B 62. Bilag 1. Spgsm. 1. Intersex Danmark skrev den 23. marts 2023 til Sundhedsudvalget med bem√¶rkninger om beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r. Svar 25. maj 2023.

Vist 84 gange.
Intersex Danmark sendte dateret den 22. marts 2023 en skrivelse til Sundhedsudvalget med med bem√¶rkninger om beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.

Den 4. maj 2023 stillede Kim Edberg Andersen (NB), Peter Seier Christensen (NB) og Pernille Vermund (NB) sp√łrgsm√•l 1 om at kommentere henvendelsen
til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 25. maj 2023.

Indhold.
Intersex Danmarks skrivelse.
Sp√łrgsm√•l
Svar

* * *
[Til indhold.]
Intersex Danmarks skrivelse.

Ryomgård den 22. Marts 2023

Att: Folketingets Sundhedsudvalg.

Vedr. Beslutningsforslag B62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r

Til trods for at vi i Intersex Danmark er enige i at der er brug for en √¶ndring af lovgivningen vedr√łrende Juridisk k√łnsskifte, samt hormonbehandling og k√łnskirurgi p√• b√łrn og unge, kan vi ud fra et menneskeretsligt perspektiv, under ingen omst√¶ndigheder st√łtte op om Beslutningsforslag B62.

Intersex Danmark er en menneskerettighedsbaseret forening for interk√łnnede, vi arbejder m√•lrettet, for ud fra et menneskeretsligt perspektiv, at forbedre forholdene for, alle interk√łnnede i Danmark b√•de b√łrn, unge og voksne, uanset interk√łnsvariation og k√łnsidentitet.

Interk√łnnede personer, er f√łdt med atypiske variationer i deres k√łnskarakteristika, der er forskellig fra, hvad der anses som typisk og dermed socialt og medicinsk acceptabelt, for hanlige og hunlige kroppe.
Interk√łnnede b√łr s√•ledes hverken betragtes som entydigt hank√łn eller hunk√łn, men kan have den samme variation af k√łnsidentiteter og seksuelle orienteringer som den √łvrige befolkning.
FN, samt internationale Menneskerettigheds- og Interk√łns-organisationer regner med at op imod 1,7% svarende til 1 ud af 60 af personer f√łdes som interk√łn, hvilket betyder at der statistisk set, i gennemsnit vil v√¶re minimum 1 interk√łnnet barn/ung p√• hver √•rgang, i alle folkeskoler, gymnasier, m.v. landet over.

Interk√łn er naturlig k√łnslig variation og er ikke udtryk for sygdom, alligevel opfattes, omtales og behandles interk√łn, i medicinsk regi som en sygdom (1), der kan og b√łr behandles, en holdning der har banet vejen for en behandling af interk√łnnede b√łrn og unge, der omfatter un√łdvendig, irreversibel, og ofte eksperimentel, behandling og k√łnskirurgi.

I mange √•r har sp√łrgsm√•let om trans- og interk√łnnede b√łrns ret til fysisk integritet, kropslig autonomi og selvbestemmelse, samt retten til den h√łjest opn√•elige, fysiske, psykiske og reproduktive sundhed, v√¶ret omdrejningspunkt for et paradoks b√•de politisk og i vores sundhedssystem. Idet man med udgangspunkt i en massiv (2) sygeligg√łrelse af transk√łn og interk√łn og paternalistiske holdninger til hvad der er bedst for barnet, har udf√łrt un√łdvendig hormonbehandling og k√łnskirurgi (3) IGM (Intersex Genital Mutilation) p√• interk√łnnede sp√¶db√łrn, b√łrn og unge, l√¶nge inden de selv, har kunnet give udtryk for egen k√łnsidentitet.

Alt imens transk√łnnede b√łrn, der tydeligt har givet udtryk for egen k√łnsidentitet og har gennemg√•et en udredning, bliver n√¶gtet adgang til samme kirurgi og behandling. Denne tilgang st√•r i sk√¶rende kontrast, til flere af punkterne i de menneskerettighedskonventioner vi i Danmark har underskrevet og ratificeret og som vi dermed er forpligtede til, (4) at oph√łje til lov i Danmark.
Vi taler om brud p√• rettigheder som: Retten til fysisk integritet, kropslig autonomi og selvbestemmelse, retten til privatliv i intime forhold, retten til sin egen identitet, retten til den h√łjest opn√•elige fysiske, psykiske og reproduktive sundhed, retten til sandheden, retten til at blive h√łrt, og endelig retten til at leve i frihed fra tortur, og umenneskelig og nedv√¶rdigende behandling og eksperimenter, herunder n√•r dette finder sted i medicinsk regi.
Der er tale om rettigheder der er g√¶ldende for alle b√łrn uanset, k√łn og k√łnsidentitet, og g√¶lder s√•ledes ogs√• b√•de trans- og interk√łnnede b√łrn.

Det kan ikke understreges nok, at (5)un√łdvendig kirurgi og behandling, p√• b√łrn der ikke er i stand til at give deres fulde frie og informerede samtykke til behandlingen, af FN defineres som mishandling, (6)skadelig praksis og i visse tilf√¶lde som (7)tortur, og er dermed i strid med Menneskerettighedskonventionerne herunder Konventionen om Barnets Rettigheder, hvilket b√•de FN, Europar√•det og EU parlamentet gentagende gange har italesat, med en opfordring til et √łjeblikkeligt stop for denne praksis, herunder i anbefalinger til Danmark(8).

Vi mener p√• baggrund af ovenst√•ende, at redeg√łre for et presserende behov for en lov√¶ndring og henstiller til, at man vil f√łlge de gode takter, man ser rundt om i Europa, hvor lande som Malta, Gr√¶kenland, Portugal, Tyskland og Island, er foregangslande, med lovgivninger p√• omr√•det, der g√łr op med sygeligg√łrelse og paternalisme i behandlingen af trans- og/eller interk√łnnede b√łrn, og erstatter den med en holistisk, menneskerettighedsorienteret lovgivning, med udgangspunkt i barnets ret til fysisk integritet, kropslig autonomi og selvbestemmelse. (9)

Afslutningsvis vil vi g√łre g√¶ldende, at alle evidens- baserede rapporter peger p√• at man ikke med sikkerhed, kan forudsige k√łnsidentiteten hos et interk√łnnet barn, hvorfor interk√łnnede b√łrn og unge, ofte tildeles forkert k√łn ved f√łdslen og derfor kan have behov for et Juridisk k√łnsskifte, men at dette ikke betyder at disse b√łrn er transk√łnnede, men udelukkende er udtryk for at der er sket en fejl i tildelingen af k√łn ved f√łdslen.(10)

Omr√•det interk√łn er komplekst og vi har derfor ikke kunnet afd√¶kke alle facetter i denne henvendelse, men vi stiller os naturligvis gerne til r√•dighed for et samarbejde, om en fremtidig lovgivning.

Med Venlig Hilsen
Inge Toft Thapprakhon
Talsperson
Intersex Danmark
Gl. Kirkevej 2b
8550 Ryomgård

Links.
 1. [Retur]
  (1)
  COE Resolution 2191 “Promoting the Human Rights of and elimination discrimination against intersex people
  Link : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232
  Punkt 1, 2 samt 7.1.1 & 7.1.2 [19. august 2023. Ny url. Tina Thranesen.]
 2. [Retur]
  (2)
  CAT/C/57/4 : Ninth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
  Link : United Nations
  Punkt 68

  EU Parlamentet resolution P8_TA-PROV(2019)0128 ‚ÄúThe rights of intersex people‚ÄĚ
  Link : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0128_EN.html
  Punkt 7 og 8

 3. [Retur]
  (3)
  OHCHR Human Rights violations against Intersex people- A Background note
  Link : BackgroundNoteHumanRightsViolationsagainstIntersexPeople.pdf (ohchr.org)
  Side 18 afsnit 1
 4. [Retur]
  (4) A/HRC/29/23 : Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity
  Link: https://undocs.org/A/HRC/29/23
  Punkt 13, 14 & 53

  The Rights of Children in Biomedicine
  Link: https://rm.coe.int/16806d8e2f
  Side 44, punkt 5.2.2 afsnit 2

 5. [Retur]
  (5)
  Da termen ‚ÄĚun√łdvendig Kirurgi og behandling‚ÄĚ er √•ben for tolkning, vil jeg henvise til en uvildig kilde, i form af rapporten ‚ÄĚ The Rights of Children in Biomedicine‚ÄĚ Der er udarbejdet p√• foranledning af Europar√•dets Bioetik udvalg, der tydeligt definerer de f√• undtagelser hvor kirurgi og behandling kan kategoriseres som n√łdvendig, og men ogs√• giver eksempler p√• un√łdvendig kirurgi.
  Hvis man sammenholder disse informationer med de informationer der foreligger om operationer udf√łrt i Danmark, vil man erfare at vi herhjemme udf√łrer 200+ operationer om √•ret der henh√łrer under kategorien un√łdvendig kirurgi.

  The Rights of Children in Biomedicine
  Link: https://rm.coe.int/16806d8e2f
  Side 40, Punkt 5.2.1, afsnit 1
  Side 41, Punkt t 5.2.1 afsnit 1
  Side 43, Punktt 5.2.1 afsnit 2
  Side 44, Punkt 5.2.2 afsnit 3
  Side 44, Punkt 5.2.2 afsnit 3

  Samt til dokumentet:
  OHCHR Human Rights violations against Intersex people- A Background note
  Link : BackgroundNoteHumanRightsViolationsagainstIntersexPeople.pdf (ohchr.org)
  Side 13 afsnit 6

  Og endelig
  A/70/213, Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health
  Link : https://undocs.org/A/70/213
  Punkt 84,85 og 86

 6. [Retur]
  (6)
  CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 : Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices
  Link : https://undocs.org/CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18
  Punkt 15, 40 & 50
 7. [Retur]
  (7)
  OHCHR Human Rights violations against Intersex people- A Background note
  Link : BackgroundNoteHumanRightsViolationsagainstIntersexPeople.pdf (ohchr.org)
  Side 13 afsnit 7
  Side 14 afsnit 1
 8. [Retur]
  (8)
  CRC/C/DNK/CO/5 punkt 24, Under emnet: Skadelig praksis.
  Link : https :// sim .dk /media/28713/anbefalinger-fra-fns-boernekomite-til-danmark-dk.pdf [10. februar 2024. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]

  CAT/C/DNK/CO/6-7 punkt 42 Under emnet: Intersex Persons
  Link : https :// undocs .org /pdf?symbol=en/CAT/C/DNK/CO/6-7 [10. februar 2024. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]

  E/C.12/DNK/CO/6 punkt 64, Under emnet: Intersex Children
  Link : https :// undocs .org /E/C.12/DNK/CO/6 [10. februar 2024. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]

 9. [Retur]
  (9)
  CAT, CRC,CRPD, SPT, Mr. Juan M√©ndez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, Mr. Dainius P?ras, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Ms. Dubravka ҆imonovic, Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Special Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children Ms. Marta Santos Pais, Council of Europe: Mr. Nils MuiŇĺnieks, Commissioner for Human Rights.
  ‚ÄúEnd violence and harmful medical practices on intersex children and adults, UN and regional experts urge.‚ÄĚ
  Intersex Awareness Day ‚Äď Wednesday 26 October | OHCHR
  Afsnit 7
 10. [Retur]
  (10)
  The Rights of Children in Biomedicine
  Link: https://rm.coe.int/16806d8e2f
  Side 41, Punkt 5.2.1 afsnit 1

* * *
[Til indhold.]
Spørgsmål.
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/3-23 fra Intersex Danmark, jf. B 62 – bilag 1?

* * *
[Til indhold.]
Svar
Jeg kan ud fra Intersex Danmarks henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg konstatere, at Intersex Danmark ikke st√łtter beslutningsforslag B 62.

Som jeg l√¶ser det, √łnsker Intersex Danmark ikke at forbyde behandling til b√łrn, der er i stand til at give informeret samtykke, blandt andet ud fra overbevisningen om b√łrnenes ret til fysisk integritet, kropslig autonomi og selvbestemmelse samt retten til egen identitet.

Jeg kan konstatere, at der er mange forskellige synspunkter og holdninger til behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold, som kommer frem i denne og andre henvendelser i forbindelse med behandling af B 62. Jeg synes, at vi skal lade Sundhedsstyrelsen f√¶rdigg√łre revision af Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, s√• vi kan se, hvad eksperternes faglige anbefaling er p√• baggrund af den nyeste viden p√• omr√•det."

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal med bilag 1, henvendelse fra Intersex Danmark.
Bilag 1, henvendelse fra Intersex Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 1 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.