B 62. Bilag 5. Sp√łrgsm√•l 4. Dansk Regnbuer√•d skrev den 12. maj 2023 til Sundhedsudvalget med holdninger for et forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r. Svar 25. maj 2023.

Vist 90 gange.
Indhold.
Henvendelsen fra Dansk Regnbueråd.
Sp√łrgsm√•l fra Sundhedsudvalget om at kommentere henvendelsen.
Svar.

* * *
[Indhold] Dansk Regnbueråds skrivelse.

K√łbenhavn, 12. maj 2023

Kære Sundhedsudvalg.

Tak for en substantiel og dybt n√łdvendig 1. behandlingsdebat af

B62: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn u. 18 aŐär.

Dansk Regnbuer√•d har allerede v√¶ret i kontakt med udvalgets medlemmer via m√łder, telefonsamtaler og e-mails. Vi glade og taknemmelige for ogs√• at kunne f√• foretr√¶de for udvalget og freml√¶gge vores argumenter for, hvorfor Folketinget b√łr tr√¶de til og sammen finde en anden vej frem for b√łrn med k√łnsidentitetsforhold end det administrativt indf√łrte behandlingstilbud om medicinsk k√łnsskifte, som har eksisteret siden 2015/16.

Ved foretr√¶det vil Sundhedsudvalget m√łde disse personer:

 • Marcus Dib Jensen, professionel YouTuber og formand for Dansk Regnbuer√•d (videohilsen fra USA, hvor Marcus er p√• konference for Dansk Regnbuer√•d med ligesindede amerikansk transpolitiske akt√łrer).
 • Jesper Waldvogel Rasmussen, l√¶rer, forfatter og n√¶stformand i Dansk
  Regnbueråd.
 • Peter R√łdbro, f√łrtidspensionist, der har fortrudt sit k√łnsskifte.
 • Jannie og Henriette, m√łdre til psykisk s√•rbare b√łrn, der st√•r midt i problematikken
  om k√łnsskifte.
 • Speciall√¶ge i b√łrne- & ungepsykiatri Lasse E. S√łrensen, Bispebjerg B√łrne- & Ungdomspsykiatriske D√łgnafsnit. L√¶s en udtalelse om problematikken fra Lasse E.S√łrensen her.

Vi vil i forbindelse med foretr√¶det tilstille hver af sundhedshedsordf√łrerne denne bog, der handler om lukningen af Storbritanniens sexologiske klinik, The Tavistock.

Den velanmeldte bog er skrevet af BBC Newsnightproduceren Hannah Barnes, og beskriver problematikker som diagnostisk usikkerhed, en ideologisk/bekr√¶ftende udredningstilgang og manglende opf√łlgning p√• patientbasen, som ogs√• g√łr sig g√¶ldende i det danske behandlingstilbud.

Vi håber bogen kan give yderligere perspektiver på problematikkerne og indgå i udvalgets arbejde.

Den ene procent …
I forbindelse med debatten den 9. maj i Folketingssalen er der en enkelt p√•stand, vi √łnsker at give perspektiv/berigtige. Stinus Lindgreen, refererede til en unders√łgelse, der indikerer en fortrydelsesprocent for k√łnskiftebehandlede b√łrn og unge p√• 1%. Vi antager, at det drejer sig om denne unders√łgelse.

I unders√łgelsen er definitionen for transition imidlertid lavet s√• sn√¶ver at fx piger, der stadig har deres ovarier, men har gennemg√•et fuldt hormonelt k√łnsskifte, og f√•et fjernet bryster, ikke t√¶ller som transitionerede, og derfor heller ikke som detransitionerede.

Det betyder til eksempel at den kendte, britiske detransitioner Keira Bell, som har sags√łgt NHS i Storbritannien for sin fejlbehandling, ikke ville t√¶lle med i den statistik. N√•r man ser og h√łrer Keira Bell, kan man med rette anholde rimeligheden af de definitoriske rammer omkring opg√łrelsen.

Society for Evidence Based Gender Medicine opg√łr p.t. detransitionsraten til 30% i USA, og selv om det amerikanske sundhedssystem, der er profitdrevet, muligvis har haft en mere liberal tilgang i diagnostikken, er selve behandlingen, medicinsk og kirurgisk, identisk med den danske.

Sexologisk Klinik oplyser, at de, selvom de ikke har fulgt op p√• patienterne, alligevel kender til ni b√łrn, der har fortrudt behandlingen. Det er i sig selv 2,7% af de 341 behandlede b√łrn.

Sundhedsministerens standpunkt
Sundhedsminister Sophie L√łhde gentog sit og regeringens udgangspunkt, nemlig at man stoler p√• Sundhedsstyrelsens faglige kompetencer til at navigere ansvarligt p√• omr√•det uden behov for at regeringen s√¶tter en ramme for den slags “behandling” via lovgivning.

Der er en del problemer med denne indgangsvinkel, hvilket ogs√• blev italesat af h√łjreoppositionen under 1. behandlingen af lovforslaget.

 1. K√łnsdysfori er ikke l√¶ngere betragtet som en psykisk lidelse. Afpatologiseringen skete i 2017 efter et politisk/aktivistisk pres, skrev Sundhedsstyrelsen selv p√• sin hjemmeside indtil for f√• m√•neder siden. Danmark var et af de f√łrste lande i verden til at g√łre dette – endda f√łr WHO gjorde det.

  Morten Bangsgaard, der er næstformand i Center for Familieudvikling og tidligere medlem af Det Etiske Råd, har for nylig udtalt:

  “Jeg synes, at det b√łr give anledning til, at vi ser p√•, hvordan vi kan beskytte nogle af disse b√łrn og unge mennesker i en meget s√•rbar periode i deres liv. For √•r tilbage fjernede man transseksualitet som en psykiatrisk diagnose, og jeg kan nogle gange t√¶nke, at man har gjort dem en bj√łrnetjeneste. Man kunne overveje at genindf√łre det som en diagnose for at sikre, at de f√•r den rette behandling‚ÄĚ.

  Hvis k√łnsdysfori ikke er en psykisk lidelse, hvorfor skal den s√• behandles s√• tidligt, s√• invasivt og s√• irreversibelt? Eller lidt kantet sagt: Hvordan skal man diagnosticere et barn med en sygdom mhp at tilbyde en behandling for sygdommen, n√•r sygdommen ikke l√¶ngere eksisterer som sygdom?

 2. Sundhedsstyrelsens kompetencer p√• omr√•det best√•r stort set udelukkende af en meget lille gruppe behandlere tilknyttet Sexologisk Klinik og Center for K√łnsidentitet.

  Diagnostikken l√• f√łr ude i den almindelige psykiatri, men blev i 2017 lagt ind hos Sexologisk Klinik selv. Man kan med rette sp√łrge om det var klogt, eller om der ville have v√¶ret et mere kritisk blik p√• den enorme stigning i antallet af henvisninger, hvis ikke det var Sexologisk Kliniks egne psykologer, der foretog vurderingerne.

  Venstres sundhedsordf√łrer Eva Kjer Hansen argumenterede i debatten, ligesom tidligere Ministeren, at “det er helt almindeligt, at der vil v√¶re uenigheder blandt de professionelle”.

  Men det er jo netop ikke tilfældet her. Sexologisk Kliniks professionelle er meget tydelige om manglen på evidens for gavnligheden af behandlingen Рog om manglen på sikkerhed i diagnostikken.

  Denne evidensmangel og diagnostiske usikkerhed m√• og skal derfor komme b√łrnene til gode.

Dansk Regnbuer√•d & k√łnsskifte til b√łrn
I Dansk Regnbuer√•d har vi, som det nok fremg√•r, brugt meget tid og mange kr√¶fter p√• at s√¶tte os grundigt ind i behandlingstilbuddet og problematikkerne omkring det, ligesom vi har afvejet de etiske sp√łrgsm√•l, der naturligt melder sig.

Formanden for Dansk Regnbueråd, Marcus Dib Jensen, er selv transperson og adresserer derfor også problematikken ud fra levede erfaringer med bl.a. sundhedssystemet.

Lad os starte med at sige, at vi var meget overraskede, da vi ved et nyligt samr√•d i Sundhedsudvalget erfarede, at Folketinget aldrig har debatteret, endsige vedtaget, at det danske sundhedsv√¶sen skal udf√łre k√łnsskifte p√• b√łrn. Ej heller er Etisk R√•d blevet bedt om en vurdering af dette.

Det er klart at Folketinget ikke skal detailbehandle ethvert tilbud i sundhedssystemet, men Folketinget brugte jo meget tid p√• at debattere juridisk k√łnsskifte til b√łrn, og indhentede i den forbindelse en vurdering fra Etisk R√•d.

Juridisk k√łnsskifte er ikke en neutral handling, men dog en handling, der kan reverseres med Mit-ID og et par klik p√• internettet. Medicinsk k√łnsskifte til b√łrn, derimod, er en voldsomt indgribende, irreversibel behandling, som ikke minder om noget vi tidligere har tilbudt b√łrn. Derfor burde medicinsk k√łnsskifte til b√łrn, ligesom juridisk k√łnsskifte, have v√¶ret noget Folketinget havde debatteret, f√•et vurderet i Etisk R√•d, behandlet i de relevante udvalg, haft ude til h√łring – og s√• stemt om.

Der kan siges meget for og imod i en sag som denne. Vi har i Dansk Regnbuer√•d valgt at se n√łgternt p√• den og anlagt et strengt behandlingsetisk perspektiv. Vi har s√•ledes f√łrst og fremmest s√łgt at afklare, om der er sikkerhed for at diagnosen holder, n√•r b√łrnene er gennem puberteten, og er n√•et et godt stykke frem i deres livsforl√łb. Det er vigtigt, fordi konsekvenserne af behandlingen, der er knyttet til diagnosen, er s√• voldsom og uoprettelig.

Med hensyn til hvad den diagnostiske sikkerhed er, oplyser Sexologisk Klinik og Center for K√łnsidentitet, at de simpelthen ikke ved det. En chefl√¶ge p√• Center for K√łnsidentitet har for nylig, i et offentliggjort notat til en fejlbehandlet patient, fastsl√•et, at der ‚Äúikke eksisterer noget diagnostisk apparat‚ÄĚ, og at diagnosen udelukkende beror p√• et sk√łn ift. hvad patienterne selv oplyser at de f√łler. Det m√• med andre ord betegnes som et fagligt kvalificeret g√¶t.

Ydermere har Sexologisk Klinik flere gange i √•r og i 2021 udtalt at der ikke er nogen evidens for gavnligheden af behandlingen for patienterne, hverken da man startede behandlingen eller i dag. Det er st√¶rkt bekymrende, omkostningerne for patienterne og for samfundet taget i betragtning. I lande omkring os, bl.a. Finland og Sverige, har en kombination af alvorlige bivirkninger for patienterne, diagnostisk usikkerhed samt grundl√¶ggende behandlingsetiske bekymringer, for√•rsaget et stop for behandling af b√łrn u. 18 √•r med stophormoner og krydshormoner.

I forhold til procentdelen af patienter, der fortryder deres k√łnsskifte oplyser Sexologisk Klinik, at de ikke har noget samlet overblik, men at de p.t. er bekendt med at ni patienter har fortrudt behandlingen, hvilket ogs√• er noget man ser i stigende grad i lande, der i samme periode har tilbudt lignende behandling. Sexologisk Kliniks egen tvivl p√• gavnligheden af behandlingen har indenfor det seneste √•r resulteret i et drastisk fald i antallet af henviste b√łrn, der fik k√łnsskifte – fra √•rligt 30% af alle henviste b√łrn til kun 6% i 2022. Denne nedgang indikerer en erkendelse af, at noget har v√¶ret galt i udredningen og diagnostikken.

I USA er procentdelen af patienter, der fortryder, som n√¶vnt, oppe p√• 30% nu, og selvom der sj√¶ldent er 100% diagnostisk sikkerhed i l√¶gevidenskaben, forekommer usikkerheden ifm. diagnosticering af kronisk k√łnsdysfori i b√łrn, jfr. Sexologisk Kliniks og Center for K√łnsidentitets egne udmeldinger, at v√¶re overordentlig stor.

Det samme – overordentlig store – m√• konsekvenserne siges at v√¶re for de fejlbehandlede b√łrn og unge, da behandlingen er irreversibel og f√łlgerne af en fejlbehandling livslange.
Disse f√łlger er bl.a. knoglesk√łrhed, st√¶rkt for√łget kr√¶ftrisiko, et udseende inkongruent med patienternes biologiske k√łn, deformerede eller manglende k√łnsdele, manglende bryster, manglende evne til at opn√• orgasme – og permanent infertilitet. L√¶g dertil de psykiske konsekvenser af alt dette for den fejlbehandlede patient.

341 b√łrn har til og med 2022 modtaget et k√łnsskifte i Danmark. I den forbindelse melder sp√łrgsm√•let sig jo, om det har v√¶ret – og om det er – rimeligt, at uds√¶tte nogle b√łrn for risikoen for uoprettelig fejlbehandling, s√• andre b√łrn, for ikke at skulle vente til de er myndige, kan f√• et k√łnsskifte mens de stadig er b√łrn? Et k√łnsskifte, der jo reelt set f√łrst kan konstateres at have v√¶ret den rigtige beslutning, n√•r disse b√łrn har levet en stor del af deres voksne liv.

I Dansk Regnbuer√•d mener vi ikke, at den behandlingsetik kan forsvares. Tvivlen – og den synes betydelig her – m√• og skal komme patienterne, b√łrnene, til gode: Primum non nocere – F√łrst og fremmest: G√łr ingen skade, lyder den hippokratiske ed som bekendt.

Dansk Regnbuer√•d g√•r derfor ind for et forbud mod k√łnsskifte til b√łrn under 18 √•r.

Revisionen af vejledningen for behandlingstilbuddet
Vi er bekendt med at en revidering af vejledningen for behandlingen er undervejs i Sundhedsstyrelsen – men vi finder det ikke betryggende, at resultatet blot bliver en reduktion i antallet af b√łrnek√łnsskifter, idet den diagnostiske usikkerhed stadig er foruroligende h√łj uanset hvor mange b√łrn, man behandler.

Accept af en diagnostisk sikkerhed under 100% er i dette tilf√¶lde det samme som en accept af, at et vist antal b√łrn vil blive skadet for livet, fordi behandlingen, der f√łlger i k√łlvandet p√• diagnosen, er s√• voldsom.

Det her er jo ikke bare ‚Äėpiller, b√łrnene kan trappe ud af‚Äô. Vi taler om irreversibel behandling med de tidligere n√¶vnte f√łlger som resultat.

Med hensyn til det forbud som B62 l√¶gger op til, kunne en anden l√łsning v√¶re, at forbuddet √¶ndrer form til et straksmoratorium p√• behandlingen, der ledsages af neds√¶ttelsen af en uafh√¶ngig kommission, der ligesom det er sket i bl.a. Storbritannien, b√łr belyse med hvilken sundhedsfaglig begrundelse og efter hvilket medicinskfagligt forl√łb b√łrnek√łnsskiftebehandlingen kom i stand i Danmark.

Kommissionen b√łr ogs√• kortl√¶gge, hvordan behandlingstilbuddet har v√¶ret udf√łrt igennem de √•r, det har eksisteret. Kommissionen kunne derudover se p√• terapeutiske alternativer til medicinsk og kirurgisk k√łnskorrigerende behandling til b√łrn og unge.

Med kommissionens rapport og anbefalinger i h√•nden samt en vurdering fra Etisk R√•d, kan Folketinget herefter, p√• et oplyst grundlag, debattere behandlingstilbuddet, og beslutte, hvordan man i Danmark bedst, fremadrettet, hj√¶lper b√łrn og unge med k√łnsligt ubehag.

Denne parlamentariske fremgangsm√•de burde have anvendt fra starten, frem for en behandlingsadministrativ vej, grundet de etiske implikationer, behandlingens eksperimenterende karakter og irreversibiliteten af behandlingen af b√łrnene.

Nu har Folketinget chancen for at g√łre det rigtige – og g√łre det rigtigt:

Pausere behandlingen, tilbundsunders√łge behandlingen, folketingsbehandle medicinsk og kirurgisk k√łnsskifte til b√łrn – og s√• beslutte, om denne behandling fortsat er noget, vi skal tilbyde b√łrn i Danmark.

På gensyn på tirsdag.

Med venlig hilsen
Marcus Dib Jensen, formand
Jesper W. Rasmussen, næstformand

* * *
Folketingets journal med henvendelsen fra Dansk Regnbueråd Рbilag 5 til B 62.
Henvendelsen fra Dansk Regnbueråd Рbilag 5 til B 62 i pdf-format hos Folketinget.

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l fra Sundhedesudvalget den 15. maj 2023.
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 12/5-23 fra Dansk Regnbueråd, jf. B 62 Рbilag 5?

* * *
[Til indhold.]
Svar
Jeg kan ud fra Dansk Regnbuer√•ds henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg konstatere, at Dansk Regnbuer√•d st√łtter beslutningsforslag B 62.

Dansk Regnbuer√•d begrunder det blandet andet med manglende evidens p√• omr√•det, h√łj diagnostisk usikkerhed og store konsekvenser ved fejlbehandling.

Dansk Regnbuer√•d foresl√•r endvidere et straksmoratorium som et muligt alternativt til det forbud, som B 62 l√¶gger op til. Dansk Regnbuer√•d √łnsker hertil neds√¶ttelsen af en kommission, som skal belyse sagen, og en anbefaling fra Det Etiske R√•d, hvorefter Folketinget kan tr√¶ffe beslutning om behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold.

Jeg kan konstatere, at der er mange forskellige synspunkter og holdninger til behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold, som kommer frem i denne og andre henvendelser i forbindelse med behandling af B 62. Jeg synes, at vi skal lade Sundhedsstyrelsen f√¶rdigg√łre revision af Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, s√• vi kan se, hvad eksperternes faglige anbefaling er p√• baggrund af den nyeste viden p√• omr√•det.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal med sp√łrgsm√•l fra Sundhedsudvalget om at kommentere henvendelsen fra Dansk Regnbuer√•d og svaret fra ministeren.
Sp√łrgsm√•let fra Sundhedsudvalget om at kommentere henvendelsen fra Dansk Regnbuer√•d og svaret fra ministeren i pdf-format hos Folketinget.