B 62. Spgsm. 5 af 17. maj 2023 om Styrelsen for Patientklager har behandlet klager over sundhedsfaglige behandling. Svar 25. maj 2023.

Vist 71 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 17. mej 2023 sp√łrgsm√•l nr. 5 under beslutningsforslag B 62 om Styrelsen for Patientklager har behandlet klager over sundhedsfaglige behandling, hvor Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold ikke har v√¶ret overholdt til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 25. maj 2023.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, om Styrelsen for Patientklager har behandlet klager over sundhedsfaglige behandling, hvor Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold ikke har v√¶ret overholdt, herunder om antallet af klager, klagernes indhold og afg√łrelserne over klagerne?

* * *
Svar
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet nedenst√•ende bidrag fra Styrelsen for Patientklager, som jeg henholder mig til.

‚ÄĚVi har gennemg√•et journalf√łringssystemet og fundet 21 afg√łrelser, hvor vejledningerne ‚ÄĚsundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold (2018)‚ÄĚ, ‚ÄĚ udredning og behandling af transk√łnnede (2014)‚ÄĚ og ‚ÄĚkastration med henblik p√• k√łnsskifte (2006)‚ÄĚ bliver n√¶vnt i teksten eller lovgrundlaget. Ud af de 21 afg√łrelser, er der givet kritik i tre af dem. Kritik-sagerne vedr√łrer dog selve journalf√łringen, uberettiget videregivelse af helbredsoplysninger, samt at det informerede samtykke ikke var tilstr√¶kkeligt. Det skal hertil bem√¶rkes, at de tre afg√łrelser med kritik vedr√łrer personer, som er over 18 √•r.

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme fejlregistrering i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag, ligesom en friteksts√łgning i journalsystemet altid er forbundet med en vis usikkerhed. Da den foretagne s√łgning er baseret p√• en dokuments√łgning, kan det derfor ikke afvises, at der muligvis kan gemme sig flere relevante sager. Vi har dog taget udgangspunkt i den pr√¶mis, at hvis √©n eller flere af de ovenfor n√¶vnte vejledninger har v√¶ret relevante for vores sagsbehandling, s√• burde vi ogs√• have n√¶vnt dem i afg√łrelsen, enten i br√łdteksten eller under lovgrundlaget. Dette er tidligere set gjort i vores afg√łrelser inden for vidt forskellige sagsomr√•der.‚ÄĚ

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.