B 62. Bilag 10. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 30. maj 2023.

Vist 54 gange.
Sundhedsudvalget afgav den 30. maj 2023 bet√¶nkning over “Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r”.

* * *
Betænkningen.

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 30. maj 2023
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r
[af Kim Edberg Andersen (NB) m.fl.]

1. Indstillinger
Et flertal i udvalget (S, V, M, SF, EL, RV og ALT) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse ved 2. (sidste) behandling.

Et mindretal i udvalget (DD, LA, KF, DF og NB) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ved bet√¶nkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bem√¶rkninger i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

2. Politiske bemærkninger
Alternativet
Forslaget er efter Alternativets og en r√¶kke interesseorganisationers opfattelse beh√¶ftet med fejlantagelser og for√¶ldede opfattelser af transpersoner og deres sundhedstilstande. Alternativet er for at √łge tilg√¶ngeligheden af udredning for og relevant sundhedsfaglig hj√¶lp til de unge, der m√•tte eftersp√łrge den ‚Äď ikke det modsatte, som forslaget l√¶gger op til. P√• den baggrund stemmer Alternativet imod forslaget.

3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 14. marts 2023 og var til 1. behandling den 9. maj 2023. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 m√łder.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 9 bilag på beslutningsforslaget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 5 skriftlige henvendelser om beslutningsforslaget.

Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 2 deputationer, der mundtligt har redegjort for deres holdning til beslutningsforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 6 sp√łrgsm√•l til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Anders Kronborg (S) Birgitte Vind (S) Camilla Fabricius (S) Flemming M√łller Mortensen (S) Frederik Vad (S)
Maria Durhuus (S) Matilde Powers (S) nfmd. Rasmus Horn Langhoff (S) Sara Emil Baaring (S)
Eva Kjer Hansen (V) Hans Andersen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Monika Rubin (M) Nanna W. Gotfredsen (M)
Rasmus Lund-Nielsen (M) fmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) Marlene Harps√łe (DD) Louise Brown (LA)
Helena Artmann Andresen (LA) Per Larsen (KF) Lise Bertelsen (KF) Kim Edberg Andersen (NB) Mette Thiesen (DF)
Kirsten Normann Andersen (SF) Anne Valentina Berthelsen (SF) Theresa Berg Andersen (SF) Peder Hvelplund (EL)
Stinus Lindgreen (RV) Franciska Rosenkilde (ALT)

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget, Folketingstidende. Tillæg B.