bne for en samtale, n√•r tvivlen griber os. Vi kan s√łge r√•d og vejledning om, hvordan man kan l√¶re at forst√•, hvad det er for nogle f√łlelser, som er inde i en. Her kan en l√¶ge, en psykolog eller en pr√¶st eller en fjerde v√¶re den professionelle vejleder, som kan hj√¶lpe med at s√¶tte ord p√• de nyerfarede eller lagrede oplevelser, man har haft. Det kan v√¶re et barn, en dreng, som oplever at f√łle sig anderledes end de andre drenge i klassen, eller en ung pige p√• ungdomsuddannelsen, som pludselig finder sin kvindelige klassekammerat interessant p√• en m√•de, som hun ikke tidligere har oplevet. Og hvad skal det nu betyde? Tvivlen opst√•r, men tvivlen skal ogs√• hj√¶lpe til at s√łge svar de steder, hvor gode svar findes.

Dialog er s√• afg√łrende for, at vi forst√•r os selv. Hvis ikke der er et rum, hvor tvivlen kan itales√¶ttes, s√• er jeg bekymret for, at den enkelte efterlades i fortvivlelse, og det er et helt andet sted end tvivlen. Fortvivlelse er en f√łlelse af konstant at falde udenfor, at falde ud, at falde uden for fundamentet, af en endel√łs nedtur i m√łrke. Her √łnsker ingen at v√¶re. Samtalen skal g√• forud, samtalen skal v√¶re legitim, og samtalen er berettiget.

Som beslutningsforslaget er formuleret, vil man forbyde omvendelsesterapi. Ja, det skal forbydes, men forslagsstillerne √łnsker ogs√• et forbud mod lignende terapiformer rettet mod personers seksualitet og k√łnsidentitet. Her er vi bekymrede for, at en s√•dan formulering kan demontere samtalen om seksualitet og de frustrationer, som kan opst√• i k√łlvandet p√• at forst√• sig selv. Terapi betyder st√łtte og hj√¶lp til balance og derved til at vise vejen. Og det er netop, hvad terapi kan: at skabe en balance i erkendelsen af, at man m√• forelske sig i og elske netop den, man √łnsker, og at man m√• v√¶re den, som man finder sig tilpas som. Terapi til at forst√• sin seksuelle orientering og k√łnsidentitet er netop den udefrakommende hj√¶lp, som man ikke kan finde egenh√¶ndigt. Her er f.eks. l√¶gen, psykologen eller pr√¶sten gode samtalepartnere.

Derfor bakker vi op om et forbud mod omvendelsesterapi, men vi kan ikke bakke op om et forbud mod terapi som en h√•nd, enhver tvivlende kan r√¶kke ud efter i fors√łget p√• at forst√• sig selv. Beslutningsforslaget, som det ligger nu, rummer for mange usikkerheder. Vi ved for lidt, og det giver god anledning til, at vi f√•r unders√łgt omfanget af omvendelsesterapi i Danmark n√¶rmere. Det st√łtter vi op om, og vi vil gerne arbejde videre med dette i udvalget.

Men som det ligger lige nu, kan vi ikke st√łtte beslutningsforslaget.

Kl. 1658. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe, v√¶rsgo.

Kl. 1658. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Jeg er rigtig glad for, at Konservative bakker op om intentionen og gerne vil dr√łfte videre i udvalget. Det tager jeg som en invitation; lad os g√łre det. Jeg vil bare sp√łrge ordf√łreren om noget, for jeg er s√•dan set enig i, at man skal kunne g√• til terapi og snakke om de ting, der er sv√¶re for en, og det kan v√¶re rigtig sv√¶rt at finde ud af, om man er homoseksuel, s√¶rlig hvis man lever i et milj√ł, hvor der ikke er nogen, eller hvor det bliver set meget sk√¶vt til. Men synes ordf√łreren ikke, at det er problematisk, hvis den terapi indeb√¶rer at sammenligne homoseksualitet med p√¶dofili, med vold og med incest, som er det, vi har set eksempler p√• i de ting, jeg henviser til i beslutningsforslaget.

Kl. 1659. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1659. Birgitte Bergman (KF).
Jo, helt bestemt, og det er ogs√• derfor, vi synes, der er rigtig mange gode intentioner heri. Og vi oplever ogs√• og har erfaringer med, at der sker ting, som ikke skal ske. Men det synes vi bare skal unders√łges endnu n√¶rmere. Det er helt uacceptabelt; det er jeg helt enig med ordf√łreren i.

Kl. 1659. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Fru Astrid Car√łe.

Kl. 1659. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Jeg ville s√•dan set ikke have ordet igen, men tak, fordi I bakker op om det, og jeg h√•ber ogs√•, at man s√• vil bakke op om en dr√łftelse om et forbud, efter unders√łgelsen er f√¶rdig.

Kl. 1700. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak, siger vi til fru Birgitte Bergman, og så er det hr. Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige.

Kl. 1700. Ordf√łrer. Lars Boje Mathiesen (NB).
Tak for det. Det er d√•rligt, hvis der er b√łrn eller voksne for den sags skyld, som bliver tvunget til noget, som de ikke √łnsker, og hvis der foreg√•r misbrug eller misr√łgt af b√łrn af deres for√¶ldre, er det er en opgave, hvor myndighederne skal tr√¶de til. Men et forbud mod forskellige terapiformer, som voksne, myndige mennesker kan v√¶lge og √łnske, som de har lyst til, er ikke noget, vi kommer til at st√łtte i Nye Borgerlige.

Kl. 1700. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak siger vi til hr. Lars Boje Mathiesen. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet dertil. S√• er det ordf√łreren for forslagsstillerne, fru Astrid Car√łe.

Kl. 1701. Ordf√łrer. Astrid Car√łe (SF).
Tak for det. Der er langt herop nede fra enden af salen. Tak for den store opbakning til intentionen bag det her forslag. Den er jeg rigtig glad for. Jeg vil gerne starte med at sl√• fast, at ingen er forkert p√• grund af sin seksualitet eller k√łnsidentitet, og at vi i SF ikke mener, at nogen skal presses ud i omvendelsesterapi, fordi der er nogle andre, der mener, at de er forkerte. Ingen b√łrn eller unge skal opleve, at de igennem deres skolegang henvises til r√•dgivning, hvor homoseksualitet s√¶ttes i b√•s med f.eks. p√¶dofili, hvilket vi har set eksempler p√• dette efter√•r.

Som samfund og som beslutningstagere synes jeg, at vi har et ansvar for, at ingen unge oplever at v√¶re forkerte, fordi de ikke passer ind i nogle bestemte k√łnsroller. Vi lever i Danmark i 2020, og her skal lgbt+-unge alts√• ikke risikere at blive sendt i omvendelsesterapi, fordi nogle mener, at deres seksualitet eller k√łnsidentitet er forkert. Jeg er alvorligt bekymret for, at der findes unge mennesker i Danmark, der bliver anbefalet omvendelsesterapi. Vi har fremsat det her beslutningsforslag, fordi det er n√łdvendigt at f√• det dr√łftet, og fordi jeg ikke forst√•r, at vi ikke for l√¶ngst har gjort omvendelsesterapi forbudt.

Vi ved at lgbt+-b√łrn og -unge sl√•s med ringere trivsel end andre j√¶vnaldrende. Vi ved, at seksuelle minoriteter k√¶mper med flere selvmordstanker end resten af befolkningen. St√łder man s√• tilmed p√• en forestilling om, at homoseksualitet eller transk√łnnethed er en sygdom, der kan kureres, og at de f√łlelser og oplevelser, man har, er forkerte, bliver det alts√• en del sv√¶rere at opbygge et selvv√¶rd. I FN-regi omtales omvendelsesterapi som tortur, og det m√• vi alts√• sikre ikke finder sted i Danmark.

Danmark var i 1981 et af de f√łrste lande i verden til at stoppe synligg√łrelsen af homoseksuelle. Vi var det f√łrste land i verden til at fjerne transk√łnnethed fra listen over psykiske lidelser for bare 4 √•r siden. Ja, vi er kendt som et foregangsland for lgbt+-rettigheder p√• internationalt plan, men n√•r det g√¶lder omvendelsesterapi, er vi ikke et foregangsland, for i Danmark er det stadig lovligt.

Flere lande er, som det ogs√• er blevet sagt her i debatten, i gang med at forbyde omvendelse terapi, herunder Tyskland. I nogle lande anser man det endda for at v√¶re s√• skadeligt for unge mennesker, at det skal udl√łse en f√¶ngselsstraf. Jeg synes, det er p√• tide, at vi f√łlger Tysklands og de mange andre landes eksempler og f√•r arbejdet for, at vi kan f√• et forbud. For mig handler det om menneskerettigheder og om, at vi lever op til vores ansvar for at beskytte b√łrn og unge, der falder uden for normen.

Efter at jeg satte fokus p√• det her emne og vi fremsatte beslutningsforslaget, kan jeg konstatere, at der er kommet mere opm√¶rksomhed omkring emnet. Hjemmesiden AdamogEva.dk har fjernet de sider, der er blevet kritiseret, og det er jo godt. Men det √¶ndrer ikke ved, at der l√• materiale frit fremme, som sammenlignet homoseksualitet med spilafh√¶ngighed, vold, p√¶dofili og incest, eller at hjemmesiden, som unge homoseksuelle stadig bliver henvist til ‚Äď bl.a. af Indre Mission ‚Äď for at f√• r√•dgivning og samtaler, for kort tid siden sammenlignede homoseksualitet med p√¶dofili. Det er vi alts√• n√łdt til at forebygge sker igen.

Som flere af de tidligere ordf√łrere ogs√• har n√¶vnt, meddelte den tidligere minister for ligestilling, efter at vi fremsatte det her beslutningsforslag, at han ville igangs√¶tte en unders√łgelse af omfanget af omvendelsesterapi, som den nye minister nu kan f√łlge til d√łrs. Det gl√¶der mig, det ville v√¶re rigtig godt med en unders√łgelse af omfanget, og jeg vil ogs√• afvente unders√łgelsens resultat i sp√¶nding og h√•ber, at ministeren vil inddrage os i arbejdet.

Men jeg tror, at der, uanset om det viser sig, at det her er et meget stort eller lille problem i Danmark, er behov for, at vi f√•r et forbud og f√•r sendt et signal om, at vi ikke accepterer omvendelsesterapi i Danmark. Jeg er glad for at h√łre, at der er bred opbakning til at sikre, at omvendelsesterapi ikke skal finde sted i Danmark, ogs√• selv om det virker, som om der er mange, der ikke kan se sig selv i lige det her forslag. Derfor vil jeg gl√¶de mig til udvalgsarbejdet med beslutningsforslaget, og m√•ske kan vi finde en enighed om et f√¶lles udgangspunkt for at arbejde videre mod omvendelsesterapi i Danmark. Det h√•ber jeg.

Kl. 1705. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak for det. F√łrst har hr. Lars Aslan Rasmussen bedt om en kommentar.

Kl. 1705. Lars Aslan Rasmussen (S).
Tak. Det er bare, fordi ordf√łreren b√•de sp√łrger, om det findes, og s√• siger, at vi skal til at f√łlge de andre lande, s√• vi ogs√• er foregangsland, men det er vel lige pr√¶cis det, vi g√łr, alts√• f√łlger de andre lande, der ogs√• er ved at unders√łge omfanget af det her, og hvordan man definerer det, og hvor det sker. Jeg synes, at hver gang det sker, er det √©t tilf√¶lde for meget, men synes SF ikke ogs√•, at det jo er det, vi konkret g√łr, alts√• afventer den her unders√łgelse og s√• finder ud af, hvordan vi kan g√łre det. Jeg kan godt h√łre, at det k√łrer lidt forskelligt, men jeg h√łrer i hvert fald, at hele centrum-venstre og ogs√• nogle af de borgerlige sige, at det er fuldst√¶ndig uacceptabelt, og at det skal stoppes. Men det er vel fair nok at vente p√•, at vi har resultaterne om, hvor udbredt det er, og hvordan det foreg√•r.

Kl. 1706. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1706. Astrid Car√łe (SF).
Bestemt. Og som jeg ogs√• siger, er jeg rigtig glad for, at vi skal have det unders√łgt, ligesom de andre lande ogs√• har f√•et gjort eller er i gang med at f√• gjort. Jeg vil bare understrege endnu en gang, at jeg tror, at jeg fik sat lidt skub i den proces ved at frems√¶tte det her beslutningsforslag, for det var noget, man satte gang, efter at jeg fremsatte beslutningsforslaget, og det er jo godt. S√• lad os endelig dr√łfte det videre efterf√łlgende.

Kl. 1706. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Hvis jeg tager det som udtryk for, at hr. Lars Aslan Rasmussen ikke √łnsker ordet igen. S√• er det hr. Lars Boje Mathiesen. V√¶rsgo.

Kl. 1706. Lars Boje Mathiesen (NB).
Tak. Jeg kom til at t√¶nke p√•, om det ogs√• skal g√¶lde den anden vej rundt, alts√• forbuddet mod omvendelsesterapi. G√¶lder det ogs√• den anden vej rundt, alts√• at man ikke m√• fors√łge at omvende heteroseksuelle til at blive homoseksuelle?

Kl. 1707. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1707. Astrid Car√łe (SF).
Selvf√łlgelig, hvis det er noget, der finder sted. Hvis der er en stor majoritet af homoseksuelle, der tvinger heteroseksuelle til at leve i homoseksuelle forhold, er det da ogs√• noget, vi skal have kigget ind i. Det er ikke noget, jeg har h√łrt om, men s√• m√• ordf√łreren jo sige til, hvis ordf√łreren har stor viden om, at det er noget, der foreg√•r.

Kl. 1707. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Hr. Lars Boje Mathiesen.

Kl. 1707. Lars Boje Mathiesen (NB).
Nej, det har jeg ikke, men det er jo det, om det er princippet. Skal det v√¶re et forbud mod omvendelsesterapi, eller skal det kun g√¶lde, hvis man vil bev√¶ge sig den ene vej eller den anden vej? Skal der ogs√• v√¶re forbud for folk, som ad frivillighedens vej, alts√• voksne, som siger, at de egentlig godt vil have noget omvendelsesterapi for at komme v√¶k fra den overbevisning, som jeg har nu, for jeg bryder mig ikke om at have den overbevisning, som jeg har lige nu, om mit k√łn; jeg f√łler mig ikke tilfreds med det? Er det s√• ogs√• et forbud mod det?

Kl. 1707. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Ordf√łreren.

Kl. 1707. Astrid Car√łe (SF).
Selvf√łlgelig er det et forbud mod at blive omvendt den anden vej, alts√• hvis det sker, at man er heteroseksuel og nogle fors√łger at omvende en til at blive homoseksuel. I forhold til det her med, om det skal v√¶re ad frivillighedens vej, vil jeg f√łrst understrege, at homoseksualitet ikke er noget, man v√¶lger, det er noget, man er f√łdt med, og s√• kan man v√¶lge at leve i et heteroseksuelt forhold, hvis det er det, man vil. Og det kan man da sagtens snakke med sin psykolog om. Jeg synes bare, at det er problematisk, hvis man sammenligner det at v√¶re homoseksuel med p√¶dofili, s√¶rlig over for b√łrn.

Kl. 1708. Tredje næstformand. Jens Rohde (RV).
Tak siger vi til fru Astrid Car√łe.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, og dermed er forhandlingen sluttet.
Jeg foresl√•r, at forslaget henvises til Ligestillingsudvalget. Hvis ingen g√łr indsigelse mod dette, betragter jeg det som vedtaget.
Det er vedtaget.

* * *
Herunder vises debatten fra TV fra Folketinget.
I feltet “KL.” trykkes: 16 20 23. Derefter trykkes p√• “G√• til klokkeslet.

* * *
1. behandlingen hos Folketinget.
1. behandlingen hos TV fra Folketinget.