B 62. Beslutningsforslag den 14. marts 2023 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.

Vist 249 gange.
Nye Borgerlige v/Kim Edberg Andersen, Peter Seier Christensen og Pernille Vermund fremsatte den 14. marts 2023 beslutningsforslag B 62 – Samling: 2022-23 (2. samling) – om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.

Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.

Folketinget p√•l√¶gger regeringen at forbyde kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r inden udgangen af 2023.

Bemærkninger til forslaget

B√łrn under 18 √•r skal ikke modtage kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling. Faren for fejldiagnosticering er for stor, og hverken hormonbehandling med pubertetsblokkerende stophormoner eller krydshormoner er reversible. Det samme g√¶lder naturligvis kirurgisk fjernelse af bryster og k√łnsdele.

Dansk lov har i dag ingen nedre gr√¶nse for kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r (vejledning nr. 9060 af 16. august 2018 om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, afsnit 9). Der er s√•ledes adgang til, at unge under 18 √•r kan uds√¶ttes for irreversible k√łnsmodificerende behandlinger, herunder kirurgi.

Det er forslagsstillernes holdning, at der er behov for et forbud. B√łrn skal sikres en barndom og pubertet i fred, s√• de igennem naturlig udvikling kan opdage og siden selv konkludere, hvem de er. Det er et barns ret at gennemg√• en naturlig, evolution√¶r proces som puberteten uden k√łnskonkluderende medicinsk eller kirurgisk indgriben.

Der er ingen vej tilbage for mindre√•rige, der f√•r medicinsk k√łnsskiftebehandling, og √•rsagerne til b√łrnenes k√łnsforvirring ‚Äď og den enorme, pludselige stigning i antallet af henviste mindre√•rige ‚Äď er ikke belyst i tilstr√¶kkelig grad, hvis overhovedet.

I langt de fleste tilf√¶lde vokser b√łrn fra deres k√łnsdysfori. Et v√¶gtet gennemsnit af 11 unders√łgelser fra 1968 og frem til nu viser, at 80 pct. af de b√łrn, der diagnosticeres med k√łnsdysfori, slipper af med lidelsen, hvis de f√•r lov at gennemf√łre puberteten uden medicinering med pubertetsblokkere og krydshormoner (¬ĽDo children grow out of gender dysphoria? ¬ę, www.transgendertrend.com.

Flere lande, herunder Sverige, Finland og senest Storbritannien, har standset medicinsk og kirurgisk k√łnsskifte til b√łrn og unge under 18 √•r. I december 2022 offentliggjorde den svenske Socialstyrelse deres nye, samlede anbefalinger for behandling af b√łrn og unge under 18 √•r, der lider af k√łnsdysfori (¬ĽV√•rd av barn och ungdomar med k√∂nsdysfori ‚Äď Nationellt kunskapsst√∂d med rekommendationer till profession och beslutsfattare¬ę, Socialstyrelsen, december 2022). Socialstyrelsen melder bl.a. ud, at hormonbehandling, dvs. pubertetsblokkere og krydshormoner, ikke b√łr anvendes som almindelig behandling, men at de udelukkende b√łr benyttes som led i kontrollerede fors√łg, fordi styrelsen vurderer, at der er flere risici end fordele ved hormonbehandlingen. Socialstyrelsen forklarer, at baggrunden for de nye anbefalinger, som r√•der til st√łrre forsigtighed p√• omr√•det, er f√łlgende:

  1. Den videnskabelige evidens på området er utilstrækkelig
  2. Der er sket en endnu ikke forklaret stigning i antallet af personer, som f√•r stillet diagnosen k√łnsdysfori, s√¶rlig inden for patientgruppen piger.
  3. Der er st√łrre uenighed blandt de deltagende eksperter end i 2015, da den tidligere udgave af anbefalingerne blev udf√¶rdiget.
  4. Der er en dokumenteret forekomst af personer, som detransitionerer, dvs. personer, som fortryder deres k√łnsskifte og √łnsker igen at komme til at leve som det k√łn, de blev f√łdt med.

Klinisk lektor og overl√¶ge p√• Rigshospitalets Sexologisk Klinik, Mette Ewers Haahr, har flere gange udtrykt bekymring over effekten af b√•de udredning, diagnosticering og behandling samt bekymring over kort- og langtidseffekter/bivirkninger af behandlingen af b√łrn og unge under 18 i det danske sundhedssystem (¬ĽLangt flere piger end drenge √łnsker k√łnsskifte. I forskningen har de kort sagt ingen anelse om hvorfor¬ę, www.information.dk, den 16. januar 2021, og ¬ĽL√¶gerne er blevet mere forsigtige med at give k√łnshormon til unge transk√łnnede¬ę, sund.ku.dk, den 30. januar 2023).

Britiske psykiatere med ekspertise p√• omr√•det anvender med succes en individuel kognitiv terapimodel, som kombineres med gruppeterapi, hvor b√łrnene m√łder unge, hvis k√łnsdysfori er forsvundet eller aftaget v√¶sentligt. Disse unge er med andre ord endt med at komme overens med deres kroppe og k√łn, og terapiforl√łbet erstatter i puberteten den medicinske eller kirurgiske k√łnsskiftebehandling. F√łrst efter puberteten konkluderes der p√•, om eventuel k√łnsdysfori er kronisk og skal behandles medicinsk og kirurgisk (¬ĽAn interview with Dr Az Hakeem¬ę, www.transgendertrend.com, den 1. september 2021).

Den √•benlyse tvivl, der er om behandlingen, og de risici, som er evident for b√łrnene, m√• og skal komme b√łrnene til gode igennem et forbud mod kirurgisk og medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r. Det er ikke beslutningsforslagets form√•l at beskrive den n√¶rmere behandling, der skal tilbydes, men der kan for eksempel etableres kognitive, udsp√łrgende (frem for bekr√¶ftende) behandlingstilbud, der med en opm√¶rksomt afventende tilgang f√łrer barnet igennem pubertetsfasen og holder dets blik p√• det mest sandsynlige udkomme af k√łnsubehaget ‚Äď nemlig at barnet efter puberteten igen vil f√łle sig tilpas i sit biologiske k√łn.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.